[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
< 1 2 3 4 5 > >>
12085 A1SZME Podaný XD1.7 P4417A 30.6.2022 Orthofix Inc. Detaily
12084 A1SZME Podaný XD1.6 P4417A 30.6.2022 Orthofix Inc. Detaily
12081 A1SZMN Podaný XD1 P3601A 30.6.2022 Orthofix Inc. Detaily
12080 A1SZMN Podaný XD1 P3601A 30.6.2022 Orthofix Inc. Detaily
12079 A1SZMN Podaný XD1 P3601A 30.6.2022 Orthofix Inc. Detaily
12078 A1SZMN Podaný XD1 P3601A 30.6.2022 Orthofix Inc. Detaily
12120 A1ZPN Podaný A A4195A 30.6.2022 BSN medical GmbH Detaily
12113 A1ZPN Podaný A8.10.2 A4564A 30.6.2022 Noris Pharma AG Detaily
12055 A1ZPE Podaný D10.2.1 D4228A 30.6.2022 Unomedical A ConvaTec Company Detaily
12111 A1ZPN Podaný A8.10.2 A4563A 30.6.2022 Istanbul Kozmetik Laboratuari Sanayi ve Ticare Ltd. Sti. Detaily
12119 A1ZPE Podaný A8.17.4 A3851A 30.6.2022 Cerdak (Pty) Ltd. Detaily
12054 A1ZPE Podaný D10.2.2 D4227A 30.6.2022 Medtronic MiniMed, Inc. Detaily
12102 A1SZME Podaný XH1.5.1 P3311A 30.6.2022 Galil Medical Ltd. Detaily
12101 A1SZMN Podaný XH1.5.1 P3309A 30.6.2022 Galil Medical Ltd. Detaily
12100 A1SZMN Podaný XH1.5.1 P3307A 30.6.2022 Galil Medical Ltd. Detaily
12118 A1SZMN Podaný XB14.50 P93760 30.6.2022 Penumbra, Inc. Detaily
12098 A1SZMN Podaný XI3.3 P3313A, P3312A 30.6.2022 Galil Medical Ltd. Detaily
12097 A1SZMN Podaný XI3.2 P3313A, P3312A 30.6.2022 Galil Medical Ltd. Detaily
12096 A1SZMN Podaný XI3.1 P3313A, P3312A 30.6.2022 Galil Medical Ltd. Detaily
12095 A1SZMN Podaný XH4.1
P97883,
P4404A
P97883,  P4404A,  P88578,  P95917
30.6.2022 Boston Scientific Corporation Detaily
12093 A1SZMN Podaný XH3.1 P2036A 30.6.2022 Boston Scientific Corporation Detaily
12116 A1SZME Podaný XB6.5 P79732 Späťvzatie návrhu 30.6.2022 MEDTRONIC Inc. (MN) Detaily
12114 A1SZMN Podaný XB14.50 P93760 30.6.2022 Penumbra, Inc. Detaily
12115 A1ZPE Podaný N1.2.1 N4574A 30.6.2022 WSAUD A/S Detaily
12105 A1SZMN Podaný XH1.9 P93013 30.6.2022 Teleflex Medical Detaily