[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
<< < 6 7 8 9 10 >
12398 KON Právoplatný
J1.2,
J6.3.1
J1.2, J6.3.1, J6.3.2, J6.3.3, J8.1
J58614,
J28380
J58614, J28380, J96271, J94912, J95159, J91893, J60519, J36816, J60520, J60611, J60610, J28292, J60609, J28291, J69588, J60524, J92668, J88550, J40956, J36967, J40955, J40958, J40960, J40962, J40957, J40959, J40963, J40964, J40961, J40965, J25950
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 2.12.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12399 KON Právoplatný
K1.1,
K2.1
K1.1, K2.1, K2.3, K2.4, K2.5, K2.6, K3.1.7
K85739,
K20116
K85739, K20116, K39100, K39098, K65342, K73084, K39544, K91258, K65343, K39099, K76939, K23504, K29164, K70135, K65688, K65344, K65345, K89886, K65346, K59892, K52948, K97346, K20106, K94262, K39092, K87958, K92185, K92060, K58032, K76935, K71333, K39555, K58434, K22145, K52943, K52946, K94263, K65347, K92187, K59890, K69307, K39095, K79022, K92363, K20346, K91262, K20504, K92362, K85667, K28441, K68336, K94236, K94036, K86978, K87957, K20506, K20348, K85168, K85808, K20347, K85169, K90694, K20505, K85809, K28440, K85170, K76936, K65536, K98981, K86979
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 2.12.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12429 KON Podaný
XA1.1,
XA1.2
XA1.1, XA1.2, XA1.3, XA1.4, XA1.5, XA1.6, XA1.7, XA1.8, XA1.9, XA1.9.1, XA1.10, XA1.11, XA1.12, XA2.1, XA2.2, XA2.3.1, XA3.1, XA3.2, XA3.3, XA3.4, XA3.5, XA3.6, XA4.1, XA4.1.1, XA4.1.2, XA4.1.3, XA4.2, XA4.2.1, XA4.2.2, XA4.3, XA5.1, XA6.1, XA7.1, XA8, XA8.1, XA8.2, XA8.3, XA8.4, XB1.1, XB1.2, XB1.3, XB2.2, XB2.3, XB2.3.1, XB2.3.1.1, XB2.4, XB2.5, XB2.5.1, XB2.6, XB2.7, XB2.8, XB2.9, XB2.10, XB3.1, XB3.2, XB3.3, XB3.4, XB3.5, XB4.1, XB5.3, XB5.4, XB5.4.1, XB5.5, XB5.6.1, XB5.6.2, XB5.7, XB5.9, XB5.10, XB5.11, XB5.12, XB6.1, XB6.2, XB6.3, XB6.4, XB6.5, XB6.6, XB6.7, XB6.8, XB6.9, XB6.10, XB6.11, XB6.13, XB6.13.1, XB6.14, XB6.14.1, XB6.15, XB6.15.1, XB6.16.1, XB6.16.2, XB6.17.1, XB6.17.2, XB6.18, XB6.19.1, XB6.19.2, XB6.19.3, XB6.19.4, XB6.19.5, XB6.20, XB6.20.1, XB6.21.1, XB6.21.2, XB6.22, XB6.23, XB6.24, XB7.1, XB7.2, XB7.3, XB7.4, XB7.5, XB7.6, XB7.7, XB7.8, XB7.9.1, XB7.9.2, XB7.9.3, XB7.10, XB7.11.1.1, XB7.11.1.2, XB7.11.1.3, XB7.11.1.4, XB7.11.1.5, XB7.11.1.6, XB7.11.2.1, XB7.11.2.2, XB7.11.2.3, XB7.11.2.4, XB7.11.2.5, XB7.11.2.6, XB7.11.2.7, XB7.11.2.8, XB7.11.2.9, XB7.11.4, XB8.1.1, XB8.1.2, XB8.1.3, XB8.1.4, XB8.1.5, XB8.1.6, XB8.1.7, XB8.1.8, XB8.2.1, XB8.2.2, XB8.2.3, XB8.2.4, XB8.2.5, XB8.2.6, XB8.2.7, XB8.2.8, XB8.2.9, XB8.2.10, XB8.2.11, XB8.2.12, XB8.2.13, XB8.2.14, XB8.2.15, XB8.3.1, XB8.3.2, XB8.3.3, XB8.3.4, XB8.3.5, XB8.3.6, XB8.3.7, XB8.3.8, XB8.3.9, XB8.3.10, XB8.3.11, XB8.3.12, XB8.3.13, XB8.3.14, XB8.3.15, XB8.3.16, XB8.3.17, XB8.3.18, XB8.3.19, XB8.3.20, XB8.3.21, XB8.4.1, XB8.4.2, XB8.4.3, XB8.4.4, XB8.4.5, XB8.4.6, XB8.4.7, XB8.4.8, XB8.4.9, XB8.4.10, XB8.4.11, XB8.4.12, XB8.4.13, XB8.4.14, XB8.4.15, XB8.4.16, XB8.4.17, XB8.4.18, XB8.4.18.1, XB8.4.19, XB9.1.1.1, XB9.1.1.2, XB9.1.1.3, XB9.1.1.4, XB9.1.2, XB9.1.3, XB9.1.4, XB9.1.4.1, XB9.1.4.2, XB9.1.4.3, XB9.1.5.1, XB9.1.5.2, XB9.1.5.3, XB9.1.5.4, XB9.1.5.5, XB9.1.5.6, XB9.1.5.7, XB9.1.5.8, XB9.1.5.9, XB9.1.5.10, XB9.1.5.11, XB9.1.5.12, XB9.1.5.13, XB9.1.5.14, XB9.1.6, XB9.1.7.1, XB9.2.1, XB9.2.2.1, XB9.2.2.2, XB9.2.3, XB9.2.4, XB9.2.5, XB9.2.6, XB9.2.7, XB9.2.8, XB9.2.8.1, XB9.2.10, XB9.2.11, XB9.5.1, XB9.5.2, XB9.6, XB9.7, XB10.1, XB10.1.1, XB10.2, XB10.2.1, XB10.3, XB10.4, XB10.5, XB10.6, XB10.9, XB10.10, XB10.11, XB10.12, XB10.13, XB10.14, XB11.1, XB11.2, XB11.3, XB11.4, XB11.5, XB11.6, XB11.7, XB11.8, XB11.9, XB12.1, XB13.1.1, XB13.1.2, XB13.1.3, XB13.1.4, XB13.1.5, XB13.1.6, XB13.2.1, XB13.2.2, XB13.2.3, XB13.2.4, XB13.2.5, XB13.2.6, XB14.1.1, XB14.1.2, XB14.1.3, XB14.2, XB14.3, XB14.4, XB14.5, XB14.7, XB14.7.1, XB14.8, XB14.9, XB14.9.1, XB14.9.2, XB14.10, XB14.11.1, XB14.13, XB14.13.1, XB14.14, XB14.14.1, XB14.15.1, XB14.15.2, XB14.16.2, XB14.16.3, XB14.17.1, XB14.17.2, XB14.18.1, XB14.18.2, XB14.18.3, XB14.19, XB14.19.1, XB14.20, XB14.21, XB14.22, XB14.23, XB14.24, XB14.24.1, XB14.24.2, XB14.25, XB14.25.1, XB14.25.2, XB14.26, XB14.27, XB14.28.1, XB14.28.2, XB14.29, XB14.30, XB14.31, XB14.32, XB14.33.1, XB14.33.2, XB14.34.1, XB14.34.2, XB14.34.3, XB14.35, XB14.37, XB14.38, XB14.39, XB14.39.1, XB14.40, XB14.42, XB14.43, XB14.44, XB14.44.1, XB14.45, XB14.45.1, XB14.45.2, XB14.45.3, XB14.45.4, XB14.45.5, XB14.45.6, XB14.45.7, XB14.45.8, XB14.45.9, XB14.45.10, XB14.45.11, XB14.46.1, XB14.47.1, XB14.47.2, XB14.49.1, XB14.49.2, XB14.49.3, XB14.49.4, XB14.49.5.1, XB14.49.5.2, XB14.49.5.3, XB14.49.6, XB14.49.8, XB14.49.9, XB14.49.10, XB14.49.11, XB14.49.12, XB14.49.13, XB14.49.14, XB14.49.15, XB14.49.16, XB14.49.17, XB14.49.18, XB14.49.19, XB14.49.20, XB14.49.21, XB14.49.22, XB14.49.25, XB14.49.28, XB14.49.30, XB14.49.31, XB14.49.32, XB15, XC1.1, XC1.1.1, XC1.2, XC1.2.1, XC1.3, XC1.4, XC1.5, XC1.7, XC1.8, XC1.9, XC1.11, XC1.13, XC1.14, XC1.15, XC1.16, XC1.17, XC1.18, XC1.19, XC2.1, XC2.2, XC2.3, XC2.4, XC2.5, XC2.7, XC2.8, XC2.10, XC2.11, XC2.12, XC2.13, XC2.14, XC2.15, XC2.16, XC2.17, XC2.18, XC3.1, XC3.2, XC3.3, XC3.4, XC3.5, XC3.6, XC3.7, XC3.8, XC3.9, XC3.10, XC3.12, XC3.13, XC3.14, XC4.1.1, XC4.1.2, XC4.1.3, XC4.1.4, XC4.1.5, XC4.1.6, XC4.2.1, XC4.2.2, XC4.2.4, XC4.2.5, XC4.2.6, XC4.2.7, XC4.2.8, XC4.2.9, XC4.3.1.1, XC4.3.1.2, XC4.3.1.3, XC4.3.3, XC4.3.4, XC4.3.5, XC4.3.6, XC4.3.7, XC4.4.1, XC4.4.2, XC4.4.3.1, XC4.4.3.2, XC4.4.4, XC4.4.5, XC4.5.1, XC4.5.2, XC4.5.3, XC4.5.4, XC4.5.5, XC4.5.6, XC4.6.1, XC4.6.2, XC4.6.3, XC4.6.4, XC4.6.5, XC4.6.6, XC4.6.7, XC4.7.1, XC4.7.2, XC4.8.1, XC4.8.2, XC4.8.3, XC4.9.1, XC4.9.3, XC4.10.1, XC4.10.2, XC4.10.3, XC4.10.4, XC4.11.1, XC4.11.2, XC4.12, XC4.13, XC5.1, XC5.2, XC5.3, XC5.3.1, XC5.4, XC5.5, XC5.5.1, XC5.6, XC5.7, XC5.8, XC5.9, XC5.10, XC5.11, XC5.12, XC5.13, XC5.14, XC5.15, XC5.17, XC5.18, XD1.1, XD1.2, XD1.3, XD1.4, XD1.4.1, XD1.4.2, XD1.4.3, XD1.4.4, XD1.5, XD1.6, XD1.6.1, XD1.7, XD1.7.1, XD1.8, XD1.9, XD1.9.1, XD1.9.2, XD1.9.3, XD1.10, XD1.11, XD1.12.1, XD1.12.2, XD1.13, XD2.1, XD2.2, XD2.3, XD3.1, XD4.1, XD5.1, XD5.2, XD5.3, XD5.4, XD5.4.1, XD6.1, XD6.2, XD7.1, XD7.2, XD8.1, XD8.2, XD9.1, XD9.2, XD10.1, XD10.2, XD10.3, XD10.4, XD11.1, XD11.2, XD11.3, XD11.4, XD11.5, XD12.1, XD13.1, XD13.2, XD14.1, XD14.2, XD14.3, XE1.1, XE1.2, XE1.4.1, XE1.4.2, XE1.5.1, XE1.5.2, XE1.5.3, XE1.6, XE1.6.1, XE1.6.2, XE1.7, XE1.8.1, XE1.8.2, XE1.8.3, XF2.8, XF2.9.1, XF2.9.2, XF2.9.3, XF2.9.5, XF2.10.1, XF2.10.2, XF2.10.3, XF2.10.4, XF2.10.5, XF2.11, XF2.12, XF2.14, XF4.1, XF5.2, XF7.2, XF8.2, XF8.3, XF8.4, XF8.5, XF8.6, XG1.1, XG1.1.1, XG1.2, XG1.2.1, XG1.3, XG1.4, XG1.5, XG2.1, XG2.2, XG2.3, XG2.4, XG3.1, XG3.2, XG3.3, XG3.4, XG3.5, XG3.6, XG3.7, XH1.1, XH1.1.1, XH1.2.1, XH1.2.2, XH1.3, XH1.4, XH1.5, XH1.6, XH1.7, XH1.8, XH2.1, XH2.1.1, XH2.1.2, XH2.2, XH2.3, XH2.3.1, XH2.4.1, XH2.4.2, XH2.5, XH2.6, XH2.7, XH3.1, XH3.2, XH3.3, XH3.4, XH3.5, XH3.6, XH3.7, XH3.8, XH3.9, XH3.10, XI1.1, XI1.2, XI1.3.1, XI1.3.2, XI1.4, XI2.1, XJ1.1, XJ1.1.1, XJ1.2, XJ1.3, XJ1.4, XJ2.1, XJ2.5, XK1.1, XK1.2, XK1.3, XL1.1, XL1.2.1, XL1.2.2, XL1.3, XL1.4, XL1.5, XL1.6, XL1.7, XL2.1, XL2.2, XL2.3
X00007,
X01419
X00007, X01419, X04678, X03394, X00006, X00003, X00005, X00001, X04926, X00013, X00016, X00017, X00008, X01418, X00009, X00010, X00011, X00020, X00024, X00022, X03306, X00023, X02718, X01453, X00519, X00517, X00518, X03312, X00516, X00026, X00025, X00012, X03401, X00027, X03905, X02537, X00028, X04719, X00030, X03237, X00029, X04985, X05024, X00031, X00032, X04718, X00033, X00035, X00034, X03841, X00036, X00037, X04870, X03735, X01452, X03554, X05132, X03469, X05262, X00042, X00044, X05131, X00045, X00043, X04521, X04522, X04495, X04496, X04520, X05309, X05308, X05311, X05310, X03779, X01101, X01437, X01438, X03780, X01102, X01435, X01436, X00048, X05358, X00046, X01424, X01425, X05359, X00047, X01423, X01422, X04101, X04102, X04367, X04366, X01241, X01240, X05148, X05113, X05112, X05110, X02353, X00040, X00038, X00039, X00041, X00571, X00570, X00572, X04883, X05163, X05346, X05347, X05389, X00645, X02220, X05226, X05225, X04569, X05314, X05227, X05313, X05228, X01235, X04898, X01406, X01407, X04751, X02638, X03807, X02269, X00647, X04405, X03664, X00764, X04406, X03665, X03226, X00653, X01719, X00655, X03232, X01473, X01474, X03291, X00656, X00765, X04481, X04330, X05186, X04576, X04578, X03788, X05279, X02657, X03565, X05108, X05329, X03101, X02655, X03570, X03978, X01746, X00652, X05055, X04407, X04516, X03666, X01759, X00767, X00664, X04408, X04518, X01733, X00671, X03667, X03227, X01471, X01730, X03231, X00669, X00670, X01472, X00769, X01760, X00675, X00770, X03245, X03250, X04482, X05368, X05185, X05280, X04884, X04575, X04579, X04577, X04360, X00673, X00668, X03789, X02658, X03566, X00674, X03571, X01747, X04109, X02656, X03322, X00681, X01731, X01470, X04517, X01732, X03568, X04483, X04361, X04362, X03143, X03790, X01469, X00684, X03233, X00685, X03572, X04106, X03148, X01707, X03938, X03939, X04519, X04452, X04851, X04854, X05035, X00694, X03792, X03897, X02375, X04459, X04458, X05174, X01752, X00692, X00690, X00689, X01756, X04460, X04461, X03477, X00695, X01598, X02377, X01105, X03251, X03254, X03894, X01573, X00772, X04453, X04852, X04855, X03898, X05036, X03793, X02376, X04417, X04415, X04421, X00701, X05150, X00700, X01738, X00698, X01106, X03478, X01599, X04419, X03252, X03415, X01574, X00771, X04498, X04853, X04856, X04723, X03899, X04411, X05037, X02365, X04413, X04410, X04412, X03794, X03795, X00710, X00706, X00708, X05130, X00707, X01737, X03479, X03900, X01258, X01259, X03257, X02366, X02266, X01600, X03954, X03955, X04515, X04474, X04394, X05281, X03549, X03238, X03509, X00718, X00717, X03676, X02368, X05370, X00716, X00729, X00730, X03837, X01128, X00736, X01129, X03476, X00733, X00732, X00731, X04779, X01575, X02713, X00734, X00735, X00720, X00738, X04816, X00722, X00740, X00721, X00739, X00728, X00746, X01728, X00741, X00724, X02702, X02703, X00725, X00726, X00723, X00742, X04758, X03248, X04680, X02417, X00727, X00719, X03249, X00744, X03497, X03216, X00737, X00745, X00777, X05369, X01729, X03398, X00747, X00749, X04306, X03150, X02451, X00751, X00753, X01468, X00752, X00756, X03689, X04104, X02586, X00754, X02699, X00758, X00760, X00757, X01467, X03688, X01597, X00761, X04105, X00759, X01583, X00763, X04189, X04679, X00762, X02089, X00779, X00786, X00784, X00783, X00781, X00782, X00780, X00791, X01451, X00792, X00795, X00807, X00806, X05410, X01409, X03822, X00796, X04844, X00794, X00798, X00802, X00799, X03236, X02391, X00803, X02115, X00804, X01466, X00858, X00870, X00868, X00865, X00860, X00862, X03823, X04753, X00871, X00876, X01584, X02265, X00872, X00873, X00874, X05151, X02277, X04690, X04791, X00889, X00885, X05282, X05086, X00883, X03516, X05087, X00884, X01475, X02354, X00887, X02219, X05284, X00888, X00882, X01772, X01773, X00886, X00881, X03537, X05283, X01476, X00892, X01745, X00894, X01770, X00893, X02649, X03799, X04337, X00896, X01477, X00898, X01771, X00897, X04443, X01175, X03770, X00913, X02284, X02418, X02419, X02276, X02420, X01579, X05349, X03235, X00916, X04950, X03108, X01180, X05099, X05371, X03474, X04744, X05412, X01408, X03514, X02248, X03459, X04727, X03499, X03791, X05141, X05074, X01448, X02583, X05396, X03234, X03471, X00863, X05111, X05128, X01279, X02635, X04700, X00810, X01265, X01182, X03452, X00814, X02100, X01280, X00815, X02084, X01284, X00816, X01266, X02083, X02640, X05330, X01274, X01178, X00818, X00820, X02245, X00819, X01276, X01273, X00821, X01277, X01275, X00822, X00823, X01237, X02639, X01278, X00825, X02244, X02293, X00824, X02135, X02140, X02163, X02143, X02142, X02141, X02240, X02164, X02150, X02151, X02152, X02153, X02171, X02319, X02182, X02183, X02241, X02185, X02190, X02156, X02320, X02161, X02211, X02212, X02303, X02217, X02216, X02180, X00827, X03105, X02275, X03396, X00826, X02165, X02166, X02167, X02168, X02169, X02170, X02184, X02186, X02188, X02189, X02191, X02322, X02193, X02194, X02198, X02196, X02195, X02304, X02300, X03316, X02305, X02200, X02197, X02326, X02323, X02324, X02202, X02308, X02173, X02209, X02208, X02207, X02210, X02203, X02205, X02325, X05183, X02309, X02204, X02215, X02213, X03498, X03319, X02310, X02181, X02172, X03317, X03318, X02201, X02214, X02177, X02139, X02145, X02144, X02146, X02147, X02160, X02159, X02157, X02155, X02456, X02455, X02516, X02545, X02462, X03430, X03812, X01053, X02525, X02457, X02458, X02625, X02613, X01060, X01256, X03355, X02528, X02527, X02602, X03356, X02529, X02565, X02604, X02531, X02530, X03357, X03682, X03063, X03358, X01267, X02670, X05136, X02616, X02461, X02541, X02504, X02460, X02438, X02536, X02439, X02440, X04340, X02444, X02524, X02450, X02673, X02647, X03124, X02446, X02641, X03139, X03325, X02452, X02568, X02626, X02518, X02454, X03464, X05160, X04506, X03123, X05039, X05285, X02441, X02523, X02666, X02526, X02648, X04070, X02617, X02442, X04429, X02552, X02548, X02477, X02570, X02659, X02631, X05019, X02551, X05104, X02633, X02510, X02696, X04190, X02562, X02497, X02566, X02564, X02669, X02499, X02517, X02470, X02677, X02645, X02585, X02575, X02675, X02453, X04924, X02445, X02448, X03343, X04925, X02443, X02634, X04502, X03810, X03025, X03811, X02468, X03026, X03341, X02972, X02663, X03035, X02653, X03127, X03671, X04028, X03766, X03033, X05159, X04918, X02569, X02678, X03344, X02532, X02534, X03036, X02580, X02556, X03859, X02661, X02469, X02488, X04879, X05372, X03758, X03034, X02572, X02563, X02578, X02606, X02519, X02860, X03128, X03040, X02500, X02627, X02576, X04507, X05061, X02694, X02855, X02615, X05049, X02574, X02582, X03037, X04433, X01245, X02695, X04796, X04867, X04890, X02498, X03438, X03522, X03042, X04781, X02614, X02511, X02624, X02612, X02637, X02608, X02558, X02501, X02459, X02447, X02697, X03377, X03122, X03559, X05374, X02836, X02676, X05126, X04789, X02609, X03487, X05375, X02594, X02897, X02957, X04191, X03700, X03041, X03956, X04365, X04889, X02503, X02852, X03346, X02662, X02788, X02762, X02816, X02767, X02679, X03112, X03110, X05350, X04702, X02785, X03030, X02596, X05187, X05180, X02806, X05331, X02820, X02538, X02777, X02533, X04603, X04192, X03802, X05413, X02766, X02794, X02553, X02650, X03149, X02680, X02471, X05238, X03324, X04756, X05332, X04829, X05181, X02487, X03348, X02521, X02467, X02744, X03585, X03155, X05167, X02764, X02808, X02782, X02910, X04755, X04322, X02819, X03347, X03579, X05333, X02644, X03031, X04703, X04457, X05133, X02941, X05166, X02756, X02769, X02535, X04139, X05334, X03668, X02774, X04153, X04052, X02636, X02778, X02809, X03038, X02502, X02493, X03039, X03562, X03962, X02522, X02618, X02818, X02807, X02789, X02812, X03496, X03680, X02654, X04757, X05231, X02814, X04736, X03265, X02790, X03104, X04942, X02817, X03495, X02813, X04735, X04734, X03032, X02598, X05127, X04333, X03481, X03062, X02743, X03138, X02646, X05078, X02811, X03326, X03796, X02494, X03803, X04485, X04486, X05031, X04850, X05082, X04878, X04123, X04467, X02474, X05137, X05336, X05033, X00833, X05234, X00998, X05286, X05335, X03151, X04752, X00999, X00830, X01740, X03785, X03959, X02357, X04685, X04039, X02359, X03470, X02290, X03973, X01755, X03141, X02360, X03896, X01780, X00832, X00831, X03406, X01714, X01742, X00829, X03586, X00828, X01268, X01734, X04152, X03594, X02298, X03414, X03023, X02861, X02989, X05345, X03958, X03367, X04881, X04882, X05139, X04523, X01536, X03578, X03970, X03393, X02966, X02938, X05014, X04424, X02924, X02838, X03166, X05414, X03910, X03577, X03051, X03016, X02857, X04863, X03050, X03466, X05015, X04689, X05205, X02986, X04423, X02851, X05367, X02858, X02896, X02982, X03049, X03057, X02771, X02780, X02773, X02903, X03113, X02904, X02754, X04468, X02463, X02664, X02800, X02746, X02555, X02781, X04580, X04817, X03066, X03681, X02795, X02643, X05190, X03971, X02587, X03337, X03345, X03800, X03076, X02761, X02758, X05188, X02977, X02976, X02561, X02783, X02768, X04581, X04332, X02550, X02549, X02784, X03375, X03376, X03168, X04373, X03581, X02672, X02775, X04798, X02588, X02465, X02745, X02763, X02757, X03752, X04743, X03378, X01269, X01271, X04694, X04695, X03574, X01244, X05415, X01125, X02791, X05416, X03801, X03339, X05050, X04759, X04989, X04990, X04988, X04991, X04493, X04375, X04374, X04828, X02546, X03753, X04445, X03683, X03684, X03685, X03686, X04472, X04364, X02547, X03535, X02630, X03542, X03543, X03544, X03536, X03486, X02753, X02765, X02772, X03492, X04383, X02512, X02520, X02750, X03129, X03100, X02751, X00850, X03018, X02810, X02755, X02787, X02786, X03164, X02779, X02799, X03472, X00849, X02988, X02983, X02990, X02797, X03960, X02792, X02912, X01188, X02815, X03595, X02917, X02796, X02798, X02793, X02348, X03064, X02996, X05125, X05003, X04705, X02891, X02842, X02864, X05179, X02862, X03691, X02841, X02863, X00838, X03583, X05233, X03582, X03580, X02849, X00840, X03940, X03381, X03868, X02831, X05089, X02865, X02866, X02933, X03340, X02832, X02833, X02905, X03782, X00847, X00845, X00848, X00844, X04320, X02803, X01009, X00843, X03369, X03784, X03009, X02804, X01013, X03004, X05090, X03532, X02923, X05337, X02932, X01255, X03005, X02801, X03008, X03368, X01254, X02922, X02802, X05338, X03576, X04740, X02998, X02770, X03963, X04402, X01234, X02997, X03017, X04797, X00839, X03000, X04733, X02967, X03102, X02859, X03662, X01252, X05191, X05038, X03363, X04857, X03692, X05206, X01120, X05192, X02714, X02759, X00846, X00861, X01118, X00853, X00859, X01117, X00854, X04947, X01272, X01449, X01179, X01192, X00857, X00855, X00852, X05394, X01119, X01183, X04946, X00867, X01593, X00864, X00866, X05395, X00879, X00875, X00878, X00877, X00869, X00880, X04948, X01798, X02387, X02285, X03109, X02316, X04949, X02321, X02317, X02318, X03928, X00906, X00902, X01004, X01122, X00905, X01187, X00904, X01116, X01189, X00907, X01190, X01121, X01176, X01115, X01800, X00909, X00908, X02557, X01799, X00856, X02559, X02472, X02286, X01247, X02825, X03334, X02898, X02845, X02821, X03335, X03336, X02899, X02660, X02828, X02486, X03809, X02844, X03158, X02514, X02984, X02968, X02856, X02847, X02987, X02632, X05021, X04741, X05140, X05287, X05097, X02590, X05027, X02823, X02822, X03028, X02970, X03027, X02515, X05020, X05028, X02853, X02840, X02846, X05288, X02969, X02592, X02939, X04339, X04026, X03205, X03206, X03950, X03002, X03327, X02900, X02839, X04514, X03043, X04513, X02834, X02835, X05096, X02993, X02943, X02995, X03491, X02907, X03783, X02940, X03044, X00841, X04827, X05289, X03575, X00842, X02909, X04329, X02829, X05064, X02892, X02843, X02830, X02994, X03013, X02925, X02824, X03338, X03169, X02826, X02827, X02926, X00910, X01663, X01666, X02274, X03690, X04344, X04820, X00917, X00918, X00919, X01107, X03165, X00921, X00929, X00922, X03188, X04983, X01110, X01775, X04066, X00931, X00926, X03925, X02364, X00938, X03923, X00941, X03924, X01776, X00933, X00937, X04067, X00939, X00934, X00940, X04061, X00936, X00947, X00944, X00945, X00951, X04068, X00949, X01777, X03563, X01111, X00948, X04062, X00946, X00943, X04063, X04778, X00942, X05417, X00950, X01710, X03942, X04396, X00953, X04033, X00952, X04158, X01112, X00954, X04159, X00957, X01778, X00959, X00956, X03927, X03208, X00955, X00958, X04010, X00962, X00964, X03768, X03769, X00963, X00968, X04450, X02270, X00970, X03399, X00966, X04011, X05147, X00965, X04040, X04041, X01709, X03111, X04775, X03136, X05212, X04155, X04739, X04742, X00969, X01727, X05213, X00971, X02341, X04945, X01779, X01109, X04379, X01781, X02292, X05129, X01185, X01181, X00977, X03085, X05315, X05411, X02554, X01743, X01802, X01803, X04706, X03551, X01659, X03003, X01795, X01796, X01794, X05057, X05393, X00978, X00979, X01191, X05392, X04707, X01592, X03804, X05215, X01664, X04836, X04728, X04431, X04745, X05418, X04799, X04708, X04785, X04786, X05088, X02589, X03781, X05023, X05339, X05291, X04307, X04432, X04790, X02295, X00990, X02297, X00985, X00984, X04709, X03961, X03473, X02289, X00989, X01008, X05002, X04937, X03153, X00983, X00986, X00982, X01260, X00981, X03391, X03587, X01007, X02349, X05290, X05230, X03806, X05063, X00980, X01716, X00911, X01736, X02352, X03588, X00988, X00987, X03390, X03386, X00993, X05236, X03912, X03413, X01285, X05340, X05341, X00992, X01306, X01708, X01717, X02393, X05342, X00924, X01015, X02370, X01248, X00928, X04849, X03937, X04894, X01744, X04895, X01712, X01016, X00930, X04893, X00925, X00935, X05058, X04487, X03144, X03564, X04896, X05098, X03687, X00995, X03140, X00994, X03485, X04466, X01073, X03019, X02593, X01019, X01020, X03126, X01754, X02247, X03442, X02409, X01718, X02356, X01713, X04737, X04018, X04317, X03510, X05068, X05001, X04958, X04959, X03458, X05056, X04927, X05343, X01411, X04941, X03816, X03308, X05051, X04738, X05083, X04880, X05373, X01021, X05292, X03817, X01124, X01025, X01478, X01024, X01026, X01034, X01031, X01033, X01253, X01249, X01032, X04164, X00912, X01027, X03519, X01035, X03146, X04928, X03077, X03374, X05235, X04069, X01735, X03351, X03814, X03765, X05200, X04929, X05022, X01723, X03082, X03830, X04835, X01037, X03500, X01036, X04783, X03555, X04869, X05294, X05000, X04987, X05293, X04932, X04051, X02400, X04776, X01040, X01038, X03672, X04823, X00996, X03972, X00927, X03118, X03552, X04726, X01041, X03314, X03434, X03663, X02299, X03120, X03521, X03121, X03078, X03079, X03433, X03154, X03359, X03371, X01741, X03372, X01043, X02287, X01283, X04469, X04295, X04933, X03541, X04917, X02873, X02875, X05016, X04162, X02876, X02985, X03083, X04030, X01044, X01739, X05073, X02716, X01047, X01048, X01046, X03502, X01045, X04754, X01050, X05040, X03142, X01049, X01052, X03818, X05232, X03819, X02347, X01051, X01057, X01055, X01059, X01062, X01054, X01056, X01063, X05237, X03137, X01058, X04163, X01758, X01748, X01711, X01064, X01722, X01724, X01065, X03813, X03461, X01066, X01749, X01257, X01067, X03311, X01069, X03670, X01072, X03820, X01725, X03462, X01750, X01751, X01071, X01410, X01070, X01654, X02848, X02918, X03533, X04372, X03747, X02906, X03106, X03001, X02979, X04316, X02980, X02981, X02991, X03045, X03107, X03055, X03488, X03489, X03775, X03776, X03777, X03778, X01251, X01017, X02913, X02945, X03053, X04784, X05295, X03054, X05067, X05261, X03798, X03014, X03015, X02946, X02628, X05085, X02958, X02959, X04977, X05419, X03943, X02960, X02961, X05080, X04587, X02850, X04382, X03020, X05189, X02837, X03022, X03052, X03021, X02962, X02963, X02919, X02948, X00974, X03349, X02871, X03851, X03852, X04444, X04376, X04377, X05075, X05105, X03456, X03853, X04505, X02973, X05157, X03457, X03854, X04843, X02878, X03545, X03911, X03060, X03501, X03546, X02934, X03058, X02894, X03926, X02884, X02868, X02869, X05296, X03354, X02964, X02544, X03547, X05034, X04877, X03011, X04378, X04013, X03507, X03437, X02975, X05344, X03056, X03858, X03435, X03831, X04511, X02901, X02935, X03494, X02947, X02881, X02887, X02999, X04100, X02929, X03757, X05420, X04336, X02915, X02870, X02889, X04822, X04103, X02880, X03075, X03059, X02965, X02877, X03074, X02882, X02872, X04935, X04792, X03530, X02930, X02920, X02936, X02971, X05303, X03832, X05302, X03835, X03548, X03833, X02893, X03540, X03170, X03379, X03760, X03451, X02890, X02902, X02908, X02895, X03761, X03010, X02944, X02974, X03081, X05081, X02978, X03656, X02540, X05421, X02931, X03661, X01061, X04691, X03805, X03061, X03024, X05229, X03513, X02879, X03673, X03448, X04866, X03808, X03450, X05109, X03007, X03674, X03449, X04029, X03774, X04865, X02942, X03006, X03012, X04931, X03436, X05084, X04780, X04492, X05149, X05260, X05305, X00279, X00277, X00284, X00280, X00278, X00281, X00282, X00275, X00273, X02682, X00470, X01136, X00283, X00271, X04073, X04074, X00632, X00630, X00629, X05223, X00272, X00274, X00276, X05397, X02385, X02386, X00286, X04075, X04076, X05222, X00289, X00285, X00287, X00288, X05398, X00299, X00298, X00300, X00301, X04003, X00297, X00296, X04077, X05263, X00628, X00627, X05114, X02379, X00292, X00291, X00302, X00293, X01338, X00290, X00312, X00311, X00313, X04078, X04079, X00310, X00309, X04699, X00304, X00305, X00306, X00633, X00321, X00320, X00322, X00644, X00317, X01340, X04972, X04710, X04975, X04712, X03419, X00476, X04995, X03416, X00478, X00327, X00333, X05094, X00332, X00337, X00186, X04996, X00338, X00335, X00336, X04080, X04113, X04912, X02401, X00626, X00625, X00624, X00623, X00622, X00621, X02710, X02707, X02622, X01988, X01987, X05122, X00326, X00325, X00324, X00475, X00328, X00330, X00477, X00323, X04974, X00616, X04973, X02476, X04979, X02683, X00353, X03827, X04930, X05199, X05123, X00634, X00349, X00354, X00351, X00352, X00348, X02402, X05092, X05118, X05095, X00342, X04711, X05093, X00618, X01141, X00468, X04081, X00617, X02711, X02708, X02485, X02620, X02623, X02482, X03993, X02238, X01509, X01774, X04971, X05065, X05134, X00343, X00346, X00620, X00619, X01989, X01990, X00344, X00341, X00340, X00339, X00316, X04145, X00367, X00369, X00372, X00368, X00370, X00371, X02403, X04978, X05168, X01341, X00355, X04004, X04832, X00362, X05066, X00364, X04082, X03994, X00360, X00358, X00357, X00356, X00359, X01991, X01992, X00361, X00365, X00363, X01162, X01104, X01094, X04672, X00381, X04673, X01981, X00472, X01984, X00384, X00613, X00473, X00380, X01358, X00474, X00382, X00612, X00611, X04462, X00465, X01204, X02483, X03995, X03996, X04446, X03599, X00378, X00377, X00376, X01515, X00379, X00610, X00388, X01339, X05138, X01353, X03417, X03418, X01986, X01359, X04464, X01351, X01982, X01137, X00471, X00389, X04002, X01357, X00387, X00390, X00391, X00466, X03999, X03997, X04000, X03998, X02399, X01481, X01993, X00599, X00598, X02484, X05124, X04185, X01985, X00385, X00386, X00597, X04001, X00395, X00393, X00392, X01206, X00394, X01239, X01205, X04463, X03072, X01194, X01093, X01203, X01138, X01983, X01144, X01202, X01085, X01197, X01193, X01089, X01088, X03467, X01140, X01092, X01325, X04087, X04114, X05304, X00405, X00406, X00403, X04714, X05204, X03843, X05312, X00635, X00397, X00609, X04049, X02407, X00400, X00399, X03147, X00401, X00608, X04721, X00464, X04722, X03365, X04982, X00407, X00600, X04086, X00410, X00411, X00486, X00414, X00415, X00416, X00417, X00607, X00413, X00418, X04089, X04092, X00606, X00419, X00420, X02037, X00422, X00421, X00423, X00485, X04050, X00605, X00424, X00484, X00425, X00426, X01091, X00429, X04097, X04099, X04072, X00462, X00428, X00427, X00596, X00461, X03608, X01095, X01090, X00604, X00431, X00483, X03935, X00432, X00430, X05224, X00436, X02040, X00435, X00603, X02388, X03844, X04093, X00434, X00433, X01098, X00444, X00440, X00443, X00460, X00441, X04818, X00439, X02389, X04095, X04098, X04071, X03607, X00602, X00601, X00438, X02398, X04819, X01087, X01360, X04715, X01084, X01201, X01086, X00398, X00409, X04090, X04094, X03845, X01200, X01199, X04096, X02019, X01198, X00449, X02392, X00447, X03073, X00448, X03936, X00453, X02405, X00452, X00454, X00002, X00594, X03763, X04716, X00455, X04938, X01103, X03759, X03612, X03621, X04773, X00457, X05264, X00446, X01393, X05052, X05091, X03871, X05384, X05211, X01866, X03609, X01995, X02414, X01914, X03610, X04692, X01955, X01947, X04717, X05265, X05360, X01963, X04057, X01999, X01925, X02028, X01868, X02432, X01954, X02415, X04693, X01917, X01949, X01958, X01924, X01997, X01926, X02030, X05100, X01921, X03706, X01977, X01849, X01920, X01953, X03307, X01946, X02031, X01978, X01870, X01962, X01927, X03846, X02027, X01855, X01935, X01974, X01862, X01871, X02411, X02009, X02412, X01944, X02018, X02015, X01857, X02005, X02007, X01860, X04005, X02017, X01945, X02008, X02011, X05162, X01846, X03171, X03428, X02021, X01971, X01851, X04793, X03705, X05198, X01939, X04059, X05361, X04352, X01976, X01864, X02433, X01872, X01916, X01948, X01922, X05362, X01996, X01923, X02029, X04940, X02413, X01850, X02002, X01937, X02004, X02034, X03953, X04058, X02003, X05202, X05115, X05203, X05363, X01934, X05117, X01901, X04922, X04923, X04363, X04054, X03534, X01957, X03387, X01938, X01856, X02006, X04795, X01859, X04761, X01906, X05378, X01941, X05364, X02016, X02010, X02033, X03707, X02025, X02014, X01907, X05207, X03708, X04060, X01942, X02013, X01863, X01869, X01915, X01998, X03847, X05365, X05316, X01928, X01972, X01973, X02020, X01968, X01929, X01905, X04056, X01940, X01965, X05209, X01970, X01848, X02039, X02026, X01852, X01930, X01902, X01961, X01845, X01959, X01847, X04794, X03704, X01931, X01950, X01932, X04760, X01903, X05366, X04055, X03156, X05210, X02000, X02001, X01969, X01943, X02032, X04919, X05377, X01994, X04920, X04921, X01952, X01933, X04053, X01956, X03828, X01844, X01960, X01967, X01904, X01936, X05208, X01964, X01909, X01843, X02422, X01966, X01951, X05376, X02012, X03829, X03660, X03531, X04499, X04500, X05267, X05152, X05266, X01383, X05101, X01364, X05379, X04720, X01402, X05004, X01386, X01585, X01370, X05005, X05102, X03948, X03946, X01380, X01385, X01384, X01382, X01401, X05054, X01387, X03945, X04841, X01396, X01381, X01404, X03647, X01356, X01405, X04840, X03947, X01576, X04801, X01374, X01388, X01394, X01371, X05053, X04934, X04747, X01395, X01373, X01354, X04746, X01355, X04449, X01586, X01375, X01367, X01376, X04083, X01368, X04839, X05119, X01378, X01369, X01377, X01366, X04837, X01390, X01578, X04838, X01392, X01372, X01363, X01391, X04936, X01389, X01588, X01361, X05116, X03589, X03527, X03293, X04356, X05153, X04355, X04354, X03716, X03983, X03982, X00049, X00050, X00260, X05317, X04802, X05043, X00058, X01605, X01787, X00057, X05380, X00056, X02252, X02507, X00051, X00054, X04147, X00055, X00059, X01416, X00062, X00065, X00261, X01606, X05318, X00067, X01786, X02253, X00068, X00061, X00066, X00063, X05381, X05044, X02508, X04148, X04400, X04804, X00070, X00060, X01210, X00069, X00071, X00073, X01417, X02254, X04803, X00079, X01607, X00262, X01785, X00074, X05319, X05382, X04149, X00078, X00072, X01426, X04401, X05045, X02509, X00077, X00076, X00082, X00085, X05268, X04813, X00083, X00080, X01233, X00081, X05405, X05406, X05407, X05404, X00088, X05269, X05120, X00086, X01232, X00089, X00090, X00087, X00099, X00101, X01228, X01487, X00094, X00569, X01412, X00096, X00102, X00092, X00095, X00093, X00263, X05072, X00561, X02259, X02394, X00105, X02591, X00108, X00562, X00098, X00107, X02342, X04571, X00104, X04730, X00109, X05255, X04750, X04681, X03114, X04914, X03094, X04771, X00097, X03117, X03864, X03860, X04686, X05170, X04425, X01342, X00591, X00590, X04384, X01428, X04809, X04043, X00106, X01223, X01133, X00117, X01488, X00113, X00112, X00114, X00118, X02395, X00111, X01429, X00110, X00558, X00119, X02260, X00264, X00560, X01414, X04687, X02597, X05254, X04572, X00559, X04915, X04810, X00116, X00125, X04731, X00121, X03096, X03865, X03861, X04682, X04772, X04426, X04749, X04385, X05171, X03115, X03373, X01343, X03856, X00588, X00587, X00122, X00123, X04044, X00124, X00115, X01222, X01134, X00583, X00133, X00135, X01489, X00129, X00130, X00136, X01230, X00127, X02261, X05253, X01415, X03840, X04683, X04762, X04916, X04811, X05201, X04573, X00142, X00265, X00132, X02599, X03097, X03866, X03862, X04688, X04392, X03116, X01344, X00563, X01430, X00139, X00140, X04045, X00137, X00141, X00138, X00131, X00585, X00584, X01221, X00144, X00579, X00154, X00157, X01490, X05214, X00147, X00143, X00150, X00553, X00151, X00149, X00153, X00556, X02262, X04812, X04574, X04684, X04732, X05252, X03867, X03863, X05409, X04748, X04774, X05270, X05271, X04144, X01345, X00554, X01431, X04046, X00266, X03099, X00152, X00148, X01170, X00581, X00580, X00533, X01657, X04897, X04138, X01224, X04193, X04176, X00557, X00159, X00531, X05042, X00162, X04808, X03734, X00156, X00161, X00160, X05320, X02227, X02228, X05383, X02340, X00165, X05321, X00163, X03092, X00166, X02478, X01413, X00164, X01432, X00169, X05322, X00167, X02479, X03095, X00170, X00168, X00530, X01433, X00173, X00171, X00172, X00529, X01434, X02480, X03098, X00174, X00183, X04976, X00178, X00181, X00180, X00179, X00184, X00190, X00578, X04842, X00577, X05156, X01504, X00269, X00191, X01492, X00194, X00189, X02250, X05256, X05250, X05046, X04806, X04451, X00196, X01505, X00187, X00192, X02343, X00188, X02251, X02435, X00195, X00197, X03740, X00185, X05323, X05251, X00567, X05173, X05249, X02384, X04175, X03964, X03733, X05257, X02408, X05324, X05172, X02436, X03402, X00198, X03087, X05165, X04805, X01784, X01502, X01608, X00268, X01783, X01501, X00576, X01503, X04782, X02505, X01603, X00212, X04327, X03089, X00207, X01580, X04800, X00211, X00548, X04807, X05325, X05175, X02255, X00204, X00210, X05047, X05248, X05240, X05243, X00203, X05246, X00267, X05247, X00202, X03965, X03742, X00201, X02437, X00209, X02362, X02363, X02361, X02358, X00205, X05155, X00575, X00216, X00270, X04777, X05326, X05176, X03088, X00220, X05245, X05244, X00219, X05177, X05272, X02434, X00218, X05239, X02256, X02607, X02603, X04328, X02383, X03967, X00551, X00214, X03741, X00213, X00574, X02506, X00215, X04900, X01581, X00226, X04939, X00224, X04151, X00223, X05328, X05048, X01213, X05041, X05017, X00222, X01518, X05300, X05301, X03968, X03966, X03969, X05327, X03145, X04501, X05273, X00231, X00232, X00227, X01493, X01582, X00228, X02291, X00234, X01494, X00233, X00573, X01238, X05242, X00237, X04173, X02344, X02473, X00236, X04174, X00241, X00245, X05241, X04814, X00239, X00244, X02346, X00240, X03093, X03652, X01212, X00243, X04815, X03364, X00259, X01427, X00258, X01421, X00249, X00248, X00250, X05274, X02928, X02992, X02921, X00593, X00246, X05178, X00251, X02345, X00256, X00255, X05408, X00253, X04970, X05079, X01656, X00254, X00252, X05076, X04448, X02681, X03593, X03263, X01135, X01649, X03493, X01705, X01648, X01647, X04048, X04036, X04035, X04386, X04821, X01628, X02605, X01704, X01650, X01651, X05069, X01217, X01218, X01497, X01174, X01334, X01652, X03592, X03264, X03591, X04858, X02327, X04859, X02951, X05070, X01347, X04194, X01346, X02271, X01348, X01328, X01550, X01554, X03331, X01327, X01549, X03329, X03333, X01553, X01555, X01326, X01552, X02272, X03330, X01551, X01572, X05299, X05298, X05297, X02336, X02055, X02337, X02338, X02056, X02430, X02109, X02424, X02058, X04465, X04084, X04769, X04440, X02081, X03070, X02425, X02057, X04490, X02073, X02122, X02121, X05220, X04986, X02062, X02063, X02059, X02064, X02065, X02050, X02051, X02042, X02127, X02060, X02112, X03985, X04698, X02123, X02429, X02079, X02067, X02068, X02069, X02066, X04563, X02427, X02426, X02124, X03301, X02071, X04845, X05219, X04911, X03990, X04907, X04909, X05221, X05184, X02074, X04892, X04906, X04908, X04944, X04439, X04846, X05007, X05218, X02061, X03991, X04438, X03703, X05400, X03992, X02044, X02053, X02054, X02043, X05353, X05399, X04968, X04442, X03986, X05154, X05071, X05275, X05106, X05401, X04969, X03604, X02070, X05351, X05196, X04770, X05197, X05077, X02077, X05402, X02126, X03987, X02114, X02078, X02428, X04953, X03302, X02080, X05276, X03989, X05009, X05216, X04910, X02045, X03988, X05217, X04133, X05107, X02072, X02095, X02120, X02105, X02106, X03119, X02085, X05161, X02110, X04014, X02093, X02125, X04015, X02094, X02086, X02091, X02090, X02087, X02092, X05008, X04788, X04696, X01571, X01461, X04966, X04963, X04350, X01465, X03916, X04964, X04489, X01811, X01810, X05403, X02642, X03539, X01820, X04891, X04019, X04965, X04697, X01463, X04435, X04388, X01809, X04967, X01808, X03426, X03299, X05194, X03427, X03421, X03298, X05195, X05193, X03701, X03702, X03718, X02218, X04868, X03825, X03824, X01806, X01807, X01827, X01828, X04871, X04872, X04873, X04874, X04875, X01535, X02406, X01242, X00496, X01832, X01833, X01829, X05103, X01816, X02281, X04539, X01817, X03836, X01818, X01819, X05059, X03849, X04146, X05158, X04570, X04475, X04142, X05135, X02380, X03611, X02668, X02382, X03475, X02421, X02381, X01670, X04447, X03848, X02739, X03447, X04299, X04862, X04484, X02776, X04473, X02738, X04701, X04899, X05277, X05062, X01834, X01080, X03503, X04787, X05355, X00495, X00642, X01154, X04887, X05352, X00494, X01814, X01537, X00641, X01838, X00493, X00640, X01831, X05060, X03787, X01839, X00492, X00639, X03786, X03720, X01840, X01836, X01078, X03505, X05278, X05356, X00491, X00638, X01837, X01841, X03504, X05306, X05354, X05357, X01081, X00490, X00637, X01835, X03725, X01079, X03724, X00636, X00487, X05387, X05386, X05388, X05385, X05422, X05423, X05424, X05425, X05426, X05427, X05428, X05429, X05430, X05431, X05432, X05433, X05434, X04675, X01317, X02715, X01307, X04674, X04456, X04677, X01312, X04729, X01298, X04335, X01789, X01441, X03713, X01319, X03932, X02278, X01308, X02390, X01318, X02595, X03167, X01299, X05032, X02651, X02652, X04725, X03360, X03624, X01790, X03719, X05259, X01309, X01303, X03957, X04833, X04676, X01791, X01446, X01447, X03934, X01304, X01792, X03933, X01444, X01445, X01305, X04353, X05258, X05307, X03709, X01813, X03710, X01761, X03722, X03711, X05121, X03726, X01812, X01822, X01815, X04764, X04825, X00540, X00538, X00524, X00525, X00539, X00544, X01543, X03603, X01538, X03909, X00512, X00511, X00513, X03870, X03069, X01547, X01548, X00537, X04765, X00526, X03602, X00543, X00547, X00509, X00508, X04766, X00546, X00507, X00527, X00534, X00488, X00535, X05029, X04767, X03601, X01830, X00541, X00522, X00520, X03654, X03908, X01541, X00542, X05030, X04768, X03869, X01539, X03068, X03655, X00523, X00521, X05391, X03480, X00514, X00497, X03556, X02355, X03557, X03558
Správny poplatok uhradený 14.12.2022 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
12430 KON Podaný
A1.1.1,
A1.1.2
A1.1.1, A1.1.2, A1.2.1, A1.2.2, A1.2.3, A1.2.4, A11.1, A11.2, A12, A13.2, A14, A15, A2.1, A2.2, A3, A4.1.1, A4.1.2, A4.2.1, A4.2.2, A5.1, A5.2, A5.3, A6.1, A6.2, A6.3, A7.1, A7.2, A7.3, A7.4, A7.5, A8.1.1.1, A8.1.1.2, A8.1.1.3, A8.1.1.4, A8.1.1.5, A8.1.1.6, A8.1.2.2, A8.1.2.3, A8.1.3, A8.10.2, A8.12.1, A8.12.2, A8.12.3, A8.13.1.1, A8.13.1.2, A8.13.1.3, A8.13.1.4, A8.13.1.5, A8.13.1.6, A8.13.2, A8.19.3, A8.13.3.1, A8.13.3.2, A8.13.3.3, A8.13.4.1, A8.13.4.2, A8.13.4.3, A8.13.4.4, A8.13.4.5, A8.13.6, A8.14.1, A8.14.2.1, A8.14.2.2, A8.14.2.3, A8.14.2.4, A8.14.2.5, A8.15.1, A8.15.2, A8.16.1, A8.16.2, A8.16.3, A8.17.1, A8.17.2, A8.17.3, A8.17.4, A8.17.5, A8.18.1, A8.18.2.1, A8.18.2.2, A8.18.3.1, A8.18.3.2, A8.19, A8.2.1, A8.2.2, A8.3, A8.4.1.1, A8.4.1.2, A8.4.1.3, A8.4.1.4, A8.4.2.1, A8.4.2.2, A8.4.2.3, A8.4.2.4, A8.4.2.5, A8.5.1.1, A8.5.1.2, A8.5.1.3, A8.5.2, A8.6.1.1, A8.6.1.2, A8.6.1.3, A8.6.1.4, A8.6.1.5, A8.6.1.6, A8.6.1.7, A8.6.2.1, A8.6.2.2, A8.6.2.3, A8.6.2.4, A8.6.2.5, A8.6.2.6, A8.7.2, A8.7.4, A8.8.1, A8.8.2, A8.8.3, A8.9.1, A8.9.2, A8.9.3, A9, B1.1, B1.2, B10.1.1, B10.1.3, B10.1.4, B10.1.5, B10.2, B10.2.1, B11, B2.2, B3.1, B3.2, B4, B5, B6.1, B6.2, B7, B8, B9, D1.1, D1.2, D10.1.1, D10.2.1, D10.2.1.2, D10.2.2, D10.2.6, D10.2.7, D11.1, D12.1, D12.2, D12.4, D13, D13.1, D13.2, D13.3, D2, D3, D3.1, D4, D5, D6, D7, D8, D9, F1.1.1, F1.1.2, F1.1.3, F1.2.1, F1.2.2, F1.2.3, F1.3, F1.3.1, F10, F11.1, F11.2, F11.3, F11.4, F11.5, F2.1.1, F2.1.2, F2.1.3, F2.2.1, F2.2.2, F2.3.1, F2.3.2, F2.4.1, F2.4.2, F3.1, F3.2, F3.3, F3.4, F4.1, F4.2, F4.3, F4.4, F4.5, F4.6, F4.7, F5, F6.1, F7.1, F7.2.1, F7.2.2, F7.2.3, F7.2.4, F8, F9, G1.1, G1.2.1, G1.2.2, G1.3, G2.1, G2.2, G3.1.1, G3.1.2, G3.2, G3.3, G4.1, G4.2, G5.1, G5.2, G5.3, G6.1, G6.2, G6.3, G8.1, G8.2.1, G8.2.2, G8.3.1, G8.3.2, G8.3.3, G8.3.4, G8.3.5, G8.3.6, H1, H2, J1.2, J11.1.1, J11.1.2.1, J11.1.2.2, J11.1.2.3, J11.2, J12, J13.1, J2, J3, J4.1.1.1, J4.1.1.2, J4.1.2.1, J4.1.2.2, J4.2, J4.3.1.1, J4.3.1.2, J4.3.2.1, J4.3.2.2, J4.3.3.1, J4.3.3.2, J4.3.3.3, J4.3.3.4, J4.3.4, J4.3.5.1, J4.3.5.2, J4.3.5.3, J4.3.6, J4.5.1, J4.5.2, J4.5.3, J4.5.4, J4.5.5, J5.1.1, J5.1.2, J5.2.1, J5.2.2, J5.2.3, J5.3.1, J5.3.2, J5.3.3, J5.4, J5.5.1, J5.5.2, J5.6, J6.1.1, J6.1.2, J6.1.3, J6.2.1.1, J6.2.1.2, J6.2.2.1, J6.2.2.2, J6.2.3, J6.3.1, J6.3.2, J6.3.3, J6.4.1, J6.4.2, J6.5, J6.6, J6.7, J6.8, J7.1, J7.2, J8.1, J9, K1.1, K1.2, K1.3, K1.4, K1.5, K10, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4, K2.5, K2.6, K3.1.1, K3.1.2, K3.1.3, K3.1.4, K3.1.5, K3.1.6, K3.1.7, K3.10, K3.2.1.1, K3.2.1.2, K3.2.2, K3.2.3, K3.3, K3.4, K3.5.1, K3.5.2, K3.5.3, K3.5.4, K3.6, K3.7, K3.8, K3.9, K4.1, K4.2, K5.1, K5.2, K5.3, K5.4, K6.1, K6.2, K6.3, K6.4, K6.5, K7.1, K8.1, K9.10.1, K9.10.2, K9.10.3, K9.10.4, K9.11.1, K9.11.2, K9.11.3, K9.11.4, K9.12.1, K9.12.2, K9.12.3, K9.13.1, K9.13.2, K9.14, K9.2, K9.3, K9.5.1, K9.5.2, K9.6.1, K9.6.2, K9.6.3, K9.7, K9.8.1, K9.8.2, K9.8.3, K9.9.1, K9.9.2, K9.9.3, K9.9.4, K9.9.5, K9.9.6, L1.1, L1.2, L10, L11.1, L11.2, L2.1.1, L2.1.2, L2.2, L2.3, L3.1, L3.2, L4.1.1, L4.1.2, L4.1.3, L4.2.1, L4.2.2, L5.1, L5.2, L5.3, L6, L7.1, L7.2, L7.3, L7.4, L8.1, L8.2, L9.1, L9.2, N1.2.1, N1.2.2, N1.3.1, N1.3.2, N1.4, N4.1, N4.2, N5.1, N5.2, O5.1.1, O5.1.2, O5.2.1, O5.2.2, O5.3, O6.1.1, O6.1.2, O6.2, O6.3
A21866,
A21865
A21866, A21865, A21864, A21863, A23309, A21873, A60794, A23307, A21870, A21869, A21499, A21500, A21924, A21923, A23318, A21871, A21876, A21874, A21875, A21872, A21868, A60793, A21498, A23305, A21922, A21867, A60792, A21497, A23303, A21921, A21920, A38700, A26588, A50238, A50235, A20016, A21477, A21478, A57029, A20706, A35741, A21931, A57028, A38697, A20704, A21930, A38698, A21480, A21479, A57031, A35742, A36935, A41182, A21932, A41181, A35748, A23340, A41180, A38699, A57022, A21938, A35744, A25058, A57023, A35745, A21939, A36939, A23341, A25057, A57024, A35746, A21940, A53135, A21854, A53134, A21853, A53140, A53139, A87104, A21856, A41509, A21880, A21878, A68774, A86968, A50202, A68775, A68776, A21900, A83667, A21903, A21902, A21901, A83668, A83670, A95324, A95323, A21890, A95322, A21889, A21060, A68262, A22147, A83665, A22138, A95325, A21892, A22308, A68264, A22149, A22140, A21891, A22307, A68263, A22148, A83666, A22139, A22144, A59449, A95525, A39595, A21640, A37302, A75130, A37303, A39596, A21641, A37307, A1893A, A37308, A37309, A37310, A36917, A39600, A1891A, A22955, A36911, A22950, A22953, A75133, A59457, A80078, A22951, A36913, A39601, A60691, A37947, A73751, A98154, A94832, A73747, A73750, A81007, A99473, A60692, A73749, A30402, A26347, A26351, A2201A, A28812, A28414, A86645, A89036, A76422, A1884A, A86646, A96063, A28415, A90934, A94820, A0316A, A64788, A89370, A2534A, A89310, A92489, A97379, A0504A, A76417, A52621, A21645, A21646, A74994, A0505A, A52623, A39616, A94880, A86642, A0506A, A0507A, A76420, A76419, A0511A, A52626, A37704, A93496, A39345, A0509A, A0510A, A52627, A93490, A93498, A37705, A26762, A39591, A22057, A74999, A75661, A82758, A71119, A39592, A26649, A31163, A75000, A74662, A82759, A88059, A75662, A26651, A39593, A26650, A71287, A82761, A75007, A75663, A74663, A82760, A75008, A82762, A26655, A39594, A39717, A75664, A90638, A85824, A85816, A80112, A91590, A90639, A86998, A94843, A85822, A93737, A79105, A79103, A96255, A85817, A85819, A90640, A91591, A94844, A79104, A91592, A85821, A2653A, A2654A, A92716, A92715, A92713, A90636, A60687, A60686, A0609A, A92907, A92920, A2656A, A2559A, A2558A, A95783, A2557A, A2556A, A85825, A84100, A2659A, A95805, A26355, A1742A, A1743A, A85828, A85827, A60688, A30398, A91587, A90637, A95784, A85831, A0611A, A0610A, A0613A, A91589, A84098, A85830, A2560A, A84096, A2657A, A2658A, A85833, A30400, A95806, A93742, A91588, A95785, A84097, A0403A, A93744, A98384, A98353, A88087, A0404A, A0617A, A0618A, A0619A, A0620A, A93743, A98354, A2626A, A85836, A65002, A30401, A2660A, A89743, A79733, A95657, A68033, A73015, A21643, A86445, A74997, A87968, A68842, A93233, A36317, A83308, A92903, A68841, A83311, A83310, A73861, A73019, A72992, A72996, A68843, A68035, A72990, A73017, A72994, A68034, A74661, A92893, A79735, A79737, A79739, A92905, A92904, A87969, A73021, A73022, A86991, A68037, A91959, A73009, A84099, A98385, A73007, A91958, A92912, A88254, A96423, A96422, A96421, A92908, A92915, A98386, A68039, A92913, A92921, A86999, A73011, A68038, A84093, A95523, A95524, A96424, A92909, A92917, A94580, A84092, A94579, A92916, A92923, A98389, A98388, A92922, A1654A, A92918, A1656A, A87000, A73013, A92474, A92473, A92468, A92469, A92470, A92472, A92465, A92471, A92467, A92466, A84121, A17415, A69445, A38870, A17418, A84122, A94360, A95811, A83299, A17416, A69447, A94363, A83301, A94354, A83300, A69449, A89369, A65573, A89401, A95529, A95534, A95857, A93886, A89402, A93887, A93888, A95531, A4564A, A4563A, A96819, A81145, A92180, A97495, A80931, A80923, A80924, A79743, A39608, A80922, A80925, A79749, A80926, A39610, A79744, A95576, A95577, A95574, A79750, A92167, A1789A, A97549, A0330A, A0334A, A89896, A1863A, A70029, A93499, A1139A, A91639, A85746, A99487, A99061, A84286, A99062, A99060, A1790A, A1791A, A1792A, A1793A, A89561, A89899, A89563, A1870A, A81169, A97552, A96931, A96933, A96932, A96934, A0347A, A97551, A89898, A0337A, A0333A, A85748, A0335A, A0331A, A89562, A91643, A89564, A76828, A94193, A89560, A91641, A89897, A91640, A91642, A93501, A94191, A91621, A91623, A93500, A93502, A85747, A1141A, A1143A, A1140A, A0336A, A0332A, A1142A, A94692, A3229A, A3226A, A3227A, A3230A, A99489, A99488, A99491, A84287, A99063, A99064, A99065, A99066, A89976, A81167, A89991, A89559, A91617, A76829, A81168, A93215, A93216, A92709, A94188, A90028, A82445, A2422A, A0312A, A2421A, A96064, A2199A, A2200A, A96628, A1671A, A73730, A89309, A90468, A94802, A94803, A98725, A92383, A75071, A75075, A92384, A99921, A98277, A93493, A92386, A75072, A75076, A0181A, A96419, A92385, A99922, A75077, A84441, A23462, A84440, A94887, A23463, A94194, A84443, A1861A, A87535, A84444, A91319, A94195, A94888, A84089, A94197, A84090, A84446, A84448, A23464, A23465, A87967, A84447, A91325, A94196, A94198, A84091, A91701, A96506, A76815, A91702, A3795A, A88252, A2555A, A82294, A90728, A90727, A82329, A95968, A60450, A90729, A65026, A94498, A94497, A77025, A96778, A96457, A0243A, A83234, A97733, A81183, A1256A, A3688A, A81184, A84474, A84497, A3563A, A3562A, A3692A, A3690A, A79266, A79271, A79291, A94942, A79272, A79292, A3851A, A95267, A95275, A95268, A95276, A99185, A0117A, A0118A, A83028, A84283, A84284, A84282, A92717, A99183, A0119A, A84285, A83027, A3273A, A95572, A95141, A96420, A88676, A88683, A88684, A88685, A88686, A4511A, A99094, A4343A, A4344A, A4349A, A99095, A95666, A23213, A95665, A53630, A68558, A23211, A53635, A53633, A25908, A25896, A25894, A25890, A81789, A77445, A77446, A90083, A90084, A90085, A77447, A94215, A93691, A3491A, A1247A, A77441, A90079, A21011, A3489A, A3490A, A1248A, A1249A, A1250A, A94214, A91512, A96818, A96817, A96786, A21012, A21013, A97785, A99982, A69806, A70066, A70063, A70064, A70065, A82679, D82441, B90209, B30571, B66158, B72665, B60601, B90210, B94323, B3917A, B87625, B53318, B60602, B66159, B71592, B59848, B87623, B30572, B94324, B3919A, B71750, B60603, B2117A, B0032A, B0033A, B0034A, B21339, B66160, B87605, B89453, B87604, B59849, B53320, B53317, B32773, B2118A, B94325, B96402, B73332, B83426, B71593, B59850, B68964, B28800, B28377, B20439, B0970A, B0983A, B4514A, B0982A, B73333, B73336, B3921A, B3518A, B71597, B59851, B87627, B60604, B20440, B20437, B96996, B71594, B73334, B68965, B28801, B0035A, B0036A, B0973A, B2119A, B20441, B0596A, B91301, B70574, B86243, B71598, B3920A, B94326, B73335, B28802, B0037A, B86377, B88897, B90211, B97307, B66161, B28061, B90212, B96403, B0196A, B83427, B53319, B21340, B0197A, B83428, B86460, B21037, B21341, B60605, B59713, B86461, B85742, B21342, B90213, B94876, B59715, B59716, B30639, B30640, B60606, B59714, B21344, B4008A, B20442, B21038, B60690, B60607, B20438, B92992, B85743, B21345, B90215, B3519A, B99948, B20443, B91015, B91016, B21343, B60608, B0198A, B92688, B21346, B4011A, B28059, B73329, B21347, B20445, B21039, B73895, B94622, B95491, B95488, B94623, B95492, B95489, B95494, B38907, B21361, B95288, B91191, B0052A, B0053A, B91192, B53155, B2363A, B72668, B35719, B35717, B72669, B57987, B57988, B82902, B82903, B98171, B28378, B35286, B91190, B35290, B30568, B98172, B60696, B20446, B35288, B97984, B59699, B95423, B60597, B60594, B20447, B59696, B3550A, B97987, B1262A, B50482, B59701, B59700, B35289, B98929, B21336, B20449, B59697, B59698, B21377, B74340, B96376, B96375, B3551A, B97988, B24743, B24744, B24745, B2518A, B1264A, B3901A, B3900A, B3903A, B74341, B20448, B96378, B31166, B0048A, B3552A, B97989, B60595, B50483, B20450, B21036, B21035, B21034, B90993, B86220, B35292, B35291, B50484, B50486, B83430, B83429, B96379, B96377, B2519A, B2522A, B2521A, B2504A, B2507A, B2503A, B2505A, B21379, B3805A, B3806A, B60598, B50485, B20451, B81159, B81158, B96388, B96387, B98934, B98935, B60701, B59702, B81039, B80021, B95424, B96336, B28783, B2517A, B2520A, B96383, B96382, B96381, B83432, B83431, B79952, B79951, B79950, B90994, B93182, B85741, B93181, B85740, B81150, B70988, B21337, B3905A, B59703, B83435, B83434, B83433, B96015, B96014, B21338, B90222, B3902A, B3906A, B3904A, B95425, B99954, B74343, B0046A, B0049A, B95432, B95426, B60702, B60599, B50487, B96390, B3643A, B21378, B93558, B79961, B79960, B28785, B81154, B81157, B94627, B58351, B70991, B1263A, B0975A, B0980A, B83271, B99955, B81151, B99074, B99072, B0041A, B0040A, B0042A, B96391, B2506A, B92982, B0050A, B96337, B93678, B69199, B91303, B0205A, B0207A, B0203A, B70989, B98303, B2508A, B21380, B3908A, B66162, B1398A, B83272, B39457, B39459, B39458, B70309, B20701, B0185A, B0038A, B96384, B30569, B53146, B95434, B74342, B86380, B90997, B90995, B57986, B57985, B73890, B73889, B81155, B0164A, B96380, B59984, B60600, B93098, B93097, B93096, B53147, B95433, B58352, B50488, B70992, B71588, B0047A, B0051A, B73516, B96338, B79810, B79955, B79954, B90996, B0977A, B0976A, B0981A, B92987, B92998, B94630, B94629, B3831A, B93559, B0629A, B99956, B69200, B93679, B2764A, B86379, B81152, B70307, B3515A, B96385, B92997, B79808, B80014, B70993, B71586, B70990, B95443, B83273, B91636, B91635, B91634, B71587, B28787, B81038, B70994, B3514A, B30570, B93560, B73891, B91749, B91748, B88896, B88895, B91750, B0208A, B3659A, B0979A, B0978A, B3520A, B72670, B90223, B3907A, B69258, B79809, B86378, B94877, B81036, B89411, B86464, B69257, B35813, B69260, B69259, B65960, B70995, B0039A, B0043A, B94633, B94632, B90224, B95444, B93562, B3257A, B0045A, B92990, B3909A, B3910A, B71749, B74345, B93209, B96734, B96737, B96733, B96735, B80015, B20703, B20702, B65961, B92064, B70308, B70310, B92065, B99073, B99071, B96389, B98936, B83437, B71590, B71589, B82900, B69201, B89412, B93202, B0206A, B0204A, B98304, B94878, B70987, B81153, B2183A, B91302, B86241, B86240, B93099, B79958, B79957, B81040, B94635, B3644A, B3645A, B90172, B73894, B73893, B96739, B96742, B96741, B96738, B96740, B94879, B69202, B82901, B73892, B0044A, B3258A, B98305, B96998, B96997, B87034, B87033, B93637, B93636, B96386, B87522, B99953, B93005, B93003, B95242, B93002, B95243, B93004, B95244, B95245, B39461, B59724, B59723, B59722, B59725, B21356, B28792, B30644, B30642, B20453, B85744, B85745, B28794, B30645, B30646, B30647, B20454, B71751, B20455, B20456, B71603, B71602, B71601, B59717, B23357, B21351, B94005, B21352, B59718, B73340, B90226, B60788, B23355, B94309, B59719, B3912A, B58717, B23358, B93575, B1938A, B60789, B73341, B94310, B93893, B90227, B93183, B21353, B23359, B93577, B93578, B0630A, B85545, B0974A, B3379A, B21041, B0726A, B93580, B93894, B59720, B23356, B85546, B59721, B90228, B95469, B66156, B41567, B77597, B90107, B41565, B20711, B1470A, B40075, B40076, B40077, B40078, B40084, B40085, B40086, B84612, B84617, B84622, B35686, B40088, B40089, B40090, B55788, B92050, B40098, B40095, B35691, B35693, B84627, B84628, B84629, B56310, B40096, B84632, B40108, B40092, B71829, B3954A, B98017, B98018, B3956A, B3957A, B85955, B84067, B84068, B84069, B84070, B84074, B84075, B84076, B84077, B84078, B84079, B79340, B3608A, B81855, B3609A, B81856, B91793, B82382, B88035, B88036, B88037, B3607A, B97040, B97038, B97039, B91792, B91791, B82381, B82380, B91009, B91010, B83351, B76204, B76203, B98011, B40786, B40787, B40789, B40790, B40791, B95065, B95066, B95264, B92105, B81387, B81392, D88831, D0834A, D0497A, D0496A, D0498A, D0148A, D99111, D99112, D58788, D84110, D98852, D92824, D92823, D92302, D90102, D94612, D96351, D99113, D76986, D90812, D94210, D92963, D87158, D90280, D89735, D97976, D1390A, D88835, D75439, D96355, D76989, D92695, D98853, D83693, D58789, D91494, D75029, D45780, D0147A, D92964, D90813, D1389A, D94613, D94211, D96681, D87159, D99119, D0500A, D92825, D96354, D99381, D90388, D80720, D79076, D36621, D90277, D83143, D86483, D90103, D75440, D97977, D90394, D53685, D99123, D0499A, D91251, D2075A, D96968, D74238, D85805, D29726, D58792, D92587, D88705, D88704, D92589, D68492, D58793, D95305, D99670, D87632, D98444, D41410, D72302, D29725, D91252, D75957, D92826, D74239, D90696, D85650, D91979, D21334, D99169, D90643, D73389, D88591, D88843, D88844, D91980, D92801, D78791, D21050, D36980, D92802, D88841, D88842, D29276, D93831, D93832, D93833, D1945A, D99951, D98176, D98177, D98178, D98179, D0513A, D1200A, D29277, D38381, D98445, D92958, D85178, D85179, D85180, D89736, D89737, D91485, D31178, D31179, D31180, D77471, D77012, D75953, D18526, D18524, D39226, D84610, D92325, D3441A, D0634A, D99395, D2346A, D0394A, D3442A, D4058A, D91491, D93590, D1669A, D84609, D70962, D0636A, D2348A, D99593, D99594, D99590, D99591, D99592, D99583, D99584, D99585, D99586, D99587, D99588, D1788A, D1379A, D91493, D96729, D95585, D95586, D76035, D76036, D69271, D69268, D69269, D69270, D69278, D69279, D92326, D94576, D70961, D99580, D99581, D99582, D89866, D70959, D0635A, D2347A, D99396, D91492, D69283, D69284, D69288, D20751, D20750, D36885, D78786, D91007, D90035, D28129, D0637A, D0017A, D99538, D3269A, D88212, D99351, D3250A, D0652A, D1515A, D99162, D99352, D3266A, D99531, D93911, D4497A, D3267A, D0632A, D3252A, D96995, D1516A, D99161, F41257, F41259, F41260, F41261, F41262, F53842, F90604, F90605, F90606, F76889, F76891, F89048, F2133A, F2135A, F2136A, F3488A, F89049, F89047, F71726, F71727, F71728, F89756, F89746, F89747, F89748, F88499, F88505, F76890, F76892, F76893, F74363, F74360, F74362, F74359, F74358, F86356, F86355, F85676, F85679, F85678, F85677, F85680, F93147, F93148, F90021, F90022, F92260, F90020, F90019, F94734, F93046, F96468, F96469, F96470, F90566, F90567, F2189A, F2190A, F2191A, F2002A, F2003A, F2004A, F2000A, F2001A, F1999A, F94829, F94831, F90565, F94561, F94558, F94559, F94560, F94556, F94557, F87492, F87493, F88516, F41316, F74364, F72346, F88508, F88509, F88512, F88514, F88515, F89754, F89749, F89750, F89751, F89752, F95510, F76896, F76897, F74366, F74369, F74368, F74365, F86358, F86357, F89050, F89051, F90607, F90608, F90609, F85685, F85681, F85683, F85686, F85682, F85684, F90569, F90570, F93054, F95508, F95509, F2192A, F2193A, F2194A, F2195A, F96465, F96466, F96467, F94828, F94830, F90568, F95249, F98642, F95248, F94555, F94552, F94553, F94554, F94550, F94551, F98639, F98640, F98641, F95746, F92941, F92942, F92943, F92944, F95745, F92261, F92262, F92263, F92264, F76898, F76899, F87498, F87499, F57999, F89753, F82725, F82726, F82724, F2196A, F2197A, F2198A, F96462, F96463, F96464, F85716, F85717, F85718, F85719, F80417, F80418, F80419, F86776, F76909, F76910, F76911, F76912, F22178, F82743, F82740, F82741, F71715, F85672, F82739, F85673, F89761, F92565, F92566, F91836, F91839, F85674, F85675, F86784, F86786, F93443, F86785, F86787, F74324, F86772, F86773, F86774, F86775, F86779, F86777, F86780, F86778, F86781, F86782, F86783, F92543, F92544, F92545, F93421, F93698, F93699, F93700, F2323A, F2325A, F2326A, F2327A, F95106, F95108, F95109, F95110, F95111, F86788, F86791, F86789, F86790, F71722, F80395, F80396, F80397, F80402, F80403, F80400, F80392, F80393, F80394, F93448, F76901, F74318, F74319, F82737, F85688, F85689, F85693, F85692, F92520, F92521, F92523, F92524, F92526, F92527, F92528, F93419, F93420, F85699, F85697, F85698, F90612, F80408, F80409, F80410, F80415, F80416, F80405, F80406, F80407, F80411, F80412, F80413, F80404, F91812, F91820, F91821, F91796, F91798, F76905, F76906, F86807, F86808, F86809, F90610, F89772, F74320, F87502, F82738, F91826, F86806, F85710, F85711, F85705, F85714, F85701, F85702, F85707, F92529, F92530, F92532, F92533, F92534, F92535, F92536, F92537, F93417, F93418, F76908, F93020, F93021, F82736, F93022, F82733, F82732, F82729, F82730, F82731, F82734, F82735, F86814, F86815, F86816, F86813, F88033, F22188, F91843, F86810, F86811, F86812, F99322, F99323, F92538, F92539, F92540, F92541, F41469, F89789, F3555A, F40190, F41468, F40882, F40191, F41470, F91155, F95170, F41481, F3668A, F93717, F88556, F4325A, F91154, F89782, F37786, F41230, F85177, F41471, F40880, F41229, F41228, F91452, F89788, F93441, F40171, F93414, F40192, F41473, F2129A, F87553, F97373, F99628, F88422, F91153, F91152, F89781, F86767, F2083A, F2085A, F3964A, F0237A, F0238A, F35075, F2086A, F75604, F40187, F2087A, F40185, F89778, F40186, F82904, F76403, F89779, F76310, F96247, F83745, F96248, F94276, F89780, F41480, F41315, F91151, F40168, F20087, F76914, F41299, F92542, F35073, F41475, F41476, F41477, F93416, F0235A, F0236A, F3340A, F94277, F89784, F89785, F89786, F92108, F92109, F75602, F75605, F40166, F40165, F40162, F40160, F40161, F32879, F41197, F40196, F40199, F89777, F40093, F22190, F41301, F32885, F76900, F32887, F32888, F89755, F3965A, F41302, F1521A, F91450, F41303, F3667A, F96580, F96581, F32931, F32935, F96582, F96583, F3666A, F32933, F32936, G77661, G2143A, G98463, G70877, G98243, G98469, G58735, G97636, G97629, G93116, G83679, G37411, G72320, G88144, G81661, G70874, G29732, G79785, G79786, G99345, G74400, G27181, G67998, G86384, G86388, G83622, G83623, G83882, G2845A, G59875, G2833A, G2842A, G92212, G79884, G72319, G88145, G79891, G1198A, G79887, G35089, G80893, G70875, G86503, G30920, G93683, G27182, G35097, G1941A, G1942A, G1199A, G83678, G35100, G77662, G29733, G67999, G59876, G59877, G27223, G77663, G70870, G70876, G98244, G93117, G83681, G37410, G81901, G29734, G68000, G59878, G79787, G79788, G96301, G58737, G58739, G58738, G86385, G86386, G88887, G36824, G68001, G36823, G74401, G52805, G2846A, G83624, G83625, G88146, G72322, G2843A, G72321, G59879, G88147, G79888, G79885, G81899, G35091, G99346, G98464, G93115, G94282, G83881, G30922, G93684, G27224, G35099, G35102, G77664, G29735, G93682, G59880, G72323, G35105, G27225, G98465, G98466, G98467, G98245, G77665, G93114, G92211, G81902, G86506, G83880, G59881, G86387, G36817, G74402, G37409, G72327, G2847A, G2844A, G79886, G79889, G72325, G35092, G74403, G59882, G77667, G36819, G72328, G79890, G35093, G59883, G77666, G36818, G72330, G88361, G86403, G88363, G88362, G70880, G85106, G85104, G72332, G35094, G87633, G72333, G29738, G29741, G95393, G88139, G41618, G98231, G41617, G41623, G88143, G98230, G95396, G79883, G79882, G94283, G94284, G94285, G96299, G92251, G98237, H83642, H83643, H53707, H20007, H86967, H92641, H52639, H20003, H20002, H20006, H65358, H65354, H65355, H65356, H65357, H93476, H93475, H52641, H52640, H52643, H53709, H83644, H83645, H53711, H20004, H86966, H53713, H0232A, H83647, H83646, H83652, H86965, H83649, H83650, H83648, H83651, H53716, H93474, H83653, H92640, H20005, H20008, J96271, J58614, J28380, J52718, J97525, J89817, J52719, J28879, J29263, J52720, J29265, J29264, J29266, J57010, J89816, J57009, J58365, J71609, J56590, J58517, J83489, J71606, J71608, J58518, J58515, J76499, J58516, J71605, J58367, J76493, J58366, J76491, J69580, J88628, J69913, J99347, J29736, J76525, J39118, J91781, J76518, J85102, J70596, J83654, J79190, J88672, J22130, J69912, J87654, J87655, J1846A, J28053, J70585, J98533, J1080A, J1082A, J94081, J93126, J83865, J90205, J89432, J89804, J35027, J73149, J73150, J39119, J58376, J86364, J77983, J90595, J90596, J72316, J86970, J94045, J76533, J28054, J76519, J81773, J72315, J79925, J69916, J80986, J22132, J72478, J22131, J95162, J79191, J91606, J39121, J59552, J35028, J39120, J86317, J95167, J95168, J2322A, J70132, J35030, J92221, J70587, J80993, J95165, J60202, J92222, J31486, J1197A, J31496, J80850, J92224, J93081, J78499, J29737, J1392A, J83568, J85101, J83655, J86971, J70595, J97781, J88671, J1844A, J98537, J93124, J89435, J86972, J86973, J22128, J86366, J91777, J86974, J60262, J84873, J1083A, J98538, J76543, J86365, J72486, J90591, J72485, J73154, J90592, J69587, J39126, J1084A, J98540, J94087, J89437, J90868, J83854, J83490, J56580, J76561, J76546, J90869, J91605, J90590, J91778, J39123, J28049, J58378, J78513, J39125, J81781, J1085A, J30597, J28048, J1195A, J97780, J77982, J92408, J99551, J93127, J31499, J91779, J60246, J22129, J56581, J35015, J53694, J53695, J30594, J76564, J89226, J89800, J81782, J92095, J60236, J39124, J70588, J70581, J79192, J74441, J76582, J30593, J30596, J93080, J70605, J39128, J39129, J28050, J74442, J70407, J70650, J34999, J69919, J87656, J87657, J89228, J73152, J83873, J94031, J35016, J90593, J39122, J30595, J31482, J31484, J80841, J80840, J80839, J64802, J89801, J90870, J69920, J92683, J92684, J89227, J76589, J95160, J95161, J79193, J94032, J30591, J35017, J90871, J35019, J74062, J70403, J64803, J53692, J95672, J89802, J76541, J73155, J72483, J72484, J56582, J76544, J28047, J39130, J60264, J99288, J70786, J53422, J60240, J53456, J31493, J31492, J76592, J92197, J56583, J79200, J91776, J70785, J69590, J90594, J91780, J60212, J22127, J92411, J72481, J35020, J76451, J91408, J22118, J1393A, J76445, J76443, J98532, J91770, J83571, J76435, J76448, J22119, J90867, J1843A, J53403, J89807, J22120, J22121, J76442, J30599, J30600, J39132, J89225, J30601, J30602, J1088A, J94084, J94659, J70420, J89808, J72472, J94037, J93076, J80831, J83596, J93120, J94658, J70594, J83500, J79194, J79195, J39131, J30603, J30604, J89850, J35034, J90586, J90587, J90588, J91603, J91604, J86975, J89440, J90207, J28040, J39133, J70592, J70593, J53677, J91771, J1193A, J94639, J1190A, J81778, J1191A, J1194A, J53678, J1192A, J83703, J79199, J39106, J60065, J58432, J58433, J93077, J93078, J70156, J59565, J71246, J59563, J28043, J88899, J78484, J1391A, J76469, J83570, J76467, J88669, J70791, J1845A, J69589, J98542, J88670, J93125, J89810, J94083, J91403, J90585, J22125, J86363, J90584, J92096, J60092, J22124, J91406, J76460, J72318, J1081A, J90206, J83861, J80832, J28033, J81787, J58379, J22126, J60096, J89441, J94029, J90864, J30592, J70418, J72473, J22122, J39134, J76462, J56584, J35003, J22123, J70419, J78504, J53693, J60097, J80992, J78502, J88181, J76650, J35022, J70417, J88180, J76482, J94913, J94914, J91402, J41051, J89809, J59555, J26239, J70414, J76476, J83501, J35004, J35005, J35006, J91772, J90865, J27830, J27832, J71247, J93128, J89009, J92597, J70415, J79197, J28029, J91773, J81780, J69940, J97729, J97730, J90866, J94030, J92223, J60030, J84863, J69941, J30607, J70416, J39995, J39994, J39989, J39988, J39798, J39800, J39990, J96614, J39799, J39991, J76485, J92598, J60623, J71248, J79201, J71249, J70589, J64800, J34327, J91331, J58512, J79198, J32669, J28009, J97826, J70413, J90580, J98535, J28293, J60544, J60545, J94774, J39791, J92097, J58511, J72468, J37414, J39135, J35033, J92669, J92098, J90860, J32672, J73145, J73146, J71251, J34332, J69493, J94034, J92225, J86886, J79203, J86406, J56585, J93174, J98525, J98551, J22116, J56586, J56587, J89444, J91775, J83863, J76616, J87658, J72471, J70421, J22117, J56588, J56589, J28014, J35013, J72469, J70591, J89445, J90862, J31498, J83592, J88889, J