[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
1 2 3 4 5 > >>
12913 A2ZVZP Podaný L2.2 L83111 Správny poplatok uhradený 3.7.2024 Sunrise Medical GmbH & Co. KG Detaily
14460 A1ZPE Podaný N13 N4909A 30.6.2024 Starkey Laboratories, Inc Detaily
14452 A1ZPE Podaný N13 N4903A 30.6.2024 Starkey Laboratories, Inc Detaily
14459 A1ZPN Podaný G7.2 G88230 30.6.2024 Julius Zorn GmbH Detaily
14458 A1ZPE Podaný J1.2 J96274 30.6.2024 diawin Deutschland GmbH Detaily
14455 A1ZPE Podaný J1.2 J7024A 30.6.2024 diawin Deutschland GmbH Detaily
14456 A1SZMN Podaný XB8.3.13.1 P92037 Správny poplatok uhradený 30.6.2024 MicroVention, Inc. Detaily
14370 A1SZMN Podaný XB9.2.12.1 P98631 Správny poplatok uhradený 30.6.2024 Merit Medical Systems, Inc. Detaily
14371 A1SZMN Podaný XB9.2.12 P98631 Správny poplatok uhradený 30.6.2024 Merit Medical Systems, Inc. Detaily
14454 A1ZPN Podaný A13.1 P94984 30.6.2024 Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch Detaily
14453 A1ZPN Podaný A13.1 P94983 30.6.2024 Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch Detaily
14379 A1ZPE Podaný K9.11.3 K6953A 30.6.2024 Medical Products Research Srl Detaily
14451 A1ZPN Podaný G7.2 G88224 30.6.2024 Julius Zorn GmbH Detaily
14450 A1ZPN Podaný G7.2 G88228 30.6.2024 Julius Zorn GmbH Detaily
14449 A1ZPN Podaný G7.2 G88227 30.6.2024 Julius Zorn GmbH Detaily
14448 A1ZPN Podaný G7.2 G88226 30.6.2024 Julius Zorn GmbH Detaily
14446 A1ZPN Podaný G7.2 G88231 30.6.2024 Julius Zorn GmbH Detaily
14445 A1ZPN Podaný G7.2 G88229 30.6.2024 Julius Zorn GmbH Detaily
14444 A1ZPN Podaný G7.2 G88225 30.6.2024 Julius Zorn GmbH Detaily
14442 A1ZPN Podaný G7.2 G88222 30.6.2024 Julius Zorn GmbH Detaily
14441 A1SZMN Podaný XC3.7.1 P6801A 28.6.2024 Keri Medical SA Detaily
14439 A1SZME Podaný XC3.14 P7453A 28.6.2024 Pega Medical Inc. Detaily
14440 A1SZMN Podaný XC3.12.1
P88977,
P88976
P88977,  P88976,  P7250A
28.6.2024 Tecres S.p.A Detaily
14438 A1SZME Podaný XC4.11.2
P0658A,
P0660A
P0658A,  P0660A,  P0659A
28.6.2024 Tecres S.p.A Detaily
14437 A1SZME Podaný XB6.13.1 P6863A Správny poplatok uhradený 28.6.2024 Eclipse Medical Detaily