[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
1 2 3 4 5 > >>
9507 KON Podaný
A8.17.1,
A8.17.2
A8.17.1, A8.17.2, A8.17.3, A8.17.4, A8.17.5
A79266,
A79271
A79266, A79271, A79291, A94942, A79272, A95275, A95276
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 16.8.2019 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
9694 KON Fikcia
A1.1.1,
A1.1.2
A1.1.1, A1.1.2, A1.2.1, A1.2.2, A1.2.3, A1.2.4, A2.1, A2.2, A3, A4.1.1, A4.1.2, A4.2.1, A4.2.2, A5.1, A5.2, A5.3, A6.1, A6.2, A6.3, A7.1, A7.2, A7.3, A7.4, A7.5, A8.1.1.1, A8.1.1.2, A8.1.1.3, A8.1.1.4, A8.1.1.5, A8.1.1.6, A8.1.2.1, A8.1.2.2, A8.1.2.3, A8.1.3, A8.2.1, A8.2.2, A8.3, A8.4.1.1, A8.4.1.2, A8.4.1.3, A8.4.1.4, A8.4.2.1, A8.4.2.2, A8.4.2.3, A8.4.2.4, A8.4.2.5, A8.5.1.1, A8.5.1.2, A8.5.1.3, A8.5.2, A8.6.1.1, A8.6.1.2, A8.6.1.3, A8.6.1.4, A8.6.1.5, A8.6.1.6, A8.6.1.7, A8.6.2.1, A8.6.2.2, A8.6.2.3, A8.6.2.4, A8.6.2.5, A8.6.2.6, A8.7.2, A8.7.4, A8.8.1, A8.8.2, A8.8.3, A8.9.1, A8.9.2, A8.9.3, A8.10.2, A8.11.1, A8.11.2, A8.12.1, A8.12.2, A8.12.3, A8.13.1.1, A8.13.1.2, A8.13.1.3, A8.13.1.4, A8.13.1.5, A8.13.1.6, A8.13.2, A8.13.3.1, A8.13.3.2, A8.13.3.3, A8.13.4.1, A8.13.4.2, A8.13.4.3, A8.13.4.4, A8.13.4.5, A8.13.5, A8.13.6, A8.14.1, A8.14.2.1, A8.14.2.2, A8.14.2.3, A8.14.2.4, A8.14.2.5, A8.15.1, A8.15.2, A8.16.1, A8.16.2, A8.17.1, A8.17.2, A8.17.3, A8.17.4, A8.17.5, A8.18.1.1, A8.18.1.2, A8.18.2, A8.19, A9, A11.1, A11.2, A12, A13.2, A14, A15, B1.1, B1.2, B2.2, B3.1, B3.2, B4, B5, B6.1, B6.2, B7, B8, B9, B10.1.1, B10.1.2, B10.1.3, B10.1.4, B10.1.5, B10.2, B10.2.1, B11, D1.1, D1.2, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10.1.1, D10.2.1, D10.2.2, D10.2.5, D10.2.6, D10.2.7, D11.1, D12, D13, F1.1.1, F1.1.2, F1.1.3, F1.2.1, F1.2.2, F1.2.3, F1.3, F1.3.1, F2.1.1, F2.1.2, F2.1.3, F2.2.1, F2.2.2, F2.3.1, F2.3.2, F2.4.1, F2.4.2, F3.1, F3.2, F3.3, F3.4, F4.1, F4.2, F4.3, F4.4, F4.5, F4.6, F4.7, F5, F6.1, F7.1, F7.2.1, F7.2.2, F7.2.3, F7.2.4, F8, F9, F10, F11.1, F11.2, F11.3, F11.4, F11.5, G1.1, G1.2.1, G1.2.2, G1.3, G2.1, G2.2, G3.1.1, G3.1.2, G3.2, G3.3, G4.1, G4.2, G5.1, G5.2, G5.3, G6.1, G6.2, G6.3, G8.1, G8.2.1, G8.2.2, G8.3.1, G8.3.2, G8.3.3, G8.3.4, G8.3.5, H1, H2, J1.2, J2, J3, J4.1.1.1, J4.1.1.2, J4.1.2.1, J4.1.2.2, J4.2, J4.3.1.1, J4.3.1.2, J4.3.2.1, J4.3.2.2, J4.3.3.1, J4.3.3.2, J4.3.3.3, J4.3.3.4, J4.3.4, J4.3.5.1, J4.3.5.2, J4.3.5.3, J4.3.6, J4.5.1, J4.5.2, J4.5.3, J4.5.4, J4.5.5, J5.1.1, J5.1.2, J5.2.1, J5.2.2, J5.2.3, J5.3.1, J5.3.2, J5.3.3, J5.4, J5.5.1, J5.5.2, J5.6, J6.1.1, J6.1.2, J6.1.3, J6.2.1.1, J6.2.1.2, J6.2.2.1, J6.2.2.2, J6.2.3, J6.3.1, J6.3.2, J6.3.3, J6.4.1, J6.4.2, J6.5, J6.6, J6.7, J6.8, J7.1, J7.2, J8.1, J9, J11.1.1, J11.1.2.1, J11.1.2.2, J11.1.2.3, J11.2, J12, K1.1, K1.2, K1.3, K1.4, K1.5, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4, K2.5, K2.6, K3.1.1, K3.1.2, K3.1.3, K3.1.4, K3.1.5, K3.1.6, K3.1.7, K3.2.1.1, K3.2.1.2, K3.2.2, K3.2.3, K3.3, K3.4, K3.5.1, K3.5.2, K3.5.3, K3.5.4, K3.6, K3.7, K3.8, K3.9, K3.10, K4.1, K4.2, K5.1, K5.2, K5.3, K5.4, K6.1, K6.2, K6.3, K6.4, K6.5, K7.1, K8.1, K9.2, K9.3, K9.5.1, K9.5.2, K9.6.1, K9.6.2, K9.6.3, K9.7, K9.8.1, K9.8.2, K9.8.3, K9.9.1, K9.9.2, K9.9.3, K9.9.4, K9.9.5, K9.9.6, K9.10.1, K9.10.2, K9.10.3, K9.10.4, K9.11.1, K9.11.2, K9.11.3, K9.12.1, K9.12.2, K9.13.1, K9.13.2, K9.14, K10, L1.1, L1.2, L2.1.1, L2.1.2, L2.2, L2.3, L3.1, L3.2, L4.1.1, L4.1.2, L4.1.3, L4.2.1, L4.2.2, L5.1, L5.2, L5.3, L6, L7.1, L7.2, L7.3, L7.4, L8.1, L8.2, L9.1, L9.2, L10, L11.1, L11.2, N1.2.1, N1.2.2, N1.3.1, N1.3.2, N1.4, N4.1, N4.2, N5.1, N5.2, O5.1.1, O5.1.2, O5.2.1, O5.2.2, O5.3, O6.1.1, O6.1.2, O6.2, O6.3
A21866,
A21865
A21866, A21865, A21864, A21863, A23309, A21873, A60794, A23307, A21870, A21869, A21499, A21500, A21924, A21923, A23318, A21871, A21876, A21874, A21875, A21872, A21868, A60793, A21498, A23305, A21922, A21867, A60792, A21497, A23303, A21921, A21920, A38700, A26588, A57021, A57020, A50238, A50235, A20016, A21478, A57029, A20706, A35741, A21931, A57028, A21477, A38697, A20704, A21930, A38698, A21480, A21479, A57031, A35742, A36935, A41182, A21932, A41181, A35748, A23340, A41180, A38699, A57022, A21938, A25058, A57023, A35745, A21939, A35744, A36939, A23341, A25057, A57024, A35746, A21940, A53135, A21844, A53134, A21854, A21846, A21845, A21853, A21848, A53140, A53139, A60757, A87104, A60758, A21856, A41509, A21880, A21878, A68774, A86968, A50202, A68775, A68776, A21900, A83667, A83669, A21903, A21902, A21901, A83668, A83670, A95324, A95323, A21890, A95322, A21889, A68262, A21060, A22147, A83665, A22138, A95325, A21892, A68264, A22308, A22149, A22140, A21891, A68263, A22307, A22148, A83666, A22139, A22144, A59449, A95525, A20142, A39595, A21640, A37302, A75130, A20139, A71920, A95526, A20141, A37303, A39596, A20140, A21641, A71972, A95527, A37307, A40317, A20143, A37308, A40318, A37309, A37310, A40319, A36917, A20135, A39600, A94015, A36911, A22955, A22950, A95371, A22953, A75133, A59457, A80078, A20137, A22951, A20136, A36913, A39601, A37312, A60691, A73747, A37947, A94832, A73751, A73750, A81007, A60692, A30402, A26347, A26351, A28414, A36627, A94014, A28812, A89036, A74779, A86645, A76422, A39618, A86646, A96063, A36628, A65580, A28415, A90934, A96631, A64788, A88380, A89370, A89310, A25864, A39615, A25863, A76417, A52621, A21645, A25866, A21646, A25865, A74994, A52623, A39616, A94880, A86642, A76420, A25867, A76419, A86641, A52626, A37704, A93496, A39345, A52627, A93490, A93498, A37705, A26762, A39591, A22057, A74999, A75661, A82758, A71119, A83297, A26649, A31163, A39592, A94011, A36623, A75000, A89831, A74355, A74662, A82759, A88059, A95369, A75662, A39593, A26651, A26650, A36624, A71287, A82761, A75007, A74356, A74663, A95370, A75663, A82760, A72975, A75008, A82762, A26655, A39594, A39717, A95941, A74357, A75664, A90638, A84193, A85824, A84188, A95363, A84189, A85816, A40234, A91590, A90639, A70460, A95654, A94843, A86998, A85729, A95372, A85822, A59128, A40235, A79105, A79103, A85817, A85819, A90640, A91591, A94844, A79104, A91592, A93737, A85821, A70461, A85730, A74297, A95361, A95364, A92716, A95362, A95365, A92715, A92713, A90636, A60687, A60686, A92920, A92907, A95783, A85825, A84100, A95805, A26355, A86351, A94775, A95373, A95375, A84190, A85828, A85827, A60688, A85649, A59130, A30398, A91587, A95784, A70462, A90637, A95374, A95376, A94777, A85831, A86353, A91589, A84098, A85830, A84096, A40237, A59129, A85833, A30400, A86354, A95806, A93742, A91588, A86352, A95785, A84097, A94778, A93744, A93743, A59131, A85836, A65002, A53642, A84191, A30401, A84192, A89743, A79733, A95657, A95658, A94033, A68033, A73015, A21643, A74997, A87968, A68842, A93233, A86445, A36317, A83308, A92903, A83311, A68841, A86993, A83310, A73861, A73019, A72992, A72996, A68843, A68035, A72990, A73017, A72994, A68034, A74661, A92899, A83309, A92898, A79735, A79737, A79739, A92905, A92904, A92893, A87969, A73021, A86989, A73022, A86996, A86995, A86991, A68037, A91959, A73009, A84099, A73007, A36316, A91958, A92912, A72998, A88254, A88253, A96423, A96421, A96422, A92908, A92915, A68039, A92913, A92921, A73000, A73011, A68038, A86999, A84093, A96424, A92909, A92917, A94580, A84092, A94579, A92916, A79778, A92923, A73004, A92922, A92918, A79777, A73002, A73013, A79776, A87000, A92474, A92473, A92468, A92469, A92472, A92465, A92470, A92471, A92467, A92466, A84121, A17415, A69445, A38870, A17418, A84122, A94360, A95811, A83299, A17416, A69447, A94363, A83301, A94354, A83300, A69449, A89369, A71035, A65573, A89401, A95529, A95534, A95857, A95532, A71036, A93886, A38378, A95537, A95540, A89402, A71154, A95531, A93887, A93888, A95538, A96819, A92180, A97495, A81145, A89280, A89282, A89283, A89281, A80931, A80923, A80924, A79743, A39608, A80922, A80925, A79749, A80926, A39610, A79744, A95576, A95577, A95574, A79750, A92167, A89896, A70029, A91639, A85746, A84286, A89899, A81169, A89898, A85748, A89562, A91643, A89564, A76828, A94193, A89560, A91641, A89561, A89897, A91640, A91642, A89563, A94191, A91621, A91623, A85747, A94692, A84287, A89976, A89991, A89559, A64962, A81167, A64967, A91617, A76829, A64965, A64970, A81168, A64964, A64969, A91619, A93215, A93216, A92709, A94188, A90028, A82445, A96064, A96628, A73124, A73730, A36630, A89309, A35704, A92383, A95366, A75071, A75075, A92384, A93493, A92386, A75072, A75076, A96419, A95367, A92385, A95368, A23462, A84440, A94887, A23463, A94194, A87535, A84444, A91319, A94195, A95656, A94888, A84089, A94197, A84090, A23464, A87967, A84447, A91325, A94196, A94198, A84091, A96506, A76815, A91701, A91702, A83825, A22193, A88252, A82294, A90728, A90727, A82329, A95968, A60450, A90729, A65026, A94498, A94497, A77025, A83234, A97733, A81183, A81184, A84474, A84497, A79266, A79271, A79291, A94942, A79272, A95275, A95276, A84283, A84284, A84282, A92717, A84285, A95572, A95141, A96420, A88676, A88683, A88684, A88685, A88686, A95666, A23213, A95665, A68558, A53630, A23211, A53635, A53633, A25908, A25896, A25894, A25890, A81789, A94215, A77445, A77446, A90083, A90084, A90085, A77447, A93691, A77441, A90079, A21011, A94214, A91512, A96818, A96817, A96786, A21012, A21013, A69806, A70066, A70063, A70064, A70065, A82679, D82441, B30571, B90209, B66158, B72665, B60601, B58709, B90210, B94323, B87625, B53318, B60602, B66159, B30572, B94324, B21339, B71592, B60603, B66160, B59848, B53320, B94325, B96402, B73332, B83426, B71750, B71593, B87605, B87604, B59849, B59850, B87623, B68964, B28800, B91904, B28377, B20439, B73333, B73336, B53317, B20436, B96538, B71597, B59851, B32773, B60604, B20440, B96996, B71594, B73334, B28801, B91301, B20437, B20441, B87627, B68965, B86243, B70574, B71598, B94326, B73335, B28802, B88897, B95409, B86377, B90211, B97307, B66161, B89453, B28061, B90212, B21340, B83427, B53319, B83428, B86460, B21037, B21341, B86461, B96403, B85742, B90213, B94876, B59713, B59715, B59716, B30639, B30640, B60605, B21342, B59714, B20442, B21344, B21038, B60690, B20438, B92992, B85743, B90215, B20443, B91015, B21345, B21039, B94615, B94614, B94616, B21343, B60607, B60608, B60606, B92688, B21346, B91016, B21347, B28059, B73329, B20445, B94618, B94617, B94619, B95487, B94621, B94620, B94622, B95049, B95491, B73895, B95488, B94623, B94624, B95048, B95492, B95047, B95489, B95494, B95495, B95497, B95496, B94625, B21359, B38907, B21360, B95288, B91191, B21361, B91192, B53155, B35719, B35717, B72668, B72669, B98171, B35286, B91190, B35290, B60696, B28378, B30568, B98172, B35288, B97984, B59699, B95423, B20446, B59696, B20447, B59701, B59700, B35289, B50482, B20449, B59697, B59698, B60594, B60597, B74340, B96376, B96375, B24743, B24744, B24745, B21377, B21336, B96378, B97989, B60595, B74341, B20448, B21036, B21035, B21034, B90993, B86220, B35292, B35291, B50486, B20450, B83430, B50483, B96379, B96377, B90216, B60598, B95431, B60701, B50485, B20451, B21379, B31166, B59702, B90217, B50484, B83429, B81039, B80021, B94626, B95424, B96336, B28783, B96383, B96382, B96381, B21337, B83432, B83431, B81150, B70988, B96015, B96014, B90222, B90219, B95425, B74343, B90220, B95432, B95426, B60702, B60599, B50487, B83433, B28788, B93182, B21338, B83435, B79961, B79960, B85741, B28785, B81154, B81157, B94628, B94627, B73515, B58351, B85740, B70991, B83271, B21378, B83434, B81151, B92982, B96337, B66162, B70989, B83272, B93181, B39458, B28789, B90221, B95434, B53146, B30569, B86380, B57986, B57985, B73890, B73889, B81035, B81155, B96380, B60600, B35814, B79952, B79951, B79950, B81158, B95433, B58352, B74342, B50488, B90994, B70992, B70309, B73516, B96338, B79810, B93096, B92987, B92998, B94630, B94629, B94631, B93097, B86379, B81152, B81156, B81159, B92997, B79808, B93559, B21380, B59984, B80014, B70993, B70990, B83273, B91636, B91635, B91634, B53147, B28787, B81038, B20701, B70994, B59703, B73891, B90223, B86378, B94877, B79809, B93558, B86464, B90995, B90996, B81036, B28790, B93560, B91303, B65960, B70995, B94633, B94632, B94634, B90224, B35813, B30570, B89411, B72670, B93098, B90997, B92990, B74345, B96734, B96737, B96733, B96735, B80015, B91750, B96388, B89412, B94878, B93562, B70987, B39459, B81153, B65961, B91302, B81037, B81040, B70310, B94635, B71587, B71586, B88895, B20702, B90172, B73894, B73893, B96739, B96742, B96741, B96738, B96740, B79955, B79954, B20703, B94879, B35815, B86242, B82900, B69200, B93679, B93678, B69199, B93099, B69258, B93637, B93636, B92064, B92065, B96386, B96389, B96391, B96998, B96997, B87033, B87034, B87522, B79958, B79957, B73892, B93209, B93202, B39457, B70307, B93005, B88896, B93003, B69259, B95046, B69201, B95242, B93002, B69257, B71588, B95243, B93004, B71749, B95244, B82901, B95245, B91749, B91748, B86240, B95045, B83437, B69260, B86241, B69202, B70308, B39461, B59724, B59723, B59722, B59725, B21356, B95854, B95853, B28792, B30644, B30642, B95443, B20453, B85744, B85745, B95856, B95855, B28794, B30645, B30646, B30647, B95444, B20454, B71751, B20455, B20456, B71603, B71602, B71601, B94003, B90225, B59717, B23357, B94004, B21351, B20457, B94005, B93576, B94314, B95451, B59718, B73340, B95454, B90226, B21352, B23355, B95449, B94309, B94311, B93579, B60788, B60582, B23358, B93575, B95450, B73341, B41567, B94310, B94312, B93893, B59719, B90227, B58717, B93183, B41565, B23359, B93577, B93578, B85545, B60592, B60789, B60583, B21353, B94313, B21041, B93580, B93894, B23356, B85546, B59721, B90228, B95469, B66156, B77597, B90107, B20711, B91396, B59720, B40074, B40075, B40076, B40077, B40078, B84617, B84618, B84619, B84620, B84612, B84613, B84614, B35686, B35687, B40084, B40085, B40086, B40088, B40089, B40090, B55788, B92050, B40095, B35691, B35693, B85920, B84627, B84628, B84629, B56310, B40096, B40098, B35689, B84632, B40108, B40092, B71829, B40760, B40761, B40762, B40763, B98017, B98018, B85955, B84067, B84068, B84069, B84070, B84074, B84075, B84076, B84077, B84078, B84079, B79340, B84058, B91793, B82382, B88035, B88036, B88037, B81855, B81856, B91792, B91791, B82381, B82380, B81857, B81853, B81854, B91009, B91010, B83351, B76204, B76203, B40785, B40786, B40787, B40789, B40790, B40791, B95065, B95066, B81387, B81392, D58788, D80719, D79075, D84112, D84110, D92824, D92823, D92302, D90102, D94612, D96353, D96351, D76986, D90812, D94210, D92963, D87158, D88831, D79823, D90280, D89735, D93628, D69848, D97976, D88835, D75439, D36616, D60935, D96355, D83693, D90813, D79824, D96354, D90388, D58789, D76989, D80720, D79076, D91494, D75029, D79511, D45780, D36621, D64942, D92964, D94613, D94211, D96681, D87159, D92695, D90277, D83143, D86483, D92825, D90103, D88839, D74237, D79821, D93631, D75440, D97977, D90394, D91251, D96968, D53683, D74238, D85805, D29726, D58792, D92587, D87809, D88705, D95305, D41410, D79676, D72302, D29725, D91252, D75957, D53684, D92826, D68492, D88704, D74239, D64944, D58793, D90696, D85650, D91979, D76994, D92589, D21334, D90643, D84431, D73389, D88591, D80686, D92427, D91980, D88843, D88844, D78792, D80136, D92801, D78791, D88841, D88842, D92802, D29276, D98176, D98177, D98178, D98179, D38381, D29277, D92958, D93831, D93832, D93833, D85178, D85179, D85180, D89736, D89737, D29612, D80137, D92803, D91485, D21050, D36980, D77472, D31178, D31179, D31180, D77012, D75953, D18526, D39227, D18524, D39226, D77471, D91491, D93590, D82442, D82443, D92325, D84610, D84609, D91493, D96729, D95585, D76035, D76036, D69271, D69268, D69269, D69270, D69278, D69279, D92326, D94576, D70962, D70961, D95586, D91492, D69283, D69284, D70959, D70960, D20748, D70964, D69288, D20751, D20750, D36885, D78786, D91007, D91008, D90035, D28129, D88212, D84709, D93911, F41257, F41259, F41260, F41261, F41262, F53842, F53845, F58216, F76889, F76891, F90604, F90605, F90606, F71726, F71727, F71728, F89756, F89746, F89747, F89748, F89047, F89048, F89049, F88499, F88505, F58212, F58208, F58217, F76890, F76892, F76893, F74363, F74360, F74362, F74359, F74358, F86356, F86355, F85676, F85679, F85678, F85677, F85680, F93147, F93148, F94734, F92260, F90021, F90022, F90020, F90019, F93046, F96468, F96469, F96470, F90566, F90567, F94829, F94831, F90565, F94561, F94558, F94559, F94560, F94556, F94557, F87492, F87493, F88516, F41316, F40124, F74364, F53852, F72346, F88508, F88509, F88512, F88514, F88515, F58239, F58234, F58238, F58230, F53856, F53843, F89754, F89749, F89750, F89751, F89752, F95510, F76896, F76897, F74366, F74369, F74368, F74365, F86358, F86357, F89050, F89051, F90607, F90608, F90609, F85685, F85681, F85683, F85686, F85682, F85684, F90569, F90570, F95508, F95509, F96465, F96466, F96467, F94828, F94830, F90568, F95249, F95248, F94555, F94552, F94553, F94554, F94550, F94551, F92941, F92942, F92943, F92944, F92261, F92262, F92263, F92264, F95745, F95746, F76898, F76899, F87498, F87499, F57999, F32882, F89753, F32883, F32881, F82725, F82726, F82724, F96462, F96463, F96464, F40149, F85716, F85717, F85718, F85719, F86776, F32892, F32893, F32894, F76909, F76910, F76911, F76912, F40150, F35069, F66003, F66004, F66005, F32954, F32955, F32956, F32957, F32958, F32959, F32960, F22178, F71715, F85672, F80417, F80418, F80419, F85673, F82743, F91836, F91839, F89757, F85674, F85675, F86784, F86786, F86785, F89761, F86787, F74324, F82739, F82740, F82741, F82742, F40159, F86772, F86773, F86774, F86775, F93443, F86779, F86777, F86780, F86781, F86782, F86783, F86778, F92543, F92544, F92545, F93421, F95106, F95108, F95109, F95110, F95111, F95112, F95113, F93698, F93699, F93700, F86788, F86791, F86789, F86790, F71722, F58247, F58248, F58249, F58255, F58256, F58244, F58245, F58246, F80395, F80396, F80397, F80402, F80403, F80399, F80400, F80392, F80393, F80394, F93448, F76901, F76902, F74318, F74319, F82737, F85688, F85689, F85693, F85691, F85692, F92520, F92521, F92523, F92524, F92526, F92527, F92528, F93419, F93420, F85697, F85698, F85699, F90612, F58270, F58264, F58265, F58266, F58267, F58260, F58261, F58262, F80408, F80409, F80410, F80415, F80416, F80405, F80406, F80407, F80411, F80412, F80413, F80404, F76905, F76906, F86807, F86808, F86809, F90610, F89769, F89772, F74320, F87502, F82738, F91826, F86806, F85710, F85711, F85704, F85705, F85714, F85701, F85702, F85707, F92529, F92530, F92531, F92532, F92533, F92534, F92535, F92536, F92537, F93417, F93418, F32925, F32926, F76908, F93020, F93021, F32923, F88033, F93022, F82732, F32928, F32929, F32930, F32927, F32924, F22188, F82733, F82729, F82730, F82731, F82734, F82735, F82736, F86814, F86815, F86816, F91843, F86810, F86811, F86812, F86813, F93458, F92538, F92539, F92540, F92541, F41469, F89789, F40190, F80694, F41468, F40882, F40191, F41470, F91155, F93717, F88556, F95170, F91154, F41481, F89782, F41312, F37786, F41230, F85177, F41471, F40880, F41229, F41228, F91452, F89788, F40171, F80696, F93414, F40192, F89994, F41473, F87553, F97373, F88422, F91153, F41313, F91152, F89781, F40881, F86767, F35075, F75604, F40187, F40185, F89778, F40186, F82904, F76403, F76310, F89779, F40177, F96247, F83745, F96248, F89780, F94276, F41480, F41315, F91151, F40168, F40175, F40174, F20087, F41299, F92542, F86824, F86942, F35073, F32668, F93416, F94277, F89784, F89785, F89786, F92108, F92109, F75602, F75605, F40166, F40165, F40162, F40160, F40161, F32879, F41197, F40196, F40199, F40093, F89777, F22190, F41301, F32885, F76900, F32887, F32888, F89755, F41302, F91450, F41303, F96580, F96581, F32931, F32935, F32933, F32936, G77661, G58735, G93116, G83679, G37411, G72320, G88144, G70874, G29732, G79785, G79786, G74400, G27181, G67998, G86384, G86388, G83622, G83623, G83882, G59875, G92212, G79884, G72319, G88145, G86251, G79891, G79887, G81661, G35089, G80893, G86503, G30920, G81164, G93683, G27182, G35097, G90025, G83678, G35100, G77662, G29733, G67999, G59876, G59877, G27223, G77663, G93117, G83681, G37410, G29734, G68000, G59878, G79787, G79788, G96301, G58737, G86385, G86386, G88887, G36824, G68001, G36823, G74401, G52805, G83624, G83625, G88146, G72322, G72321, G59879, G86252, G88147, G79888, G79885, G81901, G81899, G35091, G93115, G94282, G83881, G30922, G93684, G27224, G35099, G35102, G77664, G29735, G93682, G59880, G72323, G35105, G27225, G77665, G93114, G92211, G86506, G83880, G59881, G86387, G36817, G74402, G37409, G72327, G86253, G81902, G79886, G79889, G72325, G35092, G81900, G77667, G36819, G74403, G59882, G72328, G79890, G35093, G77666, G36818, G59883, G72330, G88361, G86403, G88363, G88362, G85106, G85104, G72332, G90027, G35094, G87633, G72333, G29738, G29741, G95393, G88139, G41618, G98231, G41617, G41623, G88143, G98230, G79883, G79882, G94283, G94284, G94285, G96299, H83642, H83643, H53707, H20007, H86967, H92641, H52639, H20003, H20002, H20006, H65358, H65354, H65355, H65356, H65357, H93476, H93475, H52641, H52640, H52643, H53709, H83644, H83645, H53711, H20004, H86966, H53713, H83647, H83646, H83652, H86965, H83649, H83650, H83648, H83651, H53716, H93474, H83653, H92640, H20005, H20008, J29041, J29042, J58614, J28380, J96271, J52718, J97525, J52719, J28879, J29263, J52720, J29265, J29264, J29266, J57010, J57009, J58365, J71609, J56590, J58517, J83489, J71606, J71608, J58518, J58515, J76499, J71607, J58516, J71605, J58367, J76493, J58366, J76491, J69580, J88628, J69913, J29736, J76525, J39118, J91781, J72475, J85102, J76518, J70596, J83654, J79190, J88672, J22130, J69912, J87654, J87655, J28053, J70585, J94081, J93126, J83865, J90205, J89432, J89804, J35027, J73149, J73150, J39119, J58376, J86364, J77983, J90595, J90596, J72316, J86970, J94045, J28054, J76519, J76533, J81773, J72315, J79925, J27417, J69916, J80986, J22132, J72478, J22131, J95162, J79191, J91606, J39121, J59552, J35028, J39120, J86317, J70132, J35030, J92221, J70587, J80993, J60202, J92222, J31486, J95165, J31496, J80850, J92224, J93081, J78499, J29737, J83568, J85101, J72317, J83655, J86971, J70595, J78522, J97781, J88671, J93124, J89435, J86972, J86973, J22128, J86366, J91777, J72482, J60228, J86974, J60262, J69930, J69929, J84873, J76543, J60229, J86365, J72486, J90591, J72485, J73154, J90592, J69587, J39126, J84871, J94087, J89437, J84872, J90868, J83854, J83490, J89362, J56580, J76561, J76546, J90869, J91605, J90590, J91778, J39123, J28049, J58378, J78514, J78513, J39127, J53411, J39125, J81781, J30597, J28048, J97780, J77982, J92408, J93127, J31499, J91779, J60246, J22129, J56581, J35015, J53694, J53695, J30594, J76564, J89226, J89800, J81782, J92095, J60236, J60259, J39124, J70588, J70581, J79192, J74441, J76582, J30593, J30596, J93080, J70605, J39128, J39129, J28050, J74442, J70407, J70650, J34999, J69919, J87656, J87657, J89228, J73152, J83873, J94031, J35016, J90593, J39122, J88900, J30595, J60233, J31482, J31484, J80841, J80840, J80839, J64802, J53498, J90870, J69920, J92683, J92684, J89227, J76589, J79193, J95161, J95160, J94032, J35017, J90871, J35019, J74062, J70403, J64803, J30591, J53692, J89802, J73155, J72483, J72484, J56582, J28047, J39130, J76541, J76544, J60264, J70786, J53422, J60240, J53456, J31493, J31492, J71244, J92197, J56583, J79200, J91776, J76592, J70785, J69590, J90594, J91780, J60212, J60211, J22127, J92411, J72481, J35020, J91408, J22118, J76445, J91770, J83571, J71245, J76435, J76443, J76448, J76451, J22119, J90867, J53403, J22120, J22121, J30599, J30600, J39132, J89225, J69931, J30601, J30602, J94084, J94659, J70420, J76442, J72472, J94037, J93076, J80831, J83596, J93120, J94658, J70594, J83500, J79194, J79195, J39131, J78480, J30603, J30604, J89850, J35034, J90586, J90587, J90588, J91603, J91604, J86975, J89440, J90207, J60090, J28040, J39133, J70592, J70593, J53677, J91771, J94639, J81778, J53678, J83703, J79199, J39106, J60065, J58432, J58433, J93077, J93078, J70156, J59565, J71246, J59563, J28043, J88899, J78484, J60081, J76469, J83570, J88669, J76467, J70791, J69589, J94083, J91403, J90585, J88670, J22125, J86363, J90584, J92096, J60092, J22124, J91406, J93125, J83861, J90206, J76460, J80832, J72318, J28033, J81787, J58379, J22126, J60096, J89441, J94029, J30592, J90864, J70418, J87862, J72473, J22122, J39134, J76462, J56584, J35003, J22123, J70419, J78504, J53693, J60097, J80992, J78502, J88181, J35022, J70417, J88180, J66169, J76650, J91402, J41051, J59555, J26239, J70414, J76476, J83501, J66171, J94913, J94914, J35004, J35005, J35006, J91772, J90865, J27830, J27832, J71247, J93128, J89009, J92597, J70415, J79197, J76482, J28029, J91773, J60185, J81780, J69940, J60030, J84863, J92223, J69941, J90866, J70416, J53475, J30607, J39995, J39994, J39989, J39988, J39798, J39800, J39990, J96614, J39799, J39991, J76485, J92598, J60623, J71248, J79201, J71249, J70589, J90583, J58512, J79198, J32669, J28009, J34327, J97826, J70413, J64800, J91331, J90580, J28293, J60544, J60545, J94774, J39791, J92097, J58511, J72468, J39135, J35033, J71250, J92669, J92098, J90860, J32672, J37414, J73145, J73146, J69493, J71251, J94034, J92225, J34332, J86886, J79203, J86406, J56585, J22116, J56586, J89444, J93174, J91775, J56587, J83863, J76616, J87658, J72471, J70421, J22117, J56588, J56589, J28014, J35013, J72469, J70591, J89445, J90862, J60148, J31498, J83592, J88889, J83586, J21005, J21006, J93106, J21007, J21008, J21009, J35012, J92406, J76632, J76633, J53675, J87861, J83503, J39138, J59553, J96860, J28018, J39140, J96612, J97771, J78495, J96611, J97772, J96613, J39139, J37427, J93105, J93163, J37429, J91336, J91333, J91335, J77984, J83578, J79202, J89812, J39137, J82333, J94085, J92196, J83502, J91774, J90582, J92061, J94042, J90863, J93079, J70590, J28015, J91602, J81774, J86976, J83504, J69949, J78496, J40001, J40005, J40006, J40002, J40003, J94912, J95159, J91893, J60519, J36816, J60520, J60611, J60610, J28292, J60609, J28291, J69588, J60524, J92668, J88550, J53510, J94041, J37430, J71252, J37423, J37422, J89448, J28023, J76613, J76625, J53512, J91405, J96616, J96615, J93108, J83829, J83845, J83844, J39141, J28020, J52712, J52715, J52713, J52714, J39792, J39793, J39794, J39983, J39795, J39984, J39796, J39797, J39985, J28295, J83850, J93123, J22160, J90861, J41142, J93109, J83832, J52711, J39142, J79205, J76648, J76649, J92062, J74440, J74439, J88898, J28025, J28026, J39143, J79196, J39980, J39981, J39982, J58373, J77126, J75936, J77127, J92596, J78524, J40956, J36967, J40955, J40958, J40960, J40962, J40957, J40959, J40963, J40964, J40961, J40965, J25950, J90243, J90241, J83708, J91446, J93854, J94753, J92175, J89514, J83706, J83710, J70274, J70275, J72736, J85158, J91743, J85159, J95521, J95234, J65043, J93355, J87427, J83707, J93857, J85393, J77912, J77913, J80265, J37664, J91199, J93508, J89536, J95863, J88673, J85461, J91742, J93856, J94505, J85099, J90138, J89471, J68651, J87157, J10117, J10118, K85739, K20116, K39100, K39098, K65342, K73084, K88888, K39544, K91258, K65343, K39099, K76939, K23504, K29164, K70135, K65688, K65344, K65345, K65346, K59892, K52948, K39556, K39093, K88876, K52950, K86977, K73085, K91261, K59591, K57565, K59594, K70479, K59593, K59592, K59597, K59596, K70480, K59598, K59588, K70481, K59589, K59590, K60791, K20106, K94262, K87958, K92185, K92060, K58032, K76935, K71333, K39555, K58434, K39092, K22145, K52943, K52946, K94263, K65347, K92187, K59890, K69307, K39095, K79022, K39096, K71334, K37770, K37769, K92363, K20346, K91262, K20504, K92362, K85667, K28441, K68336, K94236, K94036, K86978, K87957, K20506, K20348, K85168, K85808, K20347, K85169, K90694, K20505, K85809, K28440, K85170, K76936, K65536, K59599, K58331, K39936, K39938, K39940, K58332, K39945, K39946, K39948, K39941, K60533, K58343, K58334, K60535, K39943, K39947, K39979, K60537, K89463, K93485, K89388, K90872, K81912, K91489, K91238, K58514, K90755, K39944, K86979, K71335, K58346, K65351, K65350, K58347, K37781, K91272, K88571, K82744, K70369, K82303, K97827, K90261, K65352, K88245, K88568, K69339, K77920, K77923, K91920, K90692, K93573, K89015, K94347, K65349, K83452, K91241, K91240, K77204, K95738, K95740, K39899, K39905, K39901, K39903, K39907, K39909, K39910, K39908, K39917, K39911, K39921, K39913, K39915, K39922, K39920, K39916, K39923, K39926, K39924, K39925, K39932, K39928, K39933, K39929, K39935, K58342, K58340, K39949, K39956, K39977, K58338, K58335, K58344, K97820, K90695, K90873, K65386, K71343, K60156, K84600, K58349, K92348, K92350, K30924, K30925, K30926, K92655, K90689, K96604, K81571, K81073, K81572, K92058, K92059, K39551, K37796, K37801, K96605, K65359, K37797, K73083, K83510, K37802, K37798, K65360, K37799, K37800, K90690, K71336, K90874, K37803, K93477, K94053, K85167, K92200, K81923, K29442, K94251, K92057, K94261, K39552, K65362, K69294, K31237, K23889, K65364, K37804, K69295, K75628, K39553, K65363, K83512, K31238, K83513, K88247, K65365, K75625, K93483, K93479, K94250, K94249, K93480, K93484, K93481, K93482, K95741, K69296, K69297, K81920, K94295, K65367, K30436, K88249, K90551, K90550, K75624, K74171, K74172, K69298, K71337, K31239, K71338, K80054, K80053, K80056, K80055, K69299, K94252, K91242, K91243, K65369, K65370, K65371, K94260, K94259, K94254, K94253, K37763, K80050, K80049, K58038, K95078, K92630, K31231, K90549, K37765, K37766, K75629, K30739, K31232, K31233, K28413, K92629, K38028, K91269, K94257, K93570, K88566, K54637, K85996, K86011, K41652, K65368, K69434, K40426, K37791, K65372, K92199, K73082, K94248, K94247, K92201, K71344, K88348, K21840, K59885, K31236, K96642, K96646, K94796, K79993, K96643, K80132, K75950, K68587, K72734, K96644, K72241, K93936, K74653, K68588, K75945, K58388, K96640, K96641, K58387, K81176, K93987, K89792, K70130, K40649, K40650, K23493, K91789, K70142, K90635, K85132, K96650, K96648, K96649, K96651, K96647, K95068, K65523, K68108, K68109, K68110, K89014, K92685, K68589, K92625, K81445, K94002, K70458, K70449, K92687, K86360, K86361, K90289, K68988, K90426, K57845, K85592, K58801, K78706, K92584, K92583, K58852, K79562, K92585, K89534, K90401, K81556, K90403, K58879, K36254, K88659, K90283, K58799, K58798, K58838, K58840, K90287, K37967, K71048, K71049, K71050, K58794, K58795, K58796, K58797, K37966, K37965, K37972, K37973, K37963, K90286, K37964, K88377, K96232, K93991, K94336, K93993, K89715, K89926, K94426, K70158, K89927, K91474, K91472, K89224, K91471, K93990, K91473, K89123, K90972, K89122, K94230, K89923, K79795, K88304, K88376, K93989, K89460, K94337, K96230, K89924, K70139, K85448, K96231, K82753, K82749, K89925, K90810, K91378, K91388, K91386, K96594, K94281, K94280, K79801, K96598, K96597, K96593, K70141, K70140, K96233, K93995, K79796, K89285, K96409, K79542, K96410, K79718, K72640, K10119, L87583, L81518, L75060, L39697, L93719, L80125, L90540, L88431, L91857, L88015, L94238, L65373, L37788, L88432, L92078, L37789, L91306, L81519, L92626, L65374, L89373, L93720, L69910, L89017, L91309, L53006, L91311, L91308, L92206, L90100, L91858, L91310, L94264, L70082, L75061, L65375, L69139, L93718, L90542, L93863, L92627, L70430, L53890, L76757, L90099, L88011, L64691, L89478, L93140, L70083, L74124, L91859, L89016, L90527, L72057, L65413, L91911, L75062, L70429, L80699, L87874, L89372, L94023, L70428, L83111, L94240, L88565, L94239, L88010, L93862, L93865, L20581, L89389, L83112, L90541, L90520, L84032, L60884, L84199, L76756, L76760, L93726, L68730, L83113, L84198, L90554, L87875, L81790, L93724, L69853, L89390, L83704, L81791, L76761, L93723, L89019, L90529, L87851, L87855, L72793, L69869, L84030, L92207, L91351, L84740, L87845, L87846, L87847, L87849, L53014, L87854, L87850, L60879, L88009, L97519, L87852, L87582, L80700, L84031, L68407, L41646, L78563, L78566, L88293, L31561, L92692, L93139, L91862, L87873, L84702, L88569, L90544, L90543, L97518, L41645, L70080, L76762, L88334, L88332, L76287, L92691, L57558, L69850, L37759, L76763, L28294, L60543, L94915, L96443, L58513, L90553, L65377, L91239, L93728, L41061, L93572, L83699, L69876, L83700, L69877, L84037, L65379, L74406, L94349, L90552, L74405, L74404, L83702, L83698, L69875, L65380, L94637, L93571, L89013, L80829, L60970, L87579, L38383, L38382, L38385, L20576, L38384, L20571, L28767, L69908, L69905, L69906, L81807, L91353, L90545, L69907, L91861, L37792, L37793, L93729, L39263, L90293, L28412, L91355, L28408, L28409, L91863, L78531, L68416, L90546, L90547, L90548, L28424, L28432, L94241, L94290, L94288, L94291, L91764, L97825, L91763, L97824, L88877, L81915, L88433, L88434, L69243, L91762, L91765, L81512, L88243, L88242, L37772, L37773, L94293, L94294, L94246, L94244, L94245, L65381, L65382, L81916, L72049, L72050, L65383, L89357, L39557, L39546, L91760, L96951, L88563, L81511, L88244, L94242, L94243, L52999, L53004, L65385, L73081, L81917, L81918, L93563, L93566, L53904, L53903, L91769, L72048, L86980, L93722, L65384, L93565, L90101, L90691, L89358, L93721, L93143, L69321, L81919, L88435, L82431, L81513, L93567, L57152, L74178, L71141, L37774, L71229, L70076, L88250, L89012, L80203, L68425, L95292, L69845, L92690, L88564, L77918, L74187, L65698, L95736, L94051, L65550, L93727, L88494, L80701, L72461, L69844, L77917, L88562, L89387, L94055, L94255, L37762, L65376, L72046, L37790, L88567, L88246, L57165, L52900, L52901, L73086, L96414, L53546, L53545, N86316, N96096, N96097, N96098, N96099, N98202, N98203, N98204, N98207, N98208, N89397, N89396, N95600, N90497, N90490, N84670, N88173, N86898, N86587, N86591, N86903, N75726, N93519, N41591, N94850, N60463, N41593, N72650, N80341, N93521, N91723, N95601, N68022, N84176, N84177, N95205, N96022, N90502, N86908, N83538, N95630, N96025, N90512, N86315, N90498, N94890, N84672, N88170, N70694, N96514, N96100, N98205, N98206, N98209, N89398, N95591, N90491, N94177, N85524, N86588, N86589, N86592, N86906, N86905, N86904, N59865, N75725, N93520, N60465, N86314, N86323, N91726, N91727, N60464, N91722, N81188, N87588, N80342, N92651, N95132, N95885, N88589, N80343, N95592, N95130, N68023, N59269, N91675, N96021, N91685, N91668, N68029, N94852, N84171, N90503, N87683, N88193, N95128, N88194, N96024, N95126, N86330, N41588, N97570, N90494, N90495, N96517, N96102, N98197, N98199, N98201, N96103, N89400, N89399, N86899, N86900, N93522, N84404, N91725, N86331, N91681, N90499, N90500, N68028, N80345, N80344, N59868, N84179, N86334, N95197, N96023, N95213, N68027, N90504, N90505, N95623, N65237, N86911, N65240, N81191, N87680, N91655, N77104, N84170, N90509, N90510, N86920, N84390, N90514, N94234, N86332, N84673, N88176, N84675, N98198, N94179, N96101, N90496, N98200, N84403, N96520, N86901, N86902, N94851, N91724, N69539, N86335, N95133, N81189, N95895, N95890, N68024, N90828, N91728, N93523, N68025, N91729, N95131, N84178, N90501, N91677, N59869, N84173, N94853, N65239, N86912, N86914, N86913, N87681, N95129, N84183, N84182, N95200, N90511, N91654, N96029, N87704, N90515, N95127, N90741, N90745, N84175, N86416, N91660, N86412, N89645, N89646, N89642, N86413, N95602, N86414, N86305, N89643, N95593, N96034, N96033, N91664, N95221, N96036, N89644, N89672, N95626, N95629, N90750, N90507, N89673, N87590, N89641, N89664, N89667, N89668, N95631, N95858, N96084, N94892, N93524, N95624, N95625, N90508, N95632, N90506, N90751, N84167, N86304, N91667, N86313, N89666, N83530, N95887, N95208, N96041, N96039, N96038, N95595, N95216, N89653, N89654, N89651, N89647, N93525, N96045, N85278, N85279, N90518, N86309, N89661, N89662, N69524, N89657, N89670, N89655, N86306, N84159, N72410, N86301, N91656, N96663, N96664, N96659, N96660, N96528, N94168, N95896, N87592, N75736, N75729, N94854, N86300, N59886, N52875, O56530, O56528, O56527, O56558, O56559, O56560, O56561, O76745, O56562, O56521, O56522, O56523, O56524, O56525, O56563, O56526, O56529, O56544, O56543, O56542, O23786, O23787, O23788, O23789, O76783, O76785, O56545, O23784, O76781, O56541, O56546, O23806, O23800, O23801, O23803, O23802, O23798, O23799, O23804, O23811, O23812, O56519, O56520, O56548, O56557
Správny poplatok uhradený 6.12.2018 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
9825 KON Právoplatný
A8.1.1.5,
A8.5.1.1
A8.1.1.5, A8.5.1.1, A8.5.1.2, A8.6.2.4, A8.9.3, A8.11.1, B10.2.1, D6, F1.1, F4.5
A37308,
A40318
A37308, A40318, A26762, A39591, A22057, A74999, A75661, A82758, A71119, A83297, A26649, A31163, A39592, A36623, A94011, A75000, A89831, A74355, A74662, A82759, A88059, A95369, A75662, A68037, A91959, A73009, A84099, A36316, A73007, A91958, A92912, A72998, A88254, A88253, A89402, A93888, A71154, A95531, A93887, A95538, A89280, A89282, B95065, B95066, B95264, B92105, D90643, D73389, D84431, D88591, F92260, F90021, F90022, F90020, F90019, F93147, F93148, F94734, F35075, F75604, F40187, F40185, F89778, F40186
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 19.3.2019 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
9826 KON Právoplatný D11.1
D36885,
D78786
D36885, D78786, D91007, D91008, D90035, D28129
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 19.3.2019 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
10073 KON Právoplatný
B1.1,
B1.2
B1.1, B1.2, B2.2, B3.1, B3.2, B4, B5, B6.1, B6.2, B7, B8, B9, B10.1.1, B10.1.2, B10.1.3, B10.1.4, B10.1.5, B10.2, B10.2.1, B11
B30571,
B90209
B30571, B90209, B66158, B72665, B60601, B58709, B90210, B94323, B87625, B53318, B60602, B66159, B30572, B94324, B21339, B71592, B60603, B66160, B59848, B53320, B94325, B96402, B73332, B83426, B71750, B71593, B87605, B87604, B59849, B59850, B87623, B68964, B28800, B91904, B28377, B20439, B73333, B73336, B53317, B20436, B96538, B71597, B59851, B32773, B60604, B20440, B96996, B71594, B73334, B28801, B91301, B20437, B20441, B87627, B68965, B86243, B70574, B71598, B94326, B73335, B28802, B88897, B95409, B86377, B90211, B97307, B66161, B89453, B28061, B90212, B21340, B83427, B53319, B83428, B86460, B21037, B21341, B86461, B96403, B85742, B90213, B94876, B59713, B59715, B59716, B30639, B30640, B60605, B21342, B59714, B20442, B21344, B21038, B60690, B20438, B92992, B85743, B90215, B20443, B91015, B21345, B21039, B94615, B94614, B94616, B21343, B60607, B60608, B60606, B92688, B21346, B91016, B21347, B28059, B73329, B20445, B94618, B94617, B94619, B95487, B94621, B94620, B94622, B95049, B95491, B73895, B95488, B94623, B94624, B95048, B95492, B95047, B95489, B95494, B95495, B95497, B95496, B94625, B21359, B38907, B21360, B95288, B91191, B21361, B91192, B53155, B35719, B35717, B72668, B72669, B98171, B35286, B91190, B35290, B60696, B28378, B30568, B98172, B35288, B97984, B59699, B95423, B20446, B59696, B20447, B59701, B59700, B35289, B50482, B20449, B59697, B59698, B60594, B60597, B74340, B96376, B96375, B24743, B24744, B24745, B21377, B21336, B96378, B97989, B60595, B74341, B20448, B21036, B21035, B21034, B90993, B86220, B35292, B35291, B50486, B20450, B83430, B50483, B96379, B96377, B90216, B60598, B95431, B60701, B50485, B20451, B21379, B31166, B59702, B90217, B50484, B83429, B81039, B80021, B94626, B95424, B96336, B28783, B96383, B96382, B96381, B21337, B83432, B83431, B81150, B70988, B96015, B96014, B90222, B90219, B95425, B74343, B90220, B95432, B95426, B60702, B60599, B50487, B83433, B28788, B93182, B21338, B83435, B79961, B79960, B85741, B28785, B81154, B81157, B94628, B94627, B73515, B58351, B85740, B70991, B83271, B21378, B83434, B81151, B92982, B96337, B66162, B70989, B83272, B93181, B39458, B28789, B90221, B95434, B53146, B30569, B86380, B57986, B57985, B73890, B73889, B81035, B81155, B96380, B60600, B35814, B79952, B79951, B79950, B81158, B95433, B58352, B74342, B50488, B90994, B70992, B70309, B73516, B96338, B79810, B93096, B92987, B92998, B94630, B94629, B94631, B93097, B86379, B81152, B81156, B81159, B92997, B79808, B93559, B21380, B59984, B80014, B70993, B70990, B83273, B91636, B91635, B91634, B53147, B28787, B81038, B20701, B70994, B59703, B73891, B90223, B86378, B94877, B79809, B93558, B86464, B90995, B90996, B81036, B28790, B93560, B91303, B65960, B70995, B94633, B94632, B94634, B90224, B35813, B30570, B89411, B72670, B93098, B90997, B92990, B74345, B96734, B96737, B96733, B96735, B80015, B91750, B96388, B89412, B94878, B93562, B70987, B39459, B81153, B65961, B91302, B81037, B81040, B70310, B94635, B71587, B71586, B88895, B20702, B90172, B73894, B73893, B96739, B96742, B96741, B96738, B96740, B79955, B79954, B20703, B94879, B35815, B86242, B82900, B69200, B93679, B93678, B69199, B93099, B69258, B93637, B93636, B92064, B92065, B96386, B96389, B96391, B96998, B96997, B87033, B87034, B87522, B79958, B79957, B73892, B93209, B93202, B39457, B70307, B93005, B88896, B93003, B69259, B95046, B69201, B95242, B93002, B69257, B71588, B95243, B93004, B71749, B95244, B82901, B95245, B91749, B91748, B86240, B95045, B83437, B69260, B86241, B69202, B70308, B39461, B59724, B59723, B59722, B59725, B21356, B95854, B95853, B28792, B30644, B30642, B95443, B20453, B85744, B85745, B95856, B95855, B28794, B30645, B30646, B30647, B95444, B20454, B71751, B20455, B20456, B71603, B71602, B71601, B94003, B90225, B59717, B23357, B94004, B21351, B20457, B94005, B93576, B94314, B95451, B59718, B73340, B95454, B90226, B21352, B23355, B95449, B94309, B94311, B93579, B60788, B60582, B23358, B93575, B95450, B73341, B41567, B94310, B94312, B93893, B59719, B90227, B58717, B93183, B41565, B23359, B93577, B93578, B85545, B60592, B60789, B60583, B21353, B94313, B21041, B93580, B93894, B23356, B85546, B59721, B90228, B95469, B66156, B77597, B90107, B20711, B91396, B59720, B40074, B40075, B40076, B40077, B40078, B84617, B84618, B84619, B84620, B84612, B84613, B84614, B35686, B35687, B40084, B40085, B40086, B40088, B40089, B40090, B55788, B92050, B40095, B35691, B35693, B85920, B84627, B84628, B84629, B56310, B40096, B40098, B35689, B84632, B40108, B40092, B71829, B40760, B40761, B40762, B40763, B98017, B98018, B85955, B84067, B84068, B84069, B84070, B84074, B84075, B84076, B84077, B84078, B84079, B79340, B84058, B91793, B82382, B88035, B88036, B88037, B81855, B81856, B91792, B91791, B82381, B82380, B81857, B81853, B81854, B91009, B91010, B83351, B76204, B76203, B40785, B40786, B40787, B40789, B40790, B40791, B95065, B95066, B81387, B81392
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 28.6.2019 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
10074 KON Právoplatný
A1.1.1,
A1.1.2
A1.1.1, A1.1.2, A1.2.1, A1.2.2, A1.2.3, A1.2.4, A2.1, A2.2, A3, A4.1.1, A4.1.2, A4.2.1, A4.2.2, A5.1, A5.2, A5.3, A6.1, A6.2, A6.3, A7.1, A7.2, A7.3, A7.4, A7.5, A8.1.1.1, A8.1.1.2, A8.1.1.3, A8.1.1.4, A8.1.1.5, A8.1.1.6, A8.1.2.1, A8.1.2.2, A8.1.2.3, A8.1.3, A8.2.1, A8.2.2, A8.3, A8.4.1.1, A8.4.1.2, A8.4.1.3, A8.4.1.4, A8.4.2.1, A8.4.2.2, A8.4.2.3, A8.4.2.4, A8.4.2.5, A8.5.1.1, A8.5.1.2, A8.5.1.3, A8.5.2, A8.6.1.1, A8.6.1.2, A8.6.1.3, A8.6.1.4, A8.6.1.5, A8.6.1.6, A8.6.1.7, A8.6.2.1, A8.6.2.2, A8.6.2.3, A8.6.2.4, A8.6.2.5, A8.6.2.6, A8.7.2, A8.7.4, A8.8.1, A8.8.2, A8.8.3, A8.9.1, A8.9.2, A8.9.3, A8.10.2, A8.11.1, A8.11.2, A8.12.1, A8.12.2, A8.12.3, A8.13.1.1, A8.13.1.2, A8.13.1.3, A8.13.1.4, A8.13.1.5, A8.13.1.6, A8.13.2, A8.13.3.1, A8.13.3.2, A8.13.3.3, A8.13.4.1, A8.13.4.2, A8.13.4.3, A8.13.4.4, A8.13.4.5, A8.13.5, A8.13.6, A8.14.1, A8.14.2.1, A8.14.2.2, A8.14.2.3, A8.14.2.4, A8.14.2.5, A8.15.1, A8.15.2, A8.16.1, A8.16.2, A8.17.1, A8.17.2, A8.17.3, A8.17.4, A8.17.5, A8.18.1.1, A8.18.1.2, A8.18.2, A8.19, A9, A11.1, A11.2, A12, A13.2, A14, A15
A21866,
A21865
A21866, A21865, A21864, A21863, A23309, A21873, A60794, A23307, A21870, A21869, A21499, A21500, A21924, A21923, A23318, A21871, A21876, A21874, A21875, A21872, A21868, A60793, A21498, A23305, A21922, A21867, A60792, A21497, A23303, A21921, A21920, A38700, A26588, A57021, A57020, A50238, A50235, A20016, A21478, A57029, A20706, A35741, A21931, A57028, A21477, A38697, A20704, A21930, A38698, A21480, A21479, A57031, A35742, A36935, A41182, A21932, A41181, A35748, A23340, A41180, A38699, A57022, A21938, A25058, A57023, A35745, A21939, A35744, A36939, A23341, A25057, A57024, A35746, A21940, A53135, A21844, A53134, A21854, A21846, A21845, A21853, A21848, A53140, A53139, A60757, A87104, A60758, A21856, A41509, A21880, A21878, A68774, A86968, A50202, A68775, A68776, A21900, A83667, A83669, A21903, A21902, A21901, A83668, A83670, A95324, A95323, A21890, A95322, A21889, A68262, A21060, A22147, A83665, A22138, A95325, A21892, A68264, A22308, A22149, A22140, A21891, A68263, A22307, A22148, A83666, A22139, A22144, A59449, A95525, A20142, A39595, A21640, A37302, A75130, A20139, A71920, A95526, A20141, A37303, A39596, A20140, A21641, A71972, A95527, A37307, A40317, A20143, A37308, A40318, A37309, A37310, A40319, A36917, A20135, A39600, A94015, A36911, A22955, A22950, A95371, A22953, A75133, A59457, A80078, A20137, A22951, A20136, A36913, A39601, A37312, A60691, A73747, A37947, A94832, A73751, A73750, A81007, A60692, A30402, A26347, A26351, A28414, A36627, A94014, A28812, A89036, A74779, A86645, A76422, A39618, A86646, A96063, A36628, A65580, A28415, A90934, A96631, A64788, A88380, A89370, A89310, A25864, A39615, A25863, A76417, A52621, A21645, A25866, A21646, A25865, A74994, A52623, A39616, A94880, A86642, A76420, A25867, A76419, A86641, A52626, A37704, A93496, A39345, A52627, A93490, A93498, A37705, A26762, A39591, A22057, A74999, A75661, A82758, A71119, A83297, A26649, A31163, A39592, A94011, A36623, A75000, A89831, A74355, A74662, A82759, A88059, A95369, A75662, A39593, A26651, A26650, A36624, A71287, A82761, A75007, A74356, A74663, A95370, A75663, A82760, A72975, A75008, A82762, A26655, A39594, A39717, A95941, A74357, A75664, A90638, A84193, A85824, A84188, A95363, A84189, A85816, A40234, A91590, A90639, A70460, A95654, A94843, A86998, A85729, A95372, A85822, A59128, A40235, A79105, A79103, A85817, A85819, A90640, A91591, A94844, A79104, A91592, A93737, A85821, A70461, A85730, A74297, A95361, A95364, A92716, A95362, A95365, A92715, A92713, A90636, A60687, A60686, A92920, A92907, A95783, A85825, A84100, A95805, A26355, A86351, A94775, A95373, A95375, A84190, A85828, A85827, A60688, A85649, A59130, A30398, A91587, A95784, A70462, A90637, A95374, A95376, A94777, A85831, A86353, A91589, A84098, A85830, A84096, A40237, A59129, A85833, A30400, A86354, A95806, A93742, A91588, A86352, A95785, A84097, A94778, A93744, A93743, A59131, A85836, A65002, A53642, A84191, A30401, A84192, A89743, A79733, A95657, A95658, A94033, A68033, A73015, A21643, A74997, A87968, A68842, A93233, A86445, A36317, A83308, A92903, A83311, A68841, A86993, A83310, A73861, A73019, A72992, A72996, A68843, A68035, A72990, A73017, A72994, A68034, A74661, A92899, A83309, A92898, A79735, A79737, A79739, A92905, A92904, A92893, A87969, A73021, A86989, A73022, A86996, A86995, A86991, A68037, A91959, A73009, A84099, A73007, A36316, A91958, A92912, A72998, A88254, A88253, A96423, A96421, A96422, A92908, A92915, A68039, A92913, A92921, A73000, A73011, A68038, A86999, A84093, A96424, A92909, A92917, A94580, A84092, A94579, A92916, A79778, A92923, A73004, A92922, A92918, A79777, A73002, A73013, A79776, A87000, A92474, A92473, A92468, A92469, A92472, A92465, A92470, A92471, A92467, A92466, A84121, A17415, A69445, A38870, A17418, A84122, A94360, A95811, A83299, A17416, A69447, A94363, A83301, A94354, A83300, A69449, A89369, A71035, A65573, A89401, A95529, A95534, A95857, A95532, A71036, A93886, A38378, A95537, A95540, A89402, A71154, A95531, A93887, A93888, A95538, A96819, A92180, A97495, A81145, A89280, A89282, A89283, A89281, A80931, A80923, A80924, A79743, A39608, A80922, A80925, A79749, A80926, A39610, A79744, A95576, A95577, A95574, A79750, A92167, A89896, A70029, A91639, A85746, A84286, A89899, A81169, A89898, A85748, A89562, A91643, A89564, A76828, A94193, A89560, A91641, A89561, A89897, A91640, A91642, A89563, A94191, A91621, A91623, A85747, A94692, A84287, A89976, A89991, A89559, A64962, A81167, A64967, A91617, A76829, A64965, A64970, A81168, A64964, A64969, A91619, A93215, A93216, A92709, A94188, A90028, A82445, A96064, A96628, A73124, A73730, A36630, A89309, A35704, A92383, A95366, A75071, A75075, A92384, A93493, A92386, A75072, A75076, A96419, A95367, A92385, A95368, A23462, A84440, A94887, A23463, A94194, A87535, A84444, A91319, A94195, A95656, A94888, A84089, A94197, A84090, A23464, A87967, A84447, A91325, A94196, A94198, A84091, A96506, A76815, A91701, A91702, A83825, A22193, A88252, A82294, A90728, A90727, A82329, A95968, A60450, A90729, A65026, A94498, A94497, A77025, A83234, A97733, A81183, A81184, A84474, A84497, A79266, A79271, A79291, A94942, A79272, A95275, A95276, A84283, A84284, A84282, A92717, A84285, A95572, A95141, A96420, A88676, A88683, A88684, A88685, A88686, A95666, A23213, A95665, A68558, A53630, A23211, A53635, A53633, A25908, A25896, A25894, A25890, A81789, A94215, A77445, A77446, A90083, A90084, A90085, A77447, A93691, A77441, A90079, A21011, A94214, A91512, A96818, A96817, A96786, A21012, A21013, A69806, A70066, A70063, A70064, A70065, A82679
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 28.6.2019 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
10154 KON Právoplatný
A1.1.1,
A1.1.2
A1.1.1, A1.1.2, A1.2.1, A1.2.2, A1.2.3, A1.2.4, A2.1, A2.2, A3, A4.1.1, A4.1.2, A4.2.1, A4.2.2, A5.1, A5.2, A5.3, A6.1, A6.2, A6.3, A7.1, A7.2, A7.3, A7.4, A7.5, A8.1.1.1, A8.1.1.2, A8.1.1.3, A8.1.1.4, A8.1.1.5, A8.1.1.6, A8.1.2.1, A8.1.2.2, A8.1.2.3, A8.1.3, A8.2.1, A8.2.2, A8.3, A8.4.1.1, A8.4.1.2, A8.4.1.3, A8.4.1.4, A8.4.2.1, A8.4.2.2, A8.4.2.3, A8.4.2.4, A8.4.2.5, A8.5.1.1, A8.5.1.2, A8.5.1.3, A8.5.2, A8.6.1.1, A8.6.1.2, A8.6.1.3, A8.6.1.4, A8.6.1.5, A8.6.1.6, A8.6.1.7, A8.6.2.1, A8.6.2.2, A8.6.2.3, A8.6.2.4, A8.6.2.5, A8.6.2.6, A8.7.1, A8.7.2, A8.7.3, A8.7.4, A8.8.1, A8.8.2, A8.8.3, A8.9.1, A8.9.2, A8.9.3, A8.10.1, A8.10.2, A8.11.1, A8.11.2, A8.12.1, A8.12.2, A8.12.3, A8.13.1.1, A8.13.1.2, A8.13.1.3, A8.13.1.4, A8.13.1.5, A8.13.1.6, A8.13.2, A8.13.3.1, A8.13.3.2, A8.13.3.3, A8.13.4.1, A8.13.4.2, A8.13.4.3, A8.13.4.4, A8.13.4.5, A8.13.5, A8.13.6, A8.14.1, A8.14.2.1, A8.14.2.2, A8.14.2.3, A8.14.2.4, A8.14.2.5, A8.15.1, A8.15.2, A8.16.1, A8.16.2, A8.16.3, A8.17.1, A8.17.2, A8.17.3, A8.18.1.1, A8.18.1.2, A8.18.2, A8.19, A9, A11.1, A11.2, A12, A13.1, A13.2, A14, A15, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, B3.1, B3.2, B4, B5, B6.1, B6.2, B7, B8, B9, B10.1.1, B10.1.2, B10.1.3, B10.1.4, B10.1.5, B10.2, B11, D1.1, D1.2, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10.1.1, D10.2.1, D10.2.2, D10.2.3, D10.2.4, D10.2.5, D10.2.6, D10.2.7, D11.1, D11.2, D11.3, D12, F1.1.1, F1.1.2, F1.1.3, F1.2.1, F1.2.2, F1.2.3, F1.3, F2.1.1, F2.1.2, F2.1.3, F2.2.1, F2.2.2, F2.3.1, F2.3.2, F2.4.1, F2.4.2, F3.1, F3.2, F3.3, F3.4, F4.1, F4.2, F4.3, F4.4, F4.5, F4.6, F4.7, F5, F6.1, F6.2, F7.1, F7.2.1, F7.2.2, F7.2.3, F7.2.4, F7.2.5, F7.2.6, F8, F9, F10, F11.1, F11.2, F11.3, F11.4, F11.5, G1.1, G1.2.1, G1.2.2, G1.3, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1.1, G3.1.2, G3.2, G3.3, G4.1, G4.2, G5.1, G5.2, G5.3, G6.1, G6.2, G6.3, G6.4, G8.1, G8.2.1, G8.2.2, G8.3.1, G8.3.2, G8.3.3, G8.3.4, H1, H2, J1.1, J2, J3, J4.1.1.1, J4.1.1.2, J4.1.2.1, J4.1.2.2, J4.2, J4.3.1.1, J4.3.1.2, J4.3.2.1, J4.3.2.2, J4.3.3.1, J4.3.3.2, J4.3.3.3, J4.3.3.4, J4.3.4, J4.3.5.1, J4.3.5.2, J4.3.5.3, J4.3.6, J4.5.1, J4.5.2, J4.5.3, J4.5.4, J4.5.5, J5.1.1, J5.1.2, J5.2.1, J5.2.2, J5.2.3, J5.3.1, J5.3.2, J5.3.3, J5.4, J5.5.1, J5.5.2, J5.6, J6.1.1, J6.1.2, J6.1.3, J6.1.4, J6.2.1.1, J6.2.1.2, J6.2.2.1, J6.2.2.2, J6.2.3, J6.3.1, J6.3.2, J6.3.3, J6.4.1, J6.4.2, J6.5, J6.6, J6.7, J6.8, J7.1, J7.2, J7.3, J7.4, J8.1, J8.2, J9, J11.1.1, J11.1.2.1, J11.1.2.2, J11.1.2.3, J11.2, K1.1, K1.2, K1.3, K1.4, K1.5, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4, K2.5, K2.6, K3.1.1, K3.1.2, K3.1.3, K3.1.4, K3.1.5, K3.1.6, K3.1.7, K3.2.1.1, K3.2.1.2, K3.2.2, K3.2.3, K3.3, K3.4, K3.5.1, K3.5.2, K3.5.3, K3.5.4, K3.6, K3.7, K3.8, K3.9, K3.10, K4.1, K4.2, K5.1, K5.2, K5.3, K5.4, K6.1, K6.2, K6.3, K6.4, K6.5, K7.1, K8.1, K9.2, K9.3, K9.5.1, K9.5.2, K9.6.1, K9.6.2, K9.6.3, K9.7, K9.8.1, K9.8.2, K9.8.3, K9.8.4, K9.9.1, K9.9.2, K9.9.3, K9.9.4, K9.9.5, K9.9.6, K9.10, K9.11.1, K9.11.2, K9.12.1, K9.12.2, K9.13.1, K9.13.2, K9.14, L1.1, L1.2, L2.1.1, L2.1.2, L2.2, L2.3, L3.1, L3.2, L4.1.1, L4.1.2, L4.1.3, L4.2.1, L4.2.2, L5.1, L5.2, L5.3, L6, L7.1, L7.2, L7.3, L7.4, L8.1, L8.2, L9.1, L9.2, L10, L11.1, L11.2, N1.1, N1.2.1, N1.2.2, N1.3.1, N1.3.2, N2, N4.1, N4.2