83586, J21005, J21006, J93106, J21007, J21008, J21009, J35012, J92406, J89813, J76632, J76633, J53675, J39138, J59553, J91333, J91336, J91335, J93105, J93163, J96860, J70590, J28018, J39140, J96611, J96612, J96613, J97771, J1086A, J1087A, J97772, J39139, J98545, J98549, J37427, J89815, J89814, J89811, J37429, J90582, J91602, J92061, J77984, J83578, J83502, J79202, J89812, J39137, J82333, J94085, J92196, J91774, J94042, J90863, J93079, J28015, J81774, J86976, J83504, J69949, J78496, J40001, J40005, J40006, J40002, J40003, J94912, J95159, J91893, J60519, J36816, J60520, J60611, J60610, J28292, J60609, J28291, J69588, J60524, J92668, J88550, J53510, J94041, J37430, J71252, J37423, J37422, J89448, J28023, J76613, J76625, J91405, J96615, J96616, J93108, J83829, J83845, J83844, J39141, J28020, J52712, J52715, J52713, J52714, J39792, J39793, J39794, J39983, J39795, J39984, J39796, J39797, J39985, J28295, J83850, J93123, J22160, J90861, J41142, J93109, J83832, J52711, J39142, J76648, J76649, J92062, J74440, J74439, J88898, J28025, J28026, J39143, J39980, J39981, J39982, J58373, J75936, J77126, J77127, J92596, J78524, J40956, J36967, J40955, J40958, J40960, J40962, J40957, J40959, J40963, J40964, J40961, J40965, J25950, J90243, J90241, J83708, J2553A, J91446, J87427, J93854, J89514, J89513, J83706, J1075A, J91743, J85159, J95521, J95234, J65043, J93355, J1128A, J83707, J93857, J85393, J80265, J37664, J1076A, J91199, J93508, J0605A, J88673, J85461, J2125A, J2753A, J4411A, J91742, J93856, J0751A, J98395, J4162A, J97014, J94505, J90138, J85099, J89471, J1429A, J98132, J68651, J98858, J87157, J10117, J10118, J2265A, J0064A, K20116, K39100, K39098, K73084, K39544, K85739, K91258, K39099, K76939, K23504, K65342, K29164, K70135, K65688, K65343, K89886, K65344, K65345, K65346, K59892, K52948, K39556, K39093, K88876, K52950, K73085, K91261, K59591, K57565, K59594, K70479, K59593, K59592, K59597, K59596, K70480, K59598, K59588, K60791, K70481, K59589, K59590, K20106, K39092, K92185, K92060, K76935, K39555, K58434, K52943, K52946, K92187, K97346, K22145, K59890, K94262, K87958, K58032, K71333, K94263, K65347, K39095, K79022, K69307, K39096, K37770, K37769, K71334, K91262, K20504, K85667, K28441, K68336, K94036, K92363, K20346, K92362, K94236, K86978, K87957, K20506, K20348, K85168, K90694, K20505, K85809, K28440, K76936, K20347, K85169, K85170, K85808, K65536, K58331, K39936, K39938, K58332, K39940, K39945, K39946, K39948, K39941, K60533, K58343, K58334, K60535, K98980, K39943, K39947, K39979, K60537, K93485, K89388, K90872, K81912, K91489, K90755, K89463, K2550A, K91238, K58514, K39944, K98981, K86979, K58346, K65351, K65350, K58347, K91272, K37781, K88571, K82744, K82303, K98979, K88245, K70369, K69339, K97827, K90261, K65352, K88568, K91920, K90692, K83452, K77204, K93573, K89015, K94347, K65349, K91241, K91240, K95738, K95740, K39899, K39905, K39901, K39903, K39907, K39909, K39910, K39908, K39917, K39911, K39921, K39913, K39915, K39922, K39920, K39916, K39923, K39926, K39924, K39925, K39932, K39928, K39933, K39929, K39935, K58342, K58340, K39949, K39956, K39977, K58338, K58335, K58344, K97820, K90695, K90873, K65386, K60156, K84600, K58349, K30924, K30925, K30926, K92348, K92350, K92655, K90689, K96604, K81571, K81073, K81572, K92058, K92059, K39551, K96605, K73083, K37796, K37801, K65359, K37797, K83510, K37802, K37798, K65360, K37799, K37800, K90690, K90874, K71336, K37803, K93477, K89879, K85167, K92200, K81923, K29442, K92057, K39552, K31237, K94053, K94261, K94251, K65362, K69294, K39553, K65364, K31238, K37804, K69295, K75628, K65363, K88247, K83512, K83513, K65365, K75625, K93479, K93483, K93484, K93480, K93481, K93482, K89875, K76938, K95741, K81920, K88249, K94250, K94249, K74171, K94295, K69296, K69297, K65367, K30436, K90551, K90550, K75624, K69298, K71337, K2551A, K80054, K80053, K80056, K80055, K69299, K94252, K91242, K91243, K65369, K80050, K80049, K94253, K65370, K95078, K31231, K65371, K30739, K94260, K94259, K94254, K37763, K58038, K37765, K92630, K90549, K37766, K31232, K75629, K31233, K99233, K99232, K99231, K28413, K92629, K91269, K54637, K69434, K93570, K85996, K86011, K94257, K88566, K65368, K37791, K98554, K92199, K73082, K94247, K94248, K92201, K88348, K71344, K99230, K21840, K59885, K31236, K96642, K96646, K94796, K79993, K96643, K68587, K96644, K72241, K93936, K74653, K68588, K58388, K77120, K96640, K96641, K81176, K93987, K89792, K70130, K40649, K40650, K23493, K91789, K70142, K90635, K85132, K96650, K96648, K96649, K96651, K96647, K0060A, K95068, K65523, K68110, K68108, K68109, K92685, K68589, K81445, K94002, K89014, K92625, K70458, K70449, K92687, K86360, K86361, K90289, K68988, K90426, K57845, K85592, K78706, K58801, K92584, K92583, K58852, K79562, K92585, K89534, K90401, K81556, K90403, K58879, K36254, K88659, K90283, K58799, K58798, K58838, K58840, K37973, K37972, K37967, K71048, K37964, K90287, K71049, K71050, K58794, K58795, K58796, K58797, K37966, K37965, K37963, K90286, K88377, K96232, K93991, K93993, K98784, K94336, K89715, K89926, K94426, K70158, K89927, K98785, K91474, K98783, K91472, K89224, K93990, K91471, K91473, K90972, K98438, K3188A, K89123, K89122, K94230, K0435A, K89923, K79795, K88304, K88376, K93989, K89460, K94337, K3136A, K96397, K3133A, K3134A, K3135A, K96230, K89924, K96398, K85448, K96231, K82753, K82749, K89925, K2095A, K90810, K0199A, K98815, K99103, K91378, K96596, K0297A, K99631, K91388, K79801, K98667, K91386, K94280, K96594, K2809A, K1201A, K94281, K96598, K96597, K96593, K70141, K70140, K96233, K93995, K79796, K89285, K1120A, K96409, K96410, K72640, K10119, L87583, L75060, L89872, L81518, L39697, L93719, L80125, L90540, L88431, L91857, L88015, L94238, L65373, L37788, L88432, L92078, L37789, L91306, L91309, L69139, L69910, L53006, L91311, L91308, L3446A, L91310, L75061, L81519, L65374, L89373, L92626, L93720, L89017, L92206, L90100, L91858, L94264, L70082, L65375, L93863, L93718, L70430, L53890, L90542, L92627, L76757, L64691, L89478, L90527, L72057, L91911, L90099, L88011, L93140, L70083, L74124, L91859, L89016, L65413, L0758A, L75062, L80699, L70429, L83111, L87874, L89372, L94023, L70428, L94240, L93862, L93865, L83112, L94239, L88565, L90520, L84032, L60884, L84199, L88010, L20581, L89389, L83113, L84198, L90541, L81790, L76756, L76760, L93726, L68730, L90554, L87875, L93724, L69853, L83704, L81791, L90529, L72793, L69869, L84030, L92207, L84740, L53014, L89390, L76761, L60879, L0756A, L97519, L93723, L89019, L87851, L87855, L91351, L87845, L87846, L87847, L87849, L87854, L87850, L87582, L80700, L1665A, L84031, L88009, L87852, L2477A, L2478A, L68407, L78563, L78566, L41646, L88293, L31561, L92692, L0765A, L84702, L97518, L88334, L88332, L76287, L57558, L0759A, L90544, L93139, L91862, L87873, L88569, L90543, L41645, L70080, L76762, L92691, L69850, L37759, L76763, L94915, L41061, L28294, L60543, L96443, L58513, L65377, L93728, L83699, L91239, L90553, L69876, L93572, L69877, L84037, L74406, L65379, L94349, L74405, L90552, L74404, L83702, L83698, L69875, L94637, L65380, L80829, L60970, L93571, L89013, L87579, L38383, L38382, L38385, L20576, L38384, L20571, L28767, L69908, L69905, L81807, L69906, L91353, L89869, L69907, L91861, L90293, L90545, L37792, L37793, L93729, L39263, L96926, L28412, L91355, L28408, L28409, L78531, L68416, L90546, L90547, L90548, L28424, L28432, L94241, L91764, L91763, L89884, L88877, L81915, L91762, L81916, L94290, L94288, L94291, L65381, L65382, L94293, L94294, L97825, L72049, L97824, L88433, L88434, L37772, L37773, L39557, L39546, L72050, L94246, L94244, L94245, L81512, L65383, L89357, L91760, L96951, L89880, L88244, L81917, L81918, L91769, L81511, L72048, L94242, L94243, L52999, L53004, L65385, L93563, L88563, L93566, L53904, L53903, L86980, L93722, L65384, L93565, L90101, L98344, L82431, L89358, L81513, L93721, L93143, L69321, L93567, L88435, L71141, L2549A, L71229, L1131A, L90340, L0468A, L1132A, L70076, L88250, L96713, L80203, L89012, L68425, L95292, L69845, L92690, L88564, L74187, L65698, L65550, L80701, L77917, L95736, L94051, L93727, L88494, L72461, L69844, L88246, L57165, L88562, L89387, L94055, L94255, L37762, L65376, L72046, L37790, L88567, L73086, L52900, L52901, L96414, L53545, L53546, N98676, N98677, N94890, N1725A, N99606, N99607, N99608, N0641A, N1549A, N96514, N96096, N96097, N96098, N96099, N96100, N97208, N98202, N98203, N98204, N98205, N98206, N98207, N98208, N98209, N89398, N89397, N89396, N1573A, N95591, N95600, N90490, N90491, N94177, N85524, N86906, N86905, N86904, N75725, N88589, N88173, N86898, N75726, N96512, N94850, N86314, N91726, N91727, N3334A, N91722, N81188, N80341, N80342, N92651, N95885, N1163A, N91723, N95601, N98674, N0734A, N2604A, N80343, N95592, N98605, N95130, N84176, N98683, N98682, N97534, N1548A, N86908, N2606A, N87683, N95128, N95630, N0886A, N4081A, N1505A, N0896A, N2380A, N98684, N97538, N4086A, N0891A, N1508A, N2385A, N95126, N2382A, N96977, N1511A, N2387A, N97570, N98680, N99604, N99610, N99612, N99638, N96517, N0639A, N96102, N98201, N98197, N98198, N98199, N96103, N94179, N89400, N89399, N86899, N86900, N98675, N99639, N96101, N98681, N99605, N99613, N99611, N98200, N96520, N0640A, N3333A, N1575A, N86901, N86902, N94851, N91724, N91725, N1574A, N81189, N95895, N95890, N0732A, N91728, N0733A, N80345, N80344, N2603A, N84178, N91729, N95131, N84179, N98606, N98112, N95197, N68027, N2605A, N99426, N95623, N3832A, N86911, N86912, N86914, N81191, N87680, N87681, N95129, N96840, N0925A, N2538A, N1503A, N1504A, N99431, N3836A, N98118, N86920, N2546A, N99427, N1539A, N1506A, N1507A, N87704, N95127, N1540A, N99428, N1509A, N1510A, N1541A, N99429, N84175, N95602, N95593, N95221, N95626, N95629, N98693, N98695, N98696, N96152, N95631, N96084, N95858, N94892, N95624, N95625, N95632, N99596, N99597, N95887, N0748A, N99598, N99599, N99600, N99601, N99603, N95595, N98700, N98701, N4340A, N4342A, N98706, N98707, N0912A, N0907A, N69524, N0913A, N0908A, N1724A, N94854, N96162, N96663, N96664, N96659, N96660, N96528, N1534A, N96822, N94168, N95896, N75736, N75729, N59886, N52875, O56530, O56528, O56527, O56558, O56559, O56560, O56561, O76745, O56562, O56521, O56522, O56523, O56524, O56525, O56563, O56526, O56529, O56544, O56543, O56542, O23786, O23787, O23788, O23789, O76783, O76785, O56545, O23784, O76781, O56541, O56546, O23806, O23800, O23801, O23803, O23802, O23798, O23799, O23804, O23811, O23812, O56519, O56520, O56548, O56557
Správny poplatok uhradený 14.12.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12438 KON Právoplatný XH3.1
P99207,
P99208
P99207, P99208, P0005A, P2405A, P0006A
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 15.12.2022 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
12572 KON Právoplatný
XA3.1,
XA3.2
XA3.1, XA3.2, XA3.3, XA3.4, XA7.1
X03554,
X05132
X03554, X05132, X03469, X05262, X00042, X00044, X05131, X00045, X00043, X04521, X04522, X04495, X04496, X04520, X00571, X00570, X00572, X04883
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 20.2.2023 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
12575 KON Právoplatný
XA1.2,
XA1.4
XA1.2, XA1.4, XA1.5, XA1.6, XA1.7, XA1.9, XA1.10, XA4.1, XA4.1.1, XA4.1.3, XA5.1, XA6.1, XF2.8, XF2.9.1, XF2.10.1, XF2.10.3, XF2.10.5, XF8.3, XG1.2, XG2.3, XG3.2, XH1.1, XH1.2.1, XH1.3, XH1.4, XH1.5, XH2.4.1, XH2.7, XI1.1, XI1.2, XI1.3.2, XI1.4, XJ1.2, XJ1.3, XK1.1, XK1.2, XK1.3, XL1.1, XL1.3, XL1.4, XL1.6
X00013,
X00020
X00013, X00020, X00022, X03312, X03401, X03237, X00031, X01437, X01436, X01425, X01423, X04367, X04366, X00038, X00041, X02336, X02337, X02338, X02430, X02127, X02067, X03991, X02070, X03988, X02094, X04350, X01465, X04388, X03426, X03299, X03427, X01832, X02281, X04475, X01670, X04299, X04484, X04473, X01839, X04168, X01317, X02715, X04674, X04456, X04677, X01441, X03713, X02278, X01308, X02595, X03167, X01299, X02652, X03624, X01790, X03719, X01446, X01447, X03934, X01304, X01444, X01445, X01305, X03710, X03726, X01822, X01815, X01543, X03603, X01538, X00511, X03870, X00535, X03601, X03869
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 21.2.2023 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
12576 KON Právoplatný
XB1.3,
XB2.2
XB1.3, XB2.2, XB2.3, XB2.3.1, XB2.4, XB2.5, XB2.5.1, XB2.6, XB2.8, XB3.1, XB3.2, XB3.3, XB4.1, XB5.3, XB5.4, XB5.9, XB5.10, XB6.1, XB6.2, XB6.3, XB6.5, XB6.8, XB6.9, XB6.11, XB6.13, XB6.14, XB6.14.1, XB6.15, XB6.15.1, XB6.17.1, XB6.19.1, XB6.19.2, XB7.1, XB7.3, XB7.5, XB7.7, XB7.8, XB7.9.1, XB7.9.2, XB7.9.3, XB7.10, XB7.11.1.1, XB7.11.1.4, XB7.11.2.1, XB7.11.2.2, XB7.11.2.3, XB7.11.2.5, XB7.11.2.7, XB7.11.4, XB8.1.2, XB8.1.5, XB8.2.2, XB8.2.3, XB8.2.4, XB8.2.7, XB8.2.11, XB8.2.15, XB8.3.6, XB8.3.7, XB8.3.10, XB8.3.11, XB8.3.12, XB8.3.13, XB8.3.14, XB8.3.18, XB8.3.19, XB8.3.20, XB8.3.21, XB8.4.1, XB8.4.2, XB8.4.3, XB8.4.4, XB8.4.5, XB8.4.6, XB8.4.7, XB8.4.10, XB8.4.11, XB8.4.14, XB8.4.15, XB8.4.16, XB8.4.18, XB8.4.19, XB9.1.1.1, XB9.1.1.2, XB9.1.1.3, XB9.1.1.4, XB9.1.2, XB9.1.3, XB9.1.4.1, XB9.1.4.3, XB9.1.5.1, XB9.1.5.2, XB9.1.5.3, XB9.1.5.5, XB9.1.5.6, XB9.1.5.7, XB9.1.5.10, XB9.1.5.12, XB9.1.5.13, XB9.1.5.14, XB9.1.6, XB9.2.1, XB9.2.2.1, XB9.2.3, XB9.2.4, XB9.2.5, XB9.2.6, XB9.2.7, XB9.2.8, XB9.7, XB10.1, XB10.5, XB10.6, XB10.11, XB10.12, XB10.13, XB10.14, XB11.3, XB11.7, XB11.9, XB12.1, XB13.1.2, XB13.1.5, XB13.2.2, XB13.2.4, XB13.2.5, XB13.2.6, XB14.2, XB14.3, XB14.4, XB14.5, XB14.7, XB14.8, XB14.9, XB14.9.1, XB14.10, XB14.13, XB14.14, XB14.15.1, XB14.15.2, XB14.19, XB14.20, XB14.21, XB14.22, XB14.23, XB14.25.1, XB14.26, XB14.28.2, XB14.29, XB14.30, XB14.33.1, XB14.33.2, XB14.34.1, XB14.34.2, XB14.34.3, XB14.35, XB14.37, XB14.38, XB14.40, XB14.42, XB14.43, XB14.44, XB14.45.2, XB14.45.5, XB14.45.9, XB14.46.1, XB14.49.2, XB14.49.3, XB14.49.6, XB14.49.9, XB14.49.14, XB14.49.17, XB14.49.21, XB14.49.22
X02269,
X00647
X02269, X00647, X04405, X03664, X00650, X00764, X04406, X03665, X03226, X00659, X03232, X01473, X03291, X00656, X00765, X04481, X02657, X00658, X02655, X00652, X02573, X01589, X00657, X04407, X04516, X03666, X01759, X00767, X00664, X04408, X00671, X03667, X03227, X01471, X01730, X03231, X00669, X01472, X01760, X00770, X03245, X03250, X04575, X00673, X00668, X02571, X00681, X01731, X01470, X04483, X04362, X03143, X01469, X00684, X00685, X02567, X03148, X00694, X04458, X01752, X00692, X00689, X04461, X03477, X00695, X01598, X02377, X03251, X03254, X01573, X00772, X04453, X04415, X04421, X00701, X00700, X00698, X03478, X01599, X03252, X03415, X00771, X04498, X04723, X04413, X04410, X04412, X00710, X00706, X00708, X01258, X01259, X03257, X02366, X02266, X01600, X00718, X00736, X00733, X00732, X00731, X04779, X02713, X00734, X00735, X00720, X00738, X00722, X00728, X02702, X02703, X00725, X00726, X03248, X04680, X02417, X03249, X00744, X00756, X02586, X00754, X02699, X00760, X01467, X01597, X00759, X00786, X00781, X00782, X01451, X00792, X00806, X00802, X02391, X00858, X00868, X00865, X00860, X00862, X00871, X00872, X00873, X00874, X02277, X02354, X01476, X00892, X01745, X01770, X02649, X03799, X04337, X01771, X02418, X02419, X04744, X01408, X03459, X01279, X02635, X01265, X00815, X02640, X01178, X02245, X00821, X00822, X00823, X01237, X02639, X02293, X02135, X02163, X02143, X02142, X02141, X02151, X02152, X02153, X02241, X02185, X02156, X02161, X02211, X02212, X02217, X02216, X02275, X02165, X02166, X02167, X02168, X02169, X02186, X02188, X02322, X02198, X02196, X02195, X03316, X02323, X02324, X02202, X02210, X02203, X02205, X02215, X02181, X02201, X02139, X02145, X02144, X02146, X02147, X02160, X02155, X02462, X03682, X02444, X02673, X02452, X02568, X03464, X04506, X03123, X02631, X02566, X02564, X02645, X02585, X04502, X03671, X02678, X02556, X03859, X02661, X02500, X02576, X04507, X02855, X02615, X02574, X02582, X03037, X03122, X02836, X03700, X04365, X02852, X02662, X02788, X02816, X02679, X02785, X02820, X04192, X03802, X02650, X02471, X03324, X04756, X03348, X02744, X04755, X03347, X03031, X04457, X02941, X04052, X02809, X02618, X02812, X04757, X02817, X03481, X03796, X03803, X04467, X04752, X00830, X03470, X03973, X00832, X00831, X00829, X03586, X02298, X03414, X02861, X03958, X04881, X03393, X02966, X02838, X02851, X02771, X02746, X04580, X03681, X03345, X03076, X04581, X02550, X03375, X04373, X04798, X02763, X04695, X03574, X03801, X04445, X03683, X03684, X02630, X03543, X03544, X02772, X02512, X00850, X03018, X02810, X03472, X02988, X02983, X02990, X02797, X03960, X02912, X01188, X02815, X03595, X02917, X02796, X02793, X03064, X02996, X02891, X03691, X02841, X02863, X00838, X00840, X02831, X02865, X02866, X02933, X00845, X00848, X00844, X01009, X00843, X03784, X03009, X02923, X01255, X01254, X04740, X02770, X03963, X04402, X00839, X04733, X02967, X00846, X00853, X00857, X01798, X02285, X03109, X02316, X02321, X02318, X01176, X00908, X01799, X02286, X03335, X03336, X02984, X04741, X02823, X02822, X02853, X02840, X04026, X03950, X02839, X03783, X02829, X03338, X02826, X02827, X04344, X04820, X00917, X03188, X01775, X04066, X00926, X02364, X00938, X01776, X00937, X00939, X00947, X00945, X01111, X00942, X01710, X04158, X00957, X01778, X00959, X03208, X03769, X04450, X03136, X02341, X01779, X01109, X01781, X02292, X01185, X01743, X01802, X01803, X00978, X00979, X02589, X03781, X00984, X03473, X00986, X01260, X00981, X00911, X00987, X03390, X03386, X03413, X01285, X02393, X01015, X03937, X01744, X01016, X00925, X04487, X04466, X01754, X02247, X02409, X01718, X01713, X04738, X01025, X01735, X01037, X02400, X00996, X03118, X03434, X03120, X03121, X03433, X03154, X01043, X02287, X01283, X04469, X02875, X04162, X03083, X03502, X01050, X03142, X04163, X03813, X01749, X03462, X04372, X03055, X02850, X04382, X03022, X03052, X02919, X04505, X03060, X02869, X04511, X02929, X03540, X02974, X03805, X03673, X03808, X04029, X03774
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 21.2.2023 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
12577 KON Právoplatný
XC1.1,
XC1.2
XC1.1, XC1.2, XC1.3, XC1.4, XC1.5, XC1.7, XC1.8, XC1.9, XC1.13, XC1.14, XC1.15, XC1.17, XC1.18, XC1.19, XC2.1, XC2.2, XC2.3, XC2.4, XC2.5, XC2.7, XC2.8, XC2.10, XC2.11, XC2.12, XC2.13, XC2.14, XC2.15, XC2.17, XC2.18, XC3.1, XC3.3, XC3.5, XC3.8, XC4.1.3, XC4.1.6, XC4.2.1, XC4.2.5, XC4.3.4, XC4.3.5, XC4.4.5, XC4.5.2, XC4.5.3, XC4.6.6, XC4.10.2, XC5.2, XC5.5.1, XC5.7, XC5.14, XC5.17
X00279,
X00278
X00279, X00278, X00275, X02682, X00470, X04073, X04074, X02386, X00286, X04075, X04076, X00287, X00288, X00299, X00301, X04077, X00293, X01338, X00290, X00311, X04078, X00309, X00304, X00320, X00317, X01340, X04710, X04712, X00476, X03416, X00478, X00327, X00335, X00336, X04113, X00624, X00623, X00621, X02622, X01988, X00324, X00328, X00477, X02476, X00351, X00342, X04711, X00618, X02620, X03993, X01509, X01989, X00316, X04145, X01341, X00364, X04082, X03994, X00358, X00357, X00356, X00473, X00382, X00611, X00465, X01204, X03995, X03996, X03599, X00388, X01353, X01986, X01351, X01137, X00471, X00389, X00387, X03999, X03997, X04000, X03998, X01481, X00599, X04185, X01985, X04001, X01239, X01197, X01088, X01325, X04114, X00406, X04714, X03843, X00397, X00399, X04721, X00464, X04086, X00410, X00414, X00413, X00418, X04089, X04092, X00419, X00420, X02037, X00422, X00421, X00423, X04050, X00424, X00425, X01091, X00429, X04097, X04099, X04072, X00596, X00461, X03935, X02388, X03844, X04093, X00433, X02389, X04095, X04098, X04715, X00398, X00409, X04094, X03845, X01200, X01199, X04096, X01198, X00448, X02405, X00452, X04716, X00457, X02432, X01920, X01946, X01935, X04352, X02433, X04363, X01859, X04761, X02033, X04760, X01943, X03829, X01384, X04746, X01367, X03293, X03716
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 21.2.2023 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
12578 KON Právoplatný
XD1.1,
XD1.2
XD1.1, XD1.2, XD1.3, XD1.4, XD1.5, XD1.6, XD1.7, XD1.8, XD1.9, XD1.9.1, XD1.10, XD1.11, XD2.1, XD2.2, XD2.3, XD3.1, XD5.1, XD5.2, XD5.3, XD5.4, XD6.1, XD7.1, XD7.2, XD8.1, XD8.2, XD9.1, XD10.1, XD10.2, XD10.4, XD11.2, XD11.3, XD11.4, XD13.2
X00049,
X00050
X00049, X00050, X01605, X01787, X00051, X00059, X01416, X00065, X00261, X01606, X01786, X00063, X04400, X01210, X00071, X01417, X01607, X00262, X01785, X00074, X04401, X00082, X00081, X00088, X01232, X00087, X00099, X01228, X00569, X00095, X00263, X00105, X00108, X04571, X00109, X03864, X03860, X04425, X00591, X00590, X04384, X00117, X00113, X00112, X00118, X00111, X00264, X00560, X04687, X04572, X00125, X03865, X03861, X04682, X04772, X04426, X04385, X03856, X00588, X00122, X00123, X04044, X00133, X00135, X00129, X01230, X00127, X04683, X04573, X03862, X04392, X00563, X00139, X00140, X00137, X00585, X00584, X00154, X00157, X00150, X00553, X04574, X04684, X03867, X03863, X00554, X00581, X00580, X01657, X04176, X00557, X00159, X04808, X00160, X00165, X00163, X03092, X00166, X02478, X01432, X00169, X00167, X02479, X03095, X01433, X00173, X00171, X00529, X01434, X02480, X03098, X00174, X00180, X00179, X00577, X00191, X00195, X03740, X03964, X03087, X00268, X00576, X04782, X00211, X00204, X00267, X03965, X02362, X02363, X02361, X02358, X00575, X00216, X00220, X00218, X02603, X03967, X03741, X00213, X00574, X00215, X01581, X00226, X00224, X00223, X03968, X03966, X03969, X00231, X00227, X01493, X01582, X00228, X00234, X00233, X00573, X01238, X04173, X02473, X00236, X04174, X00241, X00244, X03652, X01421, X00248, X00246, X02345, X00256, X03263, X01649, X04048, X04035, X01628, X01650, X01651, X03264
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 21.2.2023 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
12579 KON Právoplatný
A6.3,
A8.1.1.5
A6.3, A8.1.1.5, A8.1.2.2, A8.2.1, A8.4.1.2, A8.4.1.4, A8.4.2.2, A8.4.2.4, A8.4.2.5, A8.5.1.2, A8.6.1.2, A8.6.1.3, A8.6.1.4, A8.6.1.6, A8.6.1.7, A8.6.2.2, A8.7.2, A8.8.3, A8.13.1.1, A8.13.1.2, A8.13.1.5, A8.13.2, A8.13.3.2, A8.13.4.2, A8.13.4.3, A8.13.6, A8.17.4, A8.19.1, A8.19.2, A13.2, B1.1, B1.2, B2.2, B3.1, B3.2, B5, B10.1.1, D1.1, D2, D3.1, D4, D5, D8, D10.1.1, D10.2.1, D11.3, D12.3, F1.1.1, F1.1.3, F1.2.1, F1.2.2, F1.2.3, F1.3, F1.3.1, F2.1.1, F2.1.3, F2.2.1, F2.2.2, F2.3.1, F2.4.1, F4.5, F6.1, F11.3, G1.1, G3.1.1, G5.1, H2, J4.1.1.2, J4.1.2.2, J4.3.1.2, J4.3.2.1, J4.3.3.2, J4.3.3.4, J4.3.4, J4.3.5.1, J4.3.5.3, J4.3.6, J4.5.5, J5.1.1, J5.1.2, J5.3.1, J5.3.2, J5.4, J5.5.1, J5.6, J6.1.2, J6.1.3, J6.2.1.2, J6.2.2.2, J7.1, J8.1, J11.1.1, J11.1.2.1, J12, J13.1, K9.11.2, K9.12.1, K9.12.2, K10, L2.3, L3.1, L3.2, L4.2.2, L6, L7.2, L7.3, L7.4, L8.1, L9.1, L11.1, N1.3.1, N1.3.2, N1.4, O5.1.2, O5.2.1, O5.2.2, O6.1.1, O6.1.2, O6.3
A1893A,
A1891A
A1893A, A1891A, A99473, A1884A, A86642, A93496, A93498, A74994, A93490, A74662, A79105, A94354, A93215, A93216, A92709, A2421A, A1671A, A93493, A1861A, A87535, A99982, A69806, A70063, H93475, H52643, H83647, H83646, H86965, H53716, B94323, B0032A, B0033A, B0034A, B94325, B73336, B0036A, B94326, B90213, B94622, B95488, B94623, B38907, B96376, B96375, B2518A, B0048A, B96377, B2519A, B2522A, B2521A, B2517A, B2520A, B96383, B96382, B96381, B0046A, B0049A, B94627, B0041A, B0040A, B0042A, B0050A, B0203A, B1398A, B0038A, B0047A, B0051A, B94630, B81038, B0043A, B94633, B0045A, B0204A, B0044A, B94309, B93578, B93580, B85955, B84076, B81039, B81155, B81036, B21036, B21035, B79960, B96734, B96737, B96733, D0496A, D0498A, D0148A, D97976, D96355, D0147A, D96354, D97977, D90394, D2075A, D99670, D87632, D99587, D0637A, F41262, F53842, F2133A, F2136A, F76893, F87493, F41316, F88512, F95745, F95746, F76898, F86776, F85672, F85673, F91839, F74319, F85688, F85693, F85692, F85697, F90612, F74320, F87502, F88033, F22188, F75604, F41475, F41476, F41477, F75602, G2833A, G2842A, G2843A, G2847A, G2844A, J72478, J35028, J35030, J70587, J72485, J60246, J70650, J35016, J80841, J64802, J35017, J95672, J72483, J60264, J60240, J53456, J35020, J1843A, J72472, J60096, J72473, J60097, J91402, J72468, J72471, J72469, J96613, J77126, J77127, J40956, J40955, J40963, J40964, J95234, J93355, J10117, J10118, K37770, K37769, K39943, K37781, K98554, K99230, K96642, K58388, K93987, K70130, K40649, K40650, K85132, K96650, K96648, K96649, K96651, K68110, K88377, K93991, K89715, K89926, K70158, K89927, K91474, K91472, K89224, K91471, K91473, K90972, K98438, K3188A, K89123, K89122, K94230, K0435A, K88304, K88376, K89460, K94337, K3136A, K96397, K3133A, K3134A, K3135A, K89924, K96398, K85448, K82753, K82749, K89925, K99103, K91378, K99631, K70140, K96233, K93995, K79796, K89285, L70430, L76757, L70429, L89390, L76761, L72793, L69869, L91351, L87846, L87847, L87849, L87850, L2477A, L2478A, L92692, L70080, L88334, L76287, L76763, L28767, L71141, L0468A, L74187, L73086, N89396, N86898, N91723, N86908, N85524, N86906, N86905, N86904, N75725, N81188, N96977, N98199, N89400, N89399, N86899, N86900, N81191, N86901, N86902, N91724, N81189, N91728, N91729, N86912, N95602, N98696, N94892, O76745, O56521, O56523, O56563, O56526, O23806, O23798, O23811, O23812, O56548, O56557
Správny poplatok uhradený 23.2.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12581 KON Právoplatný D10.2.1, D10.2.2
D70962,
D0636A
D70962, D0636A, D2348A, D99593, D99594, D99590, D99591, D99592, D99583, D99584, D99585, D99586, D99587, D99588, D1788A, D1379A, D91493, D96729, D95585, D95586, D76035, D76036, D69271, D69268, D69269, D69270, D69278, D69279, D92326, D94576, D70961, D70959, D0635A, D2347A, D99396, D91492, D69283, D69284
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 24.2.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12589 KON Právoplatný
L1.1,
L2.1.1
L1.1, L2.1.1, L2.2, L4.1.1, L4.1.2, L4.2.1, L5.2, L5.3, L6, L7.1, L7.2, L7.3, L7.4, L8.1, L8.2, L9.2, L11.1, L11.2, K1.3, K1.4, K2.1, K2.4, K3.1.1, K3.1.2, K3.1.3, K3.1.4, K3.1.5, K3.1.6, K3.1.7, K3.2.1.1, K3.2.1.2, K3.2.2, K3.2.3, K3.3, K3.4, K3.5.1, K3.5.2, K3.5.3, K3.5.4, K3.6, K3.7, K3.8, K3.9, K3.10, K4.1, K5.3, K5.4, K6.1, K6.2, K6.3, K6.5, K8.1
L87583,
L75060
L87583, L75060, L89872, L81518, L39697, L93719, L80125, L90540, L88431, L91857, L88015, L94238, L65373, L37788, L88432, L92078, L37789, L65375, L93863, L93718, L70430, L53890, L90542, L92627, L76757, L75062, L80699, L70429, L83111, L87874, L89372, L94023, L70428, L94240, L93862, L93865, L83112, L94239, L88565, L90520, L84032, L60884, L84199, L88010, L20581, L89389, L83113, L84198, L90541, L81790, L76756, L76760, L93726, L68730, L90554, L87875, L93724, L69853, L94915, L41061, L28294, L60543, L96443, L58513, L65377, L93728, L83699, L91239, L90553, L69876, L93572, L69877, L84037, L74406, L65379, L94349, L74405, L90552, L74404, L83702, L83698, L69875, L38383, L38382, L38385, L20576, L38384, L20571, L89869, L69907, L91861, L90293, L90545, L37792, L37793, L93729, L39263, L96926, L28412, L91355, L28408, L28409, L78531, L68416, L90546, L90547, L90548, L28424, L28432, L94241, L91764, L91763, L89884, L88877, L81915, L91762, L81916, L94290, L94288, L94291, L65381, L65382, L94293, L94294, L97825, L72049, L97824, L88433, L88434, L37772, L37773, L39557, L39546, L72050, L94246, L94244, L94245, L81512, L65383, L89357, L91760, L96951, L89880, L88244, L81917, L81918, L91769, L81511, L72048, L94242, L94243, L52999, L53004, L65385, L93563, L88563, L93566, L53904, L53903, L86980, L93722, L65384, L93565, L90101, L98344, L82431, L89358, L81513, L93721, L93143, L69321, L93567, L88435, L71141, L2549A, L71229, L1131A, L90340, L0468A, L1132A, L70076, L88250, L96713, L80203, L89012, L68425, L95292, L69845, L92690, L88564, L65550, L80701, L77917, L95736, L94051, L93727, L88494, L72461, L69844, L73086, L52900, L52901, L96414, L53545, L53546, K73085, K91261, K59591, K57565, K59594, K70479, K59593, K59592, K59597, K59596, K70480, K59598, K20106, K39092, K92185, K92060, K76935, K39555, K58434, K52943, K52946, K92187, K97346, K22145, K59890, K94262, K87958, K58032, K71333, K94263, K65347, K39095, K79022, K69307, K20506, K20348, K85168, K58331, K39936, K39938, K58332, K39940, K39945, K39946, K39948, K39941, K60533, K58343, K58334, K60535, K98980, K39943, K39947, K39979, K60537, K93485, K89388, K90872, K81912, K91489, K90755, K89463, K2550A, K91238, K58514, K39944, K98981, K86979, K58346, K65351, K65350, K58347, K91272, K37781, K88571, K82744, K82303, K98979, K88245, K70369, K69339, K97827, K90261, K65352, K88568, K91920, K90692, K83452, K77204, K93573, K89015, K94347, K65349, K91241, K91240, K95738, K95740, K39899, K39905, K39901, K39903, K39907, K39909, K39910, K39908, K39917, K39911, K39921, K39913, K39915, K39922, K39920, K39916, K39923, K39926, K39924, K39925, K39932, K39928, K39933, K39929, K39935, K58342, K58340, K39949, K39956, K39977, K58338, K58335, K58344, K97820, K90695, K90873, K65386, K60156, K93477, K89879, K85167, K92200, K81923, K29442, K92057, K39552, K31237, K94053, K94261, K94251, K65362, K69294, K39553, K65364, K31238, K37804, K69295, K75628, K65363, K88247, K83512, K83513, K65365, K75625, K93479, K93483, K93484, K93480, K93481, K93482, K89875, K76938, K95741, K81920, K88249, K94250, K94249, K74171, K94295, K69296, K69297, K65367, K30436, K90551, K90550, K75624, K69298, K71337, K2551A, K80054, K80053, K80056, K80055, K69299, K94252, K91242, K91243, K65369, K80050, K80049, K94253, K65370, K95078, K31231, K65371, K30739, K94260, K94259, K94254, K37763, K58038, K37765, K92630, K90549, K37766, K31232, K75629, K31233, K99233, K99232, K99231, K28413, K92629, K91269, K54637, K69434, K93570, K85996, K86011, K94257, K88566, K65368, K37791, K98554, K92199, K73082, K94247, K94248, K21840, K59885, K31236
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 28.2.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12590 KON Právoplatný
B1.1,
B1.2
B1.1, B1.2, B2.2, B3.1, B3.2, B4, B5
B60603,
B60601
B60603, B60601, B60602, B60604, B2118A, B2117A, B2119A, B87625, B53318, B53320, B87623, B68964, B53317, B32773, B87627, B68965, B89453, B87604, B87605, B90210, B66160, B66159, B30572, B21339, B59851, B91301, B59848, B59849, B59850, B70574, B3917A, B3919A, B3921A, B71592, B83426, B71750, B71593, B71597, B71594, B71598, B0983A, B4514A, B28377, B20439, B0982A, B0970A, B20437, B3518A, B0596A, B96996, B20440, B0973A, B86243, B88897, B86377, B3920A, B60607, B60605, B60608, B0198A, B0196A, B0197A, B60606, B97307, B94876, B53319, B96403, B4011A, B85742, B85743, B90215, B90211, B90212, B66161, B21346, B21347, B21340, B21341, B21342, B21344, B21343, B21345, B21038, B21037, B60690, B73895, B83427, B83428, B86460, B86461, B59713, B59715, B59716, B59714, B4008A, B91015, B3519A, B20438, B91016, B99948, B20442, B20443, B92688, B20445, B91191, B91192, B2363A, B35719, B35717, B95288, B21361, B53155, B72668, B72669, B57987, B82902, B57988, B82903, B2183A, B97984, B3552A, B3551A, B3550A, B97989, B97988, B97987, B98172, B98171, B3805A, B3806A, B94879, B94878, B94877, B99953, B83273, B83272, B83271, B99956, B99955, B99954, B60702, B60701, B60600, B60595, B60594, B91190, B60599, B60598, B60597, B91636, B91635, B91634, B60696, B96338, B96337, B96336, B35286, B35290, B35288, B35289, B98929, B96376, B96375, B2518A, B96378, B86220, B35292, B35291, B96377, B2519A, B2522A, B2521A, B2517A, B2520A, B98934, B98935, B81151, B99074, B99072, B98303, B39458, B96384, B96387, B96390, B96380, B81158, B70309, B81152, B81159, B96385, B65960, B96388, B98304, B39459, B81153, B65961, B70310, B20702, B99073, B99071, B20703, B98305, B93637, B93636, B92064, B92065, B96386, B96389, B96391, B39457, B70307, B98936, B95242, B95243, B95244, B95245, B70308, B85740, B85741, B91750, B93181, B93182, B96014, B96015, B88895, B88896, B91748, B91749, B90222, B90223, B90224, B30568, B21379, B21338, B21380, B30570, B21377, B21337, B21378, B30569, B21336, B31166, B59984, B72670, B93558, B53147, B93560, B53146, B93559, B66162, B93562, B24744, B24745, B79958, B79957, B96739, B96742, B96741, B96738, B96740, B69200, B93679, B93678, B69199, B2764A, B91303, B69202, B82901, B82900, B69201, B79952, B79951, B79950, B90994, B79955, B79954, B86379, B86380, B90997, B86378, B90995, B90996, B73892, B3900A, B3901A, B3902A, B3903A, B3904A, B3905A, B3906A, B3907A, B3908A, B3909A, B3910A, B59699, B59696, B59701, B59700, B59697, B59698, B83430, B59702, B83429, B83432, B83431, B83433, B83435, B83434, B59703, B93096, B93097, B86464, B89411, B3257A, B93098, B71590, B71589, B89412, B71587, B71586, B3258A, B93099, B93202, B71588, B71749, B83437, B1263A, B0205A, B0977A, B0206A, B0975A, B0976A, B79808, B79809, B3515A, B3514A, B87033, B87034, B0980A, B0203A, B0981A, B0204A, B96997, B96998, B87522, B2503A, B2507A, B2504A, B2505A, B93209, B35813, B3643A, B0185A, B0164A, B69257, B69258, B69259, B69260, B3520A, B0978A, B0979A, B2508A, B86240, B86241, B28378, B20446, B1262A, B1264A, B20449, B20450, B20451, B0629A, B90172, B50486, B50487, B50488, B1398A, B2506A, B3831A, B3644A, B3645A, B74340, B50482, B50483, B79810, B74341, B50484, B50485, B74342, B74343, B58351, B58352, B74345, B95423, B95424, B95425, B95432, B95426, B95434, B95433, B39461, B28792, B30644, B30642, B28794, B30645, B30646, B30647, B85744, B85745, B21356, B95443, B95444, B59724, B59723, B59722, B59725, B71751, B71603, B71602, B71601, B20453, B20454, B20455, B20456, B95469, B60788, B60789, B23355, B1938A, B23356, B1470A, B0726A, B85545, B85546, B93183, B90226, B90227, B90228, B21352, B58717, B66156, B21353, B21351, B21041, B3912A, B59717, B59718, B59719, B59721, B59720, B0630A, B0974A, B93894, B3379A, B90107, B93893
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 28.2.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12602 KON Právoplatný
XA3.1,
XA3.2
XA3.1, XA3.2, XA3.3, XA3.4, XA3.5, XA3.6, XA4.1, XA4.1.1, XA4.1.2, XA4.1.3, XA4.1.4, XA4.2, XA4.2.1, XA4.2.2, XA4.3, XA7.1
X03554,
X05132
X03554, X05132, X03469, X05262, X00042, X00044, X05131, X00045, X00043, X04521, X04522, X04495, X04496, X04520, X05309, X05308, X05311, X05310, X03779, X01101, X01437, X01438, X03780, X01435, X01436, X01102, X00048, X05358, X00046, X01424, X01425, X05359, X00047, X01423, X01422, X04101, X04102, X04367, X04366, X05443, X05438, X05444, X05437, X05435, X05436, X05442, X05441, X05439, X05440, X01241, X01240, X05148, X05113, X05112, X05110, X02353, X00571, X00570, X00572, X04883
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 22.3.2023 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
12625 KON Právoplatný
K9.11.1,
K9.11.2
K9.11.1, K9.11.2, K9.12.1
K79795,
K88304
K79795, K88304, K88376, K93989, K89460, K94337, K3136A, K96397, K3133A, K3134A, K3135A, K96230, K89924, K96398, K85448, K96231, K82753, K82749, K89925, K98815, K99103, K91378, K96596, K0297A, K99631, K91388, K79801, K98667, K91386, K94280, K96594, K2809A, K1201A, K94281, K96598, K96597, K96593, K70141
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 27.3.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12677 KON Právoplatný
B10.1.1.1,
B10.1.3
B10.1.1.1, B10.1.3, B10.1.4, B10.1.5, B10.2, B10.2.1
B71829,
B3954A
B71829, B3954A, B98017, B98018, B3956A, B3957A, B85955, B84067, B84068, B84069, B84070, B84074, B84075, B84076, B84077, B84078, B84079, B79340, B3608A, B81855, B3609A, B81856, B91793, B82382, B88035, B88036, B88037, B3607A, B97040, B97038, B97039, B91792, B91791, B82381, B82380, B91009, B91010, B83351, B76204, B76203, B98011, B40786, B40787, B40789, B40790, B40791, B95065, B95066, B95264, B92105
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 30.3.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12743 KON Právoplatný
D12.1,
D12.2
D12.1, D12.2, D12.3, D12.4, D13.1, D13.2
D99538,
D3269A
D99538, D3269A, D88212, D99351, D3250A, D0652A, D1515A, D99162, D99352, D0632A, D1516A, D3266A, D99531, D93911, D4497A, D3267A, D3252A, D96995, D99161
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 31.3.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12775 KON Právoplatný XB14.8
X00957,
X01778
X00957, X01778, X00959, X00956, X03927, X03208, X00955, X00958, X04010, X00962, X00964, X03768, X03769, X00963
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 12.5.2023 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
12776 KON Právoplatný XB14.49.2
X03851,
X03852
X03851, X03852, X04444, X04376, X04377, X05075, X05105, X03456, X03853, X04505, X02973, X05157, X03457, X03854, X04843, X02878, X03545, X03911, X03060, X03501, X03546, X02934, X03058
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 12.5.2023 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
12812 KON Právoplatný
XB2.5,
XB2.5.1
XB2.5, XB2.5.1, XB3.2, XB3.3, XB8.4.7, XB8.4.16, XB9.1.1.1, XB9.1.6, XB9.2.5, XB11.4, XB14.45.6, XB14.45.8, XB14.45.11, XD1.6.1, XG2.2, XH1.3
X02359,
X04039
X02359, X04039, X02813, X02963, X02961, X02856, X02847, X03778, X03777, X02941, X01133, X01134, X03571, X03008, X01463, X02381, X03231, X05036, X00706, X00849
Správny poplatok uhradený 16.6.2023 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
12820 KON Právoplatný
XB3.1,
XB3.2
XB3.1, XB3.2, XB3.3, XB3.4, XB3.5
X04452,
X05451
X04452, X05451, X04851, X04854, X01105, X01756, X00689, X05035, X00690, X03792, X03897, X02375, X04459, X04458, X05174, X03894, X01573, X04460, X04461, X04852, X04855, X01106, X01738, X00698, X05452, X03898, X05036, X03793, X02376, X04417, X04415, X04421, X05150, X01574, X04419, X04853, X04856, X04723, X05453, X03899, X00707, X01737, X05454, X05037, X04411, X02365, X04413, X04410, X04412, X03794, X03795, X00706, X01259, X01258, X03900, X05130, X03479, X03954, X03955, X04515, X04474, X04394, X05281, X03549, X03238, X03509
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 21.6.2023 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
12933 KON Právoplatný J1.2
J96271,
J58614
J96271, J58614, J28380
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 7.9.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12934 KON Právoplatný J1.2
J96271,
J58614
J96271, J58614, J28380
Správny poplatok uhradený 7.9.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12958 KON Právoplatný K9.12.1
K98815,
K99103
K98815, K99103, K91378, K96596, K0297A, K99631, K91388, K79801, K98667, K91386, K94280, K96594, K4806A, K2809A, K1201A, K94281, K96598, K96597, K96593, K70141
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 21.9.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily