[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
<< < 2 3 4 5 6 > >>
14285 A1SZME Podaný XA3.2 P7130A 26.3.2024 MEDTRONIC Inc. (MN) Detaily
14294 A1ZPE Podaný B1.2 B7197A 26.3.2024 Paul Hartmann AG Detaily
14293 A1ZPE Podaný B1.1 B7196A 26.3.2024 Paul Hartmann AG Detaily
14292 A1ZPE Podaný B1.1 B7195A 26.3.2024 Paul Hartmann AG Detaily
14291 A1ZPE Podaný B1.1 B7194A 26.3.2024 Paul Hartmann AG Detaily
14290 A1ZPE Podaný B1.1 B7193A 26.3.2024 Paul Hartmann AG Detaily
14288 A1SZME Podaný XB14.25.1 P7108A 26.3.2024 MEDTRONIC Inc. (MN) Detaily
14249 A1ZPE Podaný K9.10.4 K3188A 26.3.2024 Löwenstein Medical Technology GmbH+Co.KG Detaily
14287 A1SZME Podaný XB14.19.2 P7107A 26.3.2024 MEDTRONIC Inc. (MN) Detaily
14282 KON Rozhodnutý 1.st
D12.1,
D12.2
D12.1, D12.2, D12.3, D13.1
D99538,
D3269A
D99538, D3269A, D88212, D5120A, D99351, D3250A, D0652A, D5286A, D1515A, D99352, D5873A, D5418A, D0632A, D1516A, D3266A, D99531, D93911, D4497A, D3252A, D96995
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 25.3.2024 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
14257 A1SZME Podaný XH1.1.1 P7162A Správny poplatok uhradený 25.3.2024 Ethicon Endo-Surgery, LLC Detaily
14256 A1SZME Podaný XH1.2.1 P68422, P99419 Správny poplatok uhradený 25.3.2024 Johnson & Johnson International Detaily
14254 A1SZME Podaný XD11.3 P7221A 25.3.2024 Prosidyan, Inc. Detaily
14253 A1SZME Podaný XD11.3 P7221A 25.3.2024 Prosidyan, Inc. Detaily
14276 A1ZPE Podaný L2.3 L2477A 25.3.2024 Ultina s.r.o. Detaily
14267 KON Rozhodnutý 1.st B1.1, B2.1
B90209,
B30571
B90209, B30571, B66158, B72665, B60601, B90210, B3917A, B87625, B53318, B60602, B66159, B71592, B59848, B87623, B94324, B30572, B3919A, B71750, B60603, B21339, B2995A, B2996A, B2997A, B96402, B73332, B2117A, B66160, B87605, B89453, B87604, B59849, B53320, B53317, B32773, B28800, B2118A, B83426, B71593, B59850, B73333, B68964, B20439, B2998A, B0970A, B0983A, B4514A, B0982A, B3921A, B3518A, B71597, B59851, B73334, B87627, B28801, B60604, B20440, B20437, B0035A, B96996, B71594, B68965, B0973A, B0596A, B2119A, B91301, B70574, B86243, B71598, B90211, B97307, B90212, B96403, B3519A, B91015
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 22.3.2024 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
14268 A1ZPE Podaný N1.4 N6651A 21.3.2024 Sonova AG Detaily
14262 A1ZPE Podaný N1.4 N6654A 20.3.2024 Sonova AG Detaily
14265 A1ZPE Podaný N1.4 N6653A 20.3.2024 Sonova AG Detaily
14266 A1ZPE Podaný N1.4 N6652A 20.3.2024 Sonova AG Detaily
13072 A2ZVZP Rozhodnutý 1.st A8.6.1.3 A96255 Správny poplatok uhradený 18.3.2024 Mönlycke HealthCare AB Detaily
13071 A2ZVZP Rozhodnutý 1.st A8.6.1.7 A98384 Správny poplatok uhradený 18.3.2024 Mönlycke HealthCare AB Detaily
13070 A2ZVZP Rozhodnutý 1.st A8.6.1.7 A98354 Správny poplatok uhradený 18.3.2024 Mönlycke HealthCare AB Detaily
13069 A2ZVZP Rozhodnutý 1.st A8.6.1.7 A98353 Správny poplatok uhradený 18.3.2024 Mönlycke HealthCare AB Detaily
13068 A2ZVZP Rozhodnutý 1.st A8.6.1.7 A0404A Správny poplatok uhradený 18.3.2024 Mönlycke HealthCare AB Detaily