A83669,
A95526
A83669, A95526, A71972, A95527, A95371, A88380, A25865, A86641, A83297, A89831, A95369, A95370, A95941, A95363, A95372, A95361, A95364, A95362, A95365, A95373, A95375, A95374, A95376, A86993, A83309, A86989, A86996, A86995, A88253, A95537, A95540, A95538, A92167, A97549, A97551, A97552, A35704, A95366, A95367, A95368, B58709, B95409, B94615, B94614, B94616, B94618, B94617, B94619, B95487, B94621, B94620, B95049, B94624, B95048, B95047, B95495, B95497, B95496, B94625, B90216, B95431, B90217, B94626, B90219, B90220, B28788, B94628, B73515, B28789, B90221, B81035, B94631, B81156, B28790, B94634, B81037, B86242, B95045, B95046, B95854, B95853, B95855, B95856, B94003, B90225, B94004, B20457, B93576, B94314, B94311, B93579, B94312, B60592, B94313, B40074, B35687, B85920, B40760, B40763, B84058, B40785, D80719, D79075, D84112, D96353, D93628, D36616, D60935, D74237, D93631, D53683, D87809, D79676, D29612, D77472, D39227, F53845, F93046, F87493, F40124, F53852, F88512, F53856, F53843, F95510, F95745, F95746, F89757, F82742, F40159, F95112, F95113, F58256, F58246, F80399, F76902, F74319, F85691, F58267, F89769, F74320, F87502, F85704, F92531, F93458, F40881, F40174, F76914, F86824, F86942, F32668, G81164, G90025, G81900, G90027, J71607, J72475, J27417, J35028, J72482, J60228, J60229, J89362, J53411, J60259, J70650, J34999, J35016, J88900, J60233, J60224, J60211, J35020, J71245, J35034, J60090, J60081, J72443, J60185, J70416, J53475, J90583, J71250, J60148, J35012, J53512, J79196, J89513, J83710, J85158, J91743, J95863, K59599, K77920, K77923, K23889, K74172, K31239, K38028, K41652, K40426, K75950, K58387, L83700, L91863, L94288, L94291, L69243, L91765, L88243, L88242, L73081, L90691, L81919, L57152, L74178, L37774, L77918, N86316, N84670, N86903, N60463, N84177, N72650, N83538, N86315, N84672, N88170, N59865, N60465, N86323, N60464, N85279, N91685, N68029, N88193, N88194, N91681, N59868, N77104, N84673, N88176, N84675, N69539, N86335, N90828, N93525, N85278, N91677, N59869, N84173, N86913, N86416, N91660, N95221, N89644, N89641, N86304, N96313, N89666, N89653, N89654, N89661, N89662, N86306, N86301, N86300
Správny poplatok uhradený 10.9.2019 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
10290 KON Právoplatný
B1.1,
B1.2
B1.1, B1.2, B2.2, B3.1, B3.2, B4, B5, B6.1, B6.2, B7, B8, B9, B10.1.1, B10.1.2, B10.1.3, B10.1.4, B10.1.5, B10.2, B10.2.1, B11
B30571,
B90209
B30571, B90209, B66158, B72665, B60601, B58709, B90210, B94323, B87625, B53318, B60602, B66159, B30572, B94324, B21339, B71592, B60603, B66160, B59848, B53320, B94325, B96402, B73332, B83426, B71750, B71593, B87605, B87604, B59849, B59850, B87623, B68964, B28800, B91904, B28377, B20439, B73333, B73336, B53317, B20436, B96538, B71597, B59851, B32773, B60604, B20440, B96996, B71594, B73334, B28801, B91301, B20437, B20441, B87627, B68965, B86243, B70574, B71598, B94326, B73335, B28802, B88897, B95409, B86377, B90211, B97307, B66161, B89453, B28061, B90212, B21340, B83427, B53319, B83428, B86460, B21037, B21341, B86461, B96403, B85742, B90213, B94876, B59713, B59715, B59716, B30639, B30640, B60605, B21342, B59714, B20442, B21344, B21038, B60690, B20438, B92992, B85743, B90215, B20443, B91015, B21345, B21039, B94615, B94614, B94616, B21343, B60607, B60608, B60606, B92688, B21346, B91016, B21347, B28059, B73329, B20445, B94618, B94617, B94619, B95487, B94621, B94620, B94622, B95049, B95491, B73895, B95488, B94623, B94624, B95048, B95492, B95047, B95489, B95494, B95495, B95497, B95496, B94625, B21359, B38907, B21360, B95288, B91191, B21361, B91192, B53155, B35719, B35717, B72668, B72669, B98171, B35286, B91190, B35290, B60696, B28378, B30568, B98172, B35288, B97984, B59699, B95423, B20446, B59696, B20447, B59701, B59700, B35289, B50482, B20449, B59697, B59698, B60594, B60597, B74340, B96376, B96375, B24743, B24744, B24745, B21377, B21336, B96378, B97989, B60595, B74341, B20448, B21036, B21035, B21034, B90993, B86220, B35292, B35291, B50486, B20450, B83430, B50483, B96379, B96377, B90216, B60598, B95431, B60701, B50485, B20451, B21379, B31166, B59702, B90217, B50484, B83429, B81039, B80021, B94626, B95424, B96336, B28783, B96383, B96382, B96381, B21337, B83432, B83431, B81150, B70988, B96015, B96014, B90222, B90219, B95425, B74343, B90220, B95432, B95426, B60702, B60599, B50487, B83433, B28788, B93182, B21338, B83435, B79961, B79960, B85741, B28785, B81154, B81157, B94628, B94627, B73515, B58351, B85740, B70991, B83271, B21378, B83434, B81151, B92982, B96337, B66162, B70989, B83272, B93181, B39458, B28789, B90221, B95434, B53146, B30569, B86380, B57986, B57985, B73890, B73889, B81035, B81155, B96380, B60600, B35814, B79952, B79951, B79950, B81158, B95433, B58352, B74342, B50488, B90994, B70992, B70309, B73516, B96338, B79810, B93096, B92987, B92998, B94630, B94629, B94631, B93097, B86379, B81152, B81156, B81159, B92997, B79808, B93559, B21380, B59984, B80014, B70993, B70990, B83273, B91636, B91635, B91634, B53147, B28787, B81038, B20701, B70994, B59703, B73891, B90223, B86378, B94877, B79809, B93558, B86464, B90995, B90996, B81036, B28790, B93560, B91303, B65960, B70995, B94633, B94632, B94634, B90224, B35813, B30570, B89411, B72670, B93098, B90997, B92990, B74345, B96734, B96737, B96733, B96735, B80015, B91750, B96388, B89412, B94878, B93562, B70987, B39459, B81153, B65961, B91302, B81037, B81040, B70310, B94635, B71587, B71586, B88895, B20702, B90172, B73894, B73893, B96739, B96742, B96741, B96738, B96740, B79955, B79954, B20703, B94879, B35815, B86242, B82900, B69200, B93679, B93678, B69199, B93099, B69258, B93637, B93636, B92064, B92065, B96386, B96389, B96391, B96998, B96997, B87033, B87034, B87522, B79958, B79957, B73892, B93209, B93202, B39457, B70307, B93005, B88896, B93003, B69259, B95046, B69201, B95242, B93002, B69257, B71588, B95243, B93004, B71749, B95244, B82901, B95245, B91749, B91748, B86240, B95045, B83437, B69260, B86241, B69202, B70308, B39461, B59724, B59723, B59722, B59725, B21356, B95854, B95853, B28792, B30644, B30642, B95443, B20453, B85744, B85745, B95856, B95855, B28794, B30645, B30646, B30647, B95444, B20454, B71751, B20455, B20456, B71603, B71602, B71601, B94003, B90225, B59717, B23357, B94004, B21351, B20457, B94005, B93576, B94314, B95451, B59718, B73340, B95454, B90226, B21352, B23355, B95449, B94309, B94311, B93579, B60788, B60582, B23358, B93575, B95450, B73341, B41567, B94310, B94312, B93893, B59719, B90227, B58717, B93183, B41565, B23359, B93577, B93578, B85545, B60592, B60789, B60583, B21353, B94313, B21041, B93580, B93894, B23356, B85546, B59721, B90228, B95469, B66156, B77597, B90107, B20711, B91396, B59720, B40074, B40075, B40076, B40077, B40078, B84617, B84618, B84619, B84620, B84612, B84613, B84614, B35686, B35687, B40084, B40085, B40086, B40088, B40089, B40090, B55788, B92050, B40095, B35691, B35693, B85920, B84627, B84628, B84629, B56310, B40096, B40098, B35689, B84632, B40108, B40092, B71829, B40760, B40761, B40762, B40763, B98017, B98018, B85955, B84067, B84068, B84069, B84070, B84074, B84075, B84076, B84077, B84078, B84079, B79340, B84058, B91793, B82382, B88035, B88036, B88037, B81855, B81856, B91792, B91791, B82381, B82380, B81857, B81853, B81854, B91009, B91010, B83351, B76204, B76203, B40785, B40786, B40787, B40789, B40790, B40791, B95065, B95066, B81387, B81392
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 21.11.2019 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
10291 KON Právoplatný
J11.1.1,
J11.1.2.1
J11.1.1, J11.1.2.1, J11.1.2.2, J11.1.2.3
J83708,
J91446
J83708, J91446, J87427, J93854, J89514, J89513, J83706, J83710, J85158, J91743, J85159, J95521, J95234, J65043, J93355, J83707, J93857, J85393, J80265, J37664, J91199, J93508, J95863, J88673, J85461, J91742, J93856, J98395, J94505, J85099, J90138
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 21.11.2019 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
10292 KON Právoplatný
D1.1,
D1.2
D1.1, D1.2, D3, D3.1, D10.1.1, D12
D99111,
D58788
D99111, D58788, D80719, D79075, D84112, D84110, D98852, D92824, D92823, D92302, D90102, D94612, D96353, D96351, D99113, D76986, D90812, D94210, D92963, D87158, D88831, D79823, D90280, D89735, D93628, D69848, D97976, D88835, D75439, D83693, D90813, D79824, D96354, D98853, D99119, D90388, D58789, D76989, D80720, D79076, D91494, D75029, D79511, D45780, D36621, D64942, D92964, D94613, D94211, D96681, D87159, D92695, D90277, D83143, D86483, D92825, D90103, D74237, D79821, D93631, D75440, D97977, D90394, D99123, D53685, D91491, D93590, D82442, D82443, D92325, D84610, D84609, D88212, D84709
Správny poplatok uhradený 21.11.2019 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
10296 KON Právoplatný
A8.15.1,
F4.4
A8.15.1, F4.4, K9.8.3, K9.8.1, K9.8.2, K9.6.1, K9.6.3, K9.9.2, K9.9.4, K9.2, K3.2.2, K3.3, K5.4, K6.2, K9.11.3, L9.2
A77025,
F41313
A77025, F41313, F91152, F89781, F40881, F86767, K89014, K92685, K68589, K92625, K81445, K94002, K70458, K70449, K92687, K86360, K86361, K81176, K93987, K89792, K70130, K40649, K40650, K23493, K90635, K58801, K78706, K92584, K92583, K58852, K79562, K90401, K81556, K90403, K58879, K36254, K96642, K96646, K94796, K79993, K96643, K80132, K75950, K68587, K72734, K96644, K72241, K93936, K74653, K91272, K37781, K88571, K82744, K70369, K82303, K97827, K90261, K65352, K88245, K88568, K69339, K77920, K77923, K95738, K95740, K39899, K39905, K39901, K39903, K39907, K39909, K39910, K39908, K93479, K93483, K94250, K94249, K93484, K93480, K93481, K93482, K95741, K69296, K69297, K81920, K94295, K65367, K30436, K88249, K90551, K90550, K75624, K74171, K74172, K69298, K71337, K31239, K71338, K28413, K92629, K90810, L95736, L94051, L65550, L93727, L88494, L80701, L72461, L69844, L77917
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 3.12.2019 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
10463 KON Právoplatný D 10.1.1
D99395,
D91491
D99395, D91491, D93590, D82442, D82443, D92325, D84610, D84609
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 30.3.2020 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1522 KON Právoplatný
XA1.2,
XA1.4
XA1.2, XA1.4, XA2.1, XA2.2, XA3.1, XA4.1, XA5.1, XA7.1, XC1.13, XC1.14, XC1.11, XC1.12, XC1.16, XC1.18, XC2.11, XC2.12, XC2.14, XC2.15, XC2.16, XC2.17, XC3.3, XC3.6, XC3.9, XD2.1, XD2.2, XD2.3, XD7.1, XD7.2, XD10.2
P72075,
P81077
P72075, P81077, P59939, P84140, P84139, P84138, P87803, P87437, P59203, P59663, P54217, P54218, P41010, P80041, P59568, J26552, J26564, J83091, P32552, P32553, P32554, J83089, P71255, P81910, J26555, P69128, P69129, P82477, P87924, P71058, P71059, P54369, P22133, P77143, P20099, P54221, P54131, P31833, P54128, P54129, P57276, P31835, P20098, P20100, P77674, P77676, P82481, P82479, P82478, P82480, P74398, P88056, P57437, P59566, P22134, P84485, P84406, P77672, P84486, P81381, P54375, P59946, P64928, P20104, P77673, P72295, P64927, P84051, P89065, P82820, P54373, P71258, P82297, P77668, P71278, P31838, P77669, P77670, P77671, P67941, P75035, P81768, P88191, P81404, P89033, P84418, P32512, P76973, P82330, P75046, P75116, P76975, P81444, P86514, P88114, P81707, P71280, P86890, P88043
Správny poplatok uhradený 7.6.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1523 KON Právoplatný
J6.1.1,
J6.1.2
J6.1.1, J6.1.2, J6.1.3, J6.1.4, J6.2.1.1, J6.2.1.2, J6.2.2.2
J58512,
J79198
J58512, J79198, J32669, J28009, J34327, J72467, J70413, J64800, J28293, J60544, J60545, J39791, J58511, J72468, J59557, J39135, J71250, J32672, J37414, J73143, J73144, J82042, J73145, J73146, J69493, J71251, J60131, J34332, J79203, J86406, J56585, J76616, J87658, J22116, J56586, J56587, J83863, J60140, J72471, J72469, J70421, J22117, J28014, J70422, J39136, J56588, J70591, J56589, J60148, J31498, J53675, J87861, J83503, J39138, J59553, J69950, J28018, J39140, J78495, J39139, J77984, J87843, J79202, J39137, J70590, J28015, J81774, J27419, J28017, J69949, J83502, J86976, J65695, J83504, J78496, J37429, J37427
Správny poplatok uhradený 7.6.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1842 KON Právoplatný J11.1.2
J84196,
J83706
J84196, J83706, J84200, J83710, J70274, J70275, J70276, J72736, J85158, J88673, J85461, J84197, J84201, J83778, J85159, J73926, J83707, J68650, J72737, J85393, J87427, J69490, J77912, J77913, J80265, J85099
Správny poplatok uhradený 24.8.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1877 KON Právoplatný
A8.10.1,
A8.13.1
A8.10.1, A8.13.1, A8.14.1, A8.14.2, A8.17, A8.18.1, A8.18.2
A60450,
A76827
A60450, A76827, A76828, A64962, A81167, A76829, A64964, A81168, A85746, A81169, A85747, A85748, A64965, A64967, A64969, A64970, A84286, A84288, A39619, A39620, A39621, A70262, A82329, A82294, A79266, A79271, A79291, A84283, A84282, A84284, A84285
Správny poplatok uhradený 6.9.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1878 KON Právoplatný XD1.9
P73584,
P73585
P73584, P73585, P73587, P73589, P77144, P73590, P89029, P89028, P74427, P70924, P71280, P84584, P85433, P84489, P83721, P87549, P88375, P85615, P86889, P32514, P81404, P81487, P32505, P70682, P89243, P76983, P84488, P87426
Správny poplatok uhradený 6.9.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1879 KON Právoplatný XA4.1
P84140,
P87803
P84140, P87803, P89159, P84138
Správny poplatok uhradený 6.9.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
2230 KON Právoplatný D12 D88212, D84709 Správny poplatok uhradený 30.11.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
2231 KON Právoplatný A8.10.1, A8.14.1
A60450,
A89745
A60450, A89745, A39619, A39620, A39621
Správny poplatok uhradený 30.11.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
2232 KON Právoplatný J11.1.2 J88763, J85461 Správny poplatok uhradený 30.11.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
2233 KON Právoplatný K4.2
K84600,
K58349
K84600, K58349, K30924, K30925, K30926
Správny poplatok uhradený 30.11.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
2532 KON Právoplatný
L1.2,
L2.2
L1.2, L2.2, L2.3, L3.1, L3.2
L87583,
L72043
L87583, L72043, L81518, L75060, L39697, L80125, L88431, L88015, L65373, L76006, L37788, L88432, L76005, L31587, L69137, L65415, L32111, L58615, L53729, L69135, L69136, L69138, L31559, L72044, L37789, L31588, L81519, L28549, L65374, L89373, L69910, L89017, L53006, L90100, L75061, L70082, L69886, L31558, L65156, L68346, L81515, L65375, L69139, L81516, L68345, L74123, L70430, L53890, L65414, L58616, L76757, L90099, L88011, L64691, L89478, L74124, L89016, L72057, L65413, L70083, L80236, L72045, L75062, L70429, L69911, L58617, L80124, L80699, L87874, L70428, L20582, L37865, L86036, L20581, L68378, L84032, L60884, L37758, L84199, L76756, L76760, L68730, L84198, L87875, L78569, L68371, L84033, L69853, L69854, L89372, L83111, L88565, L88010, L89389, L83112, L83113, L87581, L69867, L69909, L89390, L83704, L81791, L81790, L78567, L89913, L89019, L89018, L72793, L69869, L84030, L87855, L84740, L87845, L87846, L87847, L87849, L87851, L78568, L53014, L87848, L87850, L87854, L76761, L60879, L88009, L76758, L88008, L87582, L88007, L87852, L70081, L80700, L84031, L87853, L68407, L75063, L57556, L70670, L41646, L78563, L88293, L31560, L39698, L75095, L68424, L31561, L78566, L88570, L78564, L78140, L87873, L84702, L88569, L41645, L76762, L88334, L88332, L57558, L69850, L57557, L88335, L37759, L70080, L28547, L78565, L75359, L72791, L29268, L70084, L76763, L70085, L82787
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 11.3.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
2534 KON Právoplatný
K9.10,
K9.13.1
K9.10, K9.13.1, K9.13.2
K88377,
K89715
K88377, K89715, K89926, K70158, K89927, K70157, K89224, K89923, K79542, K79718
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 11.3.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
2744 KON Právoplatný
XH1.1,
XH1.2
XH1.1, XH1.2, XH2.1, XH2.1.1, XH2.2, XH2.3, XH2.4, XH2.5, XH2.6
P57541,
P71215
P57541, P71215, P80777, P77191, P77384, P78844, P77192, P77193, P73822, P78943, P65907, P74199, P73831, P80776, P65906, P73830, P73823, P80775
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 28.3.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily