[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
<< < 1 2 3 4 5 > >>
12729 A2ZVZP Podaný B3.2 B2520A Správny poplatok uhradený 19.5.2023 Paul Hartmann AG Detaily
12671 A2ZVZP Podaný A1.2.3 A21872 Správny poplatok uhradený 19.5.2023 Hartmann-Rico a.s. Detaily
12672 A2ZVZP Podaný A1.2.1 A21873 Správny poplatok uhradený 19.5.2023 Hartmann-Rico a.s. Detaily
12673 A2ZVZP Podaný A1.1.1 A21864 Správny poplatok uhradený 19.5.2023 Hartmann-Rico a.s. Detaily
12426 A3ZP Podaný A4.1.2 A36935 Správny poplatok uhradený 19.5.2023 Paul Hartmann AG Detaily
12425 A3ZP Podaný
A6.1,
A6.2
A6.1, A6.2, A6.3
A21880,
A21878
A21880, A21878, A50202, A21856, A41509
Správny poplatok uhradený 19.5.2023 Hartmann-Rico a.s. Detaily
12666 A1SZME Podaný XD10.4 P5697A Správny poplatok uhradený 18.5.2023 TELEA ELECTRONIC ENGINEERING S.r.l. Detaily
12668 A1SZME Podaný XD13.2 P94670 Správny poplatok uhradený 18.5.2023 TELEA ELECTRONIC ENGINEERING S.r.l. Detaily
12555 A3ZP Podaný D, F
D36621,
D18526
D36621, D18526, D18524, D39226, D96354, D96355, F40882
Správny poplatok uhradený 18.5.2023 B. Braun Melsungen AG Detaily
12259 A1ZPN Podaný A A95271 Správny poplatok uhradený 18.5.2023 Cerdak (Pty) Ltd. Detaily
12774 A1SZME Podaný XB8.3.11 P5826A 18.5.2023 Merit Medical Systems, Inc. Detaily
12552 A1ZPE Podaný J11.1.2.2 J99729 Správny poplatok uhradený 18.5.2023 Hangzhou Singclean Medical Products CO., LTD Detaily
12779 A2ZNZP Podaný L1.1 L93719 Správny poplatok uhradený 18.5.2023 TIMAGO International Group spolka z o.o. i spólka Detaily
12772 A3ZP Podaný A8.4.1 A90934 Správny poplatok uhradený 17.5.2023 VH Pharma a.s. Detaily
12663 A2ZVZP Podaný L7.3 L82431 17.5.2023 Fazzini srl Detaily
12563 A2ZVZP Podaný L8.2 L68425 Správny poplatok uhradený 17.5.2023 Sunrise Medical S.L. Detaily
12715 A1ZPE Podaný D D5286A 16.5.2023 Abbott Diabetes Care ( Ltd.) Detaily
12747 A1ZPE Podaný D D5873A Správny poplatok uhradený 16.5.2023 Abbott Diabetes Care ( Ltd.) Detaily
12716 A2ZVZP Podaný K6.3 K54637 16.5.2023 Ľubomír Ševčík Detaily
12778 A1ZPE Podaný K9.11.3 K5553A 16.5.2023 EOVE Detaily
12736 A2ZVZP Podaný K2.3 K85667 Správny poplatok uhradený 16.5.2023 Ľubomír Ševčík Detaily
12431 A3ZP Podaný A8.6.2.1 A95657 Správny poplatok uhradený 15.5.2023 Ferris Mfg. Corp. Detaily
12752 A1SZME Podaný XB.9.1 P5471A Správny poplatok uhradený 12.5.2023 P+F Products+Features Gmbh Detaily
12753 A1SZME Podaný XB.14.20 P5568A Správny poplatok uhradený 12.5.2023 P+F Products+Features Gmbh Detaily
12686 A2ZVSZM Podaný XG1.1.1
N93779,
P93703
N93779, P93703, N98241, N0145A, N0062A, N1418A
12.5.2023 MED-EL Elektromedizinische Geräte GesmbH Detaily