[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
<< < 4 5 6 7 8
1879 KON Právoplatný XA4.1
P84140,
P87803
P84140, P87803, P89159, P84138
Správny poplatok uhradený 6.9.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1878 KON Právoplatný XD1.9
P73584,
P73585
P73584, P73585, P73587, P73589, P77144, P73590, P89029, P89028, P74427, P70924, P71280, P84584, P85433, P84489, P83721, P87549, P88375, P85615, P86889, P32514, P81404, P81487, P32505, P70682, P89243, P76983, P84488, P87426
Správny poplatok uhradený 6.9.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1877 KON Právoplatný
A8.10.1,
A8.13.1
A8.10.1, A8.13.1, A8.14.1, A8.14.2, A8.17, A8.18.1, A8.18.2
A60450,
A76827
A60450, A76827, A76828, A64962, A81167, A76829, A64964, A81168, A85746, A81169, A85747, A85748, A64965, A64967, A64969, A64970, A84286, A84288, A39619, A39620, A39621, A70262, A82329, A82294, A79266, A79271, A79291, A84283, A84282, A84284, A84285
Správny poplatok uhradený 6.9.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1842 KON Právoplatný J11.1.2
J84196,
J83706
J84196, J83706, J84200, J83710, J70274, J70275, J70276, J72736, J85158, J88673, J85461, J84197, J84201, J83778, J85159, J73926, J83707, J68650, J72737, J85393, J87427, J69490, J77912, J77913, J80265, J85099
Správny poplatok uhradený 24.8.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1523 KON Právoplatný
J6.1.1,
J6.1.2
J6.1.1, J6.1.2, J6.1.3, J6.1.4, J6.2.1.1, J6.2.1.2, J6.2.2.2
J58512,
J79198
J58512, J79198, J32669, J28009, J34327, J72467, J70413, J64800, J28293, J60544, J60545, J39791, J58511, J72468, J59557, J39135, J71250, J32672, J37414, J73143, J73144, J82042, J73145, J73146, J69493, J71251, J60131, J34332, J79203, J86406, J56585, J76616, J87658, J22116, J56586, J56587, J83863, J60140, J72471, J72469, J70421, J22117, J28014, J70422, J39136, J56588, J70591, J56589, J60148, J31498, J53675, J87861, J83503, J39138, J59553, J69950, J28018, J39140, J78495, J39139, J77984, J87843, J79202, J39137, J70590, J28015, J81774, J27419, J28017, J69949, J83502, J86976, J65695, J83504, J78496, J37429, J37427
Správny poplatok uhradený 7.6.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1522 KON Právoplatný
XA1.2,
XA1.4
XA1.2, XA1.4, XA2.1, XA2.2, XA3.1, XA4.1, XA5.1, XA7.1, XC1.13, XC1.14, XC1.11, XC1.12, XC1.16, XC1.18, XC2.11, XC2.12, XC2.14, XC2.15, XC2.16, XC2.17, XC3.3, XC3.6, XC3.9, XD2.1, XD2.2, XD2.3, XD7.1, XD7.2, XD10.2
P72075,
P81077
P72075, P81077, P59939, P84140, P84139, P84138, P87803, P87437, P59203, P59663, P54217, P54218, P41010, P80041, P59568, J26552, J26564, J83091, P32552, P32553, P32554, J83089, P71255, P81910, J26555, P69128, P69129, P82477, P87924, P71058, P71059, P54369, P22133, P77143, P20099, P54221, P54131, P31833, P54128, P54129, P57276, P31835, P20098, P20100, P77674, P77676, P82481, P82479, P82478, P82480, P74398, P88056, P57437, P59566, P22134, P84485, P84406, P77672, P84486, P81381, P54375, P59946, P64928, P20104, P77673, P72295, P64927, P84051, P89065, P82820, P54373, P71258, P82297, P77668, P71278, P31838, P77669, P77670, P77671, P67941, P75035, P81768, P88191, P81404, P89033, P84418, P32512, P76973, P82330, P75046, P75116, P76975, P81444, P86514, P88114, P81707, P71280, P86890, P88043
Správny poplatok uhradený 7.6.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1212 KON Právoplatný K4.2
K84600,
K58349
K84600, K58349, K30924, K30925, K30926
Správny poplatok uhradený 23.3.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1211 KON Právoplatný
A8.10.1,
A8.13.3
A8.10.1, A8.13.3, A8.13.4, A8.13.5, A8.18.1, A8.18.2
A60450,
A75072
A60450, A75072, A22193, A23462, A23463, A23464, A73925, A75071, A75075, A75076, A75077, A83825, A84089, A84090, A84282, A84283, A84284, A84285, A84440, A84444, A84447, A87535, A87967
Správny poplatok uhradený 23.3.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1210 KON Právoplatný
B1.1,
B1.2
B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, B3, B4, B5
B20440,
B20436
B20440, B20436, B20437, B20438, B20439, B20441, B20442, B20443, B20444, B20445, B20446, B20447, B20448, B20449, B20450, B20451, B20453, B20454, B20455, B20456, B20457, B20458, B20459, B20701, B20702, B20703, B20709, B20710, B20711, B21034, B21035, B21036, B21037, B21038, B21039, B21040, B21041, B21336, B21337, B21338, B21339, B21340, B21341, B21342, B21343, B21344, B21345, B21346, B21347, B21349, B21351, B21352, B21353, B21355, B21356, B21357, B21359, B21360, B21361, B21377, B21378, B21379, B21380, B21962, B21970, B21973, B21978, B21980, B21982, B21985, B21993, B22043, B22045, B22047, B22352, B22353, B22354, B22356, B22357, B23354, B23355, B23356, B23357, B23358, B23359, B23360, B24740, B24741, B24742, B24743, B24744, B24745, B24746, B24747, B24748, B24749, B24750, B24751, B28059, B28061, B28377, B28378, B28783, B28785, B28787, B28788, B28789, B28790, B28792, B28794, B28800, B28801, B28802, B30568, B30569, B30570, B30571, B30572, B30639, B30640, B30642, B30644, B30645, B30646, B30647, B31166, B31167, B32773, B32774, B35286, B35287, B35288, B35289, B35290, B35291, B35292, B35717, B35719, B35749, B35752, B35813, B35814, B35815, B38895, B38900, B38901, B38902, B38903, B38907, B39457, B39458, B39459, B40840, B40841, B41328, B41565, B41566, B41567, B41568, B50481, B50482, B50483, B50484, B50485, B50486, B50487, B50488, B53055, B53146, B53147, B53155, B53317, B53318, B53319, B53320, B57985, B57986, B57987, B57988, B58351, B58352, B58709, B58717, B59677, B59696, B59697, B59698, B59699, B59700, B59701, B59702, B59703, B59704, B59705, B59706, B59707, B59708, B59711, B59712, B59713, B59714, B59715, B59716, B59717, B59718, B59719, B59720, B59721, B59722, B59723, B59724, B59725, B59847, B59848, B59849, B59850, B59851, B59984, B60430, B60433, B60436, B60582, B60583, B60589, B60590, B60591, B60592, B60593, B60594, B60595, B60597, B60598, B60599, B60600, B60601, B60602, B60603, B60604, B60605, B60606, B60607, B60608, B60677, B60678, B60679, B60695, B60696, B60697, B60698, B60700, B60701, B60702, B60788, B60789, B65960, B65961, B66156, B66157, B66158, B66159, B66160, B66161, B66162, B68964, B68965, B69198, B69199, B69200, B69201, B69202, B69256, B69257, B69258, B69259, B69260, B70306, B70307, B70308, B70309, B70310, B70574, B70987, B70988, B70989, B70990, B70991, B70992, B70993, B70994, B70995, B71583, B71584, B71585, B71586, B71587, B71588, B71589, B71590, B71592, B71593, B71594, B71595, B71597, B71598, B71601, B71602, B71603, B71749, B71750, B71751, B72665, B72668, B72669, B72670, B73296, B73298, B73332, B73333, B73334, B73335, B73336, B73340, B73341, B73515, B73516, B73517, B73518, B73889, B73890, B73891, B73892, B73893, B73894, B73895, B74340, B74341, B74342, B74343, B74345, B77597, B79116, B79808, B79809, B79810, B79950, B79951, B79952, B79954, B79955, B79957, B79958, B79960, B79961, B80014, B80015, B81035, B81036, B81037, B81038, B81039, B81040, B81150, B81151, B81152, B81153, B81157, B81158, B81159, B81668, B82900, B82901, B82902, B82903, B83271, B83272, B83273, B83426, B83427, B83428, B83429, B83430, B83431, B83432, B83433, B83434, B83435, B83436, B83437, B85544, B85545, B85546, B85740, B85741, B85742, B85743, B85744, B85745, B86220, B86240, B86241, B86242, B86243, B86377, B86378, B86379, B86380, B86460, B86461, B86462, B86463, B86464, B87031, B87032, B87033, B87034, B87522, B87604, B87605, B87623, B87625, B87627
Správny poplatok uhradený 23.3.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1 KON Právoplatný A10, A13.2 A20397, A71740 Správny poplatok uhradený 19.12.2011 Ministerstvo zdravotníctva Detaily