[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
< 1 2 3 4 5 > >>
12559 A1ZPN Podaný J13.1 J5222A Správny poplatok uhradený 22.5.2023 Lumatix s.r.o. Detaily
12612 A2ZVZP Podaný A8.13.1.2 A1870A Správny poplatok uhradený 22.5.2023 BSN medical GmbH Detaily
12613 A2ZVZP Podaný A8.13.1.1 A70029 Správny poplatok uhradený 22.5.2023 BSN medical GmbH Detaily
12615 A2ZVZP Podaný A8.13.1.2 A91640 Správny poplatok uhradený 22.5.2023 BSN medical GmbH Detaily
12617 A2ZVZP Podaný A8.13.1.2 A91642 Správny poplatok uhradený 22.5.2023 BSN medical GmbH Detaily
12618 A2ZVZP Podaný A8.13.1.2 A91643 Správny poplatok uhradený 22.5.2023 BSN medical GmbH Detaily
12614 A2ZVZP Podaný A8.13.1.1 A91639 Správny poplatok uhradený 22.5.2023 BSN medical GmbH Detaily
12758 A2ZVZP Podaný A8.4.1.2 A1884A Správny poplatok uhradený 22.5.2023 BSN medical GmbH Detaily
12616 A2ZVZP Podaný A8.13.1.2 A91641 Správny poplatok uhradený 22.5.2023 BSN medical GmbH Detaily
12621 A1SZME Podaný XF2.10.5 P5402A Správny poplatok uhradený 22.5.2023 Teleon Surgical B.V. Detaily
12622 A1SZME Podaný XF2.10.5 P5401A Správny poplatok uhradený 22.5.2023 Teleon Surgical B.V. Detaily
12580 A3ZP Podaný D13.1 D3267A Správny poplatok uhradený 22.5.2023 Medtronic MiniMed, Inc. Detaily
12694 A1ZPE Podaný N1.2 N5589A Správny poplatok uhradený 19.5.2023 GN ReSound A/S Detaily
12700 A1ZPE Podaný N1.3 N5590A Správny poplatok uhradený 19.5.2023 GN ReSound A/S Detaily
12702 A1ZPE Podaný N1.2 N5591A Správny poplatok uhradený 19.5.2023 GN ReSound A/S Detaily
12703 A1ZPE Podaný N1.3 N5592A Správny poplatok uhradený 19.5.2023 GN ReSound A/S Detaily
12704 A1ZPE Podaný N1.2 N5593A Správny poplatok uhradený 19.5.2023 GN ReSound A/S Detaily
12705 A1ZPE Podaný N1.3 N5594A Správny poplatok uhradený 19.5.2023 GN ReSound A/S Detaily
12706 A1ZPE Podaný N1.2 N5595A Správny poplatok uhradený 19.5.2023 GN ReSound A/S Detaily
12707 A1ZPE Podaný N1.3 N5596A Správny poplatok uhradený 19.5.2023 GN ReSound A/S Detaily
12660 A2ZVZP Podaný A8.13.1.2 A89898 Správny poplatok uhradený 19.5.2023 Paul Hartmann AG Detaily
12658 A2ZVZP Podaný A8.13.1.1 A89896 Správny poplatok uhradený 19.5.2023 Paul Hartmann AG Detaily
12661 A2ZVZP Podaný A8.13.1.2 A89899 Správny poplatok uhradený 19.5.2023 Paul Hartmann AG Detaily
12662 A2ZVZP Podaný A8.13.1.2 A89897 Správny poplatok uhradený 19.5.2023 Paul Hartmann AG Detaily
12728 A2ZVZP Podaný B5 B1938A Správny poplatok uhradený 19.5.2023 Paul Hartmann AG Detaily