[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
1 2 3 4 5 > >>
12609 A2ZVSZM Podaný XB9.2.4 P88743 24.3.2023 Lombard Medical Ltd., Detaily
12603 A1ZPE Podaný D3.1 D4625A 22.3.2023 MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. Detaily
12602 KON Podaný
XA3.1,
XA3.2
XA3.1, XA3.2, XA3.3, XA3.4, XA3.5, XA3.6, XA4.1, XA4.1.1, XA4.1.2, XA4.1.3, XA4.1.4, XA4.2, XA4.2.1, XA4.2.2, XA4.3, XA7.1
X03554,
X05132
X03554, X05132, X03469, X05262, X00042, X00044, X05131, X00045, X00043, X04521, X04522, X04495, X04496, X04520, X05309, X05308, X05311, X05310, X03779, X01101, X01437, X01438, X03780, X01435, X01436, X01102, X00048, X05358, X00046, X01424, X01425, X05359, X00047, X01423, X01422, X04101, X04102, X04367, X04366, X05443, X05438, X05444, X05437, X05435, X05436, X05442, X05441, X05439, X05440, X01241, X01240, X05148, X05113, X05112, X05110, X02353, X00571, X00570, X00572, X04883
Správny poplatok uhradený 22.3.2023 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
12601 A1ZPE Podaný D3.1 D4624A 21.3.2023 MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. Detaily
12600 A1ZPE Podaný D1.1 D4623A 21.3.2023 MED TRUST Handelsgessellschaft m.b.H. Detaily
12475 A3SZM Podaný
XD1.6,
XD1.7
XD1.6, XD1.7, XD1.8
P98734 Správny poplatok uhradený 20.3.2023 Beijing Fule Science & Technology Development CO., Ltd Detaily
12562 A3SZM Podaný XD12.1 P83134 Správny poplatok uhradený 2.3.2023 MEDTRONIC Inc. (MN) Detaily
12595 A1ZPE Podaný A8.6.2.6 A1659A 1.3.2023 T.J. Smith and Nephew Detaily
12591 A2ZNZP Podaný L L65413 Správny poplatok uhradený 28.2.2023 Meyra-Ortopedia Vertriebsgesellchaft mbH Detaily
12593 A2ZNZP Podaný L1.2 L70082 Správny poplatok uhradený 28.2.2023 Invacare Deutschland GmbH Detaily
12590 KON Podaný
B1.1,
B1.2
B1.1, B1.2, B2.2, B3.1, B3.2, B4, B5
B60603,
B60601
B60603, B60601, B60602, B60604, B2118A, B2117A, B2119A, B87625, B53318, B53320, B87623, B68964, B53317, B32773, B87627, B68965, B89453, B87604, B87605, B90210, B66160, B66159, B30572, B21339, B59851, B91301, B59848, B59849, B59850, B70574, B3917A, B3919A, B3921A, B71592, B83426, B71750, B71593, B71597, B71594, B71598, B0983A, B4514A, B28377, B20439, B0982A, B0970A, B20437, B3518A, B0596A, B96996, B20440, B0973A, B86243, B88897, B86377, B3920A, B60607, B60605, B60608, B0198A, B0196A, B0197A, B60606, B97307, B94876, B53319, B96403, B4011A, B85742, B85743, B90215, B90211, B90212, B66161, B21346, B21347, B21340, B21341, B21342, B21344, B21343, B21345, B21038, B21037, B60690, B73895, B83427, B83428, B86460, B86461, B59713, B59715, B59716, B59714, B4008A, B91015, B3519A, B20438, B91016, B99948, B20442, B20443, B92688, B20445, B91191, B91192, B2363A, B35719, B35717, B95288, B21361, B53155, B72668, B72669, B57987, B82902, B57988, B82903, B2183A, B97984, B3552A, B3551A, B3550A, B97989, B97988, B97987, B98172, B98171, B3805A, B3806A, B94879, B94878, B94877, B99953, B83273, B83272, B83271, B99956, B99955, B99954, B60702, B60701, B60600, B60595, B60594, B91190, B60599, B60598, B60597, B91636, B91635, B91634, B60696, B96338, B96337, B96336, B35286, B35290, B35288, B35289, B98929, B96376, B96375, B2518A, B96378, B86220, B35292, B35291, B96377, B2519A, B2522A, B2521A, B2517A, B2520A, B98934, B98935, B81151, B99074, B99072, B98303, B39458, B96384, B96387, B96390, B96380, B81158, B70309, B81152, B81159, B96385, B65960, B96388, B98304, B39459, B81153, B65961, B70310, B20702, B99073, B99071, B20703, B98305, B93637, B93636, B92064, B92065, B96386, B96389, B96391, B39457, B70307, B98936, B95242, B95243, B95244, B95245, B70308, B85740, B85741, B91750, B93181, B93182, B96014, B96015, B88895, B88896, B91748, B91749, B90222, B90223, B90224, B30568, B21379, B21338, B21380, B30570, B21377, B21337, B21378, B30569, B21336, B31166, B59984, B72670, B93558, B53147, B93560, B53146, B93559, B66162, B93562, B24744, B24745, B79958, B79957, B96739, B96742, B96741, B96738, B96740, B69200, B93679, B93678, B69199, B2764A, B91303, B69202, B82901, B82900, B69201, B79952, B79951, B79950, B90994, B79955, B79954, B86379, B86380, B90997, B86378, B90995, B90996, B73892, B3900A, B3901A, B3902A, B3903A, B3904A, B3905A, B3906A, B3907A, B3908A, B3909A, B3910A, B59699, B59696, B59701, B59700, B59697, B59698, B83430, B59702, B83429, B83432, B83431, B83433, B83435, B83434, B59703, B93096, B93097, B86464, B89411, B3257A, B93098, B71590, B71589, B89412, B71587, B71586, B3258A, B93099, B93202, B71588, B71749, B83437, B1263A, B0205A, B0977A, B0206A, B0975A, B0976A, B79808, B79809, B3515A, B3514A, B87033, B87034, B0980A, B0203A, B0981A, B0204A, B96997, B96998, B87522, B2503A, B2507A, B2504A, B2505A, B93209, B35813, B3643A, B0185A, B0164A, B69257, B69258, B69259, B69260, B3520A, B0978A, B0979A, B2508A, B86240, B86241, B28378, B20446, B1262A, B1264A, B20449, B20450, B20451, B0629A, B90172, B50486, B50487, B50488, B1398A, B2506A, B3831A, B3644A, B3645A, B74340, B50482, B50483, B79810, B74341, B50484, B50485, B74342, B74343, B58351, B58352, B74345, B95423, B95424, B95425, B95432, B95426, B95434, B95433, B39461, B28792, B30644, B30642, B28794, B30645, B30646, B30647, B85744, B85745, B21356, B95443, B95444, B59724, B59723, B59722, B59725, B71751, B71603, B71602, B71601, B20453, B20454, B20455, B20456, B95469, B60788, B60789, B23355, B1938A, B23356, B1470A, B0726A, B85545, B85546, B93183, B90226, B90227, B90228, B21352, B58717, B66156, B21353, B21351, B21041, B3912A, B59717, B59718, B59719, B59721, B59720, B0630A, B0974A, B93894, B3379A, B90107, B93893
Správny poplatok uhradený 28.2.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12589 KON Podaný
L1.1,
L2.1.1
L1.1, L2.1.1, L2.2, L4.1.1, L4.1.2, L4.2.1, L5.2, L5.3, L6, L7.1, L7.2, L7.3, L7.4, L8.1, L8.2, L9.2, L11.1, L11.2, K1.3, K1.4, K2.1, K2.4, K3.1.1, K3.1.2, K3.1.3, K3.1.4, K3.1.5, K3.1.6, K3.1.7, K3.2.1.1, K3.2.1.2, K3.2.2, K3.2.3, K3.3, K3.4, K3.5.1, K3.5.2, K3.5.3, K3.5.4, K3.6, K3.7, K3.8, K3.9, K3.10, K4.1, K5.3, K5.4, K6.1, K6.2, K6.3, K6.5, K8.1
L87583,
L75060
L87583, L75060, L89872, L81518, L39697, L93719, L80125, L90540, L88431, L91857, L88015, L94238, L65373, L37788, L88432, L92078, L37789, L65375, L93863, L93718, L70430, L53890, L90542, L92627, L76757, L75062, L80699, L70429, L83111, L87874, L89372, L94023, L70428, L94240, L93862, L93865, L83112, L94239, L88565, L90520, L84032, L60884, L84199, L88010, L20581, L89389, L83113, L84198, L90541, L81790, L76756, L76760, L93726, L68730, L90554, L87875, L93724, L69853, L94915, L41061, L28294, L60543, L96443, L58513, L65377, L93728, L83699, L91239, L90553, L69876, L93572, L69877, L84037, L74406, L65379, L94349, L74405, L90552, L74404, L83702, L83698, L69875, L38383, L38382, L38385, L20576, L38384, L20571, L89869, L69907, L91861, L90293, L90545, L37792, L37793, L93729, L39263, L96926, L28412, L91355, L28408, L28409, L78531, L68416, L90546, L90547, L90548, L28424, L28432, L94241, L91764, L91763, L89884, L88877, L81915, L91762, L81916, L94290, L94288, L94291, L65381, L65382, L94293, L94294, L97825, L72049, L97824, L88433, L88434, L37772, L37773, L39557, L39546, L72050, L94246, L94244, L94245, L81512, L65383, L89357, L91760, L96951, L89880, L88244, L81917, L81918, L91769, L81511, L72048, L94242, L94243, L52999, L53004, L65385, L93563, L88563, L93566, L53904, L53903, L86980, L93722, L65384, L93565, L90101, L98344, L82431, L89358, L81513, L93721, L93143, L69321, L93567, L88435, L71141, L2549A, L71229, L1131A, L90340, L0468A, L1132A, L70076, L88250, L96713, L80203, L89012, L68425, L95292, L69845, L92690, L88564, L65550, L80701, L77917, L95736, L94051, L93727, L88494, L72461, L69844, L73086, L52900, L52901, L96414, L53545, L53546, K73085, K91261, K59591, K57565, K59594, K70479, K59593, K59592, K59597, K59596, K70480, K59598, K20106, K39092, K92185, K92060, K76935, K39555, K58434, K52943, K52946, K92187, K97346, K22145, K59890, K94262, K87958, K58032, K71333, K94263, K65347, K39095, K79022, K69307, K20506, K20348, K85168, K58331, K39936, K39938, K58332, K39940, K39945, K39946, K39948, K39941, K60533, K58343, K58334, K60535, K98980, K39943, K39947, K39979, K60537, K93485, K89388, K90872, K81912, K91489, K90755, K89463, K2550A, K91238, K58514, K39944, K98981, K86979, K58346, K65351, K65350, K58347, K91272, K37781, K88571, K82744, K82303, K98979, K88245, K70369, K69339, K97827, K90261, K65352, K88568, K91920, K90692, K83452, K77204, K93573, K89015, K94347, K65349, K91241, K91240, K95738, K95740, K39899, K39905, K39901, K39903, K39907, K39909, K39910, K39908, K39917, K39911, K39921, K39913, K39915, K39922, K39920, K39916, K39923, K39926, K39924, K39925, K39932, K39928, K39933, K39929, K39935, K58342, K58340, K39949, K39956, K39977, K58338, K58335, K58344, K97820, K90695, K90873, K65386, K60156, K93477, K89879, K85167, K92200, K81923, K29442, K92057, K39552, K31237, K94053, K94261, K94251, K65362, K69294, K39553, K65364, K31238, K37804, K69295, K75628, K65363, K88247, K83512, K83513, K65365, K75625, K93479, K93483, K93484, K93480, K93481, K93482, K89875, K76938, K95741, K81920, K88249, K94250, K94249, K74171, K94295, K69296, K69297, K65367, K30436, K90551, K90550, K75624, K69298, K71337, K2551A, K80054, K80053, K80056, K80055, K69299, K94252, K91242, K91243, K65369, K80050, K80049, K94253, K65370, K95078, K31231, K65371, K30739, K94260, K94259, K94254, K37763, K58038, K37765, K92630, K90549, K37766, K31232, K75629, K31233, K99233, K99232, K99231, K28413, K92629, K91269, K54637, K69434, K93570, K85996, K86011, K94257, K88566, K65368, K37791, K98554, K92199, K73082, K94247, K94248, K21840, K59885, K31236
Správny poplatok uhradený 28.2.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12588 A2ZVZP Podaný J4.3.1.1 J83655 28.2.2023 PANI TERESA MEDICA S.A. Detaily
12587 A2ZVZP Podaný J6.2.2.1 j83592 28.2.2023 PANI TERESA MEDICA S.A. Detaily
12586 A2ZVZP Podaný J6.2.2.1 j83586 28.2.2023 PANI TERESA MEDICA S.A. Detaily
12585 A2ZVZP Podaný J6.2.2.1 j83850 28.2.2023 PANI TERESA MEDICA S.A. Detaily
12584 A2ZVZP Podaný J6.2.2.1 j88889 28.2.2023 PANI TERESA MEDICA S.A. Detaily
12581 KON Podaný D10.2.1, D10.2.2
D70962,
D0636A
D70962, D0636A, D2348A, D99593, D99594, D99590, D99591, D99592, D99583, D99584, D99585, D99586, D99587, D99588, D1788A, D1379A, D91493, D96729, D95585, D95586, D76035, D76036, D69271, D69268, D69269, D69270, D69278, D69279, D92326, D94576, D70961, D70959, D0635A, D2347A, D99396, D91492, D69283, D69284
Správny poplatok uhradený 24.2.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12580 A3ZP Podaný D13.1 D3267A Správny poplatok uhradený 24.2.2023 Medtronic MiniMed, Inc. Detaily
12579 KON Podaný
A6.3,
A8.1.1.5
A6.3, A8.1.1.5, A8.1.2.2, A8.2.1, A8.4.1.2, A8.4.1.4, A8.4.2.2, A8.4.2.4, A8.4.2.5, A8.5.1.2, A8.6.1.2, A8.6.1.3, A8.6.1.4, A8.6.1.6, A8.6.1.7, A8.6.2.2, A8.7.2, A8.8.3, A8.13.1.1, A8.13.1.2, A8.13.1.5, A8.13.2, A8.13.3.2, A8.13.4.2, A8.13.4.3, A8.13.6, A8.17.4, A8.19.1, A8.19.2, A13.2, B1.1, B1.2, B2.2, B3.1, B3.2, B5, B10.1.1, D1.1, D2, D3.1, D4, D5, D8, D10.1.1, D10.2.1, D11.3, D12.3, F1.1.1, F1.1.3, F1.2.1, F1.2.2, F1.2.3, F1.3, F1.3.1, F2.1.1, F2.1.3, F2.2.1, F2.2.2, F2.3.1, F2.4.1, F4.5, F6.1, F11.3, G1.1, G3.1.1, G5.1, H2, J4.1.1.2, J4.1.2.2, J4.3.1.2, J4.3.2.1, J4.3.3.2, J4.3.3.4, J4.3.4, J4.3.5.1, J4.3.5.3, J4.3.6, J4.5.5, J5.1.1, J5.1.2, J5.3.1, J5.3.2, J5.4, J5.5.1, J5.6, J6.1.2, J6.1.3, J6.2.1.2, J6.2.2.2, J7.1, J8.1, J11.1.1, J11.1.2.1, J12, J13.1, K9.11.2, K9.12.1, K9.12.2, K10, L2.3, L3.1, L3.2, L4.2.2, L6, L7.2, L7.3, L7.4, L8.1, L9.1, L11.1, N1.3.1, N1.3.2, N1.4, O5.1.2, O5.2.1, O5.2.2, O6.1.1, O6.1.2, O6.3
A1893A,
A1891A
A1893A, A1891A, A99473, A1884A, A86642, A93496, A93498, A74994, A93490, A74662, A79105, A94354, A93215, A93216, A92709, A2421A, A1671A, A93493, A1861A, A87535, A99982, A69806, A70063, H93475, H52643, H83647, H83646, H86965, H53716, B94323, B0032A, B0033A, B0034A, B94325, B73336, B0036A, B94326, B90213, B94622, B95488, B94623, B38907, B96376, B96375, B2518A, B0048A, B96377, B2519A, B2522A, B2521A, B2517A, B2520A, B96383, B96382, B96381, B0046A, B0049A, B94627, B0041A, B0040A, B0042A, B0050A, B0203A, B1398A, B0038A, B0047A, B0051A, B94630, B81038, B0043A, B94633, B0045A, B0204A, B0044A, B94309, B93578, B93580, B85955, B84076, B81039, B81155, B81036, B21036, B21035, B79960, B96734, B96737, B96733, D0496A, D0498A, D0148A, D97976, D96355, D0147A, D96354, D97977, D90394, D2075A, D99670, D87632, D99587, D0637A, F41262, F53842, F2133A, F2136A, F76893, F87493, F41316, F88512, F95745, F95746, F76898, F86776, F85672, F85673, F91839, F74319, F85688, F85693, F85692, F85697, F90612, F74320, F87502, F88033, F22188, F75604, F41475, F41476, F41477, F75602, G2833A, G2842A, G2843A, G2847A, G2844A, J72478, J35028, J35030, J70587, J72485, J60246, J70650, J35016, J80841, J64802, J35017, J95672, J72483, J60264, J60240, J53456, J35020, J1843A, J72472, J60096, J72473, J60097, J91402, J72468, J72471, J72469, J96613, J77126, J77127, J40956, J40955, J40963, J40964, J95234, J93355, J10117, J10118, K37770, K37769, K39943, K37781, K98554, K99230, K96642, K58388, K93987, K70130, K40649, K40650, K85132, K96650, K96648, K96649, K96651, K68110, K88377, K93991, K89715, K89926, K70158, K89927, K91474, K91472, K89224, K91471, K91473, K90972, K98438, K3188A, K89123, K89122, K94230, K0435A, K88304, K88376, K89460, K94337, K3136A, K96397, K3133A, K3134A, K3135A, K89924, K96398, K85448, K82753, K82749, K89925, K99103, K91378, K99631, K70140, K96233, K93995, K79796, K89285, L70430, L76757, L70429, L89390, L76761, L72793, L69869, L91351, L87846, L87847, L87849, L87850, L2477A, L2478A, L92692, L70080, L88334, L76287, L76763, L28767, L71141, L0468A, L74187, L73086, N89396, N86898, N91723, N86908, N85524, N86906, N86905, N86904, N75725, N81188, N96977, N98199, N89400, N89399, N86899, N86900, N81191, N86901, N86902, N91724, N81189, N91728, N91729, N86912, N95602, N98696, N94892, O76745, O56521, O56523, O56563, O56526, O23806, O23798, O23811, O23812, O56548, O56557
Správny poplatok uhradený 23.2.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12578 KON V KK
XD1.1,
XD1.2
XD1.1, XD1.2, XD1.3, XD1.4, XD1.5, XD1.6, XD1.7, XD1.8, XD1.9, XD1.9.1, XD1.10, XD1.11, XD2.1, XD2.2, XD2.3, XD3.1, XD5.1, XD5.2, XD5.3, XD5.4, XD6.1, XD7.1, XD7.2, XD8.1, XD8.2, XD9.1, XD10.1, XD10.2, XD10.4, XD11.2, XD11.3, XD11.4, XD13.2
X00049,
X00050
X00049, X00050, X01605, X01787, X00051, X00059, X01416, X00065, X00261, X01606, X01786, X00063, X04400, X01210, X00071, X01417, X01607, X00262, X01785, X00074, X04401, X00082, X00081, X00088, X01232, X00087, X00099, X01228, X00569, X00095, X00263, X00105, X00108, X04571, X00109, X03864, X03860, X04425, X00591, X00590, X04384, X00117, X00113, X00112, X00118, X00111, X00264, X00560, X04687, X04572, X00125, X03865, X03861, X04682, X04772, X04426, X04385, X03856, X00588, X00122, X00123, X04044, X00133, X00135, X00129, X01230, X00127, X04683, X04573, X03862, X04392, X00563, X00139, X00140, X00137, X00585, X00584, X00154, X00157, X00150, X00553, X04574, X04684, X03867, X03863, X00554, X00581, X00580, X01657, X04176, X00557, X00159, X04808, X00160, X00165, X00163, X03092, X00166, X02478, X01432, X00169, X00167, X02479, X03095, X01433, X00173, X00171, X00529, X01434, X02480, X03098, X00174, X00180, X00179, X00577, X00191, X00195, X03740, X03964, X03087, X00268, X00576, X04782, X00211, X00204, X00267, X03965, X02362, X02363, X02361, X02358, X00575, X00216, X00220, X00218, X02603, X03967, X03741, X00213, X00574, X00215, X01581, X00226, X00224, X00223, X03968, X03966, X03969, X00231, X00227, X01493, X01582, X00228, X00234, X00233, X00573, X01238, X04173, X02473, X00236, X04174, X00241, X00244, X03652, X01421, X00248, X00246, X02345, X00256, X03263, X01649, X04048, X04035, X01628, X01650, X01651, X03264
Správny poplatok uhradený 21.2.2023 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
12577 KON Podaný
XC1.1,
XC1.2
XC1.1, XC1.2, XC1.3, XC1.4, XC1.5, XC1.7, XC1.8, XC1.9, XC1.13, XC1.14, XC1.15, XC1.17, XC1.18, XC1.19, XC2.1, XC2.2, XC2.3, XC2.4, XC2.5, XC2.7, XC2.8, XC2.10, XC2.11, XC2.12, XC2.13, XC2.14, XC2.15, XC2.17, XC2.18, XC3.1, XC3.3, XC3.5, XC3.8, XC4.1.3, XC4.1.6, XC4.2.1, XC4.2.5, XC4.3.4, XC4.3.5, XC4.4.5, XC4.5.2, XC4.5.3, XC4.6.6, XC4.10.2, XC5.2, XC5.5.1, XC5.7, XC5.14, XC5.17
X00279,
X00278
X00279, X00278, X00275, X02682, X00470, X04073, X04074, X02386, X00286, X04075, X04076, X00287, X00288, X00299, X00301, X04077, X00293, X01338, X00290, X00311, X04078, X00309, X00304, X00320, X00317, X01340, X04710, X04712, X00476, X03416, X00478, X00327, X00335, X00336, X04113, X00624, X00623, X00621, X02622, X01988, X00324, X00328, X00477, X02476, X00351, X00342, X04711, X00618, X02620, X03993, X01509, X01989, X00316, X04145, X01341, X00364, X04082, X03994, X00358, X00357, X00356, X00473, X00382, X00611, X00465, X01204, X03995, X03996, X03599, X00388, X01353, X01986, X01351, X01137, X00471, X00389, X00387, X03999, X03997, X04000, X03998, X01481, X00599, X04185, X01985, X04001, X01239, X01197, X01088, X01325, X04114, X00406, X04714, X03843, X00397, X00399, X04721, X00464, X04086, X00410, X00414, X00413, X00418, X04089, X04092, X00419, X00420, X02037, X00422, X00421, X00423, X04050, X00424, X00425, X01091, X00429, X04097, X04099, X04072, X00596, X00461, X03935, X02388, X03844, X04093, X00433, X02389, X04095, X04098, X04715, X00398, X00409, X04094, X03845, X01200, X01199, X04096, X01198, X00448, X02405, X00452, X04716, X00457, X02432, X01920, X01946, X01935, X04352, X02433, X04363, X01859, X04761, X02033, X04760, X01943, X03829, X01384, X04746, X01367, X03293, X03716
Správny poplatok uhradený 21.2.2023 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
12576 KON V KK
XB1.3,
XB2.2
XB1.3, XB2.2, XB2.3, XB2.3.1, XB2.4, XB2.5, XB2.5.1, XB2.6, XB2.8, XB3.1, XB3.2, XB3.3, XB4.1, XB5.3, XB5.4, XB5.9, XB5.10, XB6.1, XB6.2, XB6.3, XB6.5, XB6.8, XB6.9, XB6.11, XB6.13, XB6.14, XB6.14.1, XB6.15, XB6.15.1, XB6.17.1, XB6.19.1, XB6.19.2, XB7.1, XB7.3, XB7.5, XB7.7, XB7.8, XB7.9.1, XB7.9.2, XB7.9.3, XB7.10, XB7.11.1.1, XB7.11.1.4, XB7.11.2.1, XB7.11.2.2, XB7.11.2.3, XB7.11.2.5, XB7.11.2.7, XB7.11.4, XB8.1.2, XB8.1.5, XB8.2.2, XB8.2.3, XB8.2.4, XB8.2.7, XB8.2.11, XB8.2.15, XB8.3.6, XB8.3.7, XB8.3.10, XB8.3.11, XB8.3.12, XB8.3.13, XB8.3.14, XB8.3.18, XB8.3.19, XB8.3.20, XB8.3.21, XB8.4.1, XB8.4.2, XB8.4.3, XB8.4.4, XB8.4.5, XB8.4.6, XB8.4.7, XB8.4.10, XB8.4.11, XB8.4.14, XB8.4.15, XB8.4.16, XB8.4.18, XB8.4.19, XB9.1.1.1, XB9.1.1.2, XB9.1.1.3, XB9.1.1.4, XB9.1.2, XB9.1.3, XB9.1.4.1, XB9.1.4.3, XB9.1.5.1, XB9.1.5.2, XB9.1.5.3, XB9.1.5.5, XB9.1.5.6, XB9.1.5.7, XB9.1.5.10, XB9.1.5.12, XB9.1.5.13, XB9.1.5.14, XB9.1.6, XB9.2.1, XB9.2.2.1, XB9.2.3, XB9.2.4, XB9.2.5, XB9.2.6, XB9.2.7, XB9.2.8, XB9.7, XB10.1, XB10.5, XB10.6, XB10.11, XB10.12, XB10.13, XB10.14, XB11.3, XB11.7, XB11.9, XB12.1, XB13.1.2, XB13.1.5, XB13.2.2, XB13.2.4, XB13.2.5, XB13.2.6, XB14.2, XB14.3, XB14.4, XB14.5, XB14.7, XB14.8, XB14.9, XB14.9.1, XB14.10, XB14.13, XB14.14, XB14.15.1, XB14.15.2, XB14.19, XB14.20, XB14.21, XB14.22, XB14.23, XB14.25.1, XB14.26, XB14.28.2, XB14.29, XB14.30, XB14.33.1, XB14.33.2, XB14.34.1, XB14.34.2, XB14.34.3, XB14.35, XB14.37, XB14.38, XB14.40, XB14.42, XB14.43, XB14.44, XB14.45.2, XB14.45.5, XB14.45.9, XB14.46.1, XB14.49.2, XB14.49.3, XB14.49.6, XB14.49.9, XB14.49.14, XB14.49.17, XB14.49.21, XB14.49.22
X02269,
X00647
X02269, X00647, X04405, X03664, X00650, X00764, X04406, X03665, X03226, X00659, X03232, X01473, X03291, X00656, X00765, X04481, X02657, X00658, X02655, X00652, X02573, X01589, X00657, X04407, X04516, X03666, X01759, X00767, X00664, X04408, X00671, X03667, X03227, X01471, X01730, X03231, X00669, X01472, X01760, X00770, X03245, X03250, X04575, X00673, X00668, X02571, X00681, X01731, X01470, X04483, X04362, X03143, X01469, X00684, X00685, X02567, X03148, X00694, X04458, X01752, X00692, X00689, X04461, X03477, X00695, X01598, X02377, X03251, X03254, X01573, X00772, X04453, X04415, X04421, X00701, X00700, X00698, X03478, X01599, X03252, X03415, X00771, X04498, X04723, X04413, X04410, X04412, X00710, X00706, X00708, X01258, X01259, X03257, X02366, X02266, X01600, X00718, X00736, X00733, X00732, X00731, X04779, X02713, X00734, X00735, X00720, X00738, X00722, X00728, X02702, X02703, X00725, X00726, X03248, X04680, X02417, X03249, X00744, X00756, X02586, X00754, X02699, X00760, X01467, X01597, X00759, X00786, X00781, X00782, X01451, X00792, X00806, X00802, X02391, X00858, X00868, X00865, X00860, X00862, X00871, X00872, X00873, X00874, X02277, X02354, X01476, X00892, X01745, X01770, X02649, X03799, X04337, X01771, X02418, X02419, X04744, X01408, X03459, X01279, X02635, X01265, X00815, X02640, X01178, X02245, X00821, X00822, X00823, X01237, X02639, X02293, X02135, X02163, X02143, X02142, X02141, X02151, X02152, X02153, X02241, X02185, X02156, X02161, X02211, X02212, X02217, X02216, X02275, X02165, X02166, X02167, X02168, X02169, X02186, X02188, X02322, X02198, X02196, X02195, X03316, X02323, X02324, X02202, X02210, X02203, X02205, X02215, X02181, X02201, X02139, X02145, X02144, X02146, X02147, X02160, X02155, X02462, X03682, X02444, X02673, X02452, X02568, X03464, X04506, X03123, X02631, X02566, X02564, X02645, X02585, X04502, X03671, X02678, X02556, X03859, X02661, X02500, X02576, X04507, X02855, X02615, X02574, X02582, X03037, X03122, X02836, X03700, X04365, X02852, X02662, X02788, X02816, X02679, X02785, X02820, X04192, X03802, X02650, X02471, X03324, X04756, X03348, X02744, X04755, X03347, X03031, X04457, X02941, X04052, X02809, X02618, X02812, X04757, X02817, X03481, X03796, X03803, X04467, X04752, X00830, X03470, X03973, X00832, X00831, X00829, X03586, X02298, X03414, X02861, X03958, X04881, X03393, X02966, X02838, X02851, X02771, X02746, X04580, X03681, X03345, X03076, X04581, X02550, X03375, X04373, X04798, X02763, X04695, X03574, X03801, X04445, X03683, X03684, X02630, X03543, X03544, X02772, X02512, X00850, X03018, X02810, X03472, X02988, X02983, X02990, X02797, X03960, X02912, X01188, X02815, X03595, X02917, X02796, X02793, X03064, X02996, X02891, X03691, X02841, X02863, X00838, X00840, X02831, X02865, X02866, X02933, X00845, X00848, X00844, X01009, X00843, X03784, X03009, X02923, X01255, X01254, X04740, X02770, X03963, X04402, X00839, X04733, X02967, X00846, X00853, X00857, X01798, X02285, X03109, X02316, X02321, X02318, X01176, X00908, X01799, X02286, X03335, X03336, X02984, X04741, X02823, X02822, X02853, X02840, X04026, X03950, X02839, X03783, X02829, X03338, X02826, X02827, X04344, X04820, X00917, X03188, X01775, X04066, X00926, X02364, X00938, X01776, X00937, X00939, X00947, X00945, X01111, X00942, X01710, X04158, X00957, X01778, X00959, X03208, X03769, X04450, X03136, X02341, X01779, X01109, X01781, X02292, X01185, X01743, X01802, X01803, X00978, X00979, X02589, X03781, X00984, X03473, X00986, X01260, X00981, X00911, X00987, X03390, X03386, X03413, X01285, X02393, X01015, X03937, X01744, X01016, X00925, X04487, X04466, X01754, X02247, X02409, X01718, X01713, X04738, X01025, X01735, X01037, X02400, X00996, X03118, X03434, X03120, X03121, X03433, X03154, X01043, X02287, X01283, X04469, X02875, X04162, X03083, X03502, X01050, X03142, X04163, X03813, X01749, X03462, X04372, X03055, X02850, X04382, X03022, X03052, X02919, X04505, X03060, X02869, X04511, X02929, X03540, X02974, X03805, X03673, X03808, X04029, X03774
Správny poplatok uhradený 21.2.2023 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
12575 KON V KK
XA1.2,
XA1.4
XA1.2, XA1.4, XA1.5, XA1.6, XA1.7, XA1.9, XA1.10, XA4.1, XA4.1.1, XA4.1.3, XA5.1, XA6.1, XF2.8, XF2.9.1, XF2.10.1, XF2.10.3, XF2.10.5, XF8.3, XG1.2, XG2.3, XG3.2, XH1.1, XH1.2.1, XH1.3, XH1.4, XH1.5, XH2.4.1, XH2.7, XI1.1, XI1.2, XI1.3.2, XI1.4, XJ1.2, XJ1.3, XK1.1, XK1.2, XK1.3, XL1.1, XL1.3, XL1.4, XL1.6
X00013,
X00020
X00013, X00020, X00022, X03312, X03401, X03237, X00031, X01437, X01436, X01425, X01423, X04367, X04366, X00038, X00041, X02336, X02337, X02338, X02430, X02127, X02067, X03991, X02070, X03988, X02094, X04350, X01465, X04388, X03426, X03299, X03427, X01832, X02281, X04475, X01670, X04299, X04484, X04473, X01839, X04168, X01317, X02715, X04674, X04456, X04677, X01441, X03713, X02278, X01308, X02595, X03167, X01299, X02652, X03624, X01790, X03719, X01446, X01447, X03934, X01304, X01444, X01445, X01305, X03710, X03726, X01822, X01815, X01543, X03603, X01538, X00511, X03870, X00535, X03601, X03869
Správny poplatok uhradený 21.2.2023 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
12520 A1ZPN Podaný D13 D00000 Správny poplatok uhradený 21.2.2023 MicroTech Medical (Hangzhou) Co.,Ltd. Detaily