[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
1 2 3 4 5 > >>
1 KON Právoplatný A10, A13.2 A20397, A71740 Správny poplatok uhradený 19.12.2011 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1210 KON Právoplatný
B1.1,
B1.2
B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, B3, B4, B5
B20440,
B20436
B20440, B20436, B20437, B20438, B20439, B20441, B20442, B20443, B20444, B20445, B20446, B20447, B20448, B20449, B20450, B20451, B20453, B20454, B20455, B20456, B20457, B20458, B20459, B20701, B20702, B20703, B20709, B20710, B20711, B21034, B21035, B21036, B21037, B21038, B21039, B21040, B21041, B21336, B21337, B21338, B21339, B21340, B21341, B21342, B21343, B21344, B21345, B21346, B21347, B21349, B21351, B21352, B21353, B21355, B21356, B21357, B21359, B21360, B21361, B21377, B21378, B21379, B21380, B21962, B21970, B21973, B21978, B21980, B21982, B21985, B21993, B22043, B22045, B22047, B22352, B22353, B22354, B22356, B22357, B23354, B23355, B23356, B23357, B23358, B23359, B23360, B24740, B24741, B24742, B24743, B24744, B24745, B24746, B24747, B24748, B24749, B24750, B24751, B28059, B28061, B28377, B28378, B28783, B28785, B28787, B28788, B28789, B28790, B28792, B28794, B28800, B28801, B28802, B30568, B30569, B30570, B30571, B30572, B30639, B30640, B30642, B30644, B30645, B30646, B30647, B31166, B31167, B32773, B32774, B35286, B35287, B35288, B35289, B35290, B35291, B35292, B35717, B35719, B35749, B35752, B35813, B35814, B35815, B38895, B38900, B38901, B38902, B38903, B38907, B39457, B39458, B39459, B40840, B40841, B41328, B41565, B41566, B41567, B41568, B50481, B50482, B50483, B50484, B50485, B50486, B50487, B50488, B53055, B53146, B53147, B53155, B53317, B53318, B53319, B53320, B57985, B57986, B57987, B57988, B58351, B58352, B58709, B58717, B59677, B59696, B59697, B59698, B59699, B59700, B59701, B59702, B59703, B59704, B59705, B59706, B59707, B59708, B59711, B59712, B59713, B59714, B59715, B59716, B59717, B59718, B59719, B59720, B59721, B59722, B59723, B59724, B59725, B59847, B59848, B59849, B59850, B59851, B59984, B60430, B60433, B60436, B60582, B60583, B60589, B60590, B60591, B60592, B60593, B60594, B60595, B60597, B60598, B60599, B60600, B60601, B60602, B60603, B60604, B60605, B60606, B60607, B60608, B60677, B60678, B60679, B60695, B60696, B60697, B60698, B60700, B60701, B60702, B60788, B60789, B65960, B65961, B66156, B66157, B66158, B66159, B66160, B66161, B66162, B68964, B68965, B69198, B69199, B69200, B69201, B69202, B69256, B69257, B69258, B69259, B69260, B70306, B70307, B70308, B70309, B70310, B70574, B70987, B70988, B70989, B70990, B70991, B70992, B70993, B70994, B70995, B71583, B71584, B71585, B71586, B71587, B71588, B71589, B71590, B71592, B71593, B71594, B71595, B71597, B71598, B71601, B71602, B71603, B71749, B71750, B71751, B72665, B72668, B72669, B72670, B73296, B73298, B73332, B73333, B73334, B73335, B73336, B73340, B73341, B73515, B73516, B73517, B73518, B73889, B73890, B73891, B73892, B73893, B73894, B73895, B74340, B74341, B74342, B74343, B74345, B77597, B79116, B79808, B79809, B79810, B79950, B79951, B79952, B79954, B79955, B79957, B79958, B79960, B79961, B80014, B80015, B81035, B81036, B81037, B81038, B81039, B81040, B81150, B81151, B81152, B81153, B81157, B81158, B81159, B81668, B82900, B82901, B82902, B82903, B83271, B83272, B83273, B83426, B83427, B83428, B83429, B83430, B83431, B83432, B83433, B83434, B83435, B83436, B83437, B85544, B85545, B85546, B85740, B85741, B85742, B85743, B85744, B85745, B86220, B86240, B86241, B86242, B86243, B86377, B86378, B86379, B86380, B86460, B86461, B86462, B86463, B86464, B87031, B87032, B87033, B87034, B87522, B87604, B87605, B87623, B87625, B87627
Správny poplatok uhradený 23.3.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1211 KON Právoplatný
A8.10.1,
A8.13.3
A8.10.1, A8.13.3, A8.13.4, A8.13.5, A8.18.1, A8.18.2
A60450,
A75072
A60450, A75072, A22193, A23462, A23463, A23464, A73925, A75071, A75075, A75076, A75077, A83825, A84089, A84090, A84282, A84283, A84284, A84285, A84440, A84444, A84447, A87535, A87967
Správny poplatok uhradený 23.3.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1212 KON Právoplatný K4.2
K84600,
K58349
K84600, K58349, K30924, K30925, K30926
Správny poplatok uhradený 23.3.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1522 KON Právoplatný
XA1.2,
XA1.4
XA1.2, XA1.4, XA2.1, XA2.2, XA3.1, XA4.1, XA5.1, XA7.1, XC1.13, XC1.14, XC1.11, XC1.12, XC1.16, XC1.18, XC2.11, XC2.12, XC2.14, XC2.15, XC2.16, XC2.17, XC3.3, XC3.6, XC3.9, XD2.1, XD2.2, XD2.3, XD7.1, XD7.2, XD10.2
P72075,
P81077
P72075, P81077, P59939, P84140, P84139, P84138, P87803, P87437, P59203, P59663, P54217, P54218, P41010, P80041, P59568, J26552, J26564, J83091, P32552, P32553, P32554, J83089, P71255, P81910, J26555, P69128, P69129, P82477, P87924, P71058, P71059, P54369, P22133, P77143, P20099, P54221, P54131, P31833, P54128, P54129, P57276, P31835, P20098, P20100, P77674, P77676, P82481, P82479, P82478, P82480, P74398, P88056, P57437, P59566, P22134, P84485, P84406, P77672, P84486, P81381, P54375, P59946, P64928, P20104, P77673, P72295, P64927, P84051, P89065, P82820, P54373, P71258, P82297, P77668, P71278, P31838, P77669, P77670, P77671, P67941, P75035, P81768, P88191, P81404, P89033, P84418, P32512, P76973, P82330, P75046, P75116, P76975, P81444, P86514, P88114, P81707, P71280, P86890, P88043
Správny poplatok uhradený 7.6.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1523 KON Právoplatný
J6.1.1,
J6.1.2
J6.1.1, J6.1.2, J6.1.3, J6.1.4, J6.2.1.1, J6.2.1.2, J6.2.2.2
J58512,
J79198
J58512, J79198, J32669, J28009, J34327, J72467, J70413, J64800, J28293, J60544, J60545, J39791, J58511, J72468, J59557, J39135, J71250, J32672, J37414, J73143, J73144, J82042, J73145, J73146, J69493, J71251, J60131, J34332, J79203, J86406, J56585, J76616, J87658, J22116, J56586, J56587, J83863, J60140, J72471, J72469, J70421, J22117, J28014, J70422, J39136, J56588, J70591, J56589, J60148, J31498, J53675, J87861, J83503, J39138, J59553, J69950, J28018, J39140, J78495, J39139, J77984, J87843, J79202, J39137, J70590, J28015, J81774, J27419, J28017, J69949, J83502, J86976, J65695, J83504, J78496, J37429, J37427
Správny poplatok uhradený 7.6.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1842 KON Právoplatný J11.1.2
J84196,
J83706
J84196, J83706, J84200, J83710, J70274, J70275, J70276, J72736, J85158, J88673, J85461, J84197, J84201, J83778, J85159, J73926, J83707, J68650, J72737, J85393, J87427, J69490, J77912, J77913, J80265, J85099
Správny poplatok uhradený 24.8.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1877 KON Právoplatný
A8.10.1,
A8.13.1
A8.10.1, A8.13.1, A8.14.1, A8.14.2, A8.17, A8.18.1, A8.18.2
A60450,
A76827
A60450, A76827, A76828, A64962, A81167, A76829, A64964, A81168, A85746, A81169, A85747, A85748, A64965, A64967, A64969, A64970, A84286, A84288, A39619, A39620, A39621, A70262, A82329, A82294, A79266, A79271, A79291, A84283, A84282, A84284, A84285
Správny poplatok uhradený 6.9.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1878 KON Právoplatný XD1.9
P73584,
P73585
P73584, P73585, P73587, P73589, P77144, P73590, P89029, P89028, P74427, P70924, P71280, P84584, P85433, P84489, P83721, P87549, P88375, P85615, P86889, P32514, P81404, P81487, P32505, P70682, P89243, P76983, P84488, P87426
Správny poplatok uhradený 6.9.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1879 KON Právoplatný XA4.1
P84140,
P87803
P84140, P87803, P89159, P84138
Správny poplatok uhradený 6.9.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
2230 KON Právoplatný D12 D88212, D84709 Správny poplatok uhradený 30.11.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
2231 KON Právoplatný A8.10.1, A8.14.1
A60450,
A89745
A60450, A89745, A39619, A39620, A39621
Správny poplatok uhradený 30.11.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
2232 KON Právoplatný J11.1.2 J88763, J85461 Správny poplatok uhradený 30.11.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
2233 KON Právoplatný K4.2
K84600,
K58349
K84600, K58349, K30924, K30925, K30926
Správny poplatok uhradený 30.11.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
2532 KON Právoplatný
L1.2,
L2.2
L1.2, L2.2, L2.3, L3.1, L3.2
L87583,
L72043
L87583, L72043, L81518, L75060, L39697, L80125, L88431, L88015, L65373, L76006, L37788, L88432, L76005, L31587, L69137, L65415, L32111, L58615, L53729, L69135, L69136, L69138, L31559, L72044, L37789, L31588, L81519, L28549, L65374, L89373, L69910, L89017, L53006, L90100, L75061, L70082, L69886, L31558, L65156, L68346, L81515, L65375, L69139, L81516, L68345, L74123, L70430, L53890, L65414, L58616, L76757, L90099, L88011, L64691, L89478, L74124, L89016, L72057, L65413, L70083, L80236, L72045, L75062, L70429, L69911, L58617, L80124, L80699, L87874, L70428, L20582, L37865, L86036, L20581, L68378, L84032, L60884, L37758, L84199, L76756, L76760, L68730, L84198, L87875, L78569, L68371, L84033, L69853, L69854, L89372, L83111, L88565, L88010, L89389, L83112, L83113, L87581, L69867, L69909, L89390, L83704, L81791, L81790, L78567, L89913, L89019, L89018, L72793, L69869, L84030, L87855, L84740, L87845, L87846, L87847, L87849, L87851, L78568, L53014, L87848, L87850, L87854, L76761, L60879, L88009, L76758, L88008, L87582, L88007, L87852, L70081, L80700, L84031, L87853, L68407, L75063, L57556, L70670, L41646, L78563, L88293, L31560, L39698, L75095, L68424, L31561, L78566, L88570, L78564, L78140, L87873, L84702, L88569, L41645, L76762, L88334, L88332, L57558, L69850, L57557, L88335, L37759, L70080, L28547, L78565, L75359, L72791, L29268, L70084, L76763, L70085, L82787
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 11.3.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
2534 KON Právoplatný
K9.10,
K9.13.1
K9.10, K9.13.1, K9.13.2
K88377,
K89715
K88377, K89715, K89926, K70158, K89927, K70157, K89224, K89923, K79542, K79718
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 11.3.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
2744 KON Právoplatný
XH1.1,
XH1.2
XH1.1, XH1.2, XH2.1, XH2.1.1, XH2.2, XH2.3, XH2.4, XH2.5, XH2.6
P57541,
P71215
P57541, P71215, P80777, P77191, P77384, P78844, P77192, P77193, P73822, P78943, P65907, P74199, P73831, P80776, P65906, P73830, P73823, P80775
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 28.3.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
2745 KON Právoplatný
F1.1,
F1.1.1
F1.1, F1.1.1, F1.2, F1.3, F2.1.1, F2.1.2, F2.2, F2.3, F2.4, F3.1, F3.2, F3.3, F4.1, F4.2, F4.3, F4.4, F4.5, F4.6, F5, F6.1, F6.2, F7.1, F7.2, F7.2.1, F7.2.2, F7.2.3, F7.2.4, F7.2.5, F7.2.6, F8, F9.1, F10, F11.1, F11.2, F11.3, F11.4, F11.5
F41257,
F41258
F41257, F41258, F41259, F41260, F41261, F41262, F41263, F53841, F53842, F53845, F53850, F53846, F53847, F88507, F53980, F53992, F53994, F53995, F53996, F53999, F54006, F54008, F54009, F54010, F54011, F54012, F71726, F71727, F71728, F71729, F71730, F71731, F89756, F89746, F89747, F89748, F89047, F89048, F89049, F88498, F88499, F88500, F88501, F88502, F88503, F88504, F88505, F88506, F58212, F58221, F58217, F58208, F58216, F76889, F76890, F76891, F76892, F76893, F74360, F74363, F74362, F74359, F74358, F86356, F86355, F85676, F85679, F85678, F85677, F85680, F39642, F90021, F90022, F90020, F90019, F87492, F87493, F87494, F88516, F88517, F58006, F41316, F40124, F53851, F53852, F72345, F72346, F72347, F88518, F88519, F88508, F88509, F88510, F88511, F88512, F88513, F88514, F88515, F58239, F58234, F58238, F58230, F58229, F53856, F54019, F54026, F54033, F53843, F53844, F53848, F53849, F89754, F89749, F89750, F89751, F89752, F76896, F76897, F79058, F79059, F74366, F74369, F74368, F74365, F74364, F41282, F41284, F41275, F41279, F86358, F86357, F89050, F89051, F85685, F85681, F85683, F85686, F85682, F85684, F87500, F87501, F39646, F87498, F87499, F88520, F88521, F89753, F32882, F32883, F32881, F76898, F76899, F57999, F58003, F82725, F82726, F82724, F32892, F32893, F32894, F76909, F76910, F76911, F76912, F35069, F40149, F40150, F66003, F66004, F66005, F32954, F32955, F32956, F32957, F32958, F32959, F32960, F41209, F41210, F41211, F41212, F41213, F41221, F41222, F41223, F41224, F41225, F41215, F41216, F41217, F22176, F22177, F22178, F71715, F85720, F85721, F60025, F71720, F41226, F85716, F85717, F85718, F85719, F74324, F86784, F80417, F80418, F80419, F40159, F89760, F89761, F89762, F89757, F89758, F89759, F86772, F86773, F86774, F86775, F86785, F86786, F86787, F82743, F82739, F82740, F82741, F82742, F41219, F41220, F85672, F85673, F85674, F85675, F86776, F41227, F71042, F71043, F71044, F73900, F73901, F73902, F73903, F86781, F86782, F86783, F86777, F86778, F86779, F86780, F41238, F41239, F71722, F71723, F58255, F58256, F58247, F58248, F58249, F58251, F58252, F58244, F58245, F58246, F89763, F89764, F89765, F89766, F80395, F80396, F80397, F80402, F80403, F80398, F80399, F80400, F80392, F80393, F80394, F22180, F22186, F22185, F76901, F76902, F74318, F74319, F41231, F41232, F41233, F41234, F41235, F82737, F86792, F86794, F86793, F86788, F86789, F86790, F86791, F85687, F85688, F85689, F85693, F85694, F85695, F85690, F85691, F85692, F85722, F85723, F85724, F85727, F85725, F85726, F22182, F22184, F58263, F58264, F58265, F58270, F58271, F58260, F58261, F58262, F58266, F58267, F58268, F58257, F41249, F71147, F41252, F41253, F41254, F41255, F41256, F41245, F41246, F41247, F41248, F71148, F71149, F71150, F80414, F80415, F80416, F80408, F80409, F80410, F80411, F80412, F80413, F80405, F80406, F80407, F80404, F76905, F76906, F86799, F86800, F86801, F86802, F86803, F86804, F86805, F86795, F86796, F86797, F86807, F86808, F86809, F89769, F89770, F89771, F89772, F89773, F74320, F74321, F40157, F87502, F87497, F87495, F87496, F82738, F86798, F86806, F85710, F85711, F85712, F85696, F85697, F85698, F85699, F85704, F85705, F85706, F85713, F85714, F85715, F85700, F85701, F85702, F85703, F85707, F85708, F85709, F72339, F72340, F41298, F41296, F41289, F41290, F41291, F41292, F41297, F76907, F76908, F71725, F88029, F88030, F88031, F88032, F88033, F88034, F60024, F32925, F32926, F32927, F32928, F32929, F32930, F32923, F32924, F22188, F22189, F41293, F86814, F86815, F86816, F82733, F82732, F82729, F82730, F86810, F86811, F86812, F86813, F82731, F82734, F82735, F82736, F41294, F41469, F89789, F40190, F80694, F41468, F40882, F40191, F41470, F89782, F89783, F41481, F88556, F41312, F37786, F41230, F41471, F85177, F40171, F41228, F89788, F40880, F41229, F41474, F80696, F40192, F41473, F89994, F86767, F87553, F89781, F40881, F88422, F86481, F41313, F75604, F40187, F35075, F75603, F89778, F40185, F40186, F41479, F82904, F76403, F76310, F40177, F83745, F89779, F41314, F89780, F41480, F41315, F40168, F40175, F40174, F40176, F20087, F41299, F86824, F86942, F86943, F35073, F60028, F86944, F32668, F89784, F89785, F89786, F75602, F75605, F75601, F32945, F20085, F40166, F41198, F40165, F20090, F41204, F40162, F41200, F20088, F40160, F40161, F20089, F41208, F20086, F41195, F41196, F32879, F41197, F32921, F40196, F40197, F40199, F83355, F40093, F89777, F22190, F41301, F32885, F32886, F32887, F76900, F32888, F89755, F41302, F41303, F32931, F32935, F32933, F32936
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 28.3.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
2746 KON Právoplatný
A8.1.1.1,
A8.1.1.2
A8.1.1.1, A8.1.1.2, A8.1.2, A8.1.3, A8.3, A8.4.1, A8.4.2, A8.4.2.1, A8.4.2.2, A8.5.1, A8.5.2, A8.6.1.1, A8.6.1.2, A8.6.2.1, A8.6.2.2, A8.7, A8.8, A8.9, A8.10.1, A8.11, A8.12, A8.13, A8.13.1, A8.13.2, A8.13.3, A8.13.4, A8.13.5, A8.14.1, A8.14.2, A8.15.1, A8.15.2, A8.16, A8.17, A8.18.1, A8.18.2
A59449,
A20142
A59449, A20142, A83302, A40883, A20139, A21640, A39595, A75130, A37302, A71920, A83303, A20140, A20141, A65939, A37303, A71972, A39596, A21641, A75131, A36919, A39597, A37305, A40317, A40318, A20143, A37307, A20144, A40319, A37308, A37310, A39603, A37309, A36917, A80078, A80093, A59457, A20135, A22953, A20136, A39600, A36911, A22955, A75133, A75136, A22950, A20138, A20137, A22951, A36913, A89744, A39601, A37312, A60691, A73750, A26347, A37947, A73751, A60692, A75016, A37948, A81007, A73747, A30402, A73748, A26351, A39618, A83295, A36627, A86644, A86645, A28812, A72961, A72988, A36628, A74779, A64788, A65580, A28414, A28415, A64789, A88380, A25863, A25864, A76417, A25865, A52621, A25866, A25867, A76419, A21645, A39615, A86641, A74994, A76420, A86642, A52623, A21646, A39616, A76422, A39345, A52626, A52627, A37704, A37705, A26762, A39591, A22057, A74999, A83297, A26649, A31163, A39592, A75661, A36623, A71119, A82758, A75000, A88058, A39593, A26650, A74355, A83298, A82759, A82762, A74662, A88059, A74356, A26651, A72975, A82760, A36624, A71287, A75662, A75007, A75663, A74663, A88060, A82761, A72976, A75008, A26655, A39717, A74357, A39594, A36625, A75664, A84193, A84188, A85816, A40234, A84189, A70460, A85729, A85819, A79103, A40235, A85821, A85817, A85822, A70461, A85730, A74297, A59128, A79104, A85825, A26355, A84190, A85827, A85649, A30398, A89743, A85828, A85830, A59130, A59131, A85831, A85836, A53642, A84191, A40237, A30401, A70462, A59129, A84192, A65002, A30400, A83307, A86445, A60686, A68033, A83311, A86447, A83308, A60687, A74997, A85116, A86444, A73015, A36317, A84290, A21643, A81743, A73017, A73861, A86446, A72990, A79733, A76802, A76809, A81744, A81745, A72994, A68034, A79735, A80112, A87968, A73019, A68035, A79737, A72992, A76794, A76797, A76803, A76791, A76798, A76808, A76812, A76815, A60688, A21644, A79739, A72996, A74661, A87969, A73022, A76805, A73021, A68037, A36316, A73009, A76361, A73007, A73011, A72998, A84099, A84085, A73000, A68038, A84092, A76362, A84093, A68039, A73013, A73002, A79776, A73004, A84098, A79777, A79778, A76363, A76364, A76365, A68779, A28469, A68777, A35768, A68781, A35771, A28468, A68791, A68789, A68793, A68783, A35774, A68795, A68785, A35777, A68797, A68799, A84121, A83299, A84122, A17415, A17418, A17416, A83300, A38870, A83301, A69445, A69447, A69449, A83028, A89369, A71035, A65570, A65573, A89401, A89402, A65571, A71036, A38378, A71154, A70262, A89280, A89281, A65923, A89283, A89282, A80922, A80923, A80924, A80931, A39608, A80932, A79743, A80925, A39610, A80933, A80926, A26348, A79744, A80927, A79749, A80928, A79750, A80929, A80930, A89896, A76827, A76828, A64962, A89897, A81167, A76829, A64964, A81168, A89898, A89991, A85746, A81169, A85747, A85748, A64965, A89899, A64967, A64969, A64970, A84286, A84288, A90028, A82445, A73730, A36630, A35704, A73124, A88651, A70511, A75072, A75076, A75077, A75071, A75075, A87535, A23463, A84447, A84090, A23462, A84440, A84089, A84444, A87967, A23464, A83825, A22193, A73925, A82294, A39619, A39620, A39621, A82329, A60450, A89745, A77025, A83234, A81183, A81184, A84474, A84497, A88583, A88584, A77802, A88585, A79266, A79271, A79291, A84283, A84282, A84284, A84285
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 28.3.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
2747 KON Právoplatný
XA4.1,
XA4.1.1
XA4.1, XA4.1.1, XA3.1
P89159,
P84140
P89159, P84140, P87803, P84138, P84139
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 28.3.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
2748 KON Právoplatný J11.1.2
J89091,
J83706
J89091, J83706, J83710, J70274, J70275, J70276, J72736, J85158, J83778, J85159, J73926, J83707, J68650, J85393, J87427, J69490, J77912, J77913, J80265, J85099
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 28.3.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
2749 KON Právoplatný
XD1.9,
XD1.6.1
XD1.9, XD1.6.1, XD1.7.1
P87426,
P84488
P87426, P84488, P89583, P76983, P89243, P70682, P32505, P81487, P81404, P32514, P86889, P71280, P87549, P88375, P85615, P89468, P83721, P73584, P73585, P73587, P73589, P77144, P73590, P85433, P84489, P70924, P84584, P74427, P89028, P89029, P88106, P89916
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 28.3.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
2750 KON Právoplatný
K3.5.1,
K5.1
K3.5.1, K5.1, K4.2, K9.11.1, K9.11.2
K83510,
K84600
K83510, K84600, K58349, K30924, K30925, K30926, K89460, K89924, K89925
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 28.3.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
3058 KON Právoplatný J4.3.4
J39125,
J81781
J39125, J81781, J30597, J28048, J77982, J31499, J60246
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 26.6.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
3059 KON Právoplatný
XH1.1,
XH1.2
XH1.1, XH1.2, XH2.1, XH2.1.1, XH2.2, XH2.3, XH2.4, XH2.5, XH2.6
P57541,
P71215
P57541, P71215, P80777, P77191, P77384, P78844, P77192, P77193, P73822, P78943, P65907, P74199, P73831, P80776, P65906, P73830, P73823, P80775
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 26.6.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily