[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
< 1 2 3 4 5 > >>
12529 A1SZMN Podaný XD P4994A 31.12.2022 ICOTEC ag Detaily
12528 A1SZMN Podaný XD P4994A 31.12.2022 ICOTEC ag Detaily
12527 A1SZMN Podaný XD P4995A 31.12.2022 ICOTEC ag Detaily
12526 A1SZMN Podaný XD P4995A 31.12.2022 ICOTEC ag Detaily
12525 A1SZMN Podaný XD P4995A 31.12.2022 ICOTEC ag Detaily
12524 A1SZMN Podaný XD P4995A 31.12.2022 ICOTEC ag Detaily
12523 A1SZMN Podaný XD P4995A 31.12.2022 ICOTEC ag Detaily
12522 A1SZMN Podaný XD P99270 31.12.2022 ICOTEC ag Detaily
12521 A1SZMN Podaný XD P99270 31.12.2022 ICOTEC ag Detaily
12501 A1SZME Podaný XD1.8 P5204A 31.12.2022 Paradigm Spine GmbH Detaily
12502 A1SZME Podaný XD1.9 P5204A 31.12.2022 Paradigm Spine GmbH Detaily
12500 A1SZME Podaný XD1.7 P5204A 31.12.2022 Paradigm Spine GmbH Detaily
12499 A1SZME Podaný XD1.6 P5204A Správny poplatok uhradený 31.12.2022 Paradigm Spine GmbH Detaily
12519 A1SZME Podaný XF2.10.4 O5168A Správny poplatok uhradený 31.12.2022 Rayner Intraocular Lenses Ltd. Detaily
12514 A1SZME Podaný XH2.4.1 P99823 Správny poplatok uhradený 31.12.2022 Touchstone International Medicine Science Co., Ltd. Detaily
12513 A1SZME Podaný XH2.3 P99823 Správny poplatok uhradený 31.12.2022 Touchstone International Medicine Science Co., Ltd. Detaily
12478 A1SZME Podaný XH3.8 P74259 30.12.2022 OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP: Detaily
12477 A1SZME Podaný XH3.6 P74259 Správny poplatok uhradený 30.12.2022 OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP: Detaily
12472 A1SZME Podaný XB14.22 P4199A Správny poplatok uhradený 30.12.2022 Asahi Intecc Co., Ltd. Detaily
12520 A1ZPN Podaný D13 D00000 Správny poplatok uhradený 30.12.2022 MicroTech Medical (Hangzhou) Co.,Ltd. Detaily
12516 A1ZPN Podaný D12.2 D5120A 30.12.2022 MicroTech Medical (Hangzhou) Co.,Ltd. Detaily
12518 A1SZME Podaný XG1.1.1
N0350A,
N98248
N0350A,  N98248,  N5291A
Správny poplatok uhradený 30.12.2022 Cochlear Limited Detaily
12517 A1SZME Podaný XG2.2 N98248, N5291A Správny poplatok uhradený 30.12.2022 Cochlear Limited Detaily
12466 A1ZPN Podaný D14 D97242 Správny poplatok uhradený 30.12.2022 EVER Neuro Pharma GmbH Detaily
12515 A1ZPN Podaný A A95841 Správny poplatok uhradený 30.12.2022 BSN medical GmbH Detaily