[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
<< < 2 3 4 5 6 > >>
11414 KON Právoplatný K9.7, K9.5.2
K85132,
K96650
K85132, K96650, K96648, K96649, K96651, K96647, K0060A, K95068, K65523, K68108, K68109, K68110, K77120, K96640, K96641
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 7.9.2021 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
11413 KON Právoplatný B2.2, B1.1 B89453 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 7.9.2021 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
11411 KON Právoplatný XC4.11 P96625, P96626 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 7.9.2021 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
11410 KON Právoplatný XC2.12
P22134,
P84406
P22134, P84406, P59946, P64928, P84486, P81381, P54375, P87924
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 7.9.2021 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
11409 KON Právoplatný
XB8.4.19,
XB9.2.3
XB8.4.19, XB9.2.3, XB9.2.4, XB9.2.5, XB9.2.10, XB9.2.11
P92122,
P72711
P92122, P72711, P94952, P72235, P94738, P72464, P0650A, P81071, P72721, P74802, P94409, P88743, P88746, P88744, P96567, P89112, P60936, P86374, P72765, P91686, P77096, P78123, P91569, P83399, P91570, P91573, P83466, P99282, P94800
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 7.9.2021 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
11408 KON Právoplatný XB6.19.5 P1268A Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 7.9.2021 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
11405 KON Právoplatný G8.3.6 G92251, G98237 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 24.8.2021 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
11265 KON Právoplatný XC5.14, XC5.15
P59960,
P59961
P59960, P59961, P1374A, P1407A, P1408A, P94652, J93818, P91706, P0662A, P97533, P97530, P97531
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 26.5.2021 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
10915 KON Podaný
XC4.11,
XB14.23
XC4.11, XB14.23, XB5.7, XB9.2.4, XB9.2.5, XB9.1.2, XB2.3.1, XB2.5.1, XB14.49.9, XB14.49.8, XD1.6, XD1.7, XB14.7, XD5.1, XB14.2, XL1.4, XB3.2, XB3.3, XB3.1, XA3.1, XB6.13.1, XB2.4, XB2.5, XB2.3, XB14.49.12, XD13.1, XD9.2, XI1.4, XB6.1, XB14.20, XB9.2.2.1, XB7.1, XB7.4, XB7.3, XB14.37, XB14.9, XB14.8, XF2.8, XB2.8, XB6.13, XB6.14, XB6.15.1, XB6.14.1, XB6.15, XI1.1, XB9.2.8, XB14.49.21, XB8.3.3, XB8.3.1, XB8.3.6, XB14.49.20, XB14.38, XB9.7, XB7.11.1.3, XB9.1.5.12, XH1.5, XC5.8, XD6.1, XD1.5, XB14.19, XB7.9.3, XB7.11.1.2, XC2.13, XB8.2.12, XB8.3.20, XF2.10.1, XF2.10.3, XF2.10.4, XF2.10.5, XB14.49.14, XB6.3, XB14.15.1, XB6.6, XB5.3, XB14.40, XB14.32, XB14.33.1, XB14.33.2, XB9.1.6, XA1.12, XB14.22, XB9.1.5.5, XB9.1.5.11, XB8.4.19, XB8.4.7, XB8.4.5, XB8.4.18, XB8.4.2, XB8.4.10, XB14.21, XB14.26, XK1.3, XH1.1, XB6.21.1, XB6.17.1, XB9.1.1.1, XB12.1, XC5.1, XC5.2, XB7.11.2.6, XB7.11.2.7, XB7.11.1.4, XB7.11.1.5, XB4.1, XB6.19.1, XB6.2, XB14.49.2, XB7.10, XB6.5, XC5.4, XB9.1.5.1, XB11.1, XA4.3, XB14.34.1, XC4.4.1, XC1.8, XC4.4.2, XB5.4, XB13.2.3, XB14.10, XB3.5, XB13.1.1, XC1.15, XC2.1, XC2.17, XC2.4, XC1.1, XC1.2, XC2.3, XD11.1, XD11.2, XD11.4, XB10.5, XB10.2, XB10.6, XB10.11, XB10.10, XB10.1, XB10.14, XB10.4, XB10.3, XB10.13, XB14.1.2, XB14.1.3, XB8.1.3, XB13.1.5, XC4.8.2, XB14.1.1, XD1.8, XA2.1, XA2.2, XA1.11, XC4.4.5, XC4.7.2, XB6.4, XB6.9, XB9.1.1.3, XD1.2, XD1.3, XD1.1, XF2.10.2, XB14.45.9, XB7.2, XB5.10, XB5.9, XB3.4, XB14.5, XC4.1.6, XB14.28.1, XB14.34.2, XB8.4.14, XC4.2.9, XC4.5.5, XC4.6.6, XC4.3.4, XC4.2.8, XE1.1, XE1.2, XE1.5.1, XE1.6.1, XC4.5.2, XD1.11, XC4.10.4, XC4.3.2, XC4.2.5, XC4.3.3, XC4.1.5, XC4.3.1, XC4.5.1, XC4.5.4, XC4.2.1, XE1.4.1, XB7.9.2, XB7.11.4, XB7.11.1.1, XB7.11.2.5, XB7.11.2.2, XB7.11.2.1, XC3.12, XB5.6.2, XD2.1, XD2.2, XD2.3, XB14.30, XB14.49.6, XB14.49.13, XB8.1.8, XB8.2.2, XB8.2.1, XB8.2.3, XB8.2.6, XB8.2.8, XB8.2.4, XB8.2.15, XB8.2.11, XB8.2.10, XB8.2.7, XB8.2.5, XB8.3.5, XB14.24.2, XF4.1, XB6.8, XD8.1, XB6.21.2, XB2.2, XF8.3, XB9.1.5.13, XB14.45.3, XB14.47.2, XB5.5, XB14.47.1, XB5.4.1, XB5.6.1, XD10.3, XJ1.1, XB8.4.15, XB13.1.4, XB11.3, XB11.7, XB11.6, XB13.2.2, XC2.15, XC2.2, XC1.9, XC1.7, XC1.3, XC1.13, XC1.4, XB9.2.1, XC3.5, XC2.5, XC2.11, XC2.14, XC2.18, XC2.8, XC3.1, XH2.3.1, XB14.43, XB14.14, XB8.3.18, XC3.3, XB5.12, XB14.3, XB9.2.3, XD9.1, XK1.1, XB14.42, XC4.5.6, XC4.3.6, XA1.9, XD4.1, XB14.49.15, XB13.2.6, XB9.1.4.3, XB14.44, XD1.6.1, XD1.7.1, XB9.2.10, XB13.2.5, XB13.2.4, XC5.6, XD1.9, XD5.4, XD5.3, XH1.2.2, XD1.9.2, XB14.44.1, XL2.1, XA1.2, XJ1.4, XK1.2, XB2.9, XA4.1, XB2.10, XB14.49.22, XB14.49.10, XC5.13, XB7.5, XB7.6, XB7.7, XB7.8, XC4.7.1, XC3.2, XL2.3, XG3.5, XC1.17, XB7.11.1.6, XB7.11.2.9, XB1.2, XC4.2.4, XC2.7, XC1.5, XB11.9, XB14.49.5.1, XB14.49.1, XH1.3, XD1.9.3, XD3.1, XC5.14, XE1.5.2, XE1.5.3, XE1.7, XC5.3, XC3.6, XI1.3.1, XH1.4, XG1.1, XG1.1.1, XD12.1, XD7.1, XB9.2.6, XF7.2, XC4.4.3.2, XD6.2, XC4.1.2, XC4.6.2, XC4.4.4, XI1.3.2, XC4.1.4, XC4.8.3, XC4.6.4, XJ1.1.1, XD1.12.1, XD1.12.2, XD1.10, XG1.2.1, XD7.2, XA5.1, XA6.1, XG1.2, XC1.11, XC2.12, XC3.10, XB2.6, XI1.2, XB14.18.1, XB8.3.14, XF2.9.1, XB14.49.5.3, XC5.3.1, XC5.5.1, XC5.18, XB11.8, XA1.9.1, XL1.6, XL1.5, XG3.2, XG3.3, XG3.4, XB7.9.1, XB2.7, XB9.1.5.14, XB14.28.2, XB14.9.1, XB14.13, XB8.3.2, XB14.13.1, XB8.4.4, XB8.4.16, XB8.4.6, XB6.16.1, XB8.4.12, XB8.4.8, XB8.4.3, XB8.4.1, XB8.4.9, XB14.25, XB8.3.21, XB14.24.1, XB8.3.4, XB14.4, XB14.11.1, XB14.49.16, XD13.2, XB14.17.2, XB8.4.11, XB14.45.2, XB8.3.11, XB8.3.12, XB14.18.2, XB14.7.1, XB8.3.16, XB14.45.8, XB14.45.7, XB8.3.13, XB14.16.3, XB8.3.7, XB14.24, XB8.4.13, XB8.4.17, XB8.3.8, XB14.16.2, XB14.45.10, XB14.29, XB8.3.17, XA1.6, XB14.46.1, XD5.4.1, XC4.3.7, XC5.9, XC5.7, XC5.11, XD10.1, XC5.5, XH2.1, XB6.7, XB6.11, XF2.14, XD10.2, XC4.6.5, XC4.8.1, XC4.9.1, XC4.6.3, XC4.6.1, XB1.1, XH2.5, XB14.49.5.2, XL2.2, XC1.18, XC5.10, XE1.6.2, XE1.4.2, XC4.10.1, XB7.11.2.3, XB7.11.2.8, XB13.1.3, XB8.3.10, XB8.3.15, XB14.49.4, XB8.2.9, XB9.2.11, XC1.14, XC2.10, XD11.3, XC5.15, XC3.8, XD5.2, XH2.4.1, XH2.6, XH2.4.2, XD14.3, XH2.3, XH2.2, XB5.11, XA2.3.1, XA1.4, XA3.2, XA4.2, XA4.1.2, XA4.1.3, XA3.3, XG3.7, XD14.1, XD14.2, XL1.2.2, XL1.1, XL1.2.1, XD1.4, XB14.45.1, XB13.1.6, XF8.2, XB8.2.14, XB14.25.1, XC4.9.3, XB9.1.5.7, XF8.6, XF8.4, XB9.1.5.3, XC4.2.2, XB14.49.19, XC4.1.3, XC4.1.1, XB9.2.2.2, XB8.1.5, XB1.3, XB9.1.4.1, XA1.5, XB11.2, XB14.27, XA4.1.1, XL1.3, XG1.3, XG2.1, XG2.2, XG2.4, XG2.3, XB6.22, XA1.3, XA1.1, XB14.39, XB10.9, XG1.4, XC3.7, XB8.3.19, XC1.19, XB14.45.5, XC1.16, XC2.16, XB14.45.6, XB9.1.5.2, XB9.1.5.8, XB8.1.6, XB14.49.30, XB14.35, XB13.1.2, XC5.12, XH1.2.1, XJ1.2, XJ1.3, XH1.6, XF8.5, XB14.49.17, XB14.31, XF2.9.3, XF2.9.2, XF2.11, XF2.12, XB11.4, XH2.7, XH2.1.1, XB9.1.5.4, XB9.1.7.1, XB9.1.5.9, XB9.1.3, XB9.1.5.6, XB9.1.5.10, XB9.1.1.2, XB9.1.1.4, XB9.1.4.2, XB9.2.7, XB9.5.1, XA7.1, XB14.45.4, XA3.4, XF5.2, XA1.10, XB14.49.3, XB14.49.25, XB14.49.18, XB8.1.2, XH1.7, XH2.1.2, XC5.17, XB9.6, XB13.2.1, XB14.49.28, XB11.5, XG1.5, XD1.13, XC4.10.3, XC3.13, XB2.3.1.1, XB6.19.4, XD10.4, XB6.19.2, XB6.16.2, XD1.9.1, XB14.15.2, XB14.45.11, XB6.19.3, XB14.39.1, XC3.4, XC3.9, XB9.5.2, XC4.3.5, XD8.2, XC4.10.2, XG3.1, XG3.6, XB6.20, XB14.17.1, XC4.6.7, XC4.5.3, XB7.11.2.4, XB10.12, XA1.7, XA1.8, XC4.2.6, XC4.2.7, XB8.2.13, XC4.4.3.1, XB8.1.4, XB14.49.11, XB14.34.3, XB6.18, XB6.17.2, XB9.2.8.1, XB8.1.1
X04499,
X04500
X04499, X04500, X02247, X00751, X02923, X02922, X01536, X00652, X00668, X02889, X02887, X03571, X03570, X00569, X00560, X00953, X02343, X00917, X01107, X01830, X04852, X04853, X04851, X00045, X00042, X00043, X00044, X02219, X00664, X00675, X00655, X02936, X01334, X03364, X03719, X00786, X01260, X02849, X01471, X02658, X01473, X02657, X00674, X04033, X02100, X00816, X00815, X02985, X04450, X02270, X00970, X00964, X02336, X03233, X00885, X00884, X00892, X00897, X00886, X00893, X00896, X01307, X00840, X00839, X03513, X02448, X03343, X02575, X02468, X02675, X03661, X03656, X01047, X00684, X01174, X00846, X00848, X00845, X00847, X00844, X02300, X03801, X00784, X04862, X04083, X03848, X01518, X00088, X00979, X01191, X02161, X02304, X00430, X02669, X04191, X04563, X02067, X02068, X02069, X02070, X02080, X03988, X02071, X03989, X03987, X03833, X03832, X03835, X00802, X00977, X00804, X00733, X00732, X02347, X00731, X01041, X03663, X02299, X03434, X03433, X03100, X00034, X01744, X03583, X02775, X02791, X05063, X00888, X00882, X03326, X02769, X02744, X02743, X02806, X02778, X02777, X02785, X00993, X01664, X03083, X01124, X01815, X01535, X03234, X02932, X00913, X02359, X03206, X03205, X01364, X01401, X00832, X02360, X03319, X03317, X03316, X03318, X02200, X02290, X03896, X03676, X04744, X04844, X02973, X03911, X02934, X03501, X03058, X03546, X03457, X04444, X00826, X03396, X03785, X02391, X01576, X03545, X02751, X02752, X02845, X02276, X02353, X01024, X01025, X03369, X02801, X02802, X01013, X03359, X02413, X00468, X02406, X01937, X00724, X00741, X00723, X00742, X00722, X03013, X00971, X03509, X02181, X02900, X01206, X00635, X00403, X00398, X00399, X00400, X02407, X00416, X00607, X00413, X01136, X00283, X00288, X00284, X00289, X00630, X00629, X03695, X02385, X02386, X00632, X00280, X00281, X00282, X00272, X00273, X03738, X00600, X00609, X00608, X00409, X00410, X00194, X03514, X00806, X03822, X00807, X00791, X01451, X00792, X01409, X01135, X01705, X01704, X03109, X01593, X02285, X02321, X01190, X01187, X01122, X01121, X01116, X01115, X01119, X01118, X01117, X01247, X01272, X01183, X01179, X02472, X02387, X02286, X00902, X01004, X00906, X00905, X00907, X01176, X00880, X00877, X00879, X00878, X00867, X00854, X00859, X00857, X01449, X00861, X00856, X00855, X01192, X01189, X01800, X00904, X01663, X02274, X02613, X03491, X02994, X01936, X00910, X00109, X00125, X00142, X02996, X00036, X00037, X00033, X02357, X01957, X01956, X00716, X00685, X00799, X00871, X02738, X02739, X01228, X01230, X02474, X01128, X01049, X01050, X03023, X00721, X00739, X00067, X00078, X00058, X02062, X02063, X02059, X02061, X03985, X03986, X02060, X03990, X03991, X04438, X02064, X02065, X02837, X00689, X00698, X01280, X01284, X03117, X00760, X03688, X03689, X05036, X05035, X05037, X04411, X04419, X02376, X02375, X02365, X02377, X02366, X01752, X04460, X04723, X01574, X01573, X03894, X03415, X03257, X03254, X03252, X03251, X00771, X00772, X04459, X03794, X03793, X03795, X03792, X04458, X04461, X04413, X04417, X03955, X04410, X04415, X04412, X04421, X03563, X01953, X01849, X04164, X01034, X01249, X01253, X03372, X02807, X03339, X01944, X01942, X01931, X01939, X01932, X02009, X02015, X01347, X01346, X01554, X01555, X04794, X04793, X04795, X00050, X00062, X00073, X05042, X03531, X02017, X01855, X02018, X01846, X03171, X02021, X01851, X01921, X03428, X01857, X01860, X02411, X02412, X01920, X01856, X01859, X03708, X03707, X03705, X03706, X03704, X03307, X02271, X01348, X02151, X02135, X02143, X02152, X02141, X02240, X02142, X02146, X02165, X02182, X02145, X02150, X02163, X02183, X02166, X02188, X02169, X02241, X02184, X02153, X02197, X02201, X02213, X02185, X02160, X02147, X02157, X02204, X02140, X02191, X02139, X02144, X02155, X02211, X02208, X02159, X02190, X02212, X02216, X02210, X02209, X02323, X02202, X02207, X02324, X02167, X02203, X02156, X02168, X02186, X05052, X02451, X01969, X03092, X03095, X03098, X01950, X01040, X03435, X02901, X02972, X02971, X02616, X02543, X02541, X02452, X02548, X00995, X04340, X02633, X04893, X04849, X04896, X05039, X02444, X02645, X03139, X04894, X03140, X04783, X02499, X02497, X02568, X02570, X04190, X02631, X04429, X05019, X02634, X02626, X00994, X03144, X05058, X01712, X04487, X03485, X04895, X04506, X04959, X02551, X02552, X04932, X04869, X03555, X02659, X03464, X02504, X01708, X02370, X02696, X02461, X00925, X04070, X00924, X03119, X00868, X00865, X00872, X00757, X00752, X02001, X01111, X00927, X00237, X03471, X00666, X00679, X00650, X00659, X02094, X03542, X03543, X03544, X03001, X00974, X03248, X03249, X03398, X00759, X00754, X02699, X02713, X00747, X00736, X04306, X02948, X00777, X04816, X02702, X02703, X00740, X00749, X00734, X00735, X04779, X04839, X01728, X00728, X00725, X00726, X00746, X00744, X01729, X04758, X03497, X01575, X04680, X03554, X03447, X04448, X04447, X01309, X01106, X01105, X03104, X02834, X02835, X03334, X03335, X03336, X03028, X02632, X02843, X02829, X02993, X02418, X02419, X02284, X02420, X00460, X03768, X00464, X05065, X05066, X01239, X02238, X00355, X00323, X00290, X00271, X04446, X04996, X04995, X04073, X04075, X04078, X04077, X04082, X04080, X04081, X04079, X04074, X04076, X02864, X02891, X00455, X04087, X04086, X04089, X04090, X04094, X04092, X04097, X04114, X04095, X04093, X04096, X04098, X04099, X04072, X04071, X04714, X04715, X00397, X00407, X04049, X04050, X03073, X03165, X03787, X03231, X03666, X03667, X03664, X03665, X01747, X01746, X03232, X01724, X02248, X04482, X04481, X04483, X01781, X03122, X00673, X04407, X04408, X04405, X04406, X02193, X02198, X02194, X00795, X03150, X00454, X04679, X02567, X02571, X02573, X00931, X03566, X03565, X01589, X00658, X00657, X02776, X01254, X01255, X02905, X04106, X04109, X03978, X00720, X00738, X02346, X03710, X03709, X01711, X00241, X01998, X01996, X03368, X02537, X00184, X02890, X02926, X03049, X01725, X01133, X01134, X01592, X01410, X01067, X02618, X02305, X02310, X02172, X01585, X01048, X02876, X03363, X01402, X02892, X03169, X02925, X03502, X01586, X00266, X00263, X00264, X00265, X03534, X01380, X03099, X03094, X03096, X03097, X00074, X00063, X00051, X00216, X00204, X03849, X04897, X03399, X01070, X03480, X03017, X01934, X01738, X01756, X00798, X00978, X02559, X02557, X01773, X00016, X01652, X04353, X03493, X01812, X01761, X03939, X03938, X00048, X04519, X04103, X02348, X02442, X01717, X02217, X04866, X02965, X01361, X02640, X01276, X01277, X01274, X01275, X00822, X00821, X00819, X01952, X02316, X02317, X02318, X00393, X00392, X00452, X00395, X00394, X00453, X03556, X03557, X03558, X01938, X00928, X01806, X00827, X01144, X01089, X01202, X01197, X01203, X02326, X02177, X01235, X03340, X02833, X02832, X03847, X03846, X01863, X01869, X00606, X00419, X00302, X00293, X00421, X04003, X00309, X00296, X00297, X00310, X00628, X00627, X00321, X00320, X00322, X00633, X00312, X00311, X00313, X02379, X00299, X00298, X01338, X00300, X04699, X00291, X00292, X02840, X02673, X02393, X02542, X00710, X00707, X00701, X00695, X00692, X00694, X02266, X03854, X03456, X04843, X04505, X04376, X04377, X03852, X03853, X03851, X03437, X02893, X03817, X01478, X03349, X01599, X01600, X01598, X03898, X03899, X03897, X04855, X04856, X04854, X02380, X04451, X02251, X02256, X02255, X02250, X02607, X04193, X03741, X03742, X00178, X02394, X02395, X00192, X01238, X03293, X03331, X03329, X03333, X03330, X04841, X03759, X05032, X01670, X04788, X05008, X04963, X01571, X01218, X01217, X03589, X04720, X01647, X01648, X01649, X01650, X01651, X03740, X01426, X03733, X00228, X02998, X04151, X02110, X05004, X05005, X03953, X04501, X04054, X04057, X04059, X04060, X04056, X04053, X04055, X04058, X04352, X04363, X04733, X04725, X01915, X01914, X01917, X01916, X01909, X01904, X01902, X01906, X01907, X01905, X01903, X03722, X03711, X03726, X01303, X02227, X02228, X01434, X01433, X01432, X00559, X00562, X00563, X00557, X00554, X00567, X00548, X00551, X02652, X02651, X04194, X02252, X02253, X02254, X04964, X01901, X00843, X02862, X02863, X01404, X00143, X00127, X00092, X00110, X00061, X00072, X00060, X00202, X00201, X00214, X00156, X00157, X00111, X00093, X00189, X00188, X00233, X00187, X00185, X00227, X00239, X00059, X00071, X00049, X00038, X00041, X03916, X01465, X04434, X03475, X00213, X01162, X00429, X01103, X00428, X01095, X01094, X01091, X00596, X01090, X00427, X03608, X02405, X01393, X03075, X01472, X02656, X01474, X02655, X01470, X01308, X01794, X03840, X00869, X01213, X00864, X01799, X01798, X00852, X00866, X00853, X00875, X02855, X00181, X00180, X00179, X04453, X04498, X04452, X04690, X01245, X03311, X02109, X02112, X02114, X04373, X03972, X01015, X03478, X03479, X03477, X03216, X00719, X01312, X03056, X03507, X01242, X01356, X03647, X01355, X04515, X03982, X03983, X02970, X04985, X03869, X03908, X00522, X00523, X05029, X05030, X00520, X00521, X03068, X03601, X04767, X04768, X03498, X03701, X03421, X03702, X03718, X03825, X03824, X03426, X03427, X02173, X02319, X02320, X03250, X01278, X02293, X02639, X00824, X00764, X00765, X00767, X00770, X03101, X03143, X04361, X04362, X01469, X01707, X04575, X04579, X01759, X01731, X04516, X04518, X04517, X03789, X01760, X01733, X01730, X01732, X03322, X04884, X04576, X04577, X04578, X03291, X03788, X01719, X00656, X04360, X04330, X03245, X03790, X00647, X00671, X00653, X00670, X03148, X00769, X03900, X01258, X01259, X01666, X03129, X01718, X01723, X04010, X04011, X00962, X00969, X04739, X04155, X04041, X04040, X00955, X01709, X00965, X00966, X01109, X03136, X04742, X04775, X01727, X04466, X03672, X04708, X04707, X01027, X02445, X05040, X03680, X03126, X02593, X01073, X02356, X02409, X04379, X00980, X04728, X04052, X03138, X03912, X04333, X03481, X04703, X04702, X04829, X03781, X03390, X02636, X02817, X02818, X02644, X00981, X02596, X02598, X01716, X01175, X03522, X00911, X00990, X04942, X02819, X02820, X03796, X02502, X02535, X03413, X02811, X02794, X03112, X02766, X03668, X02788, X04431, X03806, X01285, X03458, X00989, X02295, X00992, X01008, X02503, X04889, X03391, X03265, X02341, X01741, X02297, X05001, X04924, X04925, X04061, X04062, X02364, X04158, X04063, X04068, X04067, X04066, X04776, X05000, X03473, X03579, X03030, X02789, X03031, X05023, X00986, X02816, X04322, X02589, X03153, X04307, X04139, X03026, X03494, X03025, X02947, X03811, X03810, X04718, X01110, X01112, X00937, X00933, X00936, X00934, X00929, X03188, X00950, X00946, X00945, X00944, X01778, X01779, X01776, X01775, X01777, X04396, X00942, X00952, X04945, X03761, X03760, X03592, X03591, X03442, X01796, X04709, X02809, X02906, X03747, X04372, X03700, X03041, X03036, X03758, X03519, X00912, X05057, X04868, X04778, X04159, X02614, X05002, X03956, X04587, X02897, X02860, X03943, X03019, X05067, X03552, X01710, X03942, X05061, X02694, X02494, X03003, X04475, X02663, X04781, X04018, X03128, X03035, X03040, X02653, X04570, X03062, X04569, X03804, X03020, X04929, X03814, X05022, X02762, X02756, X03585, X03149, X02774, X02813, X02812, X04153, X04757, X04755, X04756, X02521, X03802, X02522, X03562, X04457, X02767, X02814, X04736, X04603, X02910, X02941, X04734, X02808, X02782, X02764, X04735, X03386, X02790, X04790, X04745, X04432, X04799, X04785, X04786, X03961, X01736, X00982, X04937, X04977, X03766, X04028, X03127, X03033, X01659, X03022, X03021, X04983, X04958, X01292, X03157, X01019, X04507, X01036, X04443, X04987, X04928, X02501, X02637, X04069, X02488, X04382, X03765, X02558, X03351, X03374, X03830, X04890, X03264, X04823, X01037, X01032, X00983, X01031, X00026, X00940, X00954, X00963, X00926, X02443, X02919, X01033, X00519, X00518, X01007, X02453, X01038, X00517, X00516, X01035, X02826, X02824, X03964, X03402, X04777, X03968, X00224, X00240, X00203, X00215, X05041, X04900, X00190, X03966, X03965, X03967, X03969, X04940, X04692, X02003, X04693, X04717, X01377, X01376, X01378, X01461, X01458, X04696, X04966, X04920, X04295, X04394, X04792, X02349, X02352, X02799, X03472, X02786, X01780, X01248, X01392, X02992, X04840, X04934, X04801, X01394, X01388, X01395, X01354, X03671, X01080, X04169, X01466, X02277, X04753, X02120, X03085, X05016, X02125, X00256, X00253, X04922, X01935, X02895, X01997, X01999, X01965, X01959, X02005, X02008, X01971, X01976, X01960, X01964, X01966, X02039, X01961, X02007, X02011, X01974, X02000, X02002, X02004, X02014, X02013, X01967, X01968, X01970, X01141, X04339, X04026, X00645, X01078, X01597, X00761, X00756, X03037, X00943, X03547, X02975, X00497, X01088, X00470, X03533, X03970, X01390, X02880, X03059, X04469, X00949, X00939, X00803, X00514, X02355, X00154, X00108, X00122, X00139, X00107, X00123, X00140, X01326, X01552, X01327, X01553, X01549, X01328, X01550, X01551, X02012, X02325, X02214, X03652, X00269, X00462, X00461, X01104, X02929, X03341, X03549, X02164, X03043, X02914, X04514, X04513, X02624, X04317, X03859, X03510, X02569, X02519, X03082, X05049, X02695, X02534, X02500, X02498, X05068, X02572, X04737, X03438, X02678, X02615, X03042, X02627, X02628, X04796, X02661, X02580, X02574, X02576, X02578, X02606, X02511, X03034, X04918, X04879, X02582, X04433, X04867, X02563, X03344, X02532, X02469, X02556, X03354, X00930, X02477, X03324, X02510, X02180, X02830, X03692, X03691, X03238, X00796, X02289, X00466, X00465, X04123, X04923, X00951, X00941, X01973, X03654, X03655, X02999, X00286, X00275, X00277, X00342, X00327, X00362, X00343, X00186, X00304, X00301, X00644, X00305, X00285, X00274, X00317, X00306, X00287, X00276, X02683, X02682, X03416, X00478, X01353, X01351, X00477, X00364, X00365, X00346, X00330, X03419, X00476, X00475, X03827, X00363, X00344, X00328, X04716, X00205, X00207, X01497, X03147, X00414, X00426, X01086, X04982, X00411, X00401, X00420, X00415, X00422, X04386, X04048, X01628, X04036, X04356, X04354, X04355, X00191, X00457, X05017, X00231, X00234, X01784, X01783, X02408, X00196, X00195, X02435, X02384, X02436, X00197, X04328, X04327, X01492, X01493, X01494, X00268, X00270, X00267, X00218, X00219, X02434, X02383, X04782, X04842, X01502, X01501, X01504, X01505, X01503, X03087, X03088, X03089, X00210, X00209, X02437, X00448, X00002, X00449, X00236, X00243, X02473, X03093, X00244, X00576, X00575, X00574, X00578, X00577, X00232, X02506, X02505, X00573, X02605, X04030, X03786, X01841, X01081, X03504, X04170, X04166, X01839, X01837, X03720, X00496, X05070, X00495, X00493, X01831, X00492, X00491, X00494, X00490, X03858, X01583, X04836, X01452, X00634, X01205, X00605, X00424, X04930, X04712, X04832, X04711, X04710, X04185, X00425, X00617, X00622, X00619, X00620, X00618, X00625, X00626, X00624, X00616, X00621, X04004, X00333, X00349, X00332, X00348, X00623, X04912, X02711, X02708, X02482, X02623, X02620, X02485, X02476, X00360, X00358, X00357, X00356, X00369, X00372, X00368, X01341, X00370, X02403, X00371, X00354, X00351, X00352, X02402, X00353, X02710, X02707, X02622, X00338, X00335, X01340, X00336, X02401, X00337, X01991, X01992, X00359, X00361, X00340, X01989, X01990, X00339, X00316, X00341, X00324, X00325, X01988, X01987, X00326, X01509, X01774, X04971, X04974, X04972, X04975, X04973, X04979, X04978, X04145, X03784, X03783, X03032, X00020, X00013, X04522, X04521, X01240, X01241, X04102, X04101, X04366, X04367, X01102, X01101, X04496, X04495, X03841, X01223, X01222, X01221, X03164, X01827, X01828, X02327, X02951, X03110, X04919, X04921, X04766, X04825, X04764, X04765, X00083, X00918, X02844, X02846, X02918, X00842, X00841, X02852, X00883, X03799, X01745, X04337, X03516, X04791, X01940, X04015, X04014, X02089, X02115, X00212, X00783, X00781, X00782, X00780, X01367, X01368, X01369, X02827, X01581, X01943, X01933, X03828, X01843, X02515, X05020, X02470, X02446, X03308, X01021, X01265, X00814, X01279, X01266, X02083, X01182, X02084, X03452, X04700, X02635, X00810, X02997, X00921, X00922, X02603, X00017, X02422, X01951, X03752, X01790, X01789, X04677, X02087, X02086, X04729, X04674, X03167, X04456, X01299, X03713, X04335, X03624, X01298, X02848, X04722, X02171, X04005, X01069, X01044, X04142, X02617, X03076, X03800, X00838, X03971, X01579, X01946, X02031, X02978, X01185, X01954, X01958, X01995, X01955, X02414, X01866, X01963, X02006, X02010, X01596, X02967, X03102, X03962, X03940, X03682, X01607, X01606, X01605, X04104, X04105, X00220, X04100, X00763, X02638, X04898, X02945, X00096, X00130, X00147, X00114, X04820, X02859, X04402, X03577, X04740, X04933, X03074, X00024, X02421, X02381, X02382, X03611, X02668, X03474, X02821, X01026, X00987, X04401, X04400, X04176, X02986, X04051, X00046, X00047, X02400, X01422, X01425, X01423, X01424, X01306, X03469, X04870, X03782, X00542, X01539, X01541, X00524, X00525, X00527, X00526, X00537, X00541, X00534, X00535, X00540, X00539, X00547, X00546, X01538, X01543, X00538, X00544, X00543, X01548, X01547, X04299, X04489, X03537, X01389, X03588, X04891, X04494, X04967, X01809, X01463, X01582, X00863, X00011, X00006, X00005, X00010, X00009, X00003, X00001, X03394, X00706, X03568, X01045, X00690, X00700, X00708, X02586, X03236, X03928, X04946, X04947, X04948, X04949, X04938, X03612, X02514, X02486, X04976, X02642, X03539, X04773, X01941, X01945, X01977, X01947, X01925, X02028, X01813, X03823, X03346, X03347, X04192, X03348, X02487, X02533, X02679, X02680, X02471, X02553, X02467, X02538, X02654, X02650, X02646, X03123, X02915, X00039, X00040, X02871, X03371, X04789, X03687, X02625, X03002, X03327, X00729, X03837, X01735, X00730, X03541, X02872, X02875, X01962, X01325, X03107, X01929, X04697, X04435, X04019, X04965, X00779, X02850, X01924, X01926, X01868, X02415, X02030, X03609, X03610, X02933, X00681, X01468, X01467, X02493, X03924, X03923, X01435, X01438, X01436, X01437, X01928, X01927, X00718, X02368, X00717, X00378, X00613, X01085, X00611, X00599, X00612, X00598, X00610, X00597, X01093, X02483, X02484, X00474, X00471, X01204, X00380, X00381, X00382, X00472, X00389, X01194, X00473, X01138, X01193, X00388, X01339, X02399, X03599, X01984, X03418, X01986, X01985, X00384, X00376, X00377, X01481, X01993, X00385, X03072, X01981, X03417, X01982, X00391, X01515, X03995, X03997, X03999, X01983, X04001, X03996, X03998, X04000, X00379, X00386, X01358, X01359, X01357, X04002, X00390, X01137, X00602, X00603, X00601, X00604, X00431, X00440, X00434, X00435, X00441, X00439, X00433, X01087, X01199, X01198, X02019, X00432, X00436, X00444, X02388, X02389, X03607, X00443, X00438, X01098, X02040, X02398, X01360, X03935, X03844, X03105, X01453, X00023, X00022, X00959, X00958, X00957, X00956, X00968, X00873, X00860, X00862, X00874, X00876, X00870, X01584, X03587, X02275, X02913, X01210, X03024, X03155, X03909, X00488, X00507, X00509, X00512, X00511, X00513, X00508, X02921, X03208, X02772, X02746, X02800, X03113, X03378, X01994, X00988, X02903, X00858, X02189, X02322, X02196, X02195, X02170, X02670, X01129, X03476, X04492, X03735, X03495, X03496, X03154, X01178, X00823, X02245, X00820, X02244, X00825, X00762, X02879, X02878, X01283, X01588, X03061, X05060, X01273, X01237, X00818, X03060, X03540, X02839, X01363, X01366, X01372, X01391, X01578, X02417, X02281, X01304, X01305, X03836, X04833, X01818, X01816, X01817, X01819, X04701, X04539, X05015, X01792, X01791, X05014, X04676, X04424, X01318, X02092, X02090, X02091, X02093, X01832, X01833, X03831, X02272, X01572, X01043, X02944, X02908, X03010, X02902, X01930, X02337, X02338, X02990, X00745, X00727, X03170, X04726, X04835, X03703, X04769, X04440, X04953, X04439, X04770, X04442, X04986, X04084, X02072, X02081, X02055, X04892, X05007, X04845, X04846, X05009, X04698, X03070, X02095, X04944, X04465, X04906, X04907, X04908, X04909, X04910, X02122, X02127, X02121, X02429, X02123, X02426, X02427, X02124, X02428, X03302, X03301, X02126, X04968, X03992, X04969, X04133, X03604, X02044, X02046, X02047, X02423, X02048, X02049, X02045, X02050, X02053, X02051, X02054, X02043, X02042, X04490, X04911, X02073, X02079, X02078, X02077, X02074, X02056, X02057, X02424, X02425, X02058, X01822, X02291, X03114, X03115, X03116, X04392, X03145, X02362, X02363, X03856, X02361, X02358, X02899, X02898, X02590, X02660, X02984, X05027, X02856, X02968, X03027, X00758, X00753, X03690, X00948, X02662, X01834, X01838, X01840, X01836, X01835, X03503, X01814, X03505, X04171, X04167, X01079, X04168, X03725, X03724, X01537, X00642, X01154, X00640, X00638, X00639, X00637, X00641, X00636, X02681, X01046, X00919, X01771, X01772, X01770, X01870, X02027, X00183, X02977, X05003, X04467, X03686, X04375, X03535, X03536, X04991, X04990, X04988, X04989, X02924, X03016, X01252, X04383, X04364, X01271, X01269, X01268, X03018, X02917, X00998, X02755, X02797, X02988, X02983, X05033, X02796, X01755, X02779, X02792, X00999, X03064, X03151, X02798, X04486, X04472, X00833, X02630, X04828, X03684, X03683, X03685, X04493, X02555, X01125, X02966, X02761, X02768, X02561, X02773, X03057, X02587, X02520, X02588, X04817, X04695, X04694, X01244, X04445, X05050, X02976, X02904, X03910, X02664, X02793, X02298, X03414, X04468, X03958, X04863, X03066, X02745, X02750, X02753, X02784, X02795, X02754, X04502, X02550, X04850, X03367, X04759, X04827, X03582, X03580, X03381, X02831, X02841, X02770, X01120, X04705, X00850, X02546, X02547, X02512, X00849, X03406, X02758, X02771, X02465, X02463, X00570, X00572, X00571, X04883, X00007, X01810, X01811, X00367, X00279, X00278, X00387, X00406, X04706, X03954, X02278, X02595, X01441, X01758, X02979, X02991, X03045, X02980, X02981, X01020, X03451, X03314, X04520, X02935, X04719, X04936, X02085, X03014, X03015, X03106, X03870, X03603, X03069, X03602, X04013, X04189, X00032, X00029, X00030, X03926, X03933, X01419, X01418, X04511, X04473, X04941, X04163, X02870, X04931, X03957, X03081, X03805, X04691, X04316, X03360, X02928, X04865, X02462, X02649, X00881, X03670, X02303, X03925, X04899, X02390, X03227, X03226, X01181, X01743, X04887, X04374, X00089, X00245, X00226, X02345, X02344, X03716, X03004, X03007, X03006, X03008, X03005, X04484, X03053, X04320, X03674, X03774, X04029, X03775, X03778, X03673, X03488, X03489, X03776, X03777, X03798, X04784, X04350, X04388, X03521, X04881, X04882, X03011, X04523, X00553, X00095, X00113, X00129, X04687, X04688, X04686, X00223, X00222, X01714, X01742, X00251, X01408, X02759, X04175, X00031, X00028, X03237, X04926, X01413, X01446, X01444, X02909, X05021, X03809, X03808, X02907, X02940, X03044, X02943, X02942, X01234, X02672, X04780, X01385, X00165, X00173, X00169, X00144, X05054, X03948, X04449, X04344, X04857, X04675, X02987, X01820, X00252, X02340, X03660, X03387, X00133, X00117, X00099, X00149, X01608, X02787, X03946, X03945, X02896, X03871, X05055, X04329, X02946, X03052, X04567, X04039, X02810, X03393, X01734, X03586, X03141, X04485, X03973, X04752, X04685, X03594, X03595, X02815, X02912, X01656, X04149, X04148, X04147, X05053, X00255, X00259, X00258, X01427, X01421, X02851, X04800, X05047, X05048, X05046, X03575, X03791, X04673, X04672, X04474, X03263, X03593, X00262, X00261, X00260, X03459, X03000, X04877, X02838, X03770, X01396, X01381, X03950, X04815, X04814, X01212, X03780, X03779, X03576, X04859, X04858, X05028, X02969, X02592, X02938, X02939, X02853, X03039, X03038, X01475, X01477, X01476, X04384, X04385, X00531, X00533, X00164, X00168, X00112, X00172, X04138, X00094, X01412, X01414, X01415, X02259, X02260, X02262, X02261, X01445, X04426, X04425, X03581, X02861, X04581, X04580, X01447, X05059, X03934, X01375, X01416, X01417, X01803, X01802, X05064, X04747, X04746, X00086, X00080, X01233, X01232, X02865, X02866, X02292, X03449, X03448, X02957, X02958, X02959, X02961, X02962, X02963, X02960, X04462, X04464, X04463, X04819, X04818, X01657, X04678, X04838, X04837, X01603, X00167, X00171, X01428, X01429, X01430, X01431, X03373, X00163, X01224, X03867, X03864, X03865, X03866, X04749, X04750, X04748, X04730, X04731, X04762, X04732, X03863, X03860, X03861, X03862, X03734, X04045, X04046, X04044, X04043, X04574, X04571, X04572, X04573, X04772, X04771, X04774, X04803, X04804, X04802, X04805, X04806, X04807, X04939, X04812, X04809, X04810, X04811, X05043, X05044, X05045, X04813, X04808, X04914, X04916, X04915, X03158, X02847, X03450, X04682, X04683, X04681, X04684, X00561, X00558, X00556, X00530, X00529, X02803, X02804, X01009, X04798, X02643, X03166, X03050, X03492, X03486, X02765, X03803, X03960, X05031, X03460, X00829, X03959, X00831, X03470, X02763, X03681, X02783, X02549, X02989, X01188, X02757, X04332, X00828, X04743, X04878, X04970, X01384, X03078, X03120, X03079, X03121, X03499, X04727, X01319, X03932, X01251, X03055, X02025, X01829, X04873, X04871, X04872, X04874, X04875, X00889, X04152, X03868, X04754, X04751, X04144, X02697, X03487, X02609, X02608, X04741, X01051, X03820, X01052, X03532, X03818, X03819, X03947, X03118, X02823, X02822, X02828, X03111, X02995, X00737, X02105, X02106, X03994, X04113, X03993, X01084, X01201, X01200, X00405, X00417, X00418, X00423, X02037, X00483, X00486, X00485, X00484, X03843, X03845, X00594, X03763, X02392, X03936, X00447, X00446, X03621, X03927, X02714, X01406, X03807, X02269, X01407, X02433, X01948, X04173, X04174, X03829, X02868, X02884, X02869, X00938, X00947, X01140, X03467, X01580, X02873, X03298, X01808, X02218, X01807, X03299, X03436, X02583, X01448, X01411, X00211, X00985, X03009, X02265, X00794, X02432, X01949, X02982, X01713, X01017, X01795, X01754, X00162, X02026, X03156, X01850, X02016, X02020, X01848, X01852, X02032, X01845, X01847, X02033, X01844, X01972, X01267, X03430, X02220, X02215, X01737, X04721, X03365, X00152, X00105, X00137, X00106, X00124, X00141, X00153, X00104, X00121, X00138, X01092, X02716, X02354, X01405, X03572, X04761, X04760, X03375, X03376, X03337, X01739, X02825, X02780, X03168, X03345, X02842, X02781, X00254, X02205, X00068, X00057, X00079, X00056, X00066, X03551, X03338, X03574, X02309, X02308, X00908, X00909, X00012, X04935, X03012, X00008, X00025, X03312, X03401, X00027, X03306, X02718, X00035, X03905, X00593, X00250, X00248, X00246, X00249, X03769, X03500, X03753, X00166, X00170, X00174, X02478, X02479, X02480, X02591, X02597, X02599, X00161, X00159, X00590, X00591, X00587, X00588, X00584, X00585, X00583, X00580, X00581, X00579, X01487, X01488, X01489, X01490, X00102, X00119, X00136, X00151, X01342, X01343, X01344, X01345, X00101, X00118, X00135, X00150, X02507, X02508, X02509, X00055, X00070, X00077, X01787, X01786, X01785, X00054, X00069, X00076, X00085, X00090, X00082, X00160, X00116, X00132, X00098, X00148, X00115, X00131, X01170, X00097, X00065, X00087, X00081, X02342, X01862, X01871, X01864, X01872, X02029, X01922, X01923, X02430, X03325, X03377, X02459, X02676, X02447, X02612, X02518, X00935, X03937, X03146, X03077, X04365, X02594, X02836, X02604, X02602, X02565, X02536, X00898, X00894, X00887, X02523, X02641, X03564, X02441, X02666, X02585, X02524, X02647, X00932, X02677, X02517, X02566, X02564, X02562, X00996, X02460, X02438, X02440, X02439, X02454, X02526, X02648, X02450, X00984, X01382, X01383, X01386, X01387, X01374, X01373, X01371, X02034, X01370, X02528, X02527, X02529, X02531, X02530, X03527, X04821, X04035, X02877, X02881, X03578, X03379, X02066, X00830, X01740, X03530, X02882, X02930, X02920, X02287, X04950, X01180, X03108, X03235, X00916, X02554, X04146, X03963, X03662, X02858, X04822, X03757, X04336, X03054, X04162, X04797, X05038, X05024, X03051, X02857, X03466, X04689, X04423, X04917, X02894, X02974, X02964, X05051, X04738, X02516, X01072, X01654, X04880, X03559, X03813, X03812, X02456, X02457, X02455, X02458, X03137, X01062, X05056, X03816, X04927, X03063, X03358, X01065, X01060, X01063, X01053, X02525, X01058, X01059, X01056, X01057, X01055, X01054, X03142, X01061, X01071, X01064, X01066, X02544, X01256, X01257, X02931, X01748, X01749, X01750, X01751, X01722, X02545, X03462, X03461, X03124, X02540, X03357, X03355, X03356, X00669, X00198, X01016, X01978, X03548, X04378, X05034, X04787, X00487, X01317, X02715
Správny poplatok uhradený 31.12.2020 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
10914 KON Podaný
L7.2,
L7.1
L7.2, L7.1, D3, A9, J4.3.4, L1.2, L1.1, L3.1, L6, J5.5.2, J7.2, B1.1, B2.2, B3.2, B4, B5, D1.1, D5, D4, D10.1.1, D10.2.1, J5.5.1, G1.2.1, A8.13.4.4, A8.13.4.5, A8.18.1.1, L2.2, A8.2.2, A8.2.1, L7.4, N1.2.1, N1.3.2, N1.3.1, A8.18.2, A8.18.1.2, B10.2, B10.1.3, J6.1.1, O5.3, F4.1, B10.1.1, L4.1.2, A8.6.1.3, A8.6.2.4, A8.6.1.6, A8.6.1.4, K9.2, J4.1.2.1, J4.1.2.2, N5.2, A8.6.2.2, F2.1.1, F2.2.1, F11.4, F11.1, F11.3, F11.5, F11.2, F9, F8, K9.13.1, L4.1.1, K3.1.7, K3.2.1.1, K3.2.3, K3.2.2, J5.3.2, A8.6.1.5, A8.6.1.2, A8.6.1.7, A8.9.2, A8.9.3, A8.9.1, A8.13.3.2, A8.13.3.3, A8.13.3.1, A8.6.1.1, A8.4.2.3, A8.4.2.2, A8.4.2.1, A8.13.2, A8.4.1.4, L5.3, L9.2, J4.3.5.1, J11.1.2.1, A8.13.1.3, F4.2, F4.3, A8.1.2.2, A8.5.1.2, A8.5.1.3, A8.4.1.1, A8.6.2.6, A8.6.2.3, A8.1.1.2, A8.5.2, A8.5.1.1, A8.4.2.5, A8.4.2.4, K9.5.1, A8.8.1, A8.8.2, A8.8.3, N1.2.2, N1.4, N4.2, N4.1, L2.3, A8.19, G3.1.1, G1.1, G4.1, G5.1, G3.2, D11.1, B3.1, J5.4, J4.1.1.2, J4.1.1.1, J6.2.1.1, J6.2.1.2, J5.3.1, J6.2.2.2, J5.1.2, J4.3.3.3, J4.3.1.1, J4.3.1.2, J4.3.2.2, G8.3.6, J5.1.1, J6.6, J4.5.2, K2.3, K2.4, K2.5, K2.1, K2.2, D8, D9, J6.2.3, J6.2.2.1, L5.2, K1.5, A7.2, A7.1, O6.2, A8.14.2.1, A8.14.1, F6.1, L2.1.2, J6.3.2, J6.4.2, J6.3.3, L5.1, J4.5.3, A8.15.2, L8.1, B7, B8, J6.8, A11.2, A8.17.2, A8.17.1, A8.17.3, L3.2, L7.3, F3.2, L2.1.1, K9.12.2, J5.6, K6.1, F3.1, F4.4, F3.4, B6.1, B6.2, A8.13.5, B1.2, A6.3, A6.2, K9.11.1, A8.13.1.1, A8.13.1.2, A8.13.1.6, A8.13.4.1, A8.13.4.2, A8.13.4.3, J11.2, D10.2.2, F10, F2.4.1, F4.6, F1.1.1, F1.3, F1.2.1, A8.13.6, A14, A8.10.2, L9.1, K6.2, K9.6.1, J5.2.2, J5.2.1, J9, K5.3, F4.5, A8.13.1.4, J4.3.3.2, J4.3.3.4, J4.3.6, K5.1, K5.2, F7.2.1, K6.5, J4.2, K4.2, L8.2, H2, H1, F1.3.1, F1.1.3, F1.2.2, F1.2.3, F1.1.2, K8.1, K9.8.1, A8.14.2.5, K9.9.4, K9.9.2, J6.4.1, A8.4.1.3, A7.5, A7.3, F2.3.1, K9.7, A8.6.2.5, A4.1.2, A4.1.1, A4.2.2, A4.2.1, A2.2, A8.4.1.2, A8.15.1, J4.3.5.2, J4.3.3.1, J4.3.2.1, D1.2, J6.1.2, J6.1.3, A8.1.1.3, A8.1.1.5, A8.1.1.6, A8.1.1.4, A8.1.2.3, A8.1.3, A12, N5.1, J4.5.4, K3.10, D7, D6, J11.1.2.2, A8.7.4, A8.7.2, A8.1.1.1, A8.12.3, A8.12.1, A8.12.2, A1.2.1, A1.2.2, A1.2.4, A1.2.3, O6.3, A7.4, A8.3, A13.2, K9.3, L4.2.2, F7.1, K9.12.1, K9.9.6, K9.9.5, B10.1.4, B10.1.5, B10.2.1, J4.3.5.3, A11.1, K9.6.2, K9.6.3, J6.7, K6.3, L10, A8.6.2.1, A8.17.4, A8.17.5, A8.13.1.5, K9.9.1, J5.2.3, G5.2, G2.1, G5.3, G6.3, K7.1, O5.1.1, O5.2.1, O5.2.2, O5.1.2, O6.1.2, K3.2.1.2, G6.1, G6.2, G2.2, G4.2, G1.2.2, K9.8.3, K9.8.2, K6.4, G8.3.1, K3.1.4, O6.1.1, F7.2.2, K9.9.3, K2.6, K1.2, J8.1, G8.2.2, G8.2.1, G8.3.2, A15, J1.2, A1.1.1, A1.1.2, A8.14.2.2, A2.1, F3.3, D2, L4.2.1, J12, K10, J5.3.3, J3, J4.5.5, K1.1, J2, K1.3, K1.4, G3.1.2, J6.3.1, D10.2.7, F5, J7.1, A5.2, A5.1, K3.6, K3.1.5, K3.1.2, L4.1.3, K3.1.3, F2.1.3, F2.1.2, K3.9, K3.3, K3.1.1, K3.4, K3.5.3, K3.5.4, K3.5.2, K3.5.1, K3.8, K3.7, K3.1.6, K9.5.2, B9, L11.2, K9.10.2, K9.10.4, G8.1, K9.11.2, K9.10.1, K9.10.3, F7.2.4, A8.14.2.4, A6.1, K9.13.2, D3.1, A5.3, D10.2.6, G8.3.5, J11.1.2.3, B11, G8.3.3, G8.3.4, K5.4, D12, G3.3, G1.3, J11.1.1, A8.14.2.3, J6.5, D13, K9.11.3, A3, K4.1, K9.14, J4.5.1, A8.16.2, A8.16.1, L11.1, F4.7, F2.2.2, F2.3.2, F2.4.2, D13.1, F7.2.3
L81513,
L81511
L81513, L81511, L81512, D90388, D90394, A95666, A95665, J70605, L81519, L81518, L78563, L68416, J30607, J60030, J78524, B66160, B66158, B72665, B66159, B66161, B53147, B93560, B53146, B93559, B66162, B93562, B93558, B21379, B21338, B21380, B30570, B21377, B21337, B21378, B30569, B21336, B31166, B59984, B72670, B30568, B21356, B30571, B21346, B21347, B30572, B21339, B21340, B21341, B21342, B21344, B21343, B21345, B21352, B58717, B66156, B21353, B21351, D58788, D68492, D58793, D58792, D58789, D84609, D70962, D76989, D72302, D70961, J69940, G86503, A91701, A91702, A84283, L70082, L68730, A26347, A30402, A94832, L71229, N86898, N86901, N86899, N86902, N86900, A84285, A84282, B76204, B83351, B76203, B91792, B91793, B91791, B82381, B82382, B82380, J64800, O56541, F40171, F37786, B85955, L83698, A92716, A84099, A84098, A84097, A84096, A84100, K80132, J80986, J80850, N52875, A84284, A36316, A36317, A86445, F71715, F71722, F32933, F32887, F32935, F32885, F32888, F32936, F32931, F40196, F40199, F32879, L37772, K96409, L65377, L96443, K71335, K65350, K65349, K65351, K77204, K65352, K83452, K88571, K82744, J28033, A91587, A91588, A90636, A90637, A90640, A91590, A91592, A91589, A93742, A93744, A93743, A91591, A71036, A71154, A71035, A92384, A92385, A96419, A92383, A92386, A89401, A95784, A95785, A95783, A90639, A93737, A90638, A25867, A25866, A25863, A25864, A90028, A82445, A89370, L28408, L28409, L77917, J64802, J95234, J95521, A89991, F89994, F87553, A75133, A74662, A74663, A89036, A94580, A94579, A74997, A74779, A74661, A75130, A75000, A75007, A75008, A74999, A74994, A52623, A52621, A52627, A52626, A91959, A91958, K58388, A17415, A17416, A69447, A69449, A69445, B59713, B59714, B59715, B59716, B59719, B59720, B59721, B59717, B59718, B93098, B93097, B93096, B93099, B71597, B71598, B83437, B71749, B71588, B71587, B71586, B59703, B59702, B59697, B59696, B59701, B59700, B83435, B83434, B83433, B93202, B83430, B83429, B83432, B83431, B59699, B59698, B86464, B71594, B83426, B71750, B71593, B83428, B86460, B86461, B71592, B83427, B59724, B59723, B59722, B59725, B71751, B71603, B71602, B71601, N86588, N86587, N86589, N86591, N86592, N87590, N87588, N87592, N72410, N81191, N81189, N81188, K69339, L83704, L84740, L76760, A96420, G79787, G79788, G79786, G79785, G93682, G86506, G83622, G83623, G83624, G83625, G96301, G93683, G93684, D78786, B21359, B21360, B21361, B53155, B72668, B72669, J22122, J22123, J83654, J98533, J90205, J89432, J99347, J76519, J98525, J22116, J22117, J70791, J53675, J53677, J76650, J76564, J83655, J89435, J89437, G92251, J90206, J69589, J91403, J91406, J83568, J83570, J83571, J39792, J39793, J39794, J39795, J39796, J39797, J22160, J70785, J76482, J76476, J90865, J56583, J69590, J89440, J76435, J76445, J91408, J76443, J76448, J98532, J90207, K68336, K20506, K20505, K20504, K85808, K85809, K20348, K20347, K92363, K20346, K92362, K94236, K92060, K22145, K52943, K52946, K20106, K39092, K39096, K39095, K97346, K58032, K69307, K76935, K92187, K92185, K94262, K94263, K79022, K87958, K76936, K87957, K85667, K28440, K28441, K91262, K85168, K85169, K85170, K94036, K86978, K90694, K58434, K37770, K37769, K59890, N86906, N86905, N86904, L60884, O56545, O23784, D38381, D29276, D29277, D31178, D31179, D31180, J40006, J40005, J21005, J21006, J21007, J21008, J21009, J40002, J40003, J40001, N90741, N90750, N90745, N90751, L69907, K60791, A83670, A83668, A83667, O56519, O56520, A82329, A95968, A82294, B21036, B21035, B21034, F93414, F93416, L81791, L83111, L72057, L83112, L83113, J60611, J28292, J60610, J28020, J60609, J28291, L69905, L69906, J60212, A83234, L70076, A37947, K86979, B84629, B84632, B84627, B84628, J88898, A25896, A79271, A79266, A79272, A79291, L69850, L76763, L37773, L91769, L96951, L98344, L81917, L53904, L81918, L88563, L69321, L91762, L94293, L94294, L88244, L94241, L91763, L97824, L81916, L88877, L88433, L88434, L97825, L81915, L91764, L88435, L89357, L90101, L39557, L82431, L94246, L94244, L94245, L94288, L94290, L94291, L91760, L93143, L93722, L93721, L94242, L94243, L93566, L93565, L93567, L93563, L89358, L52999, L89880, L89884, F40882, L65375, L65374, K71333, L65373, J28054, D74238, K79796, J70589, K69299, L41646, L83699, F40191, F40190, F40192, J70591, J70592, J70593, L41645, J85393, J39134, K58038, D80720, D83693, D79076, F41313, F41312, B40075, B40076, B40077, B40078, B35689, B35691, B35693, B40084, B40085, B40086, B35686, B40088, B40089, B40090, A22193, B87605, B88897, B89453, B87604, A86968, A68774, A68775, A68776, K79795, A85746, A85747, A85748, A94188, A94880, A94887, A94888, A94195, A94196, A94197, A94198, A94194, A91639, A91640, A91641, A91642, A91643, A70029, A94191, A94193, J68651, L80701, D91494, D91491, D91493, D91492, F22178, F22190, F22188, F41480, F76889, F76890, F76900, F76891, F76898, F76899, F76896, F76897, F76892, F76893, F76910, F76911, F76912, F76909, F76901, F76908, F41470, A89309, A89310, A88252, L53903, J70594, F94276, G70874, B73894, B73893, B21038, B59851, B79961, B79960, B79958, B79957, B91301, B21041, B59848, B21037, B59849, B59850, B90993, B60690, B96739, B96742, B96741, B96738, B96740, B96379, B69200, B93679, B93678, B69199, B91303, B91302, B69202, B96734, B82901, B96737, B82900, B69201, B96733, B96735, B79952, B79951, B79950, B90994, B79955, B79954, B86379, B86380, B90997, B86378, B90995, B90996, B21039, B70574, B57986, B57985, B73895, B86377, B73891, B73890, B73889, B73892, A82679, A81145, K71334, L65698, K28413, L89869, K70130, D28129, J93080, J93077, J93078, J70156, J39106, J58432, J58433, J90243, J90241, J28040, L72461, K69294, K85167, K31237, K94053, K92200, K81923, F89778, J70585, L74187, L70080, J83503, A76828, A76829, J31499, J70581, J31482, J31493, J31492, J31498, J31484, J31496, K65359, K65360, K39551, K71336, B40108, F40165, L65383, K73082, J78499, J39143, J39139, J39140, K92350, K92348, K92655, J39121, J39132, F75604, F75602, F75605, B40761, B40762, B40789, B40790, B40791, B40786, B40787, A94692, A84286, L69908, B92992, B73334, B73333, B73335, B73336, B80014, B80015, B73340, B73341, G86384, G86385, G86386, G86387, G86388, J86886, J86406, J70596, J70595, J60092, L69845, B90211, B95288, B90209, B90210, B96015, B96014, B90212, J78502, J81787, J60097, J60096, J35003, J78504, H65358, H20007, H65356, H65357, H65354, H65355, H83644, H53716, H0232A, H53711, H93476, H83645, H92640, H83642, H83643, H83651, H83653, H83647, H83646, H83652, H83649, H83648, H83650, H93474, H93475, H52641, H92641, H52640, H52643, H52639, N86334, F96462, F96463, F96464, F96468, F96469, F96470, F96465, F96466, F96467, F92943, F92944, F92941, F92942, F95745, F95746, F93147, F93148, F94734, K21840, L70429, L76756, L70428, J28009, J28293, J60544, J60545, N80343, A93886, A93887, A93888, A95857, A23213, A23211, L68407, K68589, K81445, J89514, A94497, A94498, F89781, K90401, K90403, D75029, D85805, D84110, D79511, J79199, J66171, K92584, K92583, J34327, J28053, J89448, J28029, J83501, J26239, J27830, J27832, B35719, B35717, A64788, A83666, A83665, F72346, F71727, F71728, F71726, F74324, F74320, F74318, F74319, K65523, A96423, A96424, A96421, A96422, K65347, K39555, D45780, D69848, L69139, A38699, A38697, A38698, A25057, A25058, A50238, A57024, A57022, A57023, A57031, A57028, A57029, L72049, A94820, A86646, A96631, A96819, A92180, A77025, B98017, B98018, J84873, J81781, J81782, J69919, J69920, J83490, J86972, J86973, J86974, J87656, J87657, J73154, J60236, J60240, J60246, J86971, D85650, D98852, D0497A, D0496A, D0498A, D97976, D92824, D92823, D92302, D90102, D94612, D96351, D99111, D99113, D76986, D90812, D94210, D92963, D87158, D88835, D88831, J94774, J39791, J91331, J32669, J32672, J90580, J92097, J92098, J94034, J90860, J98535, J97826, J58512, J58511, J73145, J73146, A37302, A37303, A37308, A37310, A37309, A37307, A22955, A22951, A22950, A22953, A37312, A71920, A28812, A38870, A17418, A81789, N75736, N75729, N75725, N75726, J37430, N87683, N59886, J72469, J72481, J72485, K71343, D80686, D90643, J80265, J88673, J87427, A92465, A92466, A92467, A92469, A92468, A92470, A92471, A92472, A92474, A92473, A21640, A21641, A59449, A36917, A36911, A36913, A59457, A79744, A79743, A79749, A79750, A21869, A60794, A21873, A21870, A21874, A21871, A21875, A21876, A60792, A21872, A21868, A60793, A23307, A23309, A23318, A23305, A23303, A97379, A92489, A21646, A21645, A37705, A37704, A39345, A76422, A85816, A85817, A85819, A85821, A85822, A85827, A85830, A85831, A85825, A85828, A85833, A85836, A76419, A76420, A76417, O56557, O56548, J87157, A95324, A95325, A95322, A95323, A21891, A21892, A21889, A21890, A22148, A22149, A22147, A22307, A22308, A21060, A21901, A21902, A21903, A21900, D98445, D99951, D98176, D98177, D98179, D98178, D92803, D92801, D92802, D92958, D88843, D88844, D91980, D88841, D88842, D93833, D93832, D93831, D85178, D85179, D85180, D80137, D80136, J71248, J71247, J79197, J76582, A26351, B85744, B85745, B91749, B91748, B88896, B88895, B85743, B85742, B93182, B85741, B93181, B85740, B91750, D96729, D95585, D95586, A97785, A21011, A21013, A21012, K68587, K68588, K72241, N87680, N87681, D77012, D75953, D78791, D78792, A86642, A86645, L28767, D93590, D89736, D89737, F40166, L69875, L69876, L69877, B41567, B41565, A84122, A84121, K79801, D92427, A26650, A26651, A26762, A26649, A26655, K58799, K58798, K37966, K90286, K90283, K90287, B88035, B88036, B88037, B91009, B91010, B95065, B95066, B97040, B97038, B97039, B98011, J85159, A97495, A83308, A83311, A93496, A93498, A93490, D36885, J22129, J74062, J53694, J53695, L91355, L91861, L93729, A25908, J60262, J28047, J28049, J28050, A96818, A96817, A96786, A39717, A99489, A99488, A99491, A99487, K70142, K90635, K81176, K91789, K93987, K40649, K40650, K89792, B84612, B84617, B84622, J52711, K81571, K81073, K81572, J37414, K91269, K98554, L94255, L89387, K94257, J28018, J28015, F41475, F41476, F41477, F94277, F0235A, F0236A, F89785, F89784, F89786, A92717, A92715, A92713, A95657, A96506, A95658, A98277, A89402, A89369, A94360, A94363, A95275, A95276, A94942, A94354, A95525, A95529, A95531, A95532, A95534, A95654, A95656, A99062, A99063, A99064, A99065, A99060, A99061, A99066, A99921, A99922, A95811, A95574, A95577, A95576, A85824, A95806, A95805, A88087, A98386, A98388, A98389, A98385, A98384, A0330A, A0331A, A0332A, A0333A, A0334A, A0335A, A0336A, A0337A, A98154, A92903, A92905, A92904, A92908, A92909, A92907, A92917, A92913, A92912, A92915, A92916, A92918, A92893, A92920, A92921, A92922, A92923, A92898, A92899, A84448, A87968, A87969, A87535, A87967, A97549, A97551, A97552, A93216, A93215, A92709, A89976, A84287, A93493, F41197, K69434, J58379, D90696, D91979, D99670, D87632, D95305, D88704, D88705, D53684, D74239, D92826, D98444, K90289, A68263, A68264, A68262, K92629, J39120, J79191, J71246, J71249, J83500, J79194, J39122, J79192, J39128, J39129, J79201, J79195, J39131, J79193, J39123, J39133, J39119, J39126, L81807, L71141, J39137, J87658, J83504, J83502, J86976, J79202, J79205, J39142, G36824, G36819, G67999, G68000, G68001, G67998, G36818, G29735, G36817, G36823, G30922, J29736, G29741, G29738, J29737, G29734, G29733, G29732, G30920, G77667, G77666, G77665, G77661, G77662, G77663, G77664, L88494, L93727, L95736, L65550, K92201, J78496, J69949, J81774, J37427, N86911, N86912, N86914, N86908, O56527, O56528, O56530, O56523, O56526, O56524, O56525, O56529, O56521, O56522, O76783, O76785, O76745, O23811, O23812, O56562, O56563, O56558, O56559, O56560, O56561, J70132, K37803, K92058, K92059, K37799, K37796, K96604, K37801, K96605, K37797, K37802, K37798, K90689, K90690, K90874, K37800, B84067, B84068, B84069, B84070, B84074, B84075, B84076, B84077, B84078, B84079, J81773, J69916, J86317, J79925, J87654, J87655, J39118, J81778, J83703, K96598, K96597, K94281, A94215, A77445, A77446, A90083, A90084, A90085, K96593, K94280, K96594, K98667, K91378, K91386, K91388, K98815, A77447, A83300, A83301, A83299, N86330, N86331, N86332, K90261, K82303, K88245, K70369, K94347, K88568, K97827, K91920, K91272, K37781, K89015, K93573, K58347, K91241, K91240, K90692, K58346, G74402, G74403, G74400, G74401, G59876, G59878, G59880, G59877, J88672, J88671, J88670, J88669, J85102, J85101, G85104, G85106, G87633, G59883, G59882, G59881, G59875, G59879, G27223, G27182, G27225, G27224, L88431, L88432, A35746, A35744, A35745, A35748, A20706, A35742, A20704, A35741, G79891, G79890, G79887, G79889, G79888, G79884, G79886, G79885, G83678, D82442, D82443, A72975, A82759, A82760, A82761, A82762, A82758, A72994, A72990, A72992, A72996, A79737, A79735, A79739, A79733, A73000, A73002, A73004, A72998, A88254, A73011, A73013, A73009, A73007, A91621, A91623, A91617, A91619, A79776, A79777, A79778, A73017, A73019, A73015, A73861, A73022, A73021, A23464, A23462, A23463, A92167, A84447, A84440, A84444, A80931, A80922, A80923, A80924, A80925, A80926, K70449, K70458, A89559, A89560, A89561, A89562, A89563, A89564, L70430, L39697, L69853, L37762, A73730, D41410, D29725, D29726, N86412, N86413, N86414, L75060, L75061, L75062, K65372, G79883, G79882, B70987, B91396, B28787, B28785, B28783, B70993, B70992, B70991, B81036, B81040, B81039, B81038, B35286, B28792, B28794, B35289, B20703, B20702, B35288, B39457, B39459, B39458, B87623, B87625, B87627, B23355, B23356, B81152, B81151, B81150, B81153, B86220, B30645, B30644, B30642, B30646, B30647, B28061, B30639, B28059, B30640, B68964, B53320, B53317, B53318, B96403, B53319, B95242, B93637, B93636, B95245, B95244, B95243, B32773, B68965, B65961, B65960, B92064, B70308, B70307, B70310, B70309, B92065, B81155, B81154, B81159, B81158, B81157, B35292, B35291, B20701, B35290, B28802, B28801, B28800, B70995, B70994, B23357, B23358, B23359, B20711, B77597, K39979, O23798, O23799, O23800, O23801, O23802, O23803, O23804, L81790, D91485, L69844, N95197, N95200, N93521, N95205, N96512, N96034, N96033, N96041, N96039, N96038, N95213, N95216, F40162, K95078, K94260, K94259, K94254, K94252, K94253, K99231, K99232, K99233, K91242, K91243, J60264, A95141, K92585, J39983, J39984, J39985, J28295, K65536, A77441, A90079, A91512, A93691, K39093, F93020, F93021, F93022, J76518, J76533, J76541, J76561, J36967, J40963, J40964, J40965, J40955, J40956, J40957, J40958, J40959, J40960, J40961, J40962, J76469, J76467, J76460, J76525, G41623, G95396, G41618, G98231, G41617, J76592, J76451, G88143, G98230, J25950, G70880, G88361, G88363, G94283, G88362, K59885, K31236, K85132, K96648, K96650, K96651, K96649, K96647, B71829, N80341, N80342, N80345, N80344, J53456, J53403, J79200, J22124, J22125, J22126, J53693, J22130, J22131, J22132, J58376, J79190, J22127, J22128, J58378, J22118, J22119, J22120, J22121, L65413, D82441, J72472, J72473, J72471, J72478, J72483, J72484, J72486, J72468, G98466, G98465, G98467, G93114, B99073, B99074, B99071, B99072, B0206A, B0208A, B0205A, B0207A, B0204A, B0203A, B0164A, B0185A, B39461, B0052A, B0053A, B0045A, B0044A, B0039A, B0038A, B0041A, B0040A, B0042A, B0043A, B0046A, B70990, B70989, B70988, B96385, B96384, B98929, B96386, B96388, B96387, B98934, B96389, B96391, B96390, B98935, B98936, B96376, B96375, B96378, B96377, B96380, B96383, B96382, B96381, B93005, B93002, B93004, B93003, B92982, B92990, B92987, B80021, B92997, B92998, B0049A, B0048A, B0047A, B0051A, B0050A, B94635, B94633, B94632, B94630, B94629, B94627, B90224, B90223, B90222, B95444, B95443, B97984, B97989, B97988, B97987, B98172, B98171, B96998, B96997, B0629A, J39127, D21050, D88591, D36980, D73389, A28414, A28415, L57558, F91155, F91152, J58614, J28380, A88059, A21923, A21924, A21920, A21921, A21922, A21499, A21500, A21497, A21498, A21865, A21866, A21863, A21864, A30398, A30401, A96255, A96931, A96932, A96933, A96934, A86998, A86999, A87000, A86991, A65573, A38378, A60450, A99473, A57021, A57020, A38700, A26588, F40187, F86767, F41473, F80696, D92587, D0499A, K92687, K92685, K89014, K92625, K94002, F89782, F95170, F93717, O23806, D18526, D18524, D39226, D96355, D96354, D36621, J69941, J84863, K72734, D64942, D91252, D91251, D79824, D79823, J60065, L78531, L38382, K90695, J10117, K10119, L37759, D79821, J72317, J79198, J39135, J71251, J92225, J79203, J39138, J71252, J30591, J59553, J82333, J41051, J59555, J92669, J30592, J59563, J59565, J69580, J30593, J92668, J30594, J30595, J30597, J30596, J59552, J30599, J30600, J30601, J30602, J30603, J30604, J89850, J69912, J69913, J92596, J91774, J90862, J91775, J90582, J92196, J91602, J92061, J95165, J86364, J35030, J35028, J94081, J95162, J91606, J77983, J89804, J90595, J90596, J91781, J94045, J89815, J89813, J89814, J89812, J88181, J76546, J94031, J94032, J78513, J80841, J80840, J80839, J39125, J39124, J28048, J53692, J69587, J77982, J86365, J86366, J70786, J89227, J89228, J89226, J94087, J97780, J97781, J95160, J95161, J56582, J98537, J98538, J98540, J99288, J89802, J90869, J90868, J99551, J89800, J89801, J95672, J91605, J92408, J56580, J56581, J90592, J90590, J90591, J90593, J92095, J91778, J91779, J93127, J83873, J90871, J90870, J91777, J86363, J80832, J94083, J94029, J89810, J98542, J90584, J90585, J90864, J92096, J97771, J97772, J90594, J91780, J35017, J35034, J35012, J35013, J35022, J35004, J35033, J35020, J35005, J35006, J35016, J35019, J34999, J35027, J35015, J78484, J80993, J90866, J93081, J97729, J97730, J94913, J94914, J89809, J94030, J93128, J91772, J91773, J89009, J92597, J91402, J88180, J92197, J91776, J90587, J90588, J90586, J76442, J89441, J94639, J89225, J91603, J91604, J91771, J91770, J28043, J94037, J80831, J94084, J94658, J94659, J93076, J89807, J89808, J90867, J70403, J70407, J70650, J70414, J70415, J70418, J70420, J70419, J70416, J88628, J70417, J70421, J70413, J91743, K23504, J96271, J58515, J58516, J29265, J28879, J29266, J29263, J29264, L90293, K80050, K80049, K80054, K80053, K80056, K80055, J65043, J93508, N65240, N65237, N65239, N41588, N68022, N68023, N68027, N68028, N68024, N68025, N59269, N41591, N41593, K39553, A21867, K23493, K52948, K89886, K29164, K59892, K57565, K70481, K70479, K73085, K70480, K76939, K91261, K88876, K52950, K85739, K39098, K39100, K39099, K91258, K73084, K39544, K70135, K65688, G83881, G98245, G70875, G70877, G70870, G70876, G98464, G58735, G58737, G99345, G27181, G98243, G93115, G99346, G52805, G98244, G94282, G93117, J29041, L87854, L87855, L87845, L87846, L87847, L87849, L87850, L87851, L87852, D76035, D76036, K95068, J56586, J93174, J89444, J56588, J56589, J56587, J98545, J56585, J83863, J91333, J91336, J91335, J94085, J98551, J94042, J69588, J92406, J91893, J94912, J95159, J89811, J60520, J60519, J60524, J91405, J36816, J76633, J76616, J76625, J76613, J94041, J93109, J83832, J98549, J92062, J93105, J89445, J93163, J41142, J83578, J96611, J96612, J96613, J88550, J96860, J77984, J90863, J93079, D20751, D20750, J96616, J53510, J28023, J93123, J83850, J76648, J76649, J76632, F92542, J96615, J93108, J83829, F76914, J88889, J83586, J83592, J93106, K58852, J76462, J56584, J92411, J80992, F41230, F41471, F40880, F41229, F91452, F89788, J58373, K30925, K30924, A21848, A21846, A21844, A21845, A83310, F80694, L91239, K68108, K68109, K68110, J39980, J39981, J39982, A68033, A68034, A68035, A68038, A68037, A68039, D99169, D96968, J92224, J34332, J69493, B73329, B89412, B89411, B38907, B95489, B95488, B95494, B95492, B95491, B94623, B94622, B95433, B95432, B95434, B95425, B95424, B95423, B95426, B90213, B90215, B99948, K58342, K58340, G98469, G98463, G93116, K89388, K90872, K93485, K81912, K91489, K91238, K89463, K90755, K60533, L60970, K60535, L94637, L89013, K60537, F85716, F85717, F85718, F85719, F89761, F40175, F85672, F85673, L38384, F93698, F93699, F93700, B93575, B93577, B94309, B94310, B94005, B93578, B93580, B95450, B95449, B95451, B95454, B90227, B90226, B90228, B0726A, B0630A, L38383, K58514, L93571, L93572, F85674, F85675, F86772, F86773, F86774, F86775, F86776, F86784, F86785, F86786, F86787, F80417, F80418, F80419, F82743, F82739, F82740, F82741, F86781, F86782, F86783, F86777, F86778, F86779, F86780, F93443, F95111, F95106, F95108, F95109, F95110, F92543, F92544, F92545, F93421, F96580, F96581, J58517, J58518, J83489, J58365, J89816, J76499, J71609, J71608, K97820, K90873, K65386, J90861, K20116, K30739, K58344, K58343, K58349, F76310, F76403, F41315, F89780, F40177, F89779, F96247, F96248, F82904, K39901, K39945, K39946, K39948, K39940, K39941, K39943, K39936, K39938, K39947, K39921, K39922, K39917, K39920, K39911, K39913, K39915, K39916, K39905, K39907, K39908, K39909, K39910, K39903, K39899, L76757, K39932, K39933, K39935, K39928, K39929, K39926, K39924, K39925, K39923, K39977, K39949, K39956, K39944, K96640, K96641, K0060A, L94051, J37429, F83745, F41299, J83845, B40092, A96063, A96064, L90547, L90548, L90546, L53546, L53545, K91472, K91473, K91474, N95221, K94796, K93936, K74653, K79993, G88139, K93989, K93991, K93993, K94426, K93990, K96397, N92651, N95132, N95126, N95130, N95128, N95133, N95127, N95131, N95129, N96840, N96822, N98112, N98118, N95600, N96103, N95591, N96096, N96100, N96099, N96097, N96098, N96102, N96101, N95601, N95592, N95602, N95593, N95595, N94234, N97208, N96517, N96520, N96514, N0641A, N0639A, N0640A, N0734A, N0732A, N0733A, N90496, N90497, N90498, N90490, N90491, N96528, N91726, N91727, N94168, N91729, N91728, N95895, N95896, N96022, N96021, N96025, N96024, N99426, N99431, N99427, N99428, N99429, N98682, N98683, N98684, N98693, N98695, N98696, N98700, N98701, N98706, N98707, N98676, N98677, N98674, N98681, N98680, N98675, N91723, N91725, N91722, N91724, N0748A, N94177, N94179, N94854, N96036, N95885, N95890, N95887, N93522, N93523, N89642, N89643, N89664, N89645, N89646, N89667, N89668, N89647, N89651, N89657, N89655, N99596, N99603, N99599, N99598, N99600, N99601, N99597, N99604, N99613, N99612, N99607, N99606, N99608, N99611, N99610, N99605, N89398, N89397, N89400, N89396, N89399, N89672, N89673, N89670, N95858, N96084, N95626, N95631, N95629, N95632, N95624, N95625, N95623, N95630, N98199, N98198, N98197, N98205, N98204, N98203, N98207, N98206, N98209, N98208, N98202, N98201, N98200, N96663, N96659, N96660, N96664, N85524, N97534, N97538, N94892, N94890, N96167, N96166, N96162, N96152, N96977, N86314, N94850, N94852, N99639, N96169, N96168, N97570, N94851, N94853, N99638, K88376, K88304, K88377, K89122, K94230, K89460, K89924, K89925, K89926, K89927, K94337, K96232, K98783, K96231, K98785, K98784, K96230, K89123, K89923, F40161, L80699, L80700, K75945, G83679, G83681, A65026, D75957, A73124, A53633, A68558, A53630, A53635, J73149, J73155, J73150, J73152, K90426, K83510, K81556, K57845, K68988, K89534, K85592, H53709, H53713, H53707, H20003, H20004, H20002, H20005, H20006, H20008, A50202, A21856, A41509, A21880, A21878, J37423, J37422, D92964, D91007, D91008, D90035, D98853, K96410, D97977, D90813, D53685, D94613, D94211, D96681, D87159, D92695, D99119, D99123, D90277, A99982, D92325, D84610, D0394A, D99395, A87104, A22139, A22144, A22140, A22138, D69288, L90100, L31561, D69271, D69268, D69270, D69269, L84031, L65382, G96299, J66169, O56544, O23786, O23787, O23788, O23789, O56542, O56543, J74440, J74439, L70083, J28025, J28026, J70588, L37792, L37793, L28424, L28432, L65381, L74406, L74404, L74405, J85099, K70158, K70141, K70139, K70140, B56310, B55788, L28412, L39263, L72050, J88899, J74441, J74442, L53004, L72048, K99103, F89789, A97733, J98132, J91742, J98395, A98725, A94803, A94802, A96457, B81387, B81392, J93854, J93857, J93856, J93355, J89513, A96628, L39546, G94284, G94285, O76781, F40185, F40186, F35075, B93183, K86360, K86361, J70590, L84702, B60607, B60605, B60608, B0198A, B0196A, B0197A, B60606, B85545, B85546, K82749, K82753, J92223, K94248, K94247, K92199, D83143, D86483, L80125, L94915, L65379, L65380, L58513, L90552, L84037, L80829, L41061, L90553, K93477, K65362, K65363, L28294, L60543, K94249, K94250, K94295, K29442, K94251, K89879, K92057, K94261, K75625, K75628, K69298, K88247, K37804, K39552, K65371, K65370, K65369, K31238, K69295, K83512, K83513, G37411, G37409, G37410, B94879, B94878, B94877, B99953, B83273, B83272, B83271, B91191, B91192, B60603, B97307, B60601, B60602, B94876, B60604, B99956, B99955, B99954, B95469, B60788, B60789, B60702, B60701, D75440, D75439, F74366, F74369, F74360, F74363, F74365, F74368, F74359, F74362, F74364, F74358, B24744, B24745, B24743, B73516, D84709, D88212, D99538, K37964, K78706, K71048, K37967, K71050, K71049, K37972, K37973, K37963, K37965, N88173, J81780, N84179, N84178, N84176, N84175, N84171, N84170, N84167, N86309, N84159, N86306, N86313, N84183, N84182, N86305, N86304, N69524, O56546, G35094, G35105, G35092, G35093, G35091, G35089, G35097, G35099, G35102, G35100, A84091, A84090, A84089, D69278, D69279, A25894, A25890, H86965, H86967, H86966, J72315, J72318, J72316, J39130, A71287, A71119, L84030, J83706, J83708, J83707, J94505, J91199, L78566, N96045, K59588, K59590, K59589, K59597, K59598, K59591, K59594, K59593, K59592, K59596, J83844, L76762, D99351, A83825, K85448, K89715, L72793, L69869, A31163, A22057, B81856, B81855, J28014, J53422, K71337, K65367, K71338, F97373, F88556, F91154, F91153, F88422, F99628, A91325, A91319, J76544, J93126, J83865, J76589, J93124, J76543, J83854, J93125, J83861, J83596, J93120, J86970, J86975, J60202, N88589, L69910, L93862, L93863, L84199, L84198, L93865, G98237, D21334, A21932, A21930, A21931, A21940, A21938, A21939, K30436, K88249, K93483, K93484, K93479, K93480, K93481, K93482, K95741, K74171, K90551, K90550, K65364, K65365, K69296, K69297, K75624, K89875, K81920, K76938, K93570, K88566, K99230, K71344, K88348, F41303, F41302, F41316, F41257, F41259, F41260, F41261, F41262, F57999, F92108, F92109, J39141, F91836, F91839, F35073, D77471, L86980, L65385, L68425, B60600, B60595, B60594, B91190, B60599, B60598, B60597, B91636, B91635, B91634, B60696, B96338, B96337, B96336, J85461, J91446, L91351, A39592, A39593, A39594, A39591, A75662, A75663, A75664, A75661, A90727, A90728, A90729, A39610, A39608, A65580, A39618, A39616, A39615, A39595, A39596, A39600, A39601, A68842, A60687, A60688, A60686, A68843, A68841, A93233, A75071, A75072, A75076, A75075, D92326, D94576, D99594, D99593, D99590, D99592, D99591, D99585, D99584, D99583, D99588, D99586, D99587, A94214, B95264, B92105, J98858, L53890, L37788, L37789, J70587, J52712, J52715, J52713, J52714, J37664, J90138, A21643, D93911, A69806, A70066, A70063, A70064, A70065, D90280, K90810, K96643, K96642, K96644, K96646, G95393, A88676, A88683, A88684, A88685, A88686, A95572, K91471, K94336, A50235, A20016, L20576, L20571, L20581, D89735, J92683, J92684, J92222, J92221, A81007, A80078, F41468, F41469, B20440, B90107, B93893, B93894, B20443, B20445, B20442, B92688, B20455, B20454, B20453, B20456, B74345, B58352, B58351, B74343, B79810, B50483, B50482, B74340, B74342, B50485, B50484, B74341, B20437, B91015, B91016, B20436, B91904, B28377, B20439, B96538, B20438, B20441, B86243, B87522, B86241, B86240, B69257, B35815, B35814, B35813, B93209, B69260, B69259, B69258, B87034, B87033, B79809, B79808, B90172, B50488, B50487, B50486, B28378, B20448, B20447, B20446, B20451, B20450, B20449, K60156, K72640, D0500A, D92825, D90103, G72333, J71244, A94843, A94844, A89743, A65002, A79103, A79104, A79105, A30400, A26355, K37791, K54637, K85996, K86011, L65376, K65368, K37763, K37765, K37766, G86403, L64691, L53006, L57165, K36254, K79562, K58838, K58840, K58797, K58796, K58794, K58795, K88659, K58801, A81184, A81183, A84474, A84497, L74124, K39556, L73086, L52900, L52901, L96414, L65384, J64803, L72046, L37790, F40168, D64944, A90934, F53842, J31486, F20087, J10118, F40093, B40095, B40096, B40098, J89471, F41301, D0017A, K30926, J29042, K95738, K95740, K84600, K58332, L93728, K58334, K58331, L38385, K58338, K58335, L94349, L87579, F91151, B79340, A53140, A53139, A53135, A53134, A21854, A21853, A84092, A84093, N86920, G72319, G72321, G72332, G72323, G72325, G72330, G72328, G72320, G72322, G72327, G88145, G88147, G92212, G88144, G88146, G92211, G81899, G80893, G81661, G81901, G81902, G86251, G86252, G86253, K89224, K90972, L91911, N87704, A99183, A73751, A73747, A73750, A60691, A60692, A21479, A21480, A21477, A21478, A0347A, A81167, A81168, A81169, A41181, A41182, A41180, J57009, B94323, B94324, B94325, B94326, J57010, J56590, J52719, J52718, J52720, J58366, J58367, B0035A, B0036A, B0032A, B0033A, B0034A, B0037A, J76493, J76491, B96402, B0596A, B96996, B73332, J97525, J71606, J89817, J71605, L88334, L92692, L92691, L88332, L88293, L76287, L87873, L90545, L91859, L88569, L90543, L97518, L91862, L93139, L90544, L93718, L93720, L90542, L94023, L91858, L93724, L92206, L88565, L89019, L53014, L89016, L93723, L90540, L92626, L93140, L90099, L89389, L89372, L89373, L93726, L91857, L92207, L89017, L90541, L92627, L97519, L93719, L94239, L94240, L92078, L90554, L87583, L88011, L94264, L91311, L88015, L88010, L60879, L87874, L87875, L89390, L94238, L91309, L91310, L91308, L84032, L87582, L91306, L88009, L90520, L90527, L90529, L89478, L94055, L89872, L88567, L88246, L88562, F76905, F76906, F86814, F86815, F86816, F87502, F89755, F91450, F87492, F87493, F87499, F87498, F89754, F89749, F89751, F89750, F89752, F89772, F89756, F89748, F89746, F89747, B92050, F94829, F94831, F94828, F94830, F86356, F86358, F86355, F86357, F90566, F90567, F90569, F90570, F90565, F90568, F93046, F95510, F95508, F95509, F96583, F96582, F89050, F89051, F90604, F90605, F90606, F89047, F89048, F89049, F90607, F90608, F90609, F95249, F98642, F95248, F94561, F94555, F94559, F94560, F94553, F94554, F94558, F94552, F94556, F94557, F94550, F94551, F92262, F92261, F92263, F92264, F98639, F98640, F98641, F90021, F92260, F90022, F90020, F90019, F80395, F80408, F80396, F80409, F80397, F80410, F82737, F82738, F80402, F80415, F80403, F80416, F80392, F80405, F80393, F80406, F80394, F80407, F80411, F80412, F80400, F80413, F80404, F92521, F92524, F92527, F92528, F92530, F92533, F92536, F92534, F92537, F92538, F92540, F92539, F92541, F92520, F92523, F92526, F92529, F92532, F92535, F93419, F93420, F93417, F93418, F82733, F88499, F88505, F86788, F86789, F86790, F86791, F91826, F88509, F88512, F88508, F88515, F88514, F88516, F90612, F86807, F86808, F86809, F90610, F86806, F91843, F82726, F82725, F82724, F82732, F82729, F82730, F89753, F88033, F86810, F86811, F86812, F86813, F89777, F82731, F82734, F82735, F82736, F99323, F99322, F85688, F85689, F85693, F85692, F85676, F85679, F85678, F85677, F85680, F93448, F85710, F85711, F85697, F85698, F85699, F85705, F85685, F85681, F85683, F85714, F85701, F85702, F85707, F85686, F85682, F85684, K73083, K65343, K65344, K65342, K65345, K86977, K65346, K77120, A76815, D99352, L76761, J53678, D70959, D69283, D69284, D99396, D92589, F41228, F85177, F40160, J39990, J39991, J39989, J39988, J39994, J39995, J92598, J39798, J39799, J39800, J96614, J76485, J60623, G83880, G88887, G83882, L92690, L88564, L95292, L88250, L80203, L89012, A23341, A36939, A36935, A23340, A89896, A89897, A89898, A89899, L83702, L91353, F41481, J75936, J77126, J77127, K96233, K89285, K93995, K58879, K92630, K75629, K31231, K90549, K31232, K31233
Správny poplatok uhradený 31.12.2020 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
10873 KON Právoplatný XC4.3.1, XC4.3.2
P59917,
P59915
P59917, P59915, P71278, P54556, P79985, P79986, P88437
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 22.12.2020 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
10798 KON Právoplatný D12
D99538,
D88212
D99538, D88212, D84709, D99351
Správny poplatok uhradený 27.11.2020 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
10799 KON Právoplatný D12
D99538,
D88212
D99538, D88212, D84709, D99351
Správny poplatok uhradený 27.11.2020 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
10797 KON Právoplatný
A8.18.1.1,
A8.18.1.2
A8.18.1.1, A8.18.1.2, A8.18.2
A84283,
A84284
A84283, A84284, A84282, A92717, A99183, A84285
Správny poplatok uhradený 6.10.2020 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
10652 KON Právoplatný
XB 3.1,
XB 3.2
XB 3.1, XB 3.2, XB 3.3, XB 3.4, XB 3.5
P96571,
P99134
P96571, P99134, P99224, P86520, P84995, P89476, P97113, P97114, P97112, P97111, P93326, P74303, P90880, P92027, P92028, P89477, P86743, P92435, P92438, P95453, P22869, P85837, P86745, P81281, P94897, P95512, P84968, P92436, P92439, P81945, P94898, P95515, P86521, P84998, P87918, P89473, P89474, P86519, P89475, P97110, P97109, P97108, P92441, P92023, P92024, P97107, P86883, P94899, P94900, P91888, P86746, P95014, P97909, P97857, P96439, P90830, P91786, P83033
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 17.7.2020 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
10463 KON Právoplatný D 10.1.1
D99395,
D91491
D99395, D91491, D93590, D82442, D82443, D92325, D84610, D84609
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 30.3.2020 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
10296 KON Právoplatný
A8.15.1,
F4.4
A8.15.1, F4.4, K9.8.3, K9.8.1, K9.8.2, K9.6.1, K9.6.3, K9.9.2, K9.9.4, K9.2, K3.2.2, K3.3, K5.4, K6.2, K9.11.3, L9.2
A77025,
F41313
A77025, F41313, F91152, F89781, F40881, F86767, K89014, K92685, K68589, K92625, K81445, K94002, K70458, K70449, K92687, K86360, K86361, K81176, K93987, K89792, K70130, K40649, K40650, K23493, K90635, K58801, K78706, K92584, K92583, K58852, K79562, K90401, K81556, K90403, K58879, K36254, K96642, K96646, K94796, K79993, K96643, K80132, K75950, K68587, K72734, K96644, K72241, K93936, K74653, K91272, K37781, K88571, K82744, K70369, K82303, K97827, K90261, K65352, K88245, K88568, K69339, K77920, K77923, K95738, K95740, K39899, K39905, K39901, K39903, K39907, K39909, K39910, K39908, K93479, K93483, K94250, K94249, K93484, K93480, K93481, K93482, K95741, K69296, K69297, K81920, K94295, K65367, K30436, K88249, K90551, K90550, K75624, K74171, K74172, K69298, K71337, K31239, K71338, K28413, K92629, K90810, L95736, L94051, L65550, L93727, L88494, L80701, L72461, L69844, L77917
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 3.12.2019 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
10292 KON Právoplatný
D1.1,
D1.2
D1.1, D1.2, D3, D3.1, D10.1.1, D12
D99111,
D58788
D99111, D58788, D80719, D79075, D84112, D84110, D98852, D92824, D92823, D92302, D90102, D94612, D96353, D96351, D99113, D76986, D90812, D94210, D92963, D87158, D88831, D79823, D90280, D89735, D93628, D69848, D97976, D88835, D75439, D83693, D90813, D79824, D96354, D98853, D99119, D90388, D58789, D76989, D80720, D79076, D91494, D75029, D79511, D45780, D36621, D64942, D92964, D94613, D94211, D96681, D87159, D92695, D90277, D83143, D86483, D92825, D90103, D74237, D79821, D93631, D75440, D97977, D90394, D99123, D53685, D91491, D93590, D82442, D82443, D92325, D84610, D84609, D88212, D84709
Správny poplatok uhradený 21.11.2019 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
10291 KON Právoplatný
J11.1.1,
J11.1.2.1
J11.1.1, J11.1.2.1, J11.1.2.2, J11.1.2.3
J83708,
J91446
J83708, J91446, J87427, J93854, J89514, J89513, J83706, J83710, J85158, J91743, J85159, J95521, J95234, J65043, J93355, J83707, J93857, J85393, J80265, J37664, J91199, J93508, J95863, J88673, J85461, J91742, J93856, J98395, J94505, J85099, J90138
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 21.11.2019 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
10290 KON Právoplatný
B1.1,
B1.2
B1.1, B1.2, B2.2, B3.1, B3.2, B4, B5, B6.1, B6.2, B7, B8, B9, B10.1.1, B10.1.2, B10.1.3, B10.1.4, B10.1.5, B10.2, B10.2.1, B11
B30571,
B90209
B30571, B90209, B66158, B72665, B60601, B58709, B90210, B94323, B87625, B53318, B60602, B66159, B30572, B94324, B21339, B71592, B60603, B66160, B59848, B53320, B94325, B96402, B73332, B83426, B71750, B71593, B87605, B87604, B59849, B59850, B87623, B68964, B28800, B91904, B28377, B20439, B73333, B73336, B53317, B20436, B96538, B71597, B59851, B32773, B60604, B20440, B96996, B71594, B73334, B28801, B91301, B20437, B20441, B87627, B68965, B86243, B70574, B71598, B94326, B73335, B28802, B88897, B95409, B86377, B90211, B97307, B66161, B89453, B28061, B90212, B21340, B83427, B53319, B83428, B86460, B21037, B21341, B86461, B96403, B85742, B90213, B94876, B59713, B59715, B59716, B30639, B30640, B60605, B21342, B59714, B20442, B21344, B21038, B60690, B20438, B92992, B85743, B90215, B20443, B91015, B21345, B21039, B94615, B94614, B94616, B21343, B60607, B60608, B60606, B92688, B21346, B91016, B21347, B28059, B73329, B20445, B94618, B94617, B94619, B95487, B94621, B94620, B94622, B95049, B95491, B73895, B95488, B94623, B94624, B95048, B95492, B95047, B95489, B95494, B95495, B95497, B95496, B94625, B21359, B38907, B21360, B95288, B91191, B21361, B91192, B53155, B35719, B35717, B72668, B72669, B98171, B35286, B91190, B35290, B60696, B28378, B30568, B98172, B35288, B97984, B59699, B95423, B20446, B59696, B20447, B59701, B59700, B35289, B50482, B20449, B59697, B59698, B60594, B60597, B74340, B96376, B96375, B24743, B24744, B24745, B21377, B21336, B96378, B97989, B60595, B74341, B20448, B21036, B21035, B21034, B90993, B86220, B35292, B35291, B50486, B20450, B83430, B50483, B96379, B96377, B90216, B60598, B95431, B60701, B50485, B20451, B21379, B31166, B59702, B90217, B50484, B83429, B81039, B80021, B94626, B95424, B96336, B28783, B96383, B96382, B96381, B21337, B83432, B83431, B81150, B70988, B96015, B96014, B90222, B90219, B95425, B74343, B90220, B95432, B95426, B60702, B60599, B50487, B83433, B28788, B93182, B21338, B83435, B79961, B79960, B85741, B28785, B81154, B81157, B94628, B94627, B73515, B58351, B85740, B70991, B83271, B21378, B83434, B81151, B92982, B96337, B66162, B70989, B83272, B93181, B39458, B28789, B90221, B95434, B53146, B30569, B86380, B57986, B57985, B73890, B73889, B81035, B81155, B96380, B60600, B35814, B79952, B79951, B79950, B81158, B95433, B58352, B74342, B50488, B90994, B70992, B70309, B73516, B96338, B79810, B93096, B92987, B92998, B94630, B94629, B94631, B93097, B86379, B81152, B81156, B81159, B92997, B79808, B93559, B21380, B59984, B80014, B70993, B70990, B83273, B91636, B91635, B91634, B53147, B28787, B81038, B20701, B70994, B59703, B73891, B90223, B86378, B94877, B79809, B93558, B86464, B90995, B90996, B81036, B28790, B93560, B91303, B65960, B70995, B94633, B94632, B94634, B90224, B35813, B30570, B89411, B72670, B93098, B90997, B92990, B74345, B96734, B96737, B96733, B96735, B80015, B91750, B96388, B89412, B94878, B93562, B70987, B39459, B81153, B65961, B91302, B81037, B81040, B70310, B94635, B71587, B71586, B88895, B20702, B90172, B73894, B73893, B96739, B96742, B96741, B96738, B96740, B79955, B79954, B20703, B94879, B35815, B86242, B82900, B69200, B93679, B93678, B69199, B93099, B69258, B93637, B93636, B92064, B92065, B96386, B96389, B96391, B96998, B96997, B87033, B87034, B87522, B79958, B79957, B73892, B93209, B93202, B39457, B70307, B93005, B88896, B93003, B69259, B95046, B69201, B95242, B93002, B69257, B71588, B95243, B93004, B71749, B95244, B82901, B95245, B91749, B91748, B86240, B95045, B83437, B69260, B86241, B69202, B70308, B39461, B59724, B59723, B59722, B59725, B21356, B95854, B95853, B28792, B30644, B30642, B95443, B20453, B85744, B85745, B95856, B95855, B28794, B30645, B30646, B30647, B95444, B20454, B71751, B20455, B20456, B71603, B71602, B71601, B94003, B90225, B59717, B23357, B94004, B21351, B20457, B94005, B93576, B94314, B95451, B59718, B73340, B95454, B90226, B21352, B23355, B95449, B94309, B94311, B93579, B60788, B60582, B23358, B93575, B95450, B73341, B41567, B94310, B94312, B93893, B59719, B90227, B58717, B93183, B41565, B23359, B93577, B93578, B85545, B60592, B60789, B60583, B21353, B94313, B21041, B93580, B93894, B23356, B85546, B59721, B90228, B95469, B66156, B77597, B90107, B20711, B91396, B59720, B40074, B40075, B40076, B40077, B40078, B84617, B84618, B84619, B84620, B84612, B84613, B84614, B35686, B35687, B40084, B40085, B40086, B40088, B40089, B40090, B55788, B92050, B40095, B35691, B35693, B85920, B84627, B84628, B84629, B56310, B40096, B40098, B35689, B84632, B40108, B40092, B71829, B40760, B40761, B40762, B40763, B98017, B98018, B85955, B84067, B84068, B84069, B84070, B84074, B84075, B84076, B84077, B84078, B84079, B79340, B84058, B91793, B82382, B88035, B88036, B88037, B81855, B81856, B91792, B91791, B82381, B82380, B81857, B81853, B81854, B91009, B91010, B83351, B76204, B76203, B40785, B40786, B40787, B40789, B40790, B40791, B95065, B95066, B81387, B81392
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 21.11.2019 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
10154 KON Právoplatný
A1.1.1,
A1.1.2
A1.1.1, A1.1.2, A1.2.1, A1.2.2, A1.2.3, A1.2.4, A2.1, A2.2, A3, A4.1.1, A4.1.2, A4.2.1, A4.2.2, A5.1, A5.2, A5.3, A6.1, A6.2, A6.3, A7.1, A7.2, A7.3, A7.4, A7.5, A8.1.1.1, A8.1.1.2, A8.1.1.3, A8.1.1.4, A8.1.1.5, A8.1.1.6, A8.1.2.1, A8.1.2.2, A8.1.2.3, A8.1.3, A8.2.1, A8.2.2, A8.3, A8.4.1.1, A8.4.1.2, A8.4.1.3, A8.4.1.4, A8.4.2.1, A8.4.2.2, A8.4.2.3, A8.4.2.4, A8.4.2.5, A8.5.1.1, A8.5.1.2, A8.5.1.3, A8.5.2, A8.6.1.1, A8.6.1.2, A8.6.1.3, A8.6.1.4, A8.6.1.5, A8.6.1.6, A8.6.1.7, A8.6.2.1, A8.6.2.2, A8.6.2.3, A8.6.2.4, A8.6.2.5, A8.6.2.6, A8.7.1, A8.7.2, A8.7.3, A8.7.4, A8.8.1, A8.8.2, A8.8.3, A8.9.1, A8.9.2, A8.9.3, A8.10.1, A8.10.2, A8.11.1, A8.11.2, A8.12.1, A8.12.2, A8.12.3, A8.13.1.1, A8.13.1.2, A8.13.1.3, A8.13.1.4, A8.13.1.5, A8.13.1.6, A8.13.2, A8.13.3.1, A8.13.3.2, A8.13.3.3, A8.13.4.1, A8.13.4.2, A8.13.4.3, A8.13.4.4, A8.13.4.5, A8.13.5, A8.13.6, A8.14.1, A8.14.2.1, A8.14.2.2, A8.14.2.3, A8.14.2.4, A8.14.2.5, A8.15.1, A8.15.2, A8.16.1, A8.16.2, A8.16.3, A8.17.1, A8.17.2, A8.17.3, A8.18.1.1, A8.18.1.2, A8.18.2, A8.19, A9, A11.1, A11.2, A12, A13.1, A13.2, A14, A15, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, B3.1, B3.2, B4, B5, B6.1, B6.2, B7, B8, B9, B10.1.1, B10.1.2, B10.1.3, B10.1.4, B10.1.5, B10.2, B11, D1.1, D1.2, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10.1.1, D10.2.1, D10.2.2, D10.2.3, D10.2.4, D10.2.5, D10.2.6, D10.2.7, D11.1, D11.2, D11.3, D12, F1.1.1, F1.1.2, F1.1.3, F1.2.1, F1.2.2, F1.2.3, F1.3, F2.1.1, F2.1.2, F2.1.3, F2.2.1, F2.2.2, F2.3.1, F2.3.2, F2.4.1, F2.4.2, F3.1, F3.2, F3.3, F3.4, F4.1, F4.2, F4.3, F4.4, F4.5, F4.6, F4.7, F5, F6.1, F6.2, F7.1, F7.2.1, F7.2.2, F7.2.3, F7.2.4, F7.2.5, F7.2.6, F8, F9, F10, F11.1, F11.2, F11.3, F11.4, F11.5, G1.1, G1.2.1, G1.2.2, G1.3, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1.1, G3.1.2, G3.2, G3.3, G4.1, G4.2, G5.1, G5.2, G5.3, G6.1, G6.2, G6.3, G6.4, G8.1, G8.2.1, G8.2.2, G8.3.1, G8.3.2, G8.3.3, G8.3.4, H1, H2, J1.1, J2, J3, J4.1.1.1, J4.1.1.2, J4.1.2.1, J4.1.2.2, J4.2, J4.3.1.1, J4.3.1.2, J4.3.2.1, J4.3.2.2, J4.3.3.1, J4.3.3.2, J4.3.3.3, J4.3.3.4, J4.3.4, J4.3.5.1, J4.3.5.2, J4.3.5.3, J4.3.6, J4.5.1, J4.5.2, J4.5.3, J4.5.4, J4.5.5, J5.1.1, J5.1.2, J5.2.1, J5.2.2, J5.2.3, J5.3.1, J5.3.2, J5.3.3, J5.4, J5.5.1, J5.5.2, J5.6, J6.1.1, J6.1.2, J6.1.3, J6.1.4, J6.2.1.1, J6.2.1.2, J6.2.2.1, J6.2.2.2, J6.2.3, J6.3.1, J6.3.2, J6.3.3, J6.4.1, J6.4.2, J6.5, J6.6, J6.7, J6.8, J7.1, J7.2, J7.3, J7.4, J8.1, J8.2, J9, J11.1.1, J11.1.2.1, J11.1.2.2, J11.1.2.3, J11.2, K1.1, K1.2, K1.3, K1.4, K1.5, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4, K2.5, K2.6, K3.1.1, K3.1.2, K3.1.3, K3.1.4, K3.1.5, K3.1.6, K3.1.7, K3.2.1.1, K3.2.1.2, K3.2.2, K3.2.3, K3.3, K3.4, K3.5.1, K3.5.2, K3.5.3, K3.5.4, K3.6, K3.7, K3.8, K3.9, K3.10, K4.1, K4.2, K5.1, K5.2, K5.3, K5.4, K6.1, K6.2, K6.3, K6.4, K6.5, K7.1, K8.1, K9.2, K9.3, K9.5.1, K9.5.2, K9.6.1, K9.6.2, K9.6.3, K9.7, K9.8.1, K9.8.2, K9.8.3, K9.8.4, K9.9.1, K9.9.2, K9.9.3, K9.9.4, K9.9.5, K9.9.6, K9.10, K9.11.1, K9.11.2, K9.12.1, K9.12.2, K9.13.1, K9.13.2, K9.14, L1.1, L1.2, L2.1.1, L2.1.2, L2.2, L2.3, L3.1, L3.2, L4.1.1, L4.1.2, L4.1.3, L4.2.1, L4.2.2, L5.1, L5.2, L5.3, L6, L7.1, L7.2, L7.3, L7.4, L8.1, L8.2, L9.1, L9.2, L10, L11.1, L11.2, N1.1, N1.2.1, N1.2.2, N1.3.1, N1.3.2, N2, N4.1, N4.2
A83669,
A95526
A83669, A95526, A71972, A95527, A95371, A88380, A25865, A86641, A83297, A89831, A95369, A95370, A95941, A95363, A95372, A95361, A95364, A95362, A95365, A95373, A95375, A95374, A95376, A86993, A83309, A86989, A86996, A86995, A88253, A95537, A95540, A95538, A92167, A97549, A97551, A97552, A35704, A95366, A95367, A95368, B58709, B95409, B94615, B94614, B94616, B94618, B94617, B94619, B95487, B94621, B94620, B95049, B94624, B95048, B95047, B95495, B95497, B95496, B94625, B90216, B95431, B90217, B94626, B90219, B90220, B28788, B94628, B73515, B28789, B90221, B81035, B94631, B81156, B28790, B94634, B81037, B86242, B95045, B95046, B95854, B95853, B95855, B95856, B94003, B90225, B94004, B20457, B93576, B94314, B94311, B93579, B94312, B60592, B94313, B40074, B35687, B85920, B40760, B40763, B84058, B40785, D80719, D79075, D84112, D96353, D93628, D36616, D60935, D74237, D93631, D53683, D87809, D79676, D29612, D77472, D39227, F53845, F93046, F87493, F40124, F53852, F88512, F53856, F53843, F95510, F95745, F95746, F89757, F82742, F40159, F95112, F95113, F58256, F58246, F80399, F76902, F74319, F85691, F58267, F89769, F74320, F87502, F85704, F92531, F93458, F40881, F40174, F76914, F86824, F86942, F32668, G81164, G90025, G81900, G90027, J71607, J72475, J27417, J35028, J72482, J60228, J60229, J89362, J53411, J60259, J70650, J34999, J35016, J88900, J60233, J60224, J60211, J35020, J71245, J35034, J60090, J60081, J72443, J60185, J70416, J53475, J90583, J71250, J60148, J35012, J53512, J79196, J89513, J83710, J85158, J91743, J95863, K59599, K77920, K77923, K23889, K74172, K31239, K38028, K41652, K40426, K75950, K58387, L83700, L91863, L94288, L94291, L69243, L91765, L88243, L88242, L73081, L90691, L81919, L57152, L74178, L37774, L77918, N86316, N84670, N86903, N60463, N84177, N72650, N83538, N86315, N84672, N88170, N59865, N60465, N86323, N60464, N85279, N91685, N68029, N88193, N88194, N91681, N59868, N77104, N84673, N88176, N84675, N69539, N86335, N90828, N93525, N85278, N91677, N59869, N84173, N86913, N86416, N91660, N95221, N89644, N89641, N86304, N96313, N89666, N89653, N89654, N89661, N89662, N86306, N86301, N86300
Správny poplatok uhradený 10.9.2019 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
9507 KON Podaný
A8.17.1,
A8.17.2
A8.17.1, A8.17.2, A8.17.3, A8.17.4, A8.17.5
A79266,
A79271
A79266, A79271, A79291, A94942, A79272, A95275, A95276
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 16.8.2019 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
10074 KON Právoplatný
A1.1.1,
A1.1.2
A1.1.1, A1.1.2, A1.2.1, A1.2.2, A1.2.3, A1.2.4, A2.1, A2.2, A3, A4.1.1, A4.1.2, A4.2.1, A4.2.2, A5.1, A5.2, A5.3, A6.1, A6.2, A6.3, A7.1, A7.2, A7.3, A7.4, A7.5, A8.1.1.1, A8.1.1.2, A8.1.1.3, A8.1.1.4, A8.1.1.5, A8.1.1.6, A8.1.2.1, A8.1.2.2, A8.1.2.3, A8.1.3, A8.2.1, A8.2.2, A8.3, A8.4.1.1, A8.4.1.2, A8.4.1.3, A8.4.1.4, A8.4.2.1, A8.4.2.2, A8.4.2.3, A8.4.2.4, A8.4.2.5, A8.5.1.1, A8.5.1.2, A8.5.1.3, A8.5.2, A8.6.1.1, A8.6.1.2, A8.6.1.3, A8.6.1.4, A8.6.1.5, A8.6.1.6, A8.6.1.7, A8.6.2.1, A8.6.2.2, A8.6.2.3, A8.6.2.4, A8.6.2.5, A8.6.2.6, A8.7.2, A8.7.4, A8.8.1, A8.8.2, A8.8.3, A8.9.1, A8.9.2, A8.9.3, A8.10.2, A8.11.1, A8.11.2, A8.12.1, A8.12.2, A8.12.3, A8.13.1.1, A8.13.1.2, A8.13.1.3, A8.13.1.4, A8.13.1.5, A8.13.1.6, A8.13.2, A8.13.3.1, A8.13.3.2, A8.13.3.3, A8.13.4.1, A8.13.4.2, A8.13.4.3, A8.13.4.4, A8.13.4.5, A8.13.5, A8.13.6, A8.14.1, A8.14.2.1, A8.14.2.2, A8.14.2.3, A8.14.2.4, A8.14.2.5, A8.15.1, A8.15.2, A8.16.1, A8.16.2, A8.17.1, A8.17.2, A8.17.3, A8.17.4, A8.17.5, A8.18.1.1, A8.18.1.2, A8.18.2, A8.19, A9, A11.1, A11.2, A12, A13.2, A14, A15
A21866,
A21865
A21866, A21865, A21864, A21863, A23309, A21873, A60794, A23307, A21870, A21869, A21499, A21500, A21924, A21923, A23318, A21871, A21876, A21874, A21875, A21872, A21868, A60793, A21498, A23305, A21922, A21867, A60792, A21497, A23303, A21921, A21920, A38700, A26588, A57021, A57020, A50238, A50235, A20016, A21478, A57029, A20706, A35741, A21931, A57028, A21477, A38697, A20704, A21930, A38698, A21480, A21479, A57031, A35742, A36935, A41182, A21932, A41181, A35748, A23340, A41180, A38699, A57022, A21938, A25058, A57023, A35745, A21939, A35744, A36939, A23341, A25057, A57024, A35746, A21940, A53135, A21844, A53134, A21854, A21846, A21845, A21853, A21848, A53140, A53139, A60757, A87104, A60758, A21856, A41509, A21880, A21878, A68774, A86968, A50202, A68775, A68776, A21900, A83667, A83669, A21903, A21902, A21901, A83668, A83670, A95324, A95323, A21890, A95322, A21889, A68262, A21060, A22147, A83665, A22138, A95325, A21892, A68264, A22308, A22149, A22140, A21891, A68263, A22307, A22148, A83666, A22139, A22144, A59449, A95525, A20142, A39595, A21640, A37302, A75130, A20139, A71920, A95526, A20141, A37303, A39596, A20140, A21641, A71972, A95527, A37307, A40317, A20143, A37308, A40318, A37309, A37310, A40319, A36917, A20135, A39600, A94015, A36911, A22955, A22950, A95371, A22953, A75133, A59457, A80078, A20137, A22951, A20136, A36913, A39601, A37312, A60691, A73747, A37947, A94832, A73751, A73750, A81007, A60692, A30402, A26347, A26351, A28414, A36627, A94014, A28812, A89036, A74779, A86645, A76422, A39618, A86646, A96063, A36628, A65580, A28415, A90934, A96631, A64788, A88380, A89370, A89310, A25864, A39615, A25863, A76417, A52621, A21645, A25866, A21646, A25865, A74994, A52623, A39616, A94880, A86642, A76420, A25867, A76419, A86641, A52626, A37704, A93496, A39345, A52627, A93490, A93498, A37705, A26762, A39591, A22057, A74999, A75661, A82758, A71119, A83297, A26649, A31163, A39592, A94011, A36623, A75000, A89831, A74355, A74662, A82759, A88059, A95369, A75662, A39593, A26651, A26650, A36624, A71287, A82761, A75007, A74356, A74663, A95370, A75663, A82760, A72975, A75008, A82762, A26655, A39594, A39717, A95941, A74357, A75664, A90638, A84193, A85824, A84188, A95363, A84189, A85816, A40234, A91590, A90639, A70460, A95654, A94843, A86998, A85729, A95372, A85822, A59128, A40235, A79105, A79103, A85817, A85819, A90640, A91591, A94844, A79104, A91592, A93737, A85821, A70461, A85730, A74297, A95361, A95364, A92716, A95362, A95365, A92715, A92713, A90636, A60687, A60686, A92920, A92907, A95783, A85825, A84100, A95805, A26355, A86351, A94775, A95373, A95375, A84190, A85828, A85827, A60688, A85649, A59130, A30398, A91587, A95784, A70462, A90637, A95374, A95376, A94777, A85831, A86353, A91589, A84098, A85830, A84096, A40237, A59129, A85833, A30400, A86354, A95806, A93742, A91588, A86352, A95785, A84097, A94778, A93744, A93743, A59131, A85836, A65002, A53642, A84191, A30401, A84192, A89743, A79733, A95657, A95658, A94033, A68033, A73015, A21643, A74997, A87968, A68842, A93233, A86445, A36317, A83308, A92903, A83311, A68841, A86993, A83310, A73861, A73019, A72992, A72996, A68843, A68035, A72990, A73017, A72994, A68034, A74661, A92899, A83309, A92898, A79735, A79737, A79739, A92905, A92904, A92893, A87969, A73021, A86989, A73022, A86996, A86995, A86991, A68037, A91959, A73009, A84099, A73007, A36316, A91958, A92912, A72998, A88254, A88253, A96423, A96421, A96422, A92908, A92915, A68039, A92913, A92921, A73000, A73011, A68038, A86999, A84093, A96424, A92909, A92917, A94580, A84092, A94579, A92916, A79778, A92923, A73004, A92922, A92918, A79777, A73002, A73013, A79776, A87000, A92474, A92473, A92468, A92469, A92472, A92465, A92470, A92471, A92467, A92466, A84121, A17415, A69445, A38870, A17418, A84122, A94360, A95811, A83299, A17416, A69447, A94363, A83301, A94354, A83300, A69449, A89369, A71035, A65573, A89401, A95529, A95534, A95857, A95532, A71036, A93886, A38378, A95537, A95540, A89402, A71154, A95531, A93887, A93888, A95538, A96819, A92180, A97495, A81145, A89280, A89282, A89283, A89281, A80931, A80923, A80924, A79743, A39608, A80922, A80925, A79749, A80926, A39610, A79744, A95576, A95577, A95574, A79750, A92167, A89896, A70029, A91639, A85746, A84286, A89899, A81169, A89898, A85748, A89562, A91643, A89564, A76828, A94193, A89560, A91641, A89561, A89897, A91640, A91642, A89563, A94191, A91621, A91623, A85747, A94692, A84287, A89976, A89991, A89559, A64962, A81167, A64967, A91617, A76829, A64965, A64970, A81168, A64964, A64969, A91619, A93215, A93216, A92709, A94188, A90028, A82445, A96064, A96628, A73124, A73730, A36630, A89309, A35704, A92383, A95366, A75071, A75075, A92384, A93493, A92386, A75072, A75076, A96419, A95367, A92385, A95368, A23462, A84440, A94887, A23463, A94194, A87535, A84444, A91319, A94195, A95656, A94888, A84089, A94197, A84090, A23464, A87967, A84447, A91325, A94196, A94198, A84091, A96506, A76815, A91701, A91702, A83825, A22193, A88252, A82294, A90728, A90727, A82329, A95968, A60450, A90729, A65026, A94498, A94497, A77025, A83234, A97733, A81183, A81184, A84474, A84497, A79266, A79271, A79291, A94942, A79272, A95275, A95276, A84283, A84284, A84282, A92717, A84285, A95572, A95141, A96420, A88676, A88683, A88684, A88685, A88686, A95666, A23213, A95665, A68558, A53630, A23211, A53635, A53633, A25908, A25896, A25894, A25890, A81789, A94215, A77445, A77446, A90083, A90084, A90085, A77447, A93691, A77441, A90079, A21011, A94214, A91512, A96818, A96817, A96786, A21012, A21013, A69806, A70066, A70063, A70064, A70065, A82679
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 28.6.2019 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
10073 KON Právoplatný
B1.1,
B1.2
B1.1, B1.2, B2.2, B3.1, B3.2, B4, B5, B6.1, B6.2, B7, B8, B9, B10.1.1, B10.1.2, B10.1.3, B10.1.4, B10.1.5, B10.2, B10.2.1, B11
B30571,
B90209
B30571, B90209, B66158, B72665, B60601, B58709, B90210, B94323, B87625, B53318, B60602, B66159, B30572, B94324, B21339, B71592, B60603, B66160, B59848, B53320, B94325, B96402, B73332, B83426, B71750, B71593, B87605, B87604, B59849, B59850, B87623, B68964, B28800, B91904, B28377, B20439, B73333, B73336, B53317, B20436, B96538, B71597, B59851, B32773, B60604, B20440, B96996, B71594, B73334, B28801, B91301, B20437, B20441, B87627, B68965, B86243, B70574, B71598, B94326, B73335, B28802, B88897, B95409, B86377, B90211, B97307, B66161, B89453, B28061, B90212, B21340, B83427, B53319, B83428, B86460, B21037, B21341, B86461, B96403, B85742, B90213, B94876, B59713, B59715, B59716, B30639, B30640, B60605, B21342, B59714, B20442, B21344, B21038, B60690, B20438, B92992, B85743, B90215, B20443, B91015, B21345, B21039, B94615, B94614, B94616, B21343, B60607, B60608, B60606, B92688, B21346, B91016, B21347, B28059, B73329, B20445, B94618, B94617, B94619, B95487, B94621, B94620, B94622, B95049, B95491, B73895, B95488, B94623, B94624, B95048, B95492, B95047, B95489, B95494, B95495, B95497, B95496, B94625, B21359, B38907, B21360, B95288, B91191, B21361, B91192, B53155, B35719, B35717, B72668, B72669, B98171, B35286, B91190, B35290, B60696, B28378, B30568, B98172, B35288, B97984, B59699, B95423, B20446, B59696, B20447, B59701, B59700, B35289, B50482, B20449, B59697, B59698, B60594, B60597, B74340, B96376, B96375, B24743, B24744, B24745, B21377, B21336, B96378, B97989, B60595, B74341, B20448, B21036, B21035, B21034, B90993, B86220, B35292, B35291, B50486, B20450, B83430, B50483, B96379, B96377, B90216, B60598, B95431, B60701, B50485, B20451, B21379, B31166, B59702, B90217, B50484, B83429, B81039, B80021, B94626, B95424, B96336, B28783, B96383, B96382, B96381, B21337, B83432, B83431, B81150, B70988, B96015, B96014, B90222, B90219, B95425, B74343, B90220, B95432, B95426, B60702, B60599, B50487, B83433, B28788, B93182, B21338, B83435, B79961, B79960, B85741, B28785, B81154, B81157, B94628, B94627, B73515, B58351, B85740, B70991, B83271, B21378, B83434, B81151, B92982, B96337, B66162, B70989, B83272, B93181, B39458, B28789, B90221, B95434, B53146, B30569, B86380, B57986, B57985, B73890, B73889, B81035, B81155, B96380, B60600, B35814, B79952, B79951, B79950, B81158, B95433, B58352, B74342, B50488, B90994, B70992, B70309, B73516, B96338, B79810, B93096, B92987, B92998, B94630, B94629, B94631, B93097, B86379, B81152, B81156, B81159, B92997, B79808, B93559, B21380, B59984, B80014, B70993, B70990, B83273, B91636, B91635, B91634, B53147, B28787, B81038, B20701, B70994, B59703, B73891, B90223, B86378, B94877, B79809, B93558, B86464, B90995, B90996, B81036, B28790, B93560, B91303, B65960, B70995, B94633, B94632, B94634, B90224, B35813, B30570, B89411, B72670, B93098, B90997, B92990, B74345, B96734, B96737, B96733, B96735, B80015, B91750, B96388, B89412, B94878, B93562, B70987, B39459, B81153, B65961, B91302, B81037, B81040, B70310, B94635, B71587, B71586, B88895, B20702, B90172, B73894, B73893, B96739, B96742, B96741, B96738, B96740, B79955, B79954, B20703, B94879, B35815, B86242, B82900, B69200, B93679, B93678, B69199, B93099, B69258, B93637, B93636, B92064, B92065, B96386, B96389, B96391, B96998, B96997, B87033, B87034, B87522, B79958, B79957, B73892, B93209, B93202, B39457, B70307, B93005, B88896, B93003, B69259, B95046, B69201, B95242, B93002, B69257, B71588, B95243, B93004, B71749, B95244, B82901, B95245, B91749, B91748, B86240, B95045, B83437, B69260, B86241, B69202, B70308, B39461, B59724, B59723, B59722, B59725, B21356, B95854, B95853, B28792, B30644, B30642, B95443, B20453, B85744, B85745, B95856, B95855, B28794, B30645, B30646, B30647, B95444, B20454, B71751, B20455, B20456, B71603, B71602, B71601, B94003, B90225, B59717, B23357, B94004, B21351, B20457, B94005, B93576, B94314, B95451, B59718, B73340, B95454, B90226, B21352, B23355, B95449, B94309, B94311, B93579, B60788, B60582, B23358, B93575, B95450, B73341, B41567, B94310, B94312, B93893, B59719, B90227, B58717, B93183, B41565, B23359, B93577, B93578, B85545, B60592, B60789, B60583, B21353, B94313, B21041, B93580, B93894, B23356, B85546, B59721, B90228, B95469, B66156, B77597, B90107, B20711, B91396, B59720, B40074, B40075, B40076, B40077, B40078, B84617, B84618, B84619, B84620, B84612, B84613, B84614, B35686, B35687, B40084, B40085, B40086, B40088, B40089, B40090, B55788, B92050, B40095, B35691, B35693, B85920, B84627, B84628, B84629, B56310, B40096, B40098, B35689, B84632, B40108, B40092, B71829, B40760, B40761, B40762, B40763, B98017, B98018, B85955, B84067, B84068, B84069, B84070, B84074, B84075, B84076, B84077, B84078, B84079, B79340, B84058, B91793, B82382, B88035, B88036, B88037, B81855, B81856, B91792, B91791, B82381, B82380, B81857, B81853, B81854, B91009, B91010, B83351, B76204, B76203, B40785, B40786, B40787, B40789, B40790, B40791, B95065, B95066, B81387, B81392
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 28.6.2019 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
9985 KON Právoplatný XC5.14
P94652,
J93818
P94652, J93818, P91706
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 3.4.2019 Ministerstvo zdravotníctva Detaily