[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
< 1 2 3 4 5 > >>
3060 KON Právoplatný A8.19
A88676,
A88683
A88676, A88683, A88684, A88685, A88686
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 26.6.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
3061 KON Právoplatný
B1.1,
B1.2
B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, B4
B20440,
B20441
B20440, B20441, B68965, B86243, B71597, B71598, B32773, B31167, B66157, B30571, B24746, B72665, B66158, B59847, B58709, B59708, B50481, B79116, B21349, B59677, B66159, B30572, B60677, B59704, B60601, B21339, B73332, B38902, B60678, B66160, B59705, B71592, B59848, B53320, B60602, B59706, B83426, B71750, B71593, B87605, B87604, B59849, B59850, B28800, B87623, B68964, B88848, B60603, B41328, B28377, B20439, B73333, B73336, B53317, B20436, B59707, B59851, B73334, B38903, B28801, B87625, B60679, B71594, B71595, B73335, B60604, B20437, B28802, B87627, B53318, B70574, B86377, B88897, B53055, B66161, B32774, B89453, B40840, B21340, B83427, B83428, B86460, B21037, B59711, B86461, B21341, B24747, B21342, B59712, B21038, B59713, B53319, B24748, B69198, B20438, B21039, B20442, B21344, B21343, B21345, B59714, B60607, B60605, B60608, B60606, B21346, B59715, B81668, B21347, B28059, B20443, B20445, B20444, B85742, B28061, B24749, B59716, B30639, B73895, B85743, B30640, B24750, B24751, B35749, B21355, B28792, B30644, B30642, B21356, B85740, B21357, B20453, B35752, B59724, B59723, B59722, B85744, B85745, B85741, B28794, B30645, B30646, B30647, B20454, B59725, B71751, B20455, B20456, B71603, B71602, B71601
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 26.6.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
3062 KON Právoplatný G3.1
G77663,
G83681
G77663, G83681, G37410, G29734, G68000, G59878, G79787, G79788, G86385, G86386, G88887, G36824, G68001, G36823, G74401, G52805, G83624, G83625, G88146, G72322, G72321, G59879, G86252, G88147, G81901, G79885, G79888, G81899, G35091, G87715
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 26.6.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
3824 KON Právoplatný XB14.3, XB14.30
P41422,
P41424
P41422, P41424, P88893, P87023
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 1.10.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
3825 KON Právoplatný
XH1.1,
XH1.2
XH1.1, XH1.2, XH2.1, XH2.1.1, XH2.2, XH2.3, XH2.4, XH2.5, XH2.6
P57541,
P71215
P57541, P71215, P80777, P77191, P77384, P78844, P77192, P77193, P73822, P78943, P65907, P74199, P73831, P80776, P65906, P73830, P73823, P80775
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 1.10.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
3826 KON Právoplatný A8.6.1.1
A84193,
A84188
A84193, A84188, A84189, A90638, A85819, A85816, A40234, A70460, A85729, A79103, A90639, A40235, A70461, A74297, A85730, A79104, A90640
Správny poplatok uhradený 1.10.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
3827 KON Právoplatný D10.1.2 D84609 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 1.10.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
3828 KON Právoplatný
K1.3.1,
K1.3.2
K1.3.1, K1.3.2, K1.3.3
K73085,
K59591
K73085, K59591, K57565, K59594, K70479, K59593, K59592, K59597, K59596, K70480, K59598, K59588, K60790, K70481, K59589, K59590, K60791
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 1.10.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
3939 KON Právoplatný
L1.1,
L1.2
L1.1, L1.2, L2.1.1, L2.1.2, L2.2, L2.3, L3.1, L3.2, L4.1.1, L4.1.2, L4.1.3, L4.2, L5.1, L5.2, L5.3, L6, L7.1, L7.2, L7.3, L8.1, L8.2, L9.1, L9.2, L10, L11
L87583,
L72043
L87583, L72043, L81518, L75060, L39697, L80125, L90540, L88431, L91857, L88015, L65373, L76006, L37788, L88432, L76005, L32111, L31587, L69137, L65415, L58615, L53729, L69135, L69136, L69138, L31559, L72044, L37789, L31588, L91306, L81519, L28549, L65374, L89373, L69910, L89017, L53006, L91311, L91308, L90100, L91858, L31558, L75061, L70082, L69886, L65156, L68346, L81515, L65375, L69139, L81516, L68345, L74123, L90542, L70430, L53890, L65414, L58616, L76757, L90099, L88011, L64691, L89478, L74124, L89016, L90527, L72057, L65413, L70083, L80236, L72045, L75062, L70429, L69911, L58617, L80124, L80699, L87874, L89372, L70428, L83111, L20582, L88565, L37865, L86036, L88010, L20581, L89389, L83112, L68378, L90541, L90520, L84032, L60884, L37758, L84199, L76756, L76760, L68730, L83113, L84198, L90554, L87875, L87581, L69867, L78569, L68371, L84033, L69853, L69854, L69909, L89390, L83704, L81791, L81790, L78567, L89913, L89019, L89018, L90523, L90529, L72793, L69869, L84030, L91351, L91352, L87855, L84740, L87845, L87846, L87847, L87849, L87851, L78568, L53014, L87848, L87850, L87854, L76761, L60879, L88009, L76758, L88008, L87582, L88007, L87852, L70081, L80700, L84031, L87853, L68407, L75063, L57556, L70670, L41646, L78563, L88293, L31560, L31561, L39698, L75095, L68424, L78566, L88570, L78564, L78140, L87873, L84702, L88569, L90544, L90543, L41645, L76762, L88334, L88332, L76287, L57557, L57558, L69850, L88335, L37759, L70080, L28547, L78565, L75359, L72791, L29268, L70084, L76763, L70085, L82787, L65378, L28294, L60543, L74408, L58513, L90553, L65377, L91239, L41061, L83699, L69876, L83700, L69877, L84037, L84039, L65379, L89374, L74409, L74406, L90552, L74407, L74405, L74404, L83702, L83698, L69879, L84035, L69875, L83701, L69874, L84038, L65380, L89013, L80829, L87579, L60970, L38383, L38382, L38385, L71342, L20576, L71340, L38384, L20571, L70102, L68732, L71339, L28773, L20570, L28774, L60542, L28770, L28768, L28769, L71140, L28771, L28767, L53185, L69908, L69905, L69906, L81807, L91353, L90545, L69907, L31591, L31590, L91861, L68415, L37792, L37793, L90299, L84739, L39263, L90293, L28410, L28411, L28412, L91355, L28408, L28409, L71139, L91863, L39264, L78531, L81811, L68416, L39262, L77056, L77055, L31603, L31592, L90546, L90547, L90548, L28424, L31602, L28432, L78532, L91356, L91358, L81814, L81812, L91359, L28433, L81808, L81810, L91357, L88877, L81915, L88433, L88434, L69243, L81512, L88243, L88242, L37772, L37773, L65381, L65382, L81916, L72049, L39545, L72050, L65383, L39557, L39546, L39547, L53902, L69317, L57155, L89357, L88563, L81511, L88244, L52999, L53004, L65385, L73081, L81917, L81918, L74125, L72048, L86980, L65384, L87878, L74177, L90101, L53903, L58618, L53904, L58619, L90691, L89358, L69321, L81919, L88435, L82431, L81513, L57152, L74178, L59352, L71141, L87879, L37774, L71230, L71229, L71228, L71142, L71231, L70076, L60878, L80697, L81792, L88250, L89012, L20364, L70086, L68425, L69845, L76764, L88564, L77918, L75590, L74187, L39265, L65550, L90116, L88494, L80701, L69844, L77917, L72461, L68681, L76367, L76369, L88562, L89387, L37762, L65376, L72046, L37790, L88567, L88246, L31589, L69309, L39549, L57165, L52900, L52901, L73086, L84216, L73087, L53546, L53545
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 11.12.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
3940 KON Právoplatný A8.6.1.1
A84193,
A84188
A84193, A84188, A84189, A90638, A85819, A85816, A40234, A70460, A85729, A79103, A90639, A40235, A70461, A74297, A85730, A79104, A90640
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 11.12.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
3941 KON Právoplatný
F4.1,
F4.3
F4.1, F4.3, F4.4
F91152,
F86767
F91152, F86767, F89781, F40881, F41313
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 11.12.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
3942 KON Právoplatný
J4.3.4,
J5.1.1
J4.3.4, J5.1.1, J5.6, J6.2.1.1, J11.1.2, J11.1.2.1
J83854,
J83490
J83854, J83490, J89362, J56580, J78514, J39123, J91778, J78513, J28049, J39127, J91605, J70409, J76546, J58378, J35014, J76561, J91779, J90869, J90590, J40611, J53411, J39125, J81781, J30597, J28048, J77982, J31499, J60246, J22129, J56581, J35015, J30594, J70408, J53694, J53695, J76564, J81782, J60236, J60259, J39124, J70588, J89800, J70581, J79192, J74441, J74442, J39128, J39129, J28050, J70407, J70650, J30593, J30596, J34999, J35000, J70605, J69919, J87656, J87657, J76582, J91408, J22118, J72039, J83571, J52726, J71245, J78482, J76435, J76443, J76448, J76451, J22119, J91770, J90867, J53403, J86886, J79203, J86406, J56585, J22116, J56586, J89444, J91775, J56587, J83863, J60140, J76616, J87658, J89514, J83706, J68650, J83710, J70274, J70275, J72736, J85158, J83778, J85159, J73926, J83707, J91743, J85393, J87427, J69490, J77912, J77913, J80265, J70276, J37664, J91199, J89518, J88673, J85461, J91742, J85099, J90138
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 11.12.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
3943 KON Právoplatný
XH1.1,
XH2.1
XH1.1, XH2.1, XH2.1.1, XH2.2, XH2.3, XH2.4, XH2.5, XH2.6
P57541,
P71215
P57541, P71215, P80777, P77191, P77384, P78844, P77192, P77193, P73822, P78943, P65907, P74199, P73831, P80776, P65906, P73830, P73823, P80775
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 11.12.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
3944 KON Právoplatný XD5.2, XD1.6.1 P82070, P71280 Správny poplatok uhradený 11.12.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
3945 KON Právoplatný XA2.3.1 P76434 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 11.12.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
4191 KON Právoplatný
XF2.8,
XF2.9.1
XF2.8, XF2.9.1, XF2.9.3, XF2.9.6, XF2.10.1, XF2.10.2, XF2.10.3, XF2.10.4, XF2.10.5, XF2.10.6, XF2.10.7, XF2.10.8, XF2.10.9, XF2.11, XF2.1, XF2.9, XF2.12, XF2.13, XF8.2, XF8.3, XF8.4, XF8.5, XF8.6
O75423,
O58613
O75423, O58613, P78016, O75424, O64790, P78017, P91434, O81362, O65288, O64791, O65074, O76670, O65974, O58277, O90470, P89217, O81310, O82041, O56662, O85535, O90469, P90003, O85534, O76002, O68667, O85529, O82389, O80643, P68617, O86510, O86002, P76003, O52535, P60549, P60546, P80264, P82391, P71654, P71655, P73444, P73468, P91284, P79802, P79803, P67934, P71657, P73443, P91282, P79804, O90006, P60548
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 7.3.2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
4512 KON Právoplatný
A8.5.1,
A8.13.1
A8.5.1, A8.13.1, A8.10.2
A26762,
A74999
A26762, A74999, A39591, A22057, A75661, A71119, A82758, A88058, A83297, A26649, A31163, A39592, A36623, A75000, A74355, A82759, A74662, A88059, A75662, A39593, A26650, A83298, A26651, A72975, A74356, A75663, A82760, A36624, A75007, A82761, A82762, A88060, A74663, A71287, A70029, A89896, A91639, A89560, A89897, A91641, A89561, A91640, A89898, A89562, A91642, A81169, A89899, A91643, A84286, A84288, A89991, A81167, A64962, A64967, A81168, A91620, A64969, A64964, A91622, A64970, A64965, A91617, A85746, A91619, A85747, A76827, A76828, A85748, A76829, A81145, A81146
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 3.4.2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
4513 KON Právoplatný
D3,
D6
D3, D6, D7, D8, D9, D11
D87806,
D68640
D87806, D68640, D53682, D79820, D90388, D58789, D76989, D28965, D68495, D29724, D74237, D80720, D79076, D91494, D75029, D79511, D45780, D74071, D88051, D21332, D66000, D64942, D79824, D79821, D90813, D87159, D90277, D79141, D81284, D83143, D86483, D75440, D58125, D84888, D90103, D75958, D88839, D83693, D68639, D90394, D36621, D79143, D53683, D74238, D85805, D87805, D58792, D73717, D29726, D91251, D39353, D64945, D76992, D87809, D88705, D58793, D84890, D68492, D85650, D88704, D74239, D81282, D64944, D90696, D41410, D72302, D29725, D91252, D68493, D53684, D74072, D36620, D76994, D76993, D75957, D58127, D58128, D21334, D22600, D90643, D73389, D65900, D84431, D88591, D36118, D29278, D31721, D21042, D76414, D40726, D80686, D38381, D29614, D88843, D88844, D88841, D88842, D85178, D85179, D85180, D80137, D80136, D75955, D78791, D78792, D89736, D89737, D91485, D29276, D29277, D21050, D36980, D39561, D39562, D31669, D31178, D31179, D31180, D85182, D85183, D85181, D77012, D75953, D77013, D18526, D39227, D18524, D39226, D68916, D36884, D78786, D78787, D91007, D91008, D90035, D36885, D28129
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 3.4.2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
4514 KON Právoplatný
F4.4.1,
F3.2
F4.4.1, F3.2, F3.3
F86767,
F89781
F86767, F89781, F40881, F41313, F40882, F40191, F41470, F91155, F89782, F89783, F41481, F88556, F41312, F91154
Správny poplatok uhradený 3.4.2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
4515 KON Právoplatný
L5.1,
L5.2
L5.1, L5.2, L7.1, L7.2
L69908,
L69905
L69908, L69905, L69906, L81807, L91353, L90545, L69907, L31591, L31590, L91861, L68415, L37792, L37793, L90299, L84739, L39263, L90293, L28410, L28411, L28412, L91355, L89357
Správny poplatok uhradený 3.4.2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
4516 KON Právoplatný XA2.3.1 P76434 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 3.4.2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
4517 KON Právoplatný
XB6.19.1,
XB6.19.2
XB6.19.1, XB6.19.2, XB6.19.3, XB6.19.4, XB6.20, XB14.13.1, XB14.16
P86468,
P86454
P86468, P86454, P86455, P86456, P86457, P86458, P90042, P88722, P91433, K88117, K83933
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 3.4.2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
4518 KON Právoplatný
XD5.2,
XD11.1
XD5.2, XD11.1, XD11.1.2, XD11.1.3, XD11.1.4
P82070,
P70773
P82070, P70773, P77021, P71284, P77020, P90809
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 3.4.2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
4519 KON Právoplatný
XH1.1,
XH2.1
XH1.1, XH2.1, XH2.1.1, XH2.2, XH2.3, XH2.4, XH2.5, XH2.6, XK1.1, XK1.2, XK1.3
P57541,
P71215
P57541, P71215, P80777, P77191, P77384, P78844, P77192, P77193, P73822, P78943, P65907, P74199, P73831, P80776, P65906, P73830, P73823, P80775, P73457, P73455, P81578, P73458, P81525, P75887, P75888, P75889, P73459
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 3.4.2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
5083 KON Právoplatný
F4.4.1,
F3.2
F4.4.1, F3.2, F3.3
F86767,
F89781
F86767, F89781, F40881, F41313, F40882, F40191, F41470, F91155, F89782, F89783, F41481, F88556, F41312, F91154
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 5.6.2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily