[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
<< < 1 2 3 4 5 > >>
12045 A1SZME Podaný XB1.2 P4381A, P70931 30.6.2022 MEDTRONIC Inc. (MN) Detaily
12104 A1ZPE Podaný D13 D4497A 30.6.2022 Medtronic MiniMed, Inc. Detaily
12082 A1SZME Podaný XB8.2.3 P87634 30.6.2022 Merit Medical Systems, Inc. Detaily
12089 A1SZME Podaný XB5.12 P3702A 30.6.2022 Philips Medical Systems Nederland B.V. Detaily
12103 A1ZPE Podaný N1.2.2 N4592A 30.6.2022 WSAUD A/S Detaily
12110 A3ZP Podaný B1.1, B3.2
B20441,
B0207A
B20441,  B0207A,  B0208A,  B20447,  B20448
Správny poplatok uhradený 30.6.2022 Essity Hygiene and Health AB Detaily
12109 A1ZPE Podaný B3.2 B3644A 30.6.2022 Essity Hygiene and Health AB Detaily
12108 A1ZPE Podaný B3.2 B3645A 30.6.2022 Essity Hygiene and Health AB Detaily
12056 A2ZVZP Podaný B3.2 B74342 30.6.2022 Essity Hygiene and Health AB Detaily
12107 A1ZPE Podaný A8.19.2 A4349A 30.6.2022 Mönlycke HealthCare AB Detaily
12106 A1ZPE Podaný A8.19.2 A4348A 30.6.2022 Mönlycke HealthCare AB Detaily
12094 A1ZPE Podaný A8.19.2 A4347A 30.6.2022 Mönlycke HealthCare AB Detaily
12092 A1ZPE Podaný A8.19.2 A4344A 30.6.2022 Mönlycke HealthCare AB Detaily
12091 A1ZPE Podaný A8.19.2 A4343A 30.6.2022 Mönlycke HealthCare AB Detaily
12090 A1ZPE Podaný A8.19.1 A4511A 30.6.2022 Mönlycke HealthCare AB Detaily
9850 A1SZME Podaný XC4.11.2 P97564 29.6.2022 Biocomposites Limited Detaily
12025 A1ZPE Podaný J11.1.2.2 J4411A 29.6.2022 The Wave Innovation Group Srls Detaily
12048 A1SZME Podaný XD10.4 P0110A 29.6.2022 Richard Wolf GmbH Detaily
12023 A1SZME Podaný XB14.49.5.1 P3739A, P84268 29.6.2022 Devicor Medical Products, Inc. Detaily
12061 A1SZME Podaný XD1.6 P95763 29.6.2022 NEURO FRANCE Implants Detaily
12062 A1SZME Podaný XD1.7 P95763 29.6.2022 NEURO FRANCE Implants Detaily
12063 A1SZME Podaný XD1.9 P95763 29.6.2022 NEURO FRANCE Implants Detaily
12064 A1SZME Podaný XD5.3 P4382A 29.6.2022 NEURO FRANCE Implants Detaily
12065 A1SZME Podaný XD5.3 P4485A 29.6.2022 NEURO FRANCE Implants Detaily
12024 A1ZPE Podaný J11.1.2.2 J4162A 29.6.2022 The Wave Innovation Group Srls Detaily