[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
<< < 6 7 8 9 10 > >>
11601 KON Podaný N1.4
N86412,
N89645
N86412, N89645, N89646, N89642, N86413, N86414, N89643, N89672, N89673, N89664, N89667, N89668, N89651, N89647, N89657, N89670, N89655
Správny poplatok uhradený 6.12.2021 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
11621 KON Právoplatný J1.2 J29041, J29042 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 16.12.2021 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
11706 KON Právoplatný D12, D13
D99538,
D88212
D99538, D88212, D99351, D0652A, D1515A, D99352, D99531, D93911, D96995, D1516A
Správny poplatok uhradený 5.1.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
11867 KON Právoplatný XB6.19.5 P1268A Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 25.2.2022 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
11869 KON Právoplatný K9.11.4, K9.12.3 K1120A, K0199A Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 25.2.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
11995 KON Právoplatný XA7.1 P59663, P99873 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 1.4.2022 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
11996 KON Právoplatný D13.1, D13.2
D99352,
D99531
D99352, D99531, D93911, D96995, D1516A
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 1.4.2022 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
12007 KON Právoplatný
A8.1.1.1,
A8.1.1.2
A8.1.1.1, A8.1.1.2, A8.1.1.3, A8.1.1.4, A8.1.1.5, A8.1.1.6, A8.1.2.2, A8.1.2.3, A8.1.3, A8.2.1, A8.2.2, A8.3, A8.4.1.1, A8.4.1.2, A8.4.1.3, A8.4.1.4, A8.4.2.1, A8.4.2.2, A8.4.2.3, A8.4.2.4, A8.4.2.5, A8.5.1.1, A8.5.1.2, A8.5.1.3, A8.5.2, A8.6.1.1, A8.6.1.2, A8.6.1.3, A8.6.1.4, A8.6.1.5, A8.6.1.6, A8.6.1.7, A8.6.2.1, A8.6.2.2, A8.6.2.3, A8.6.2.4, A8.6.2.5, A8.6.2.6, A8.7.2, A8.7.4, A8.8.1, A8.8.2, A8.8.3, A8.9.1, A8.9.2, A8.9.3, A8.10.2, A8.12.1, A8.12.2, A8.12.3, A8.13, A8.13.1.1, A8.13.1.2, A8.13.1.3, A8.13.1.4, A8.13.1.5, A8.13.1.6, A8.13.2, A8.13.3.1, A8.13.3.2, A8.13.3.3, A8.13.4.1, A8.13.4.2, A8.13.4.3, A8.13.4.4, A8.13.4.5, A8.13.6, A8.14.1, A8.14.2, A8.14.2.1, A8.14.2.2, A8.14.2.3, A8.14.2.4, A8.14.2.5, A8.16.1, A8.16.2, A8.17.1, A8.17.3, A8.17.4, A8.17.5, A8.18.1, A8.18.2.1, A8.18.2.2, A8.18.3.1, A8.18.3.2, A14
A59449,
A95525
A59449, A95525, A39595, A21640, A37302, A75130, A71920, A37303, A39596, A21641, A37307, A1893A, A37308, A37309, A37310, A36917, A39600, A1891A, A36911, A22955, A22950, A22953, A75133, A59457, A80078, A22951, A36913, A39601, A37312, A60691, A37947, A73751, A98154, A94832, A73747, A73750, A81007, A99473, A60692, A73749, A30402, A26347, A26351, A28414, A86645, A28812, A89036, A74779, A76422, A1884A, A86646, A96063, A28415, A90934, A94820, A96631, A64788, A89370, A2534A, A89310, A92489, A97379, A39615, A0504A, A76417, A52621, A21645, A21646, A74994, A0505A, A52623, A39616, A94880, A86642, A0506A, A0507A, A76420, A76419, A0511A, A52626, A37704, A93496, A39345, A0509A, A0510A, A52627, A93490, A93498, A37705, A26762, A39591, A22057, A74999, A75661, A82758, A71119, A39592, A26649, A31163, A75000, A74662, A82759, A88059, A75662, A39593, A26651, A26650, A71287, A82761, A75007, A72975, A74663, A75663, A82760, A75008, A82762, A26655, A39594, A39717, A75664, A90638, A85824, A85816, A80112, A91590, A90639, A95654, A86998, A94843, A85822, A93737, A79105, A79103, A96255, A85817, A85819, A90640, A91591, A94844, A79104, A91592, A85821, A2653A, A2654A, A92716, A92715, A92713, A90636, A60687, A60686, A0609A, A92907, A92920, A2656A, A95783, A85825, A84100, A2659A, A95805, A26355, A85828, A85827, A60688, A30398, A91587, A95784, A90637, A85831, A0611A, A0610A, A0613A, A91589, A84098, A85830, A84096, A2657A, A2658A, A85833, A30400, A95806, A93742, A91588, A95785, A84097, A0403A, A93744, A98384, A98353, A0404A, A88087, A0617A, A0618A, A0619A, A0620A, A93743, A98354, A2626A, A85836, A65002, A30401, A2660A, A89743, A79733, A95657, A95658, A68033, A73015, A21643, A74997, A87968, A68842, A93233, A86445, A36317, A83308, A92903, A68841, A83311, A83310, A73861, A73019, A72992, A72996, A68843, A68035, A72990, A73017, A72994, A68034, A74661, A92893, A92899, A92898, A79735, A79737, A79739, A92905, A92904, A87969, A73021, A73022, A86991, A68037, A91959, A73009, A84099, A36316, A98385, A73007, A91958, A92912, A72998, A88254, A96423, A96422, A96421, A92908, A92915, A98386, A68039, A92913, A92921, A86999, A73000, A73011, A68038, A84093, A95523, A95524, A96424, A92909, A92917, A94580, A84092, A94579, A92916, A79778, A92923, A73004, A98389, A98388, A92922, A92918, A79777, A87000, A73002, A73013, A79776, A92474, A92473, A92468, A92469, A92472, A92465, A92470, A92471, A92467, A92466, A84121, A17415, A69445, A38870, A17418, A84122, A94360, A95811, A83299, A17416, A69447, A94363, A83301, A94354, A83300, A69449, A89369, A71035, A65573, A89401, A95529, A95534, A95857, A95532, A95537, A71036, A93886, A38378, A89402, A71154, A93887, A93888, A95531, A96819, A81145, A92180, A97495, A80931, A80923, A80924, A79743, A39608, A80922, A80925, A79749, A80926, A39610, A79744, A95576, A95577, A95574, A79750, A92167, A1789A, A97549, A0330A, A0334A, A89896, A1863A, A70029, A1139A, A91639, A85746, A99487, A99061, A84286, A99062, A99060, A1790A, A1791A, A1792A, A1793A, A89561, A89899, A89563, A1870A, A81169, A97552, A96931, A96933, A96932, A96934, A0347A, A97551, A89898, A0337A, A0333A, A85748, A0335A, A0331A, A89562, A91643, A89564, A76828, A94193, A89560, A91641, A89897, A91640, A91642, A94191, A91621, A91623, A85747, A0336A, A0332A, A94692, A99489, A99488, A99491, A84287, A99063, A99064, A99065, A99066, A89976, A89991, A89559, A81167, A91617, A76829, A81168, A91619, A93215, A93216, A92709, A94188, A90028, A82445, A2422A, A0312A, A2421A, A96064, A2199A, A2200A, A96628, A73730, A89309, A90468, A94802, A94803, A98725, A92383, A75071, A75075, A92384, A99921, A98277, A93493, A92386, A75072, A75076, A96419, A99922, A75077, A92385, A23462, A84440, A94887, A23463, A94194, A1861A, A87535, A84444, A91319, A94195, A95656, A94888, A84089, A94197, A84090, A84448, A23464, A87967, A84447, A91325, A94196, A94198, A84091, A91701, A96506, A76815, A91702, A88252, A2555A, A82294, A90728, A90727, A82329, A95968, A60450, A90729, A65026, A94498, A94497, A81183, A81184, A84474, A84497, A79266, A94942, A79272, A95267, A95275, A95276, A99185, A0117A, A0118A, A83028, A84283, A84284, A84282, A92717, A99183, A0119A, A84285, A83027, A82679
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 23.5.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12008 KON Právoplatný
N1.2.1,
N1.2.2
N1.2.1, N1.2.2, N1.3.1, N1.3.2, N1.4
N98676,
N99606
N98676, N99606, N99607, N96096, N96097, N96098, N96099, N98202, N98203, N98204, N98207, N98208, N89397, N89396, N95600, N90490, N88173, N86898, N75726, N96512, N94850, N80341, N91723, N95601, N84176, N98682, N97534, N86908, N95630, N97538, N0891A, N98677, N94890, N1725A, N99608, N0641A, N1549A, N96514, N96100, N97208, N98205, N98206, N98209, N89398, N1573A, N95591, N90491, N94177, N85524, N86906, N86905, N86904, N75725, N88589, N86314, N91726, N91727, N3334A, N91722, N81188, N80342, N92651, N95885, N1163A, N98674, N0734A, N2604A, N80343, N95592, N95130, N98683, N1548A, N2606A, N87683, N95128, N1505A, N0896A, N98684, N1508A, N95126, N96977, N1511A, N97570, N98680, N99604, N99610, N99612, N99638, N96517, N0639A, N96102, N98197, N98199, N98201, N96103, N89400, N89399, N86899, N86900, N91725, N0732A, N80345, N80344, N84179, N98606, N95197, N68027, N99426, N95623, N86911, N81191, N87680, N0925A, N1503A, N98118, N86920, N99427, N1506A, N1540A, N1509A, N99429, N98198, N94179, N98675, N99639, N96101, N98681, N99605, N99611, N99613, N98200, N96520, N0640A, N3333A, N1575A, N86901, N86902, N94851, N91724, N1574A, N81189, N95895, N95890, N91728, N0733A, N2603A, N84178, N91729, N95131, N98112, N2605A, N86912, N86914, N87681, N95129, N96840, N1504A, N99431, N1539A, N1507A, N87704, N95127, N99428, N1510A, N1541A
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 24.5.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12009 KON Právoplatný N1.2.1, N1.2.2
N98676,
N99606
N98676, N99606, N99607, N96096, N96097, N96098, N96099, N98202, N98203, N98204, N98207, N98208, N89397, N89396, N95600, N90490, N88173, N86898, N75726, N96512, N94850, N80341, N91723, N95601, N84176, N98682, N97534, N86908, N95630, N97538, N0891A, N98677, N94890, N1725A, N99608, N0641A, N1549A, N96514, N96100, N97208, N98205, N98206, N98209, N89398, N1573A, N95591, N90491, N94177, N85524, N86906, N86905, N86904, N75725, N88589, N86314, N91726, N91727, N3334A, N91722, N81188, N80342, N92651, N95885, N1163A, N98674, N0734A, N2604A, N80343, N95592, N95130, N98683, N1548A, N2606A, N87683, N95128, N1505A, N0896A, N98684, N1508A, N95126, N96977, N1511A
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 24.5.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12188 KON Právoplatný
A4.1.1,
A4.2.1
A4.1.1, A4.2.1, A8.1.1.2, A8.1.1.3, A8.1.1.6, A8.1.2.2, A8.13.1.3, A8.13.3.1, A8.13.3.3, A8.13.4.1, A8.13.4.2, A8.13.4.3, A8.2.2, A8.4.1.1, A8.5.1.1, A8.5.1.3, A8.5.2, A8.6.1.5, A8.6.1.6, A8.6.1.7, A8.6.2.1, A8.6.2.3, A8.6.2.4, A8.6.2.5, A8.9.2, D1.1, D10.1.1, D8, F1.1.1, F1.2.1, F1.2.3, F1.3, F2.1.2, K9.10.1, K9.10.3, K9.11.2, K9.12.1
A88087,
A20704
A88087, A20704, A22953, A22955, A23462, A23463, A23464, A26650, A26651, A28812, A35744, A37303, A37309, A37310, A39593, A39594, A60692, A71920, A72996, A73009, A73011, A73021, A73022, A75075, A75661, A75663, A79733, A81167, A89401, A90637, A91588, A92385, D82442, D82443, D88831, D88841, D88842, F41316, F57999, F86778, F89047, F89049, F95746, K79801, K93989, K93990, K93993, K94280, K94281, K98667
Správny poplatok uhradený 16.9.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12189 KON Právoplatný
XA1.1,
XA4.2
XA1.1, XA4.2, XB1.1, XB13.2.4, XB14.20, XB14.23, XB14.26, XB14.30, XB14.40, XB14.44, XB14.49.22, XB14.8, XB2.5, XB2.5.1, XB2.8, XB3.1, XB3.2, XB3.3, XB5.9, XB8.3.19, XB8.3.8, XB8.4.7, XB9.1.4.3, XB9.1.5.11, XB9.1.5.2, XC1.14, XD1.13, XD1.6, XF2.10.3, XG2.2, XH1.3
X05015,
X00675
X05015, X00675, X00753, X00964, X00996, X01024, X01049, X01105, X01106, X01241, X01410, X01463, X01707, X01738, X01747, X01756, X02220, X02340, X02791, X02800, X02836, X02925, X03012, X03033, X03233, X03394, X03418, X03442, X04432, X05037, X05133, X05158, X05170, X05275
Správny poplatok uhradený 16.9.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12196 KON Právoplatný
N4.1,
N4.2
N4.1, N4.2, N5.1, N5.2, N1.4
N1724A,
N94854
N1724A, N94854, N96663, N96664, N96659, N96660, N96162, N96528, N1534A, N96822, N94168, N95896, N75736, N75729, N59886, N52875, N84175, N95602, N95593, N95221, N95626, N95629, N98693, N98695, N98696, N96152, N95631, N95858, N96084, N94892, N95624, N95625, N95632, N99596, N99597, N95887, N0748A, N99598, N99599, N99600, N99601, N99603, N95595, N98700, N98701, N98706, N98707, N0912A, N0907A, N69524, N0913A, N0908A
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 19.9.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12197 KON Právoplatný
N4.1,
N4.2
N4.1, N4.2, N5.1, N5.2, N1.4
N1724A,
N94854
N1724A, N94854, N96663, N96664, N96659, N96660, N96162, N96528, N1534A, N96822, N94168, N95896, N75736, N75729, N59886, N52875, N84175, N95602, N95593, N95221, N95626, N95629, N98693, N98695, N98696, N96152, N95631, N95858, N96084, N94892, N95624, N95625, N95632, N99596, N99597, N95887, N0748A, N99598, N99599, N99600, N99601, N99603, N95595, N98700, N98701, N98706, N98707, N0912A, N0907A, N69524, N0913A, N0908A
Správny poplatok uhradený 19.9.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12198 KON Právoplatný D12.3, D13 D99162, D99161 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 19.9.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12235 KON Právoplatný
D12.1,
D12.2
D12.1, D12.2, D12.3, D13
D99538,
D3269A
D99538, D3269A, D88212, D99351, D3250A, D0652A, D99162, D1515A, D99352, D99161, D3266A, D99531, D93911, D3267A, D0632A, D3252A, D96995, D1516A
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 27.9.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12324 KON Právoplatný
L1.1,
L1.2
L1.1, L1.2, L2.1.1, L2.1.2, L2.2, L2.3, L3.1, L3.2, L4.1.1, L4.1.2, L4.1.3, L4.2.1, L5.1, L5.2, L5.3, L6, L7.1, L7.2, L7.3, L7.4, L8.1, L8.2, L9.1, L10, L11.1, L11.2, K1.1, K1.3, K1.4, K1.5, K2.1, K2.2, K2.3, K2.5, K2.6, K3.1.1, K3.1.2, K3.1.3, K3.1.4, K3.1.5, K3.1.6, K3.1.7, K3.2.1.1, K3.2.1.2, K3.2.2, K3.2.3, K3.3, K3.4, K3.5.1, K3.5.2, K3.5.3, K3.5.4, K3.6, K3.7, K3.8, K3.9, K3.10, K4.1, K4.2, K5.1, K5.2, K5.3, K5.4, K6.1, K6.2, K6.3, K6.5, K7.1, K8.1, K9.8.1
L81518,
L39697
L81518, L39697, L93719, L80125, L90540, L88431, L91857, L88015, L94238, L65373, L37788, L88432, L92078, L37789, L81519, L92626, L65374, L89373, L93720, L89017, L92206, L90100, L91858, L94264, L70082, L65375, L93718, L90542, L92627, L70430, L53890, L76757, L90099, L88011, L93140, L70083, L74124, L91859, L89016, L65413, L70429, L87874, L89372, L94023, L70428, L94240, L88565, L94239, L88010, L20581, L89389, L90541, L76756, L76760, L93726, L68730, L90554, L87875, L93724, L69853, L89390, L76761, L93723, L89019, L87851, L87855, L91351, L87845, L87846, L87847, L87849, L87854, L87850, L88009, L87852, L41646, L92692, L93139, L91862, L87873, L88569, L90544, L90543, L41645, L70080, L76762, L92691, L69850, L37759, L76763, L28294, L60543, L96443, L58513, L90553, L65377, L91239, L93728, L93572, L65379, L90552, L65380, L93571, L89013, L38383, L38382, L38385, L20576, L38384, L20571, L69905, L69906, L91353, L90545, L69907, L91861, L37792, L37793, L93729, L39263, L28412, L91355, L28408, L28409, L78531, L90546, L90547, L90548, L28424, L28432, L94241, L94290, L94288, L94291, L97825, L97824, L88433, L88434, L81512, L37772, L37773, L94293, L94294, L94246, L94244, L94245, L65381, L65382, L72049, L72050, L65383, L89357, L88563, L81511, L72048, L94242, L94243, L52999, L53004, L65385, L93563, L93566, L53904, L53903, L86980, L93722, L65384, L93565, L90101, L89358, L93721, L93143, L69321, L88435, L81513, L93567, L71141, L2549A, L70076, L96713, L89012, L80203, L95292, L69845, L92690, L88564, L65698, L95736, L94051, L93727, L88494, L72461, L69844, L88562, L89387, L94055, L94255, L37762, L65376, L72046, L37790, L88567, L52900, L52901, L53546, L53545, K85739, K65342, K65343, K65344, K65345, K65346, K59892, K52948, K59594, K70479, K59593, K59592, K70480, K59598, K59588, K70481, K59589, K59590, K94262, K87958, K58032, K71333, K22145, K94263, K65347, K69307, K71334, K94236, K86978, K87957, K85808, K65536, K58331, K39936, K39938, K39940, K58332, K39945, K39946, K39948, K39941, K60533, K58343, K58334, K60535, K39943, K39947, K39979, K60537, K89463, K2550A, K91238, K58514, K39944, K86979, K58346, K65351, K65350, K58347, K70369, K97827, K90261, K65352, K88568, K69339, K93573, K89015, K94347, K65349, K91241, K91240, K39899, K39905, K39901, K39903, K39907, K39909, K39910, K39908, K39917, K39911, K39921, K39913, K39915, K39922, K39920, K39916, K39923, K39926, K39924, K39925, K39932, K39928, K39933, K39929, K39935, K58342, K58340, K39949, K39956, K39977, K58338, K58335, K58344, K65386, K60156, K58349, K37796, K37801, K65359, K37797, K83510, K37802, K37798, K65360, K37799, K37800, K71336, K37803, K94053, K94251, K94261, K65362, K69294, K65364, K37804, K69295, K75628, K65363, K83512, K83513, K65365, K75625, K94250, K94249, K69296, K69297, K94295, K65367, K30436, K90551, K90550, K75624, K69298, K71337, K2551A, K69299, K94252, K91242, K91243, K65369, K94253, K65370, K65371, K94260, K94259, K94254, K37763, K58038, K92630, K90549, K37765, K37766, K75629, K28413, K92629, K94257, K93570, K88566, K85996, K86011, K65368, K37791, K94248, K94247, K71344, K59885, K89014, K92625
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 4.10.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12354 KON Právoplatný XB9.1.5.13
P84150,
P99039
P84150, P99039, P84148, P84149, P84141, P84151, P76294, P88539, P88537, P88538, P72948, P72949, P76295, P81431, P82501, P81435, P81436, P94704, P94705, P97606, P81437, P81438, P81439, P81824, P72006, P91313, P91314, P87372, P89353, P89354, P89356, P82118, P82115, P82114, P82117
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 7.11.2022 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
12355 KON Právoplatný XH1.3
P76996,
P37320
P76996, P37320, P92074, P92075, P97861, P98135, P93304, P99484, P23654, P70660, P87260, P91048, P91049, P25666, P93305, P25665
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 7.11.2022 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
12391 KON Právoplatný A8.15.2
A96778,
A96457
A96778, A96457, A0243A, A83234, A97733
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 2.12.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12392 KON Právoplatný B1.2
B3920A,
B94326
B3920A, B94326, B73335, B28802, B0037A, B86377, B88897
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 2.12.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12393 KON Právoplatný
K9.11.1,
K9.11.2
K9.11.1, K9.11.2, K9.12.1
K79795,
K88304
K79795, K88304, K88376, K93989, K89460, K94337, K3136A, K96397, K3133A, K3134A, K3135A, K96230, K89924, K96398, K85448, K96231, K82753, K82749, K89925
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 2.12.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12394 KON Právoplatný A8.13.6 A88252, A2555A Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 2.12.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12395 KON Právoplatný A8.13.6 A88252, A2555A Správny poplatok uhradený 2.12.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12396 KON Právoplatný G8.3.1, G8.3.2
G79883,
G79882
G79883, G79882, G94283
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 2.12.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily