[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
1 2 3 4 5 > >>
12009 KON Právoplatný N1.2.1, N1.2.2
N98676,
N99606
N98676, N99606, N99607, N96096, N96097, N96098, N96099, N98202, N98203, N98204, N98207, N98208, N89397, N89396, N95600, N90490, N88173, N86898, N75726, N96512, N94850, N80341, N91723, N95601, N84176, N98682, N97534, N86908, N95630, N97538, N0891A, N98677, N94890, N1725A, N99608, N0641A, N1549A, N96514, N96100, N97208, N98205, N98206, N98209, N89398, N1573A, N95591, N90491, N94177, N85524, N86906, N86905, N86904, N75725, N88589, N86314, N91726, N91727, N3334A, N91722, N81188, N80342, N92651, N95885, N1163A, N98674, N0734A, N2604A, N80343, N95592, N95130, N98683, N1548A, N2606A, N87683, N95128, N1505A, N0896A, N98684, N1508A, N95126, N96977, N1511A
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 24.5.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12008 KON Právoplatný
N1.2.1,
N1.2.2
N1.2.1, N1.2.2, N1.3.1, N1.3.2, N1.4
N98676,
N99606
N98676, N99606, N99607, N96096, N96097, N96098, N96099, N98202, N98203, N98204, N98207, N98208, N89397, N89396, N95600, N90490, N88173, N86898, N75726, N96512, N94850, N80341, N91723, N95601, N84176, N98682, N97534, N86908, N95630, N97538, N0891A, N98677, N94890, N1725A, N99608, N0641A, N1549A, N96514, N96100, N97208, N98205, N98206, N98209, N89398, N1573A, N95591, N90491, N94177, N85524, N86906, N86905, N86904, N75725, N88589, N86314, N91726, N91727, N3334A, N91722, N81188, N80342, N92651, N95885, N1163A, N98674, N0734A, N2604A, N80343, N95592, N95130, N98683, N1548A, N2606A, N87683, N95128, N1505A, N0896A, N98684, N1508A, N95126, N96977, N1511A, N97570, N98680, N99604, N99610, N99612, N99638, N96517, N0639A, N96102, N98197, N98199, N98201, N96103, N89400, N89399, N86899, N86900, N91725, N0732A, N80345, N80344, N84179, N98606, N95197, N68027, N99426, N95623, N86911, N81191, N87680, N0925A, N1503A, N98118, N86920, N99427, N1506A, N1540A, N1509A, N99429, N98198, N94179, N98675, N99639, N96101, N98681, N99605, N99611, N99613, N98200, N96520, N0640A, N3333A, N1575A, N86901, N86902, N94851, N91724, N1574A, N81189, N95895, N95890, N91728, N0733A, N2603A, N84178, N91729, N95131, N98112, N2605A, N86912, N86914, N87681, N95129, N96840, N1504A, N99431, N1539A, N1507A, N87704, N95127, N99428, N1510A, N1541A
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 24.5.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
12007 KON Právoplatný
A8.1.1.1,
A8.1.1.2
A8.1.1.1, A8.1.1.2, A8.1.1.3, A8.1.1.4, A8.1.1.5, A8.1.1.6, A8.1.2.2, A8.1.2.3, A8.1.3, A8.2.1, A8.2.2, A8.3, A8.4.1.1, A8.4.1.2, A8.4.1.3, A8.4.1.4, A8.4.2.1, A8.4.2.2, A8.4.2.3, A8.4.2.4, A8.4.2.5, A8.5.1.1, A8.5.1.2, A8.5.1.3, A8.5.2, A8.6.1.1, A8.6.1.2, A8.6.1.3, A8.6.1.4, A8.6.1.5, A8.6.1.6, A8.6.1.7, A8.6.2.1, A8.6.2.2, A8.6.2.3, A8.6.2.4, A8.6.2.5, A8.6.2.6, A8.7.2, A8.7.4, A8.8.1, A8.8.2, A8.8.3, A8.9.1, A8.9.2, A8.9.3, A8.10.2, A8.12.1, A8.12.2, A8.12.3, A8.13, A8.13.1.1, A8.13.1.2, A8.13.1.3, A8.13.1.4, A8.13.1.5, A8.13.1.6, A8.13.2, A8.13.3.1, A8.13.3.2, A8.13.3.3, A8.13.4.1, A8.13.4.2, A8.13.4.3, A8.13.4.4, A8.13.4.5, A8.13.6, A8.14.1, A8.14.2, A8.14.2.1, A8.14.2.2, A8.14.2.3, A8.14.2.4, A8.14.2.5, A8.16.1, A8.16.2, A8.17.1, A8.17.3, A8.17.4, A8.17.5, A8.18.1, A8.18.2.1, A8.18.2.2, A8.18.3.1, A8.18.3.2, A14
A59449,
A95525
A59449, A95525, A39595, A21640, A37302, A75130, A71920, A37303, A39596, A21641, A37307, A1893A, A37308, A37309, A37310, A36917, A39600, A1891A, A36911, A22955, A22950, A22953, A75133, A59457, A80078, A22951, A36913, A39601, A37312, A60691, A37947, A73751, A98154, A94832, A73747, A73750, A81007, A99473, A60692, A73749, A30402, A26347, A26351, A28414, A86645, A28812, A89036, A74779, A76422, A1884A, A86646, A96063, A28415, A90934, A94820, A96631, A64788, A89370, A2534A, A89310, A92489, A97379, A39615, A0504A, A76417, A52621, A21645, A21646, A74994, A0505A, A52623, A39616, A94880, A86642, A0506A, A0507A, A76420, A76419, A0511A, A52626, A37704, A93496, A39345, A0509A, A0510A, A52627, A93490, A93498, A37705, A26762, A39591, A22057, A74999, A75661, A82758, A71119, A39592, A26649, A31163, A75000, A74662, A82759, A88059, A75662, A39593, A26651, A26650, A71287, A82761, A75007, A72975, A74663, A75663, A82760, A75008, A82762, A26655, A39594, A39717, A75664, A90638, A85824, A85816, A80112, A91590, A90639, A95654, A86998, A94843, A85822, A93737, A79105, A79103, A96255, A85817, A85819, A90640, A91591, A94844, A79104, A91592, A85821, A2653A, A2654A, A92716, A92715, A92713, A90636, A60687, A60686, A0609A, A92907, A92920, A2656A, A95783, A85825, A84100, A2659A, A95805, A26355, A85828, A85827, A60688, A30398, A91587, A95784, A90637, A85831, A0611A, A0610A, A0613A, A91589, A84098, A85830, A84096, A2657A, A2658A, A85833, A30400, A95806, A93742, A91588, A95785, A84097, A0403A, A93744, A98384, A98353, A0404A, A88087, A0617A, A0618A, A0619A, A0620A, A93743, A98354, A2626A, A85836, A65002, A30401, A2660A, A89743, A79733, A95657, A95658, A68033, A73015, A21643, A74997, A87968, A68842, A93233, A86445, A36317, A83308, A92903, A68841, A83311, A83310, A73861, A73019, A72992, A72996, A68843, A68035, A72990, A73017, A72994, A68034, A74661, A92893, A92899, A92898, A79735, A79737, A79739, A92905, A92904, A87969, A73021, A73022, A86991, A68037, A91959, A73009, A84099, A36316, A98385, A73007, A91958, A92912, A72998, A88254, A96423, A96422, A96421, A92908, A92915, A98386, A68039, A92913, A92921, A86999, A73000, A73011, A68038, A84093, A95523, A95524, A96424, A92909, A92917, A94580, A84092, A94579, A92916, A79778, A92923, A73004, A98389, A98388, A92922, A92918, A79777, A87000, A73002, A73013, A79776, A92474, A92473, A92468, A92469, A92472, A92465, A92470, A92471, A92467, A92466, A84121, A17415, A69445, A38870, A17418, A84122, A94360, A95811, A83299, A17416, A69447, A94363, A83301, A94354, A83300, A69449, A89369, A71035, A65573, A89401, A95529, A95534, A95857, A95532, A95537, A71036, A93886, A38378, A89402, A71154, A93887, A93888, A95531, A96819, A81145, A92180, A97495, A80931, A80923, A80924, A79743, A39608, A80922, A80925, A79749, A80926, A39610, A79744, A95576, A95577, A95574, A79750, A92167, A1789A, A97549, A0330A, A0334A, A89896, A1863A, A70029, A1139A, A91639, A85746, A99487, A99061, A84286, A99062, A99060, A1790A, A1791A, A1792A, A1793A, A89561, A89899, A89563, A1870A, A81169, A97552, A96931, A96933, A96932, A96934, A0347A, A97551, A89898, A0337A, A0333A, A85748, A0335A, A0331A, A89562, A91643, A89564, A76828, A94193, A89560, A91641, A89897, A91640, A91642, A94191, A91621, A91623, A85747, A0336A, A0332A, A94692, A99489, A99488, A99491, A84287, A99063, A99064, A99065, A99066, A89976, A89991, A89559, A81167, A91617, A76829, A81168, A91619, A93215, A93216, A92709, A94188, A90028, A82445, A2422A, A0312A, A2421A, A96064, A2199A, A2200A, A96628, A73730, A89309, A90468, A94802, A94803, A98725, A92383, A75071, A75075, A92384, A99921, A98277, A93493, A92386, A75072, A75076, A96419, A99922, A75077, A92385, A23462, A84440, A94887, A23463, A94194, A1861A, A87535, A84444, A91319, A94195, A95656, A94888, A84089, A94197, A84090, A84448, A23464, A87967, A84447, A91325, A94196, A94198, A84091, A91701, A96506, A76815, A91702, A88252, A2555A, A82294, A90728, A90727, A82329, A95968, A60450, A90729, A65026, A94498, A94497, A81183, A81184, A84474, A84497, A79266, A94942, A79272, A95267, A95275, A95276, A99185, A0117A, A0118A, A83028, A84283, A84284, A84282, A92717, A99183, A0119A, A84285, A83027, A82679
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 23.5.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
11996 KON Právoplatný D13.1, D13.2
D99352,
D99531
D99352, D99531, D93911, D96995, D1516A
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 1.4.2022 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
11995 KON Právoplatný XA7.1 P59663, P99873 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 1.4.2022 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
11869 KON Právoplatný K9.11.4, K9.12.3 K1120A, K0199A Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 25.2.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
11867 KON Právoplatný XB6.19.5 P1268A Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 25.2.2022 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
11706 KON Právoplatný D12, D13
D99538,
D88212
D99538, D88212, D99351, D0652A, D1515A, D99352, D99531, D93911, D96995, D1516A
Správny poplatok uhradený 5.1.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
11621 KON Právoplatný J1.2 J29041, J29042 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 16.12.2021 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
11601 KON Podaný N1.4
N86412,
N89645
N86412, N89645, N89646, N89642, N86413, N86414, N89643, N89672, N89673, N89664, N89667, N89668, N89651, N89647, N89657, N89670, N89655
Správny poplatok uhradený 6.12.2021 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
11595 KON Podaný
XA1.1,
XA1.10
XA1.1, XA1.10, XA1.11, XA1.12, XA1.2, XA1.3, XA1.4, XA1.5, XA1.6, XA1.7, XA1.8, XA1.9, XA1.9.1, XA2.1, XA2.2, XA2.3.1, XA3.1, XA3.2, XA3.3, XA3.4, XA4.1, XA4.1.1, XA4.1.2, XA4.1.3, XA4.2, XA4.2.1, XA4.2.2, XA4.3, XA5.1, XA6.1, XA7.1, XA8, XB1.1, XB1.2, XB1.3, XB10.1, XB10.10, XB10.11, XB10.12, XB10.13, XB10.14, XB10.2, XB10.3, XB10.4, XB10.5, XB10.6, XB10.9, XB11.1, XB11.2, XB11.3, XB11.4, XB11.5, XB11.6, XB11.7, XB11.8, XB11.9, XB12.1, XB13.1.1, XB13.1.2, XB13.1.3, XB13.1.4, XB13.1.5, XB13.1.6, XB13.2.1, XB13.2.2, XB13.2.3, XB13.2.4, XB13.2.5, XB13.2.6, XB14.1.1, XB14.1.2, XB14.1.3, XB14.10, XB14.11.1, XB14.13, XB14.13.1, XB14.14, XB14.14.1, XB14.15.1, XB14.15.2, XB14.16.2, XB14.16.3, XB14.17.1, XB14.17.2, XB14.18.1, XB14.18.2, XB14.19, XB14.2, XB14.20, XB14.21, XB14.22, XB14.23, XB14.24, XB14.24.1, XB14.24.2, XB14.25, XB14.25.1, XB14.26, XB14.27, XB14.28.1, XB14.28.2, XB14.29, XB14.3, XB14.30, XB14.31, XB14.32, XB14.33.1, XB14.33.2, XB14.34.1, XB14.34.2, XB14.34.3, XB14.35, XB14.37, XB14.38, XB14.39, XB14.39.1, XB14.4, XB14.40, XB14.42, XB14.43, XB14.44, XB14.44.1, XB14.45.1, XB14.45.10, XB14.45.11, XB14.45.2, XB14.45.3, XB14.45.4, XB14.45.5, XB14.45.6, XB14.45.7, XB14.45.8, XB14.45.9, XB14.46.1, XB14.47.1, XB14.47.2, XB14.49.1, XB14.49.10, XB14.49.11, XB14.49.12, XB14.49.13, XB14.49.14, XB14.49.15, XB14.49.16, XB14.49.17, XB14.49.18, XB14.49.19, XB14.49.2, XB14.49.20, XB14.49.21, XB14.49.22, XB14.49.25, XB14.49.28, XB14.49.3, XB14.49.30, XB14.49.31, XB14.49.32, XB14.49.4, XB14.49.5.1, XB14.49.5.2, XB14.49.5.3, XB14.49.6, XB14.49.8, XB14.49.9, XB14.5, XB14.7, XB14.7.1, XB14.8, XB14.9, XB14.9.1, XB14.9.2, XB2.10, XB2.2, XB2.3, XB2.3.1, XB2.3.1.1, XB2.4, XB2.5, XB2.5.1, XB2.6, XB2.7, XB2.8, XB2.9, XB3.1, XB3.2, XB3.3, XB3.4, XB3.5, XB4.1, XB5.10, XB5.11, XB5.12, XB5.3, XB5.4, XB5.4.1, XB5.5, XB5.6.1, XB5.6.2, XB5.7, XB5.9, XB6.1, XB6.10, XB6.11, XB6.13, XB6.13.1, XB6.14, XB6.14.1, XB6.15, XB6.15.1, XB6.16.1, XB6.16.2, XB6.17.1, XB6.17.2, XB6.18, XB6.19.1, XB6.19.2, XB6.19.3, XB6.19.4, XB6.19.5, XB6.2, XB6.20, XB6.21.1, XB6.21.2, XB6.22, XB6.23, XB6.24, XB6.3, XB6.4, XB6.5, XB6.6, XB6.7, XB6.8, XB6.9, XB7.1, XB7.10, XB7.11.1.1, XB7.11.1.2, XB7.11.1.3, XB7.11.1.4, XB7.11.1.5, XB7.11.1.6, XB7.11.2.1, XB7.11.2.2, XB7.11.2.3, XB7.11.2.4, XB7.11.2.5, XB7.11.2.6, XB7.11.2.7, XB7.11.2.8, XB7.11.2.9, XB7.11.4, XB7.2, XB7.3, XB7.4, XB7.5, XB7.6, XB7.7, XB7.8, XB7.9.1, XB7.9.2, XB7.9.3, XB8.1.1, XB8.1.2, XB8.1.3, XB8.1.4, XB8.1.5, XB8.1.6, XB8.1.7, XB8.1.8, XB8.2.1, XB8.2.10, XB8.2.11, XB8.2.12, XB8.2.13, XB8.2.14, XB8.2.15, XB8.2.2, XB8.2.3, XB8.2.4, XB8.2.5, XB8.2.6, XB8.2.7, XB8.2.8, XB8.2.9, XB8.3.1, XB8.3.10, XB8.3.11, XB8.3.12, XB8.3.13, XB8.3.14, XB8.3.15, XB8.3.16, XB8.3.17, XB8.3.18, XB8.3.19, XB8.3.2, XB8.3.20, XB8.3.21, XB8.3.3, XB8.3.4, XB8.3.5, XB8.3.6, XB8.3.7, XB8.3.8, XB8.3.9, XB8.4.1, XB8.4.10, XB8.4.11, XB8.4.12, XB8.4.13, XB8.4.14, XB8.4.15, XB8.4.16, XB8.4.17, XB8.4.18, XB8.4.18.1, XB8.4.19, XB8.4.2, XB8.4.3, XB8.4.4, XB8.4.5, XB8.4.6, XB8.4.7, XB8.4.8, XB8.4.9, XB9.1.1.1, XB9.1.1.2, XB9.1.1.3, XB9.1.1.4, XB9.1.2, XB9.1.3, XB9.1.4.1, XB9.1.4.2, XB9.1.4.3, XB9.1.5.1, XB9.1.5.10, XB9.1.5.11, XB9.1.5.12, XB9.1.5.13, XB9.1.5.14, XB9.1.5.2, XB9.1.5.3, XB9.1.5.4, XB9.1.5.5, XB9.1.5.6, XB9.1.5.7, XB9.1.5.8, XB9.1.5.9, XB9.1.6, XB9.1.7.1, XB9.2.1, XB9.2.10, XB9.2.11, XB9.2.2.1, XB9.2.2.2, XB9.2.3, XB9.2.4, XB9.2.5, XB9.2.6, XB9.2.7, XB9.2.8, XB9.2.8.1, XB9.5.1, XB9.5.2, XB9.6, XB9.7, XC1.1, XC1.11, XC1.13, XC1.14, XC1.15, XC1.16, XC1.17, XC1.18, XC1.19, XC1.2, XC1.3, XC1.4, XC1.5, XC1.7, XC1.8, XC1.9, XC2.1, XC2.10, XC2.11, XC2.12, XC2.13, XC2.14, XC2.15, XC2.16, XC2.17, XC2.18, XC2.2, XC2.3, XC2.4, XC2.5, XC2.7, XC2.8, XC3.1, XC3.10, XC3.12, XC3.13, XC3.14, XC3.2, XC3.3, XC3.4, XC3.5, XC3.6, XC3.7, XC3.8, XC3.9, XC4.1.1, XC4.1.2, XC4.1.3, XC4.1.4, XC4.1.5, XC4.1.6, XC4.10.1, XC4.10.2, XC4.10.3, XC4.10.4, XC4.11, XC4.12, XC4.2.1, XC4.2.2, XC4.2.4, XC4.2.5, XC4.2.6, XC4.2.7, XC4.2.8, XC4.2.9, XC4.3.1.1, XC4.3.1.2, XC4.3.1.3, XC4.3.3, XC4.3.4, XC4.3.5, XC4.3.6, XC4.3.7, XC4.4.1, XC4.4.2, XC4.4.3.1, XC4.4.3.2, XC4.4.4, XC4.4.5, XC4.5.1, XC4.5.2, XC4.5.3, XC4.5.4, XC4.5.5, XC4.5.6, XC4.6.1, XC4.6.2, XC4.6.3, XC4.6.4, XC4.6.5, XC4.6.6, XC4.6.7, XC4.7.1, XC4.7.2, XC4.8.1, XC4.8.2, XC4.8.3, XC4.9.1, XC4.9.3, XC5.1, XC5.10, XC5.11, XC5.12, XC5.13, XC5.14, XC5.15, XC5.17, XC5.18, XC5.2, XC5.3, XC5.3.1, XC5.4, XC5.5, XC5.5.1, XC5.6, XC5.7, XC5.8, XC5.9, XD1.1, XD1.10, XD1.11, XD1.12.1, XD1.12.2, XD1.13, XD1.2, XD1.3, XD1.4, XD1.5, XD1.6, XD1.6.1, XD1.7, XD1.7.1, XD1.8, XD1.9, XD1.9.1, XD1.9.2, XD1.9.3, XD10.1, XD10.2, XD10.3, XD10.4, XD11.1, XD11.2, XD11.3, XD11.4, XD11.5, XD12.1, XD13.1, XD13.2, XD14.1, XD14.2, XD14.3, XD2.1, XD2.2, XD2.3, XD3.1, XD4.1, XD5.1, XD5.2, XD5.3, XD5.4, XD5.4.1, XD6.1, XD6.2, XD7.1, XD7.2, XD8.1, XD8.2, XD9.1, XD9.2, XE1.1, XE1.2, XE1.4.1, XE1.4.2, XE1.5.1, XE1.5.2, XE1.5.3, XE1.6.1, XE1.6.2, XE1.7, XF2.10.1, XF2.10.2, XF2.10.3, XF2.10.4, XF2.10.5, XF2.11, XF2.12, XF2.14, XF2.8, XF2.9.1, XF2.9.2, XF2.9.3, XF4.1, XF5.2, XF7.2, XF8.2, XF8.3, XF8.4, XF8.5, XF8.6, XG1.1, XG1.1.1, XG1.2, XG1.2.1, XG1.3, XG1.4, XG1.5, XG2.1, XG2.2, XG2.3, XG2.4, XG3.1, XG3.2, XG3.3, XG3.4, XG3.5, XG3.6, XG3.7, XH1.1, XH1.1.1, XH1.2.1, XH1.2.2, XH1.3, XH1.4, XH1.5, XH1.6, XH1.7, XH1.8, XH2.1, XH2.1.1, XH2.1.2, XH2.2, XH2.3, XH2.3.1, XH2.4.1, XH2.4.2, XH2.5, XH2.6, XH2.7, XI1.1, XI1.2, XI1.3.1, XI1.3.2, XI1.4, XI2.1, XJ1.1, XJ1.1.1, XJ1.2, XJ1.3, XJ1.4, XJ2.1, XK1.1, XK1.2, XK1.3, XL1.1, XL1.2.1, XL1.2.2, XL1.3, XL1.4, XL1.5, XL1.6, XL2.1, XL2.2, XL2.3
X00001,
X00002
X00001, X00002, X00003, X00005, X00006, X00007, X00008, X00009, X00010, X00011, X00012, X00013, X00016, X00017, X00020, X00022, X00023, X00024, X00025, X00026, X00027, X00028, X00029, X00030, X00031, X00032, X00033, X00034, X00035, X00036, X00037, X00038, X00039, X00040, X00041, X00042, X00043, X00044, X00045, X00046, X00047, X00048, X00049, X00050, X00051, X00054, X00055, X00056, X00057, X00058, X00059, X00060, X00061, X00062, X00063, X00065, X00066, X00067, X00068, X00069, X00070, X00071, X00072, X00073, X00074, X00076, X00077, X00078, X00079, X00080, X00081, X00082, X00083, X00085, X00086, X00087, X00088, X00089, X00090, X00092, X00093, X00094, X00095, X00096, X00097, X00098, X00099, X00101, X00102, X00104, X00105, X00106, X00107, X00108, X00109, X00110, X00111, X00112, X00113, X00114, X00115, X00116, X00117, X00118, X00119, X00121, X00122, X00123, X00124, X00125, X00127, X00129, X00130, X00131, X00132, X00133, X00135, X00136, X00137, X00138, X00139, X00140, X00141, X00142, X00143, X00144, X00147, X00148, X00149, X00150, X00151, X00152, X00153, X00154, X00156, X00157, X00159, X00160, X00161, X00162, X00163, X00164, X00165, X00166, X00167, X00168, X00169, X00170, X00171, X00172, X00173, X00174, X00178, X00179, X00180, X00181, X00183, X00184, X00185, X00186, X00187, X00188, X00189, X00190, X00191, X00192, X00194, X00195, X00196, X00197, X00198, X00201, X00202, X00203, X00204, X00205, X00207, X00209, X00210, X00211, X00212, X00213, X00214, X00215, X00216, X00218, X00219, X00220, X00222, X00223, X00224, X00226, X00227, X00228, X00231, X00232, X00233, X00234, X00236, X00237, X00239, X00240, X00241, X00243, X00244, X00245, X00246, X00248, X00249, X00250, X00251, X00252, X00253, X00254, X00255, X00256, X00258, X00259, X00260, X00261, X00262, X00263, X00264, X00265, X00266, X00267, X00268, X00269, X00270, X00271, X00272, X00273, X00274, X00275, X00276, X00277, X00278, X00279, X00280, X00281, X00282, X00283, X00284, X00285, X00286, X00287, X00288, X00289, X00290, X00291, X00292, X00293, X00296, X00297, X00298, X00299, X00300, X00301, X00302, X00304, X00305, X00306, X00309, X00310, X00311, X00312, X00313, X00316, X00317, X00320, X00321, X00322, X00323, X00324, X00325, X00326, X00327, X00328, X00330, X00332, X00333, X00335, X00336, X00337, X00338, X00339, X00340, X00341, X00342, X00343, X00344, X00346, X00348, X00349, X00351, X00352, X00353, X00354, X00355, X00356, X00357, X00358, X00359, X00360, X00361, X00362, X00363, X00364, X00365, X00367, X00368, X00369, X00370, X00371, X00372, X00376, X00377, X00378, X00379, X00380, X00381, X00382, X00384, X00385, X00386, X00387, X00388, X00389, X00390, X00391, X00392, X00393, X00394, X00395, X00397, X00398, X00399, X00400, X00401, X00403, X00405, X00406, X00407, X00409, X00410, X00411, X00413, X00414, X00415, X00416, X00417, X00418, X00419, X00420, X00421, X00422, X00423, X00424, X00425, X00426, X00427, X00428, X00429, X00430, X00431, X00432, X00433, X00434, X00435, X00436, X00438, X00439, X00440, X00441, X00443, X00444, X00446, X00447, X00448, X00449, X00452, X00453, X00454, X00455, X00457, X00460, X00461, X00462, X00464, X00465, X00466, X00468, X00470, X00471, X00472, X00473, X00474, X00475, X00476, X00477, X00478, X00483, X00484, X00485, X00486, X00487, X00488, X00490, X00491, X00492, X00493, X00494, X00495, X00496, X00497, X00507, X00508, X00509, X00511, X00512, X00513, X00514, X00516, X00517, X00518, X00519, X00520, X00521, X00522, X00523, X00524, X00525, X00526, X00527, X00529, X00530, X00531, X00533, X00534, X00535, X00537, X00538, X00539, X00540, X00541, X00542, X00543, X00544, X00546, X00547, X00548, X00551, X00553, X00554, X00556, X00557, X00558, X00559, X00560, X00561, X00562, X00563, X00567, X00569, X00570, X00571, X00572, X00573, X00574, X00575, X00576, X00577, X00578, X00579, X00580, X00581, X00583, X00584, X00585, X00587, X00588, X00590, X00591, X00593, X00594, X00596, X00597, X00598, X00599, X00600, X00601, X00602, X00603, X00604, X00605, X00606, X00607, X00608, X00609, X00610, X00611, X00612, X00613, X00616, X00617, X00618, X00619, X00620, X00621, X00622, X00623, X00624, X00625, X00626, X00627, X00628, X00629, X00630, X00632, X00633, X00634, X00635, X00636, X00637, X00638, X00639, X00640, X00641, X00642, X00644, X00645, X00647, X00650, X00652, X00653, X00655, X00656, X00657, X00658, X00659, X00664, X00666, X00668, X00669, X00670, X00671, X00673, X00674, X00675, X00679, X00681, X00684, X00685, X00689, X00690, X00692, X00694, X00695, X00698, X00700, X00701, X00706, X00707, X00708, X00710, X00716, X00717, X00718, X00719, X00720, X00721, X00722, X00723, X00724, X00725, X00726, X00727, X00728, X00729, X00730, X00731, X00732, X00733, X00734, X00735, X00736, X00737, X00738, X00739, X00740, X00741, X00742, X00744, X00745, X00746, X00747, X00749, X00751, X00752, X00753, X00754, X00756, X00757, X00758, X00759, X00760, X00761, X00762, X00763, X00764, X00765, X00767, X00769, X00770, X00771, X00772, X00777, X00779, X00780, X00781, X00782, X00783, X00784, X00786, X00791, X00792, X00794, X00795, X00796, X00798, X00799, X00802, X00803, X00804, X00806, X00807, X00810, X00814, X00815, X00816, X00818, X00819, X00820, X00821, X00822, X00823, X00824, X00825, X00826, X00827, X00828, X00829, X00830, X00831, X00832, X00833, X00838, X00839, X00840, X00841, X00842, X00843, X00844, X00845, X00846, X00847, X00848, X00849, X00850, X00852, X00853, X00854, X00855, X00856, X00857, X00858, X00859, X00860, X00861, X00862, X00863, X00864, X00865, X00866, X00867, X00868, X00869, X00870, X00871, X00872, X00873, X00874, X00875, X00876, X00877, X00878, X00879, X00880, X00881, X00882, X00883, X00884, X00885, X00886, X00887, X00888, X00889, X00892, X00893, X00894, X00896, X00897, X00898, X00902, X00904, X00905, X00906, X00907, X00908, X00909, X00910, X00911, X00912, X00913, X00916, X00917, X00918, X00919, X00921, X00922, X00924, X00925, X00926, X00927, X00928, X00929, X00930, X00931, X00933, X00934, X00935, X00936, X00937, X00938, X00939, X00940, X00941, X00942, X00943, X00944, X00945, X00946, X00947, X00948, X00949, X00950, X00951, X00952, X00953, X00954, X00955, X00956, X00957, X00958, X00959, X00962, X00963, X00964, X00965, X00966, X00968, X00969, X00970, X00971, X00974, X00977, X00978, X00979, X00980, X00981, X00982, X00983, X00984, X00985, X00986, X00987, X00988, X00989, X00990, X00992, X00993, X00994, X00995, X00996, X00998, X00999, X01004, X01007, X01008, X01009, X01013, X01015, X01016, X01017, X01019, X01020, X01021, X01024, X01025, X01026, X01027, X01031, X01032, X01033, X01034, X01035, X01036, X01037, X01038, X01040, X01041, X01043, X01044, X01045, X01046, X01047, X01048, X01049, X01050, X01051, X01052, X01053, X01054, X01055, X01056, X01057, X01058, X01059, X01060, X01061, X01062, X01063, X01064, X01065, X01066, X01067, X01069, X01070, X01071, X01072, X01073, X01078, X01079, X01080, X01081, X01084, X01085, X01086, X01087, X01088, X01089, X01090, X01091, X01092, X01093, X01094, X01095, X01098, X01101, X01102, X01103, X01104, X01105, X01106, X01107, X01109, X01110, X01111, X01112, X01115, X01116, X01117, X01118, X01119, X01120, X01121, X01122, X01124, X01125, X01128, X01129, X01133, X01134, X01135, X01136, X01137, X01138, X01140, X01141, X01144, X01154, X01162, X01170, X01174, X01175, X01176, X01178, X01179, X01180, X01181, X01182, X01183, X01185, X01187, X01188, X01189, X01190, X01191, X01192, X01193, X01194, X01197, X01198, X01199, X01200, X01201, X01202, X01203, X01204, X01205, X01206, X01210, X01212, X01213, X01217, X01218, X01221, X01222, X01223, X01224, X01228, X01230, X01232, X01233, X01234, X01235, X01237, X01238, X01239, X01240, X01241, X01242, X01244, X01245, X01247, X01248, X01249, X01251, X01252, X01253, X01254, X01255, X01256, X01257, X01258, X01259, X01260, X01265, X01266, X01267, X01268, X01269, X01271, X01272, X01273, X01274, X01275, X01276, X01277, X01278, X01279, X01280, X01283, X01284, X01285, X01298, X01299, X01303, X01304, X01305, X01306, X01307, X01308, X01309, X01312, X01317, X01318, X01319, X01325, X01326, X01327, X01328, X01334, X01338, X01339, X01340, X01341, X01342, X01343, X01344, X01345, X01346, X01347, X01348, X01351, X01353, X01354, X01355, X01356, X01357, X01358, X01359, X01360, X01361, X01363, X01364, X01366, X01367, X01368, X01369, X01370, X01371, X01372, X01373, X01374, X01375, X01376, X01377, X01378, X01380, X01381, X01382, X01383, X01384, X01385, X01386, X01387, X01388, X01389, X01390, X01391, X01392, X01393, X01394, X01395, X01396, X01401, X01402, X01404, X01405, X01406, X01407, X01408, X01409, X01410, X01411, X01412, X01413, X01414, X01415, X01416, X01417, X01418, X01419, X01421, X01422, X01423, X01424, X01425, X01426, X01427, X01428, X01429, X01430, X01431, X01432, X01433, X01434, X01435, X01436, X01437, X01438, X01441, X01444, X01445, X01446, X01447, X01448, X01449, X01451, X01452, X01453, X01461, X01463, X01465, X01466, X01467, X01468, X01469, X01470, X01471, X01472, X01473, X01474, X01475, X01476, X01477, X01478, X01481, X01487, X01488, X01489, X01490, X01492, X01493, X01494, X01497, X01501, X01502, X01503, X01504, X01505, X01509, X01515, X01518, X01535, X01536, X01537, X01538, X01539, X01541, X01543, X01547, X01548, X01549, X01550, X01551, X01552, X01553, X01554, X01555, X01571, X01572, X01573, X01574, X01575, X01576, X01578, X01579, X01580, X01581, X01582, X01583, X01584, X01585, X01586, X01588, X01589, X01592, X01593, X01597, X01598, X01599, X01600, X01603, X01605, X01606, X01607, X01608, X01628, X01647, X01648, X01649, X01650, X01651, X01652, X01654, X01656, X01657, X01659, X01663, X01664, X01666, X01670, X01704, X01705, X01707, X01708, X01709, X01710, X01711, X01712, X01713, X01714, X01716, X01717, X01718, X01719, X01722, X01723, X01724, X01725, X01727, X01728, X01729, X01730, X01731, X01732, X01733, X01734, X01735, X01736, X01737, X01738, X01739, X01740, X01741, X01742, X01743, X01744, X01745, X01746, X01747, X01748, X01749, X01750, X01751, X01752, X01754, X01755, X01756, X01758, X01759, X01760, X01761, X01770, X01771, X01772, X01773, X01774, X01775, X01776, X01777, X01778, X01779, X01780, X01781, X01783, X01784, X01785, X01786, X01787, X01789, X01790, X01791, X01792, X01794, X01795, X01796, X01798, X01799, X01800, X01802, X01803, X01806, X01807, X01808, X01809, X01810, X01811, X01812, X01813, X01814, X01815, X01816, X01817, X01818, X01819, X01820, X01822, X01827, X01828, X01829, X01830, X01831, X01832, X01833, X01834, X01835, X01836, X01837, X01838, X01839, X01840, X01841, X01843, X01844, X01845, X01846, X01847, X01848, X01849, X01850, X01851, X01852, X01855, X01856, X01857, X01859, X01860, X01862, X01863, X01864, X01866, X01868, X01869, X01870, X01871, X01872, X01901, X01902, X01903, X01904, X01905, X01906, X01907, X01909, X01914, X01915, X01916, X01917, X01920, X01921, X01922, X01923, X01924, X01925, X01926, X01927, X01928, X01929, X01930, X01931, X01932, X01933, X01934, X01935, X01936, X01937, X01938, X01939, X01940, X01941, X01942, X01943, X01944, X01945, X01946, X01947, X01948, X01949, X01950, X01951, X01952, X01953, X01954, X01955, X01956, X01957, X01958, X01959, X01960, X01961, X01962, X01963, X01964, X01965, X01966, X01967, X01968, X01969, X01970, X01971, X01972, X01973, X01974, X01976, X01977, X01978, X01981, X01982, X01983, X01984, X01985, X01986, X01987, X01988, X01989, X01990, X01991, X01992, X01993, X01994, X01995, X01996, X01997, X01998, X01999, X02000, X02001, X02002, X02003, X02004, X02005, X02006, X02007, X02008, X02009, X02010, X02011, X02012, X02013, X02014, X02015, X02016, X02017, X02018, X02019, X02020, X02021, X02025, X02026, X02027, X02028, X02029, X02030, X02031, X02032, X02033, X02034, X02037, X02039, X02040, X02042, X02043, X02044, X02045, X02050, X02051, X02053, X02054, X02055, X02056, X02057, X02058, X02059, X02060, X02061, X02062, X02063, X02064, X02065, X02066, X02067, X02068, X02069, X02070, X02071, X02072, X02073, X02074, X02077, X02078, X02079, X02080, X02081, X02083, X02084, X02085, X02086, X02087, X02089, X02090, X02091, X02092, X02093, X02094, X02095, X02100, X02105, X02106, X02109, X02110, X02112, X02114, X02115, X02120, X02121, X02122, X02123, X02124, X02125, X02126, X02127, X02135, X02139, X02140, X02141, X02142, X02143, X02144, X02145, X02146, X02147, X02150, X02151, X02152, X02153, X02155, X02156, X02157, X02159, X02160, X02161, X02163, X02164, X02165, X02166, X02167, X02168, X02169, X02170, X02171, X02172, X02173, X02177, X02180, X02181, X02182, X02183, X02184, X02185, X02186, X02188, X02189, X02190, X02191, X02193, X02194, X02195, X02196, X02197, X02198, X02200, X02201, X02202, X02203, X02204, X02205, X02207, X02208, X02209, X02210, X02211, X02212, X02213, X02214, X02215, X02216, X02217, X02218, X02219, X02220, X02227, X02228, X02238, X02240, X02241, X02244, X02245, X02247, X02248, X02250, X02251, X02252, X02253, X02254, X02255, X02256, X02259, X02260, X02261, X02262, X02265, X02266, X02269, X02270, X02271, X02272, X02274, X02275, X02276, X02277, X02278, X02281, X02284, X02285, X02286, X02287, X02289, X02290, X02291, X02292, X02293, X02295, X02297, X02298, X02299, X02300, X02303, X02304, X02305, X02308, X02309, X02310, X02316, X02317, X02318, X02319, X02320, X02321, X02322, X02323, X02324, X02325, X02326, X02327, X02336, X02337, X02338, X02340, X02341, X02342, X02343, X02344, X02345, X02346, X02347, X02348, X02349, X02352, X02353, X02354, X02355, X02356, X02357, X02358, X02359, X02360, X02361, X02362, X02363, X02364, X02365, X02366, X02368, X02370, X02375, X02376, X02377, X02379, X02380, X02381, X02382, X02383, X02384, X02385, X02386, X02387, X02388, X02389, X02390, X02391, X02392, X02393, X02394, X02395, X02398, X02399, X02400, X02401, X02402, X02403, X02405, X02406, X02407, X02408, X02409, X02411, X02412, X02413, X02414, X02415, X02417, X02418, X02419, X02420, X02421, X02422, X02424, X02425, X02426, X02427, X02428, X02429, X02430, X02432, X02433, X02434, X02435, X02436, X02437, X02438, X02439, X02440, X02441, X02442, X02443, X02444, X02445, X02446, X02447, X02448, X02450, X02451, X02452, X02453, X02454, X02455, X02456, X02457, X02458, X02459, X02460, X02461, X02462, X02463, X02465, X02467, X02468, X02469, X02470, X02471, X02472, X02473, X02474, X02476, X02477, X02478, X02479, X02480, X02482, X02483, X02484, X02485, X02486, X02487, X02488, X02493, X02494, X02497, X02498, X02499, X02500, X02501, X02502, X02503, X02504, X02505, X02506, X02507, X02508, X02509, X02510, X02511, X02512, X02514, X02515, X02516, X02517, X02518, X02519, X02520, X02521, X02522, X02523, X02524, X02525, X02526, X02527, X02528, X02529, X02530, X02531, X02532, X02533, X02534, X02535, X02536, X02537, X02538, X02540, X02541, X02544, X02545, X02546, X02547, X02548, X02549, X02550, X02551, X02552, X02553, X02554, X02555, X02556, X02557, X02558, X02559, X02561, X02562, X02563, X02564, X02565, X02566, X02567, X02568, X02569, X02570, X02571, X02572, X02573, X02574, X02575, X02576, X02578, X02580, X02582, X02583, X02585, X02586, X02587, X02588, X02589, X02590, X02591, X02592, X02593, X02594, X02595, X02596, X02597, X02598, X02599, X02602, X02603, X02604, X02605, X02606, X02607, X02608, X02609, X02612, X02613, X02614, X02615, X02616, X02617, X02618, X02620, X02622, X02623, X02624, X02625, X02626, X02627, X02628, X02630, X02631, X02632, X02633, X02634, X02635, X02636, X02637, X02638, X02639, X02640, X02641, X02642, X02643, X02644, X02645, X02646, X02647, X02648, X02649, X02650, X02651, X02652, X02653, X02654, X02655, X02656, X02657, X02658, X02659, X02660, X02661, X02662, X02663, X02664, X02666, X02668, X02669, X02670, X02672, X02673, X02675, X02676, X02677, X02678, X02679, X02680, X02681, X02682, X02683, X02694, X02695, X02696, X02697, X02699, X02702, X02703, X02707, X02708, X02710, X02711, X02713, X02714, X02715, X02716, X02718, X02738, X02739, X02743, X02744, X02745, X02746, X02750, X02751, X02753, X02754, X02755, X02756, X02757, X02758, X02759, X02761, X02762, X02763, X02764, X02765, X02766, X02767, X02768, X02769, X02770, X02771, X02772, X02773, X02774, X02775, X02776, X02777, X02778, X02779, X02780, X02781, X02782, X02783, X02784, X02785, X02786, X02787, X02788, X02789, X02790, X02791, X02792, X02793, X02794, X02795, X02796, X02797, X02798, X02799, X02800, X02801, X02802, X02803, X02804, X02806, X02807, X02808, X02809, X02810, X02811, X02812, X02813, X02814, X02815, X02816, X02817, X02818, X02819, X02820, X02821, X02822, X02823, X02824, X02825, X02826, X02827, X02828, X02829, X02830, X02831, X02832, X02833, X02834, X02835, X02836, X02837, X02838, X02839, X02840, X02841, X02842, X02843, X02844, X02845, X02846, X02847, X02848, X02849, X02850, X02851, X02852, X02853, X02855, X02856, X02857, X02858, X02859, X02860, X02861, X02862, X02863, X02864, X02865, X02866, X02868, X02869, X02870, X02871, X02872, X02873, X02875, X02876, X02877, X02878, X02879, X02880, X02881, X02882, X02884, X02887, X02889, X02890, X02891, X02892, X02893, X02894, X02895, X02896, X02897, X02898, X02899, X02900, X02901, X02902, X02903, X02904, X02905, X02906, X02907, X02908, X02909, X02910, X02912, X02913, X02914, X02915, X02917, X02918, X02919, X02920, X02921, X02922, X02923, X02924, X02925, X02926, X02928, X02929, X02930, X02931, X02932, X02933, X02934, X02935, X02936, X02938, X02939, X02940, X02941, X02942, X02943, X02944, X02945, X02946, X02947, X02948, X02951, X02957, X02958, X02959, X02960, X02961, X02962, X02963, X02964, X02965, X02966, X02967, X02968, X02969, X02970, X02971, X02972, X02973, X02974, X02975, X02976, X02977, X02978, X02979, X02980, X02981, X02982, X02983, X02984, X02985, X02986, X02987, X02988, X02989, X02990, X02991, X02992, X02993, X02994, X02995, X02996, X02997, X02998, X02999, X03000, X03001, X03002, X03003, X03004, X03005, X03006, X03007, X03008, X03009, X03010, X03011, X03012, X03013, X03014, X03015, X03016, X03017, X03018, X03019, X03020, X03021, X03022, X03023, X03024, X03025, X03026, X03027, X03028, X03030, X03031, X03032, X03033, X03034, X03035, X03036, X03037, X03038, X03039, X03040, X03041, X03042, X03043, X03044, X03045, X03049, X03050, X03051, X03052, X03053, X03054, X03055, X03056, X03057, X03058, X03059, X03060, X03061, X03062, X03063, X03064, X03066, X03068, X03069, X03070, X03072, X03073, X03074, X03075, X03076, X03077, X03078, X03079, X03081, X03082, X03083, X03085, X03087, X03088, X03089, X03092, X03093, X03094, X03095, X03096, X03097, X03098, X03099, X03100, X03101, X03102, X03104, X03105, X03106, X03107, X03108, X03109, X03110, X03111, X03112, X03113, X03114, X03115, X03116, X03117, X03118, X03119, X03120, X03121, X03122, X03123, X03124, X03126, X03127, X03128, X03129, X03136, X03137, X03138, X03139, X03140, X03141, X03142, X03143, X03144, X03145, X03146, X03147, X03148, X03149, X03150, X03151, X03153, X03154, X03155, X03156, X03158, X03164, X03165, X03166, X03167, X03168, X03169, X03170, X03171, X03188, X03205, X03206, X03208, X03216, X03226, X03227, X03231, X03232, X03233, X03234, X03235, X03236, X03237, X03238, X03245, X03248, X03249, X03250, X03251, X03252, X03254, X03257, X03263, X03264, X03265, X03291, X03293, X03298, X03299, X03301, X03302, X03306, X03307, X03308, X03311, X03312, X03314, X03316, X03317, X03318, X03319, X03322, X03324, X03325, X03326, X03327, X03329, X03330, X03331, X03333, X03334, X03335, X03336, X03337, X03338, X03339, X03340, X03341, X03343, X03344, X03345, X03346, X03347, X03348, X03349, X03351, X03354, X03355, X03356, X03357, X03358, X03359, X03360, X03363, X03364, X03365, X03367, X03368, X03369, X03371, X03372, X03373, X03374, X03375, X03376, X03377, X03378, X03379, X03381, X03386, X03387, X03390, X03391, X03393, X03394, X03396, X03398, X03399, X03401, X03402, X03406, X03413, X03414, X03415, X03416, X03417, X03418, X03419, X03421, X03426, X03427, X03428, X03430, X03433, X03434, X03435, X03436, X03437, X03438, X03442, X03447, X03448, X03449, X03450, X03451, X03452, X03456, X03457, X03458, X03459, X03460, X03461, X03462, X03464, X03466, X03467, X03469, X03470, X03471, X03472, X03473, X03474, X03475, X03476, X03477, X03478, X03479, X03480, X03481, X03485, X03486, X03487, X03488, X03489, X03491, X03492, X03493, X03494, X03495, X03496, X03497, X03498, X03499, X03500, X03501, X03502, X03503, X03504, X03505, X03507, X03509, X03510, X03513, X03514, X03516, X03519, X03521, X03522, X03527, X03530, X03531, X03532, X03533, X03534, X03535, X03536, X03537, X03539, X03540, X03541, X03542, X03543, X03544, X03545, X03546, X03547, X03548, X03549, X03551, X03552, X03554, X03555, X03556, X03557, X03558, X03559, X03562, X03563, X03564, X03565, X03566, X03568, X03570, X03571, X03572, X03574, X03575, X03576, X03577, X03578, X03579, X03580, X03581, X03582, X03583, X03585, X03586, X03587, X03588, X03589, X03591, X03592, X03593, X03594, X03595, X03599, X03601, X03602, X03603, X03604, X03607, X03608, X03609, X03610, X03611, X03612, X03621, X03624, X03647, X03652, X03654, X03655, X03656, X03660, X03661, X03662, X03663, X03664, X03665, X03666, X03667, X03668, X03670, X03671, X03672, X03673, X03674, X03676, X03680, X03681, X03682, X03683, X03684, X03685, X03686, X03687, X03688, X03689, X03690, X03691, X03692, X03700, X03701, X03702, X03703, X03704, X03705, X03706, X03707, X03708, X03709, X03710, X03711, X03713, X03716, X03718, X03719, X03720, X03722, X03724, X03725, X03726, X03733, X03734, X03735, X03740, X03741, X03742, X03747, X03752, X03753, X03757, X03758, X03759, X03760, X03761, X03763, X03765, X03766, X03768, X03769, X03770, X03774, X03775, X03776, X03777, X03778, X03779, X03780, X03781, X03782, X03783, X03784, X03785, X03786, X03787, X03788, X03789, X03790, X03791, X03792, X03793, X03794, X03795, X03796, X03798, X03799, X03800, X03801, X03802, X03803, X03804, X03805, X03806, X03807, X03808, X03809, X03810, X03811, X03812, X03813, X03814, X03816, X03817, X03818, X03819, X03820, X03822, X03823, X03824, X03825, X03827, X03828, X03829, X03830, X03831, X03832, X03833, X03835, X03836, X03837, X03840, X03841, X03843, X03844, X03845, X03846, X03847, X03848, X03849, X03851, X03852, X03853, X03854, X03856, X03858, X03859, X03860, X03861, X03862, X03863, X03864, X03865, X03866, X03867, X03868, X03869, X03870, X03871, X03894, X03896, X03897, X03898, X03899, X03900, X03905, X03908, X03909, X03910, X03911, X03912, X03916, X03923, X03924, X03925, X03926, X03927, X03928, X03932, X03933, X03934, X03935, X03936, X03937, X03938, X03939, X03940, X03942, X03943, X03945, X03946, X03947, X03948, X03950, X03953, X03954, X03955, X03956, X03957, X03958, X03959, X03960, X03961, X03962, X03963, X03964, X03965, X03966, X03967, X03968, X03969, X03970, X03971, X03972, X03973, X03978, X03982, X03983, X03985, X03986, X03987, X03988, X03989, X03990, X03991, X03992, X03993, X03994, X03995, X03996, X03997, X03998, X03999, X04000, X04001, X04002, X04003, X04004, X04005, X04010, X04011, X04013, X04014, X04015, X04018, X04019, X04026, X04028, X04029, X04030, X04033, X04035, X04036, X04039, X04040, X04041, X04043, X04044, X04045, X04046, X04048, X04049, X04050, X04051, X04052, X04053, X04054, X04055, X04056, X04057, X04058, X04059, X04060, X04061, X04062, X04063, X04066, X04067, X04068, X04069, X04070, X04071, X04072, X04073, X04074, X04075, X04076, X04077, X04078, X04079, X04080, X04081, X04082, X04083, X04084, X04086, X04087, X04089, X04090, X04092, X04093, X04094, X04095, X04096, X04097, X04098, X04099, X04100, X04101, X04102, X04103, X04104, X04105, X04106, X04109, X04113, X04114, X04123, X04133, X04138, X04139, X04142, X04144, X04145, X04146, X04147, X04148, X04149, X04151, X04152, X04153, X04155, X04158, X04159, X04162, X04163, X04164, X04168, X04173, X04174, X04175, X04176, X04185, X04189, X04190, X04191, X04192, X04193, X04194, X04295, X04299, X04306, X04307, X04316, X04317, X04320, X04322, X04327, X04328, X04329, X04330, X04332, X04333, X04335, X04336, X04337, X04339, X04340, X04344, X04350, X04352, X04353, X04354, X04355, X04356, X04360, X04361, X04362, X04363, X04364, X04365, X04366, X04367, X04372, X04373, X04374, X04375, X04376, X04377, X04378, X04379, X04382, X04383, X04384, X04385, X04386, X04388, X04392, X04394, X04396, X04400, X04401, X04402, X04405, X04406, X04407, X04408, X04410, X04411, X04412, X04413, X04415, X04417, X04419, X04421, X04423, X04424, X04425, X04426, X04429, X04431, X04432, X04433, X04435, X04438, X04439, X04440, X04442, X04443, X04444, X04445, X04446, X04447, X04448, X04449, X04450, X04451, X04452, X04453, X04456, X04457, X04458, X04459, X04460, X04461, X04462, X04463, X04464, X04465, X04466, X04467, X04468, X04469, X04472, X04473, X04474, X04475, X04481, X04482, X04483, X04484, X04485, X04486, X04487, X04489, X04490, X04492, X04493, X04495, X04496, X04498, X04499, X04500, X04501, X04502, X04505, X04506, X04507, X04511, X04513, X04514, X04515, X04516, X04517, X04518, X04519, X04520, X04521, X04522, X04523, X04539, X04563, X04569, X04570, X04571, X04572, X04573, X04574, X04575, X04576, X04577, X04578, X04579, X04580, X04581, X04587, X04603, X04672, X04673, X04674, X04675, X04676, X04677, X04678, X04679, X04680, X04681, X04682, X04683, X04684, X04685, X04686, X04687, X04688, X04689, X04690, X04691, X04692, X04693, X04694, X04695, X04696, X04697, X04698, X04699, X04700, X04701, X04702, X04703, X04705, X04706, X04707, X04708, X04709, X04710, X04711, X04712, X04714, X04715, X04716, X04717, X04718, X04719, X04720, X04721, X04722, X04723, X04725, X04726, X04727, X04728, X04729, X04730, X04731, X04732, X04733, X04734, X04735, X04736, X04737, X04738, X04739, X04740, X04741, X04742, X04743, X04744, X04745, X04746, X04747, X04748, X04749, X04750, X04751, X04752, X04753, X04754, X04755, X04756, X04757, X04758, X04759, X04760, X04761, X04762, X04764, X04765, X04766, X04767, X04768, X04769, X04770, X04771, X04772, X04773, X04774, X04775, X04776, X04777, X04778, X04779, X04780, X04781, X04782, X04783, X04784, X04785, X04786, X04787, X04788, X04789, X04790, X04791, X04792, X04793, X04794, X04795, X04796, X04797, X04798, X04799, X04800, X04801, X04802, X04803, X04804, X04805, X04806, X04807, X04808, X04809, X04810, X04811, X04812, X04813, X04814, X04815, X04816, X04817, X04818, X04819, X04820, X04821, X04822, X04823, X04825, X04827, X04828, X04829, X04832, X04833, X04835, X04836, X04837, X04838, X04839, X04840, X04841, X04842, X04843, X04844, X04845, X04846, X04849, X04850, X04851, X04852, X04853, X04854, X04855, X04856, X04857, X04858, X04859, X04862, X04863, X04865, X04866, X04867, X04868, X04869, X04870, X04871, X04872, X04873, X04874, X04875, X04877, X04878, X04879, X04880, X04881, X04882, X04883, X04884, X04887, X04889, X04890, X04891, X04892, X04893, X04894, X04895, X04896, X04897, X04898, X04899, X04900, X04906, X04907, X04908, X04909, X04910, X04911, X04912, X04914, X04915, X04916, X04917, X04918, X04919, X04920, X04921, X04922, X04923, X04924, X04925, X04926, X04927, X04928, X04929, X04930, X04931, X04932, X04933, X04934, X04935, X04936, X04937, X04938, X04939, X04940, X04941, X04942, X04944, X04945, X04946, X04947, X04948, X04949, X04950, X04953, X04958, X04959, X04963, X04964, X04965, X04966, X04967, X04968, X04969, X04970, X04971, X04972, X04973, X04974, X04975, X04976, X04977, X04978, X04979, X04982, X04983, X04985, X04986, X04987, X04988, X04989, X04990, X04991, X04995, X04996, X05000, X05001, X05002, X05003, X05004, X05005, X05007, X05008, X05009, X05014, X05015, X05016, X05017, X05019, X05020, X05021, X05022, X05023, X05024, X05027, X05028, X05029, X05030, X05031, X05032, X05033, X05034, X05035, X05036, X05037, X05038, X05039, X05040, X05041, X05042, X05043, X05044, X05045, X05046, X05047, X05048, X05049, X05050, X05051, X05052, X05053, X05054, X05055, X05056, X05057, X05058, X05059, X05060, X05061, X05062, X05063, X05064, X05065, X05066, X05067, X05068, X05069, X05070, X05071, X05072, X05073, X05074, X05075, X05076, X05077, X05078, X05079, X05080, X05081, X05082, X05083, X05084, X05085, X05086, X05087, X05088, X05089, X05090, X05091, X05092, X05093, X05094, X05095, X05096, X05097, X05098, X05099, X05100, X05101, X05102, X05103, X05104, X05105, X05106, X05107, X05108, X05109, X05110, X05111, X05112, X05113, X05114, X05115, X05116, X05117, X05118, X05119, X05120, X05121, X05122, X05123, X05124, X05125, X05126, X05127, X05128, X05129, X05130, X05131, X05132, X05133, X05134, X05135, X05136, X05137, X05138, X05139, X05140, X05141, X05147, X05148, X05149, X05150, X05151, X05152, X05153, X05154, X05155, X05156, X05157, X05158, X05159, X05160, X05161, X05162, X05163, X05165, X05166, X05167, X05168, X05169, X05170, X05171, X05172, X05173, X05174, X05175, X05176, X05177, X05178, X05179, X05180, X05181, X05183, X05184, X05185, X05186, X05187, X05188, X05189, X05190, X05191, X05192, X05193, X05194, X05195, X05196, X05197, X05198, X05199, X05200, X05201, X05202, X05203, X05204, X05205, X05206, X05207, X05208, X05209, X05210, X05211, X05212, X05213, X05214, X05215, X05216, X05217, X05218, X05219, X05220, X05221, X05222, X05223, X05224, X05225, X05226, X05227, X05228, X05229, X05230, X05231, X05232, X05233, X05234, X05235, X05236, X05237, X05238, X05239, X05240, X05241, X05242, X05243, X05244, X05245, X05246, X05247, X05248, X05249, X05250, X05251, X05252, X05253, X05254, X05255, X05256, X05257, X05258, X05259, X05260, X05261
Správny poplatok uhradený 1.12.2021 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
11592 KON Podaný
A1.1.1,
A1.1.2
A1.1.1, A1.1.2, A1.2.1, A1.2.2, A1.2.3, A1.2.4, A11.1, A11.2, A12, A13.2, A14, A15, A2.1, A2.2, A3, A4.1.1, A4.1.2, A4.2.1, A4.2.2, A5.1, A5.2, A5.3, A6.1, A6.2, A6.3, A7.1, A7.2, A7.3, A7.4, A7.5, A8.1.1.1, A8.1.1.2, A8.1.1.3, A8.1.1.4, A8.1.1.5, A8.1.1.6, A8.1.2.2, A8.1.2.3, A8.1.3, A8.10.2, A8.12.1, A8.12.2, A8.12.3, A8.13.1.1, A8.13.1.2, A8.13.1.3, A8.13.1.4, A8.13.1.5, A8.13.1.6, A8.13.2, A8.13.3.1, A8.13.3.2, A8.13.3.3, A8.13.4.1, A8.13.4.2, A8.13.4.3, A8.13.4.4, A8.13.4.5, A8.13.6, A8.14.1, A8.14.2.1, A8.14.2.2, A8.14.2.3, A8.14.2.4, A8.14.2.5, A8.15.1, A8.15.2, A8.16.1, A8.16.2, A8.17.1, A8.17.2, A8.17.3, A8.17.4, A8.17.5, A8.18.1, A8.18.2.1, A8.18.2.2, A8.18.3.1, A8.18.3.2, A8.19, A8.2.1, A8.2.2, A8.3, A8.4.1.1, A8.4.1.2, A8.4.1.3, A8.4.1.4, A8.4.2.1, A8.4.2.2, A8.4.2.3, A8.4.2.4, A8.4.2.5, A8.5.1.1, A8.5.1.2, A8.5.1.3, A8.5.2, A8.6.1.1, A8.6.1.2, A8.6.1.3, A8.6.1.4, A8.6.1.5, A8.6.1.6, A8.6.1.7, A8.6.2.1, A8.6.2.2, A8.6.2.3, A8.6.2.4, A8.6.2.5, A8.6.2.6, A8.7.2, A8.7.4, A8.8.1, A8.8.2, A8.8.3, A8.9.1, A8.9.2, A8.9.3, A9, B1.1, B1.2, B10.1.1, B10.1.3, B10.1.4, B10.1.5, B10.2, B10.2.1, B11, B2.2, B3.1, B3.2, B4, B5, B6.1, B6.2, B7, B8, B9, D1.1, D1.2, D10.1.1, D10.2.1, D10.2.1.2, D10.2.2, D10.2.6, D10.2.7, D11.1, D12.1, D12.2, D12.4, D13, D13.1, D13.2, D13.3, D2, D3, D3.1, D4, D5, D6, D7, D8, D9, F1.1.1, F1.1.2, F1.1.3, F1.2.1, F1.2.2, F1.2.3, F1.3, F1.3.1, F10, F11.1, F11.2, F11.3, F11.4, F11.5, F2.1.1, F2.1.2, F2.1.3, F2.2.1, F2.2.2, F2.3.1, F2.3.2, F2.4.1, F2.4.2, F3.1, F3.2, F3.3, F3.4, F4.1, F4.2, F4.3, F4.4, F4.5, F4.6, F4.7, F5, F6.1, F7.1, F7.2.1, F7.2.2, F7.2.3, F7.2.4, F8, F9, G1.1, G1.2.1, G1.2.2, G1.3, G2.1, G2.2, G3.1.1, G3.1.2, G3.2, G3.3, G4.1, G4.2, G5.1, G5.2, G5.3, G6.1, G6.2, G6.3, G8.1, G8.2.1, G8.2.2, G8.3.1, G8.3.2, G8.3.3, G8.3.4, G8.3.5, G8.3.6, H1, H2, J1.2, J11.1.1, J11.1.2.1, J11.1.2.2, J11.1.2.3, J11.2, J12, J13.1, J2, J3, J4.1.1.1, J4.1.1.2, J4.1.2.1, J4.1.2.2, J4.2, J4.3.1.1, J4.3.1.2, J4.3.2.1, J4.3.2.2, J4.3.3.1, J4.3.3.2, J4.3.3.3, J4.3.3.4, J4.3.4, J4.3.5.1, J4.3.5.2, J4.3.5.3, J4.3.6, J4.5.1, J4.5.2, J4.5.3, J4.5.4, J4.5.5, J5.1.1, J5.1.2, J5.2.1, J5.2.2, J5.2.3, J5.3.1, J5.3.2, J5.3.3, J5.4, J5.5.1, J5.5.2, J5.6, J6.1.1, J6.1.2, J6.1.3, J6.2.1.1, J6.2.1.2, J6.2.2.1, J6.2.2.2, J6.2.3, J6.3.1, J6.3.2, J6.3.3, J6.4.1, J6.4.2, J6.5, J6.6, J6.7, J6.8, J7.1, J7.2, J8.1, J9, K1.1, K1.2, K1.3, K1.4, K1.5, K10, K2.1, K2.2, K2.3, K2.4, K2.5, K2.6, K3.1.1, K3.1.2, K3.1.3, K3.1.4, K3.1.5, K3.1.6, K3.1.7, K3.10, K3.2.1.1, K3.2.1.2, K3.2.2, K3.2.3, K3.3, K3.4, K3.5.1, K3.5.2, K3.5.3, K3.5.4, K3.6, K3.7, K3.8, K3.9, K4.1, K4.2, K5.1, K5.2, K5.3, K5.4, K6.1, K6.2, K6.3, K6.4, K6.5, K7.1, K8.1, K9.10.1, K9.10.2, K9.10.3, K9.10.4, K9.11.1, K9.11.2, K9.11.3, K9.11.4, K9.12.1, K9.12.2, K9.12.3, K9.13.1, K9.13.2, K9.14, K9.2, K9.3, K9.5.1, K9.5.2, K9.6.1, K9.6.2, K9.6.3, K9.7, K9.8.1, K9.8.2, K9.8.3, K9.9.1, K9.9.2, K9.9.3, K9.9.4, K9.9.5, K9.9.6, L1.1, L1.2, L10, L11.1, L11.2, L2.1.1, L2.1.2, L2.2, L2.3, L3.1, L3.2, L4.1.1, L4.1.2, L4.1.3, L4.2.1, L4.2.2, L5.1, L5.2, L5.3, L6, L7.1, L7.2, L7.3, L7.4, L8.1, L8.2, L9.1, L9.2, N1.2.1, N1.2.2, N1.3.1, N1.3.2, N1.4, N4.1, N4.2, N5.1, N5.2, O5.1.1, O5.1.2, O5.2.1, O5.2.2, O5.3, O6.1.1, O6.1.2, O6.2, O6.3
A0117A,
A0118A
A0117A, A0118A, A0119A, A0243A, A0312A, A0330A, A0331A, A0332A, A0333A, A0334A, A0335A, A0336A, A0337A, A0347A, A0403A, A0404A, A0504A, A0505A, A0506A, A0507A, A0509A, A0510A, A0511A, A0617A, A0618A, A0619A, A0620A, A1139A, A1247A, A1248A, A1249A, A1250A, A17415, A17416, A17418, A1789A, A1790A, A1791A, A1792A, A1793A, A1861A, A1863A, A1870A, A1884A, A1891A, A1893A, A20016, A20704, A20706, A21011, A21012, A21013, A21060, A21477, A21478, A21479, A21480, A21497, A21498, A21499, A21500, A21640, A21641, A21643, A21645, A21646, A21853, A21854, A21856, A21863, A21864, A21865, A21866, A21867, A21868, A21869, A21870, A21871, A21872, A21873, A21874, A21875, A21876, A21878, A21880, A21889, A21890, A21891, A21892, A21900, A21901, A21902, A21903, A21920, A21921, A21922, A21923, A21924, A21930, A21931, A21932, A21938, A21939, A21940, A22057, A22138, A22139, A22140, A22144, A22147, A22148, A22149, A22307, A22308, A22950, A22951, A22953, A22955, A23211, A23213, A23303, A23305, A23307, A23309, A23318, A23340, A23341, A23462, A23463, A23464, A25057, A25058, A25890, A25894, A25896, A25908, A26347, A26351, A26355, A26588, A26649, A26650, A26651, A26655, A26762, A28414, A28415, A28812, A30398, A30400, A30401, A30402, A31163, A35741, A35742, A35744, A35745, A35746, A35748, A36316, A36317, A36911, A36913, A36917, A36935, A36939, A37302, A37303, A37307, A37308, A37309, A37310, A37312, A37704, A37705, A37947, A38378, A38697, A38698, A38699, A38700, A38870, A39345, A39591, A39592, A39593, A39594, A39595, A39596, A39600, A39601, A39608, A39610, A39615, A39616, A39717, A41180, A41181, A41182, A41509, A50202, A50235, A50238, A52621, A52623, A52626, A52627, A53134, A53135, A53139, A53140, A53630, A53633, A53635, A57020, A57021, A57022, A57023, A57024, A57028, A57029, A57031, A59449, A59457, A60450, A60686, A60687, A60688, A60691, A60692, A60792, A60793, A60794, A64788, A65002, A65026, A65573, A68033, A68034, A68035, A68037, A68038, A68039, A68262, A68263, A68264, A68558, A68774, A68775, A68776, A68841, A68842, A68843, A69445, A69447, A69449, A69806, A70029, A70063, A70064, A70065, A70066, A71035, A71036, A71119, A71154, A71287, A71920, A72975, A72990, A72992, A72994, A72996, A72998, A73000, A73002, A73004, A73007, A73009, A73011, A73013, A73015, A73017, A73019, A73021, A73022, A73730, A73747, A73749, A73750, A73751, A73861, A74661, A74662, A74663, A74779, A74994, A74997, A74999, A75000, A75007, A75008, A75071, A75072, A75075, A75076, A75077, A75130, A75133, A75661, A75662, A75663, A75664, A76417, A76419, A76420, A76422, A76815, A76828, A76829, A77025, A77441, A77445, A77446, A77447, A79103, A79104, A79105, A79266, A79271, A79272, A79291, A79733, A79735, A79737, A79739, A79743, A79744, A79749, A79750, A79776, A79777, A79778, A80078, A80922, A80923, A80924, A80925, A80926, A80931, A81007, A81145, A81167, A81168, A81169, A81183, A81184, A81789, A82294, A82329, A82445, A82679, A82758, A82759, A82760, A82761, A82762, A83027, A83028, A83234, A83299, A83300, A83301, A83308, A83310, A83311, A83665, A83666, A83667, A83668, A83670, A84089, A84090, A84091, A84092, A84093, A84096, A84097, A84098, A84099, A84100, A84121, A84122, A84282, A84283, A84284, A84285, A84286, A84287, A84440, A84444, A84447, A84448, A84474, A84497, A85746, A85747, A85748, A85816, A85817, A85819, A85821, A85822, A85824, A85825, A85827, A85828, A85830, A85831, A85833, A85836, A86445, A86642, A86645, A86646, A86968, A86991, A86998, A86999, A87000, A87104, A87535, A87967, A87968, A87969, A88059, A88087, A88252, A88254, A88676, A88683, A88684, A88685, A88686, A89036, A89309, A89310, A89369, A89370, A89401, A89402, A89559, A89560, A89561, A89562, A89563, A89564, A89743, A89896, A89897, A89898, A89899, A89976, A89991, A90028, A90079, A90083, A90084, A90085, A90468, A90636, A90637, A90638, A90639, A90640, A90727, A90728, A90729, A90934, A91319, A91325, A91512, A91587, A91588, A91589, A91590, A91591, A91592, A91617, A91619, A91621, A91623, A91639, A91640, A91641, A91642, A91643, A91701, A91702, A91958, A91959, A92167, A92180, A92383, A92384, A92385, A92386, A92465, A92466, A92467, A92468, A92469, A92470, A92471, A92472, A92473, A92474, A92489, A92709, A92713, A92715, A92716, A92717, A92893, A92898, A92899, A92903, A92904, A92905, A92907, A92908, A92909, A92912, A92913, A92915, A92916, A92917, A92918, A92920, A92921, A92922, A92923, A93215, A93216, A93233, A93490, A93493, A93496, A93498, A93691, A93737, A93742, A93743, A93744, A93886, A93887, A93888, A94188, A94191, A94193, A94194, A94195, A94196, A94197, A94198, A94214, A94215, A94354, A94360, A94363, A94497, A94498, A94579, A94580, A94692, A94802, A94803, A94820, A94832, A94843, A94844, A94880, A94887, A94888, A94942, A95141, A95275, A95276, A95322, A95323, A95324, A95325, A95523, A95524, A95525, A95529, A95531, A95532, A95534, A95537, A95572, A95574, A95576, A95577, A95654, A95656, A95657, A95658, A95665, A95666, A95783, A95784, A95785, A95805, A95806, A95811, A95857, A95968, A96063, A96064, A96255, A96419, A96420, A96421, A96422, A96423, A96424, A96457, A96506, A96628, A96631, A96786, A96817, A96818, A96819, A96931, A96932, A96933, A96934, A97379, A97495, A97549, A97551, A97552, A97733, A97785, A98154, A98277, A98353, A98354, A98384, A98385, A98386, A98388, A98389, A98725, A99060, A99061, A99062, A99063, A99064, A99065, A99066, A99183, A99185, A99473, A99487, A99488, A99489, A99491, A99921, A99922, A99982, B0032A, B0033A, B0034A, B0035A, B0036A, B0037A, B0038A, B0039A, B0040A, B0041A, B0042A, B0043A, B0044A, B0045A, B0046A, B0047A, B0048A, B0049A, B0050A, B0051A, B0052A, B0053A, B0164A, B0185A, B0196A, B0197A, B0198A, B0203A, B0204A, B0205A, B0206A, B0207A, B0208A, B0596A, B0629A, B0630A, B0726A, B0970A, B0971A, B0973A, B0974A, B0975A, B0976A, B0977A, B0978A, B0979A, B0980A, B0981A, B0982A, B0983A, B1262A, B1263A, B1264A, B1398A, B1470A, B1938A, B20436, B20437, B20438, B20439, B20440, B20441, B20442, B20443, B20445, B20446, B20447, B20448, B20449, B20450, B20451, B20453, B20454, B20455, B20456, B20701, B20702, B20703, B20711, B21034, B21035, B21036, B21037, B21038, B21039, B21041, B2117A, B2118A, B2119A, B21336, B21337, B21338, B21339, B21340, B21341, B21342, B21343, B21344, B21345, B21346, B21347, B21351, B21352, B21353, B21356, B21359, B21360, B21361, B21377, B21378, B21379, B21380, B2183A, B23355, B23356, B23357, B23358, B23359, B24743, B24744, B24745, B28059, B28061, B28377, B28378, B28783, B28785, B28787, B28792, B28794, B28800, B28801, B28802, B30568, B30569, B30570, B30571, B30572, B30639, B30640, B30642, B30644, B30645, B30646, B30647, B31166, B32773, B35286, B35288, B35289, B35290, B35291, B35292, B35686, B35689, B35691, B35693, B35717, B35719, B35813, B35814, B35815, B38907, B39457, B39458, B39459, B39461, B40075, B40076, B40077, B40078, B40084, B40085, B40086, B40088, B40089, B40090, B40092, B40095, B40096, B40098, B40108, B40761, B40762, B40786, B40787, B40789, B40790, B40791, B41565, B41567, B50482, B50483, B50484, B50485, B50486, B50487, B50488, B53146, B53147, B53155, B53317, B53318, B53319, B53320, B55788, B56310, B57985, B57986, B57987, B57988, B58351, B58352, B58717, B59696, B59697, B59698, B59699, B59700, B59701, B59702, B59703, B59713, B59714, B59715, B59716, B59717, B59718, B59719, B59720, B59721, B59722, B59723, B59724, B59725, B59848, B59849, B59850, B59851, B59984, B60594, B60595, B60597, B60598, B60599, B60600, B60601, B60602, B60603, B60604, B60605, B60606, B60607, B60608, B60690, B60696, B60701, B60702, B60788, B60789, B65960, B65961, B66156, B66158, B66159, B66160, B66161, B66162, B68964, B68965, B69199, B69200, B69201, B69202, B69257, B69258, B69259, B69260, B70307, B70308, B70309, B70310, B70574, B70987, B70988, B70989, B70990, B70991, B70992, B70993, B70994, B70995, B71586, B71587, B71588, B71592, B71593, B71594, B71597, B71598, B71601, B71602, B71603, B71749, B71750, B71751, B71829, B72665, B72668, B72669, B72670, B73329, B73332, B73333, B73334, B73335, B73336, B73340, B73341, B73516, B73889, B73890, B73891, B73892, B73893, B73894, B73895, B74340, B74341, B74342, B74343, B74345, B76203, B76204, B77597, B79340, B79808, B79809, B79810, B79950, B79951, B79952, B79954, B79955, B79957, B79958, B79960, B79961, B80014, B80015, B80021, B81036, B81038, B81039, B81040, B81150, B81151, B81152, B81153, B81154, B81155, B81157, B81158, B81159, B81387, B81392, B81855, B81856, B82380, B82381, B82382, B82900, B82901, B82902, B82903, B83271, B83272, B83273, B83351, B83426, B83427, B83428, B83429, B83430, B83431, B83432, B83433, B83434, B83435, B83437, B84067, B84068, B84069, B84070, B84074, B84075, B84076, B84077, B84078, B84079, B84612, B84617, B84622, B84627, B84628, B84629, B84632, B85545, B85546, B85740, B85741, B85742, B85743, B85744, B85745, B85955, B86220, B86240, B86241, B86243, B86377, B86378, B86379, B86380, B86460, B86461, B86464, B87033, B87034, B87522, B87604, B87605, B87623, B87625, B87627, B88035, B88036, B88037, B88895, B88896, B88897, B89411, B89412, B89453, B90107, B90172, B90209, B90210, B90211, B90212, B90213, B90215, B90222, B90223, B90224, B90226, B90227, B90228, B90993, B90994, B90995, B90996, B90997, B91009, B91010, B91015, B91016, B91190, B91191, B91192, B91301, B91302, B91303, B91396, B91634, B91635, B91636, B91748, B91749, B91750, B91791, B91792, B91793, B91904, B92050, B92064, B92065, B92105, B92688, B92982, B92987, B92990, B92992, B92997, B92998, B93002, B93003, B93004, B93005, B93096, B93097, B93098, B93099, B93181, B93182, B93183, B93202, B93209, B93558, B93559, B93560, B93562, B93575, B93577, B93578, B93580, B93636, B93637, B93678, B93679, B93893, B93894, B94005, B94309, B94310, B94323, B94324, B94325, B94326, B94622, B94623, B94627, B94629, B94630, B94632, B94633, B94635, B94876, B94877, B94878, B94879, B95065, B95066, B95242, B95243, B95244, B95245, B95264, B95288, B95423, B95424, B95425, B95426, B95432, B95433, B95434, B95443, B95444, B95449, B95450, B95451, B95454, B95469, B95488, B95489, B95491, B95492, B95494, B96014, B96015, B96336, B96337, B96338, B96375, B96376, B96377, B96378, B96379, B96380, B96381, B96382, B96383, B96384, B96385, B96386, B96387, B96388, B96389, B96390, B96391, B96402, B96403, B96538, B96733, B96734, B96735, B96737, B96738, B96739, B96740, B96741, B96742, B96996, B96997, B96998, B97038, B97039, B97040, B97307, B97984, B97987, B97988, B97989, B98011, B98017, B98018, B98171, B98172, B98929, B98934, B98935, B98936, B99071, B99072, B99073, B99074, B99948, B99953, B99954, B99955, B99956, D0017A, D0147A, D0148A, D0394A, D0496A, D0497A, D0498A, D0499A, D0500A, D0513A, D0634A, D0635A, D0636A, D0637A, D0652A, D1200A, D1379A, D1389A, D1390A, D1515A, D1516A, D1669A, D1788A, D18524, D18526, D1945A, D20750, D20751, D21050, D21334, D28129, D29276, D29277, D29725, D29726, D31178, D31179, D31180, D36621, D36885, D36980, D38381, D39226, D41410, D45780, D53685, D58788, D58789, D58792, D58793, D68492, D69268, D69269, D69270, D69271, D69278, D69279, D69283, D69284, D69288, D70959, D70961, D70962, D72302, D73389, D74238, D74239, D75029, D75439, D75440, D75953, D75957, D76035, D76036, D76986, D76989, D77012, D77471, D78786, D78791, D79076, D79511, D80686, D80720, D82441, D82442, D82443, D83143, D83693, D84110, D84609, D84610, D85178, D85179, D85180, D85650, D85805, D86483, D87158, D87159, D87632, D88212, D88591, D88704, D88705, D88831, D88835, D88841, D88842, D88843, D88844, D89735, D89736, D89737, D89866, D90035, D90102, D90103, D90277, D90280, D90388, D90394, D90643, D90696, D90812, D90813, D91007, D91008, D91251, D91252, D91485, D91491, D91492, D91493, D91494, D91979, D91980, D92302, D92325, D92326, D92427, D92587, D92589, D92695, D92801, D92802, D92823, D92824, D92825, D92826, D92958, D92963, D92964, D93590, D93831, D93832, D93833, D93911, D94210, D94211, D94576, D94612, D94613, D95305, D95585, D95586, D96351, D96354, D96355, D96681, D96729, D96968, D96995, D97976, D97977, D98176, D98177, D98178, D98179, D98444, D98445, D98852, D98853, D99111, D99113, D99119, D99123, D99169, D99351, D99352, D99381, D99395, D99396, D99531, D99538, D99583, D99584, D99585, D99586, D99587, D99588, D99590, D99591, D99592, D99593, D99594, D99670, D99951, F0235A, F0236A, F1521A, F1999A, F2000A, F2001A, F2002A, F2003A, F2004A, F20087, F2189A, F2190A, F2191A, F2192A, F2193A, F2194A, F2195A, F2196A, F2197A, F2198A, F22178, F22188, F22190, F32879, F32885, F32887, F32888, F32931, F32933, F32935, F32936, F35073, F35075, F37786, F40093, F40160, F40161, F40162, F40165, F40166, F40168, F40171, F40175, F40177, F40185, F40186, F40187, F40190, F40191, F40192, F40196, F40199, F40880, F40882, F41197, F41228, F41229, F41230, F41257, F41259, F41260, F41261, F41262, F41299, F41301, F41302, F41303, F41312, F41313, F41315, F41316, F41468, F41469, F41470, F41471, F41473, F41475, F41476, F41477, F41480, F41481, F53842, F57999, F71715, F71722, F71726, F71727, F71728, F72346, F74318, F74319, F74320, F74324, F74358, F74359, F74360, F74362, F74363, F74364, F74365, F74366, F74368, F74369, F75602, F75604, F75605, F76310, F76403, F76889, F76890, F76891, F76892, F76893, F76896, F76897, F76898, F76899, F76900, F76901, F76905, F76906, F76908, F76909, F76910, F76911, F76912, F76914, F80392, F80393, F80394, F80395, F80396, F80397, F80400, F80402, F80403, F80404, F80405, F80406, F80407, F80408, F80409, F80410, F80411, F80412, F80413, F80415, F80416, F80417, F80418, F80419, F80694, F80696, F82724, F82725, F82726, F82729, F82730, F82731, F82732, F82733, F82734, F82735, F82736, F82737, F82738, F82739, F82740, F82741, F82743, F82904, F83745, F85177, F85672, F85673, F85674, F85675, F85676, F85677, F85678, F85679, F85680, F85681, F85682, F85683, F85684, F85685, F85686, F85688, F85689, F85692, F85693, F85697, F85698, F85699, F85701, F85702, F85705, F85707, F85710, F85711, F85714, F85716, F85717, F85718, F85719, F86355, F86356, F86357, F86358, F86767, F86772, F86773, F86774, F86775, F86776, F86777, F86778, F86779, F86780, F86781, F86782, F86783, F86784, F86785, F86786, F86787, F86788, F86789, F86790, F86791, F86806, F86807, F86808, F86809, F86810, F86811, F86812, F86813, F86814, F86815, F86816, F87492, F87493, F87498, F87499, F87502, F87553, F88033, F88422, F88499, F88505, F88508, F88509, F88512, F88514, F88515, F88516, F88556, F89047, F89048, F89049, F89050, F89051, F89746, F89747, F89748, F89749, F89750, F89751, F89752, F89753, F89754, F89755, F89756, F89761, F89772, F89777, F89778, F89779, F89780, F89781, F89782, F89784, F89785, F89786, F89788, F89789, F89994, F90019, F90020, F90021, F90022, F90565, F90566, F90567, F90568, F90569, F90570, F90604, F90605, F90606, F90607, F90608, F90609, F90610, F90612, F91151, F91152, F91153, F91154, F91155, F91450, F91452, F91826, F91836, F91839, F91843, F92108, F92109, F92260, F92261, F92262, F92263, F92264, F92520, F92521, F92523, F92524, F92526, F92527, F92528, F92529, F92530, F92532, F92533, F92534, F92535, F92536, F92537, F92538, F92539, F92540, F92541, F92542, F92543, F92544, F92545, F92941, F92942, F92943, F92944, F93020, F93021, F93022, F93046, F93147, F93148, F93414, F93416, F93417, F93418, F93419, F93420, F93421, F93443, F93448, F93698, F93699, F93700, F93717, F94276, F94277, F94550, F94551, F94552, F94553, F94554, F94555, F94556, F94557, F94558, F94559, F94560, F94561, F94734, F94828, F94829, F94830, F94831, F95106, F95108, F95109, F95110, F95111, F95170, F95248, F95249, F95508, F95509, F95510, F95745, F95746, F96247, F96248, F96462, F96463, F96464, F96465, F96466, F96467, F96468, F96469, F96470, F96580, F96581, F96582, F96583, F97373, F98639, F98640, F98641, F98642, F99322, F99323, F99628, G1198A, G1199A, G2143A, G27181, G27182, G27223, G27224, G27225, G29732, G29733, G29734, G29735, G29738, G29741, G30920, G30922, G35089, G35091, G35092, G35093, G35094, G35097, G35099, G35100, G35102, G35105, G36817, G36818, G36819, G36823, G36824, G37409, G37410, G37411, G41617, G41618, G41623, G52805, G58735, G58737, G58738, G58739, G59875, G59876, G59877, G59878, G59879, G59880, G59881, G59882, G59883, G67998, G67999, G68000, G68001, G70870, G70874, G70875, G70876, G70877, G70880, G72319, G72320, G72321, G72322, G72323, G72325, G72327, G72328, G72330, G72332, G72333, G74400, G74401, G74402, G74403, G77661, G77662, G77663, G77664, G77665, G77666, G77667, G79785, G79786, G79787, G79788, G79882, G79883, G79884, G79885, G79886, G79887, G79888, G79889, G79890, G79891, G80893, G81661, G81899, G81901, G81902, G83622, G83623, G83624, G83625, G83678, G83679, G83681, G83880, G83881, G83882, G85104, G85106, G86384, G86385, G86386, G86387, G86388, G86403, G86503, G86506, G87633, G88139, G88143, G88144, G88145, G88146, G88147, G88361, G88362, G88363, G88887, G92211, G92212, G92251, G93114, G93115, G93116, G93117, G93682, G93683, G93684, G94282, G94283, G94284, G94285, G95393, G95396, G96299, G96301, G97629, G97636, G98230, G98231, G98237, G98243, G98244, G98245, G98463, G98464, G98465, G98466, G98467, G98469, G99345, G99346, H0232A, H20002, H20003, H20004, H20005, H20006, H20007, H20008, H52639, H52640, H52641, H52643, H53707, H53709, H53711, H53713, H53716, H65354, H65355, H65356, H65357, H65358, H83642, H83643, H83644, H83645, H83646, H83647, H83648, H83649, H83650, H83651, H83652, H83653, H86965, H86966, H86967, H92640, H92641, H93474, H93475, H93476, J0064A, J0605A, J0751A, J10117, J10118, J1075A, J1080A, J1081A, J1082A, J1083A, J1084A, J1085A, J1086A, J1087A, J1088A, J1190A, J1191A, J1192A, J1193A, J1194A, J1195A, J1197A, J1391A, J1392A, J1393A, J1429A, J1843A, J1844A, J1845A, J1846A, J21005, J21006, J21007, J21008, J21009, J2125A, J22116, J22117, J22118, J22119, J22120, J22121, J22122, J22123, J22124, J22125, J22126, J22127, J22128, J22129, J22130, J22131, J22132, J22160, J25950, J26239, J27830, J27832, J28009, J28014, J28015, J28018, J28020, J28023, J28025, J28026, J28029, J28033, J28040, J28043, J28047, J28048, J28049, J28050, J28053, J28054, J28291, J28292, J28293, J28295, J28380, J28879, J29041, J29042, J29263, J29264, J29265, J29266, J29736, J29737, J30591, J30592, J30593, J30594, J30595, J30596, J30597, J30599, J30600, J30601, J30602, J30603, J30604, J30607, J31482, J31484, J31486, J31492, J31493, J31496, J31498, J31499, J32669, J32672, J34327, J34332, J34999, J35003, J35004, J35005, J35006, J35012, J35013, J35015, J35016, J35017, J35019, J35020, J35022, J35027, J35028, J35030, J35033, J35034, J36816, J36967, J37414, J37422, J37423, J37427, J37429, J37430, J37664, J39106, J39118, J39119, J39120, J39121, J39122, J39123, J39124, J39125, J39126, J39127, J39128, J39129, J39130, J39131, J39132, J39133, J39134, J39135, J39137, J39138, J39139, J39140, J39141, J39142, J39143, J39791, J39792, J39793, J39794, J39795, J39796, J39797, J39798, J39799, J39800, J39980, J39981, J39982, J39983, J39984, J39985, J39988, J39989, J39990, J39991, J39994, J39995, J40001, J40002, J40003, J40005, J40006, J40955, J40956, J40957, J40958, J40959, J40960, J40961, J40962, J40963, J40964, J40965, J41051, J41142, J52711, J52712, J52713, J52714, J52715, J52718, J52719, J52720, J53403, J53422, J53456, J53510, J53675, J53677, J53678, J53692, J53693, J53694, J53695, J56580, J56581, J56582, J56583, J56584, J56585, J56586, J56587, J56588, J56589, J56590, J57009, J57010, J58365, J58366, J58367, J58373, J58376, J58378, J58379, J58432, J58433, J58511, J58512, J58515, J58516, J58517, J58518, J58614, J59552, J59553, J59555, J59563, J59565, J60030, J60065, J60092, J60096, J60097, J60202, J60212, J60236, J60240, J60246, J60262, J60264, J60519, J60520, J60524, J60544, J60545, J60609, J60610, J60611, J60623, J64800, J64802, J64803, J65043, J66169, J66171, J68651, J69493, J69580, J69587, J69588, J69589, J69590, J69912, J69913, J69916, J69919, J69920, J69940, J69941, J69949, J70132, J70156, J70403, J70407, J70413, J70414, J70415, J70416, J70417, J70418, J70419, J70420, J70421, J70581, J70585, J70587, J70588, J70589, J70590, J70591, J70592, J70593, J70594, J70595, J70596, J70605, J70650, J70785, J70786, J70791, J71244, J71246, J71247, J71248, J71249, J71251, J71252, J71605, J71606, J71608, J71609, J72315, J72316, J72317, J72318, J72468, J72469, J72471, J72472, J72473, J72478, J72481, J72483, J72484, J72485, J72486, J73145, J73146, J73149, J73150, J73152, J73154, J73155, J74062, J74439, J74440, J74441, J74442, J75936, J76435, J76442, J76443, J76445, J76448, J76451, J76460, J76462, J76467, J76469, J76476, J76482, J76485, J76491, J76493, J76499, J76518, J76519, J76525, J76533, J76541, J76543, J76544, J76546, J76561, J76564, J76582, J76589, J76592, J76613, J76616, J76625, J76632, J76633, J76648, J76649, J76650, J77126, J77127, J77982, J77983, J77984, J78484, J78496, J78499, J78502, J78504, J78513, J78524, J79190, J79191, J79192, J79193, J79194, J79195, J79197, J79198, J79199, J79200, J79201, J79202, J79203, J79205, J79925, J80265, J80831, J80832, J80839, J80840, J80841, J80850, J80986, J80992, J80993, J81773, J81774, J81778, J81780, J81781, J81782, J81787, J82333, J83489, J83490, J83500, J83501, J83502, J83503, J83504, J83568, J83570, J83571, J83578, J83586, J83592, J83596, J83654, J83655, J83703, J83706, J83707, J83708, J83829, J83832, J83844, J83845, J83850, J83854, J83861, J83863, J83865, J83873, J84863, J84873, J85099, J85101, J85102, J85159, J85393, J85461, J86317, J86363, J86364, J86365, J86366, J86406, J86886, J86970, J86971, J86972, J86973, J86974, J86975, J86976, J87157, J87427, J87654, J87655, J87656, J87657, J87658, J88180, J88181, J88550, J88628, J88669, J88670, J88671, J88672, J88673, J88889, J88898, J88899, J89009, J89225, J89226, J89227, J89228, J89432, J89435, J89437, J89440, J89441, J89444, J89445, J89448, J89471, J89513, J89514, J89800, J89801, J89802, J89804, J89807, J89808, J89809, J89810, J89811, J89812, J89813, J89814, J89815, J89816, J89817, J89850, J90138, J90205, J90206, J90207, J90241, J90243, J90580, J90582, J90584, J90585, J90586, J90587, J90588, J90590, J90591, J90592, J90593, J90594, J90595, J90596, J90860, J90861, J90862, J90863, J90864, J90865, J90866, J90867, J90868, J90869, J90870, J90871, J91199, J91331, J91333, J91335, J91336, J91402, J91403, J91405, J91406, J91408, J91446, J91602, J91603, J91604, J91605, J91606, J91742, J91743, J91770, J91771, J91772, J91773, J91774, J91775, J91776, J91777, J91778, J91779, J91780, J91781, J91893, J92061, J92062, J92095, J92096, J92097, J92098, J92196, J92197, J92221, J92222, J92223, J92224, J92225, J92406, J92408, J92411, J92596, J92597, J92598, J92668, J92669, J92683, J92684, J93076, J93077, J93078, J93079, J93080, J93081, J93105, J93106, J93108, J93109, J93120, J93123, J93124, J93125, J93126, J93127, J93128, J93163, J93174, J93355, J93508, J93854, J93856, J93857, J94029, J94030, J94031, J94032, J94034, J94037, J94041, J94042, J94045, J94081, J94083, J94084, J94085, J94087, J94505, J94639, J94658, J94659, J94774, J94912, J94913, J94914, J95159, J95160, J95161, J95162, J95165, J95234, J95521, J95672, J96271, J96611, J96612, J96613, J96614, J96615, J96616, J96860, J97525, J97729, J97730, J97771, J97772, J97780, J97781, J97826, J98132, J98395, J98525, J98532, J98533, J98535, J98537, J98538, J98540, J98542, J98545, J98549, J98551, J98858, J99288, J99347, J99551, K0060A, K0199A, K0297A, K0435A, K10119, K1120A, K1201A, K20106, K20116, K20346, K20347, K20348, K20504, K20505, K20506, K21840, K22145, K23493, K23504, K28413, K28440, K28441, K29164, K29442, K30436, K30739, K30924, K30925, K30926, K31231, K31232, K31233, K31236, K31237, K31238, K36254, K37763, K37765, K37766, K37769, K37770, K37781, K37791, K37796, K37797, K37798, K37799, K37800, K37801, K37802, K37803, K37804, K37963, K37964, K37965, K37966, K37967, K37972, K37973, K39092, K39093, K39095, K39096, K39098, K39099, K39100, K39544, K39551, K39552, K39553, K39555, K39556, K39899, K39901, K39903, K39905, K39907, K39908, K39909, K39910, K39911, K39913, K39915, K39916, K39917, K39920, K39921, K39922, K39923, K39924, K39925, K39926, K39928, K39929, K39932, K39933, K39935, K39936, K39938, K39940, K39941, K39943, K39944, K39945, K39946, K39947, K39948, K39949, K39956, K39977, K39979, K40649, K40650, K52943, K52946, K52948, K52950, K54637, K57565, K57845, K58032, K58038, K58331, K58332, K58334, K58335, K58338, K58340, K58342, K58343, K58344, K58346, K58347, K58349, K58388, K58434, K58514, K58794, K58795, K58796, K58797, K58798, K58799, K58801, K58838, K58840, K58852, K58879, K59588, K59589, K59590, K59591, K59592, K59593, K59594, K59596, K59597, K59598, K59885, K59890, K59892, K60156, K60533, K60535, K60537, K60791, K65342, K65343, K65344, K65345, K65346, K65347, K65349, K65350, K65351, K65352, K65359, K65360, K65362, K65363, K65364, K65365, K65367, K65368, K65369, K65370, K65371, K65372, K65386, K65523, K65536, K65688, K68108, K68109, K68110, K68336, K68587, K68588, K68589, K68988, K69294, K69295, K69296, K69297, K69298, K69299, K69307, K69339, K69434, K70130, K70135, K70140, K70141, K70142, K70158, K70369, K70449, K70458, K70479, K70480, K70481, K71048, K71049, K71050, K71333, K71334, K71335, K71336, K71337, K71338, K71343, K71344, K72241, K72640, K72734, K73082, K73083, K73084, K73085, K74171, K74653, K75624, K75625, K75628, K75629, K75945, K76935, K76936, K76938, K76939, K77120, K77204, K78706, K79022, K79562, K79795, K79796, K79801, K79993, K80049, K80050, K80053, K80054, K80055, K80056, K80132, K81073, K81176, K81445, K81556, K81571, K81572, K81912, K81920, K81923, K82303, K82744, K82749, K82753, K83452, K83510, K83512, K83513, K84600, K85132, K85167, K85168, K85169, K85170, K85448, K85592, K85667, K85739, K85808, K85809, K85996, K86011, K86360, K86361, K86977, K86978, K86979, K87957, K87958, K88245, K88247, K88249, K88304, K88348, K88376, K88377, K88566, K88568, K88571, K88659, K88876, K89014, K89015, K89122, K89123, K89224, K89285, K89388, K89460, K89463, K89534, K89715, K89792, K89875, K89879, K89886, K89923, K89924, K89925, K89926, K89927, K90261, K90283, K90286, K90287, K90289, K90401, K90403, K90426, K90549, K90550, K90551, K90635, K90689, K90690, K90692, K90694, K90695, K90755, K90810, K90872, K90873, K90874, K90972, K91238, K91240, K91241, K91242, K91243, K91258, K91261, K91262, K91269, K91272, K91378, K91386, K91388, K91471, K91472, K91473, K91474, K91489, K91789, K91920, K92057, K92058, K92059, K92060, K92185, K92187, K92199, K92200, K92201, K92348, K92350, K92362, K92363, K92583, K92584, K92585, K92625, K92629, K92630, K92655, K92685, K92687, K93477, K93479, K93480, K93481, K93482, K93483, K93484, K93485, K93570, K93573, K93936, K93987, K93989, K93990, K93991, K93993, K93995, K94002, K94036, K94053, K94230, K94236, K94247, K94248, K94249, K94250, K94251, K94252, K94253, K94254, K94257, K94259, K94260, K94261, K94262, K94263, K94280, K94281, K94295, K94336, K94337, K94347, K94426, K94796, K95068, K95078, K95738, K95740, K95741, K96230, K96231, K96232, K96233, K96397, K96398, K96409, K96410, K96593, K96594, K96596, K96597, K96598, K96604, K96605, K96640, K96641, K96642, K96643, K96644, K96646, K96647, K96648, K96649, K96650, K96651, K97346, K97820, K97827, K98438, K98554, K98667, K98783, K98784, K98785, K98815, K99103, K99230, K99231, K99232, K99233, K99631, L0468A, L0765A, L1665A, L20571, L20576, L20581, L28294, L28408, L28409, L28412, L28424, L28432, L28767, L31561, L37759, L37762, L37772, L37773, L37788, L37789, L37790, L37792, L37793, L38382, L38383, L38384, L38385, L39263, L39546, L39557, L39697, L41061, L41645, L41646, L52900, L52901, L52999, L53004, L53006, L53014, L53545, L53546, L53890, L53903, L53904, L57165, L57558, L58513, L60543, L60879, L60884, L60970, L64691, L65373, L65374, L65375, L65376, L65377, L65379, L65380, L65381, L65382, L65383, L65384, L65385, L65413, L65550, L65698, L68407, L68416, L68425, L68730, L69139, L69321, L69844, L69845, L69850, L69853, L69869, L69875, L69876, L69877, L69905, L69906, L69907, L69908, L69910, L70076, L70080, L70082, L70083, L70428, L70429, L70430, L71141, L71229, L72046, L72048, L72049, L72050, L72057, L72461, L72793, L73086, L74124, L74187, L74404, L74405, L74406, L75060, L75061, L75062, L76287, L76756, L76757, L76760, L76761, L76762, L76763, L77917, L78531, L78563, L78566, L80125, L80203, L80699, L80700, L80701, L80829, L81511, L81512, L81513, L81518, L81519, L81790, L81791, L81807, L81915, L81916, L81917, L81918, L82431, L83111, L83112, L83113, L83698, L83699, L83702, L83704, L84030, L84031, L84032, L84037, L84198, L84199, L84702, L84740, L86980, L87579, L87582, L87583, L87845, L87846, L87847, L87849, L87850, L87851, L87852, L87854, L87855, L87873, L87874, L87875, L88009, L88010, L88011, L88015, L88244, L88246, L88250, L88293, L88332, L88334, L88431, L88432, L88433, L88434, L88435, L88494, L88562, L88563, L88564, L88565, L88567, L88569, L88877, L89012, L89013, L89016, L89017, L89019, L89357, L89358, L89372, L89373, L89387, L89389, L89390, L89478, L89869, L89872, L89880, L89884, L90099, L90100, L90101, L90293, L90520, L90527, L90529, L90540, L90541, L90542, L90543, L90544, L90545, L90546, L90547, L90548, L90552, L90553, L90554, L91239, L91306, L91308, L91309, L91310, L91311, L91351, L91353, L91355, L91760, L91762, L91763, L91764, L91769, L91857, L91858, L91859, L91861, L91862, L91911, L92078, L92206, L92207, L92626, L92627, L92690, L92691, L92692, L93139, L93140, L93143, L93563, L93565, L93566, L93567, L93571, L93572, L93718, L93719, L93720, L93721, L93722, L93723, L93724, L93726, L93727, L93728, L93729, L93862, L93863, L93865, L94023, L94051, L94055, L94238, L94239, L94240, L94241, L94242, L94243, L94244, L94245, L94246, L94255, L94264, L94288, L94290, L94291, L94293, L94294, L94349, L94637, L94915, L95292, L95736, L96414, L96443, L96926, L96951, L97518, L97519, L97824, L97825, L98344, N0639A, N0640A, N0641A, N0732A, N0733A, N0734A, N0748A, N0891A, N0896A, N0907A, N0908A, N0912A, N0913A, N0925A, N1163A, N1503A, N1504A, N1505A, N1506A, N1507A, N1508A, N1509A, N1510A, N1511A, N1534A, N1539A, N1540A, N1541A, N1548A, N1549A, N1573A, N1574A, N1575A, N1724A, N1725A, N41588, N41591, N41593, N52875, N59269, N59886, N65237, N65239, N65240, N68022, N68023, N68024, N68025, N68027, N68028, N69524, N75725, N75726, N75729, N75736, N80341, N80342, N80343, N80344, N80345, N81188, N81189, N81191, N84159, N84167, N84170, N84171, N84175, N84176, N84178, N84179, N84182, N84183, N85524, N86304, N86305, N86306, N86309, N86313, N86314, N86412, N86413, N86414, N86587, N86588, N86589, N86591, N86592, N86898, N86899, N86900, N86901, N86902, N86904, N86905, N86906, N86908, N86911, N86912, N86914, N86920, N87680, N87681, N87683, N87704, N88173, N88589, N89396, N89397, N89398, N89399, N89400, N89642, N89643, N89645, N89646, N89647, N89651, N89655, N89657, N89664, N89667, N89668, N89670, N89672, N89673, N90490, N90491, N90741, N90745, N91722, N91723, N91724, N91725, N91726, N91727, N91728, N91729, N92651, N94168, N94177, N94179, N94234, N94850, N94851, N94852, N94853, N94854, N94890, N94892, N95126, N95127, N95128, N95129, N95130, N95131, N95132, N95133, N95197, N95221, N95591, N95592, N95593, N95595, N95600, N95601, N95602, N95623, N95624, N95625, N95626, N95629, N95630, N95631, N95632, N95858, N95885, N95887, N95890, N95895, N95896, N96021, N96022, N96024, N96025, N96084, N96096, N96097, N96098, N96099, N96100, N96101, N96102, N96103, N96152, N96162, N96166, N96167, N96168, N96169, N96512, N96514, N96517, N96520, N96528, N96659, N96660, N96663, N96664, N96822, N96840, N96977, N97208, N97534, N97538, N97570, N98112, N98118, N98197, N98198, N98199, N98200, N98201, N98202, N98203, N98204, N98205, N98206, N98207, N98208, N98209, N98606, N98674, N98675, N98676, N98677, N98680, N98681, N98682, N98683, N98684, N98693, N98695, N98696, N98700, N98701, N98706, N98707, N99426, N99427, N99428, N99429, N99431, N99596, N99597, N99598, N99599, N99600, N99601, N99603, N99604, N99605, N99606, N99607, N99608, N99610, N99611, N99612, N99613, N99638, N99639, O23784, O23786, O23787, O23788, O23789, O23798, O23799, O23800, O23801, O23802, O23803, O23804, O23806, O23811, O23812, O56519, O56520, O56521, O56522, O56523, O56524, O56525, O56526, O56527, O56528, O56529, O56530, O56541, O56542, O56543, O56544, O56545, O56546, O56548, O56557, O56558, O56559, O56560, O56561, O56562, O56563, O76745, O76781, O76783, O76785
Správny poplatok uhradený 1.12.2021 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
11569 KON Podaný
D1,
D1.1
D1, D1.1, D1.2, D2, D3, D3.1, D11, D11.1, D12.1, D12.4, D13, D13.1, D13.2
D0497A,
D0496A
D0497A, D0496A, D0498A, D0148A, D99111, D58788, D84110, D98852, D92824, D92823, D92302, D90102, D94612, D96351, D99113, D76986, D90812, D94210, D92963, D87158, D88831, D90280, D89735, D97976, D1390A, D88835, D75439, D96355, D83693, D58789, D76989, D91494, D75029, D45780, D92964, D98853, D90813, D1389A, D94613, D94211, D96681, D87159, D92695, D99119, D0500A, D92825, D96354, D0147A, D99381, D90388, D80720, D79076, D79511, D36621, D90277, D83143, D86483, D90103, D75440, D97977, D90394, D53685, D99123, D0499A, D91251, D96968, D74238, D85805, D29726, D58792, D92587, D88705, D88704, D95305, D99670, D87632, D98444, D41410, D72302, D29725, D91252, D75957, D92826, D68492, D74239, D58793, D90696, D85650, D91979, D92589, D21334, D99169, D90643, D73389, D88591, D80686, D92427, D88843, D88844, D91980, D92801, D78791, D88841, D88842, D92802, D21050, D29276, D36980, D93831, D93832, D93833, D1945A, D99951, D98176, D98177, D98178, D98179, D0513A, D1200A, D29277, D38381, D98445, D92958, D85178, D85179, D85180, D89736, D89737, D91485, D31178, D31179, D31180, D77012, D75953, D18526, D18524, D39226, D77471, D0634A, D99395, D0394A, D91491, D93590, D82442, D82443, D92325, D84610, D84609, D1669A, D0636A, D99593, D99594, D99590, D99591, D99592, D99583, D99584, D99585, D99586, D99587, D99588, D1788A, D1379A, D91493, D96729, D95585, D95586, D76035, D76036, D69271, D69268, D69269, D69270, D69278, D69279, D92326, D94576, D70962, D70961, D89866, D0635A, D99396, D91492, D69283, D69284, D70959, D69288, D20751, D20750, D36885, D0637A, D0017A, D78786, D91007, D91008, D90035, D28129, D99538, D88212, D99351, D0652A, D1515A, D99531, D93911, D0632A, D99352, D96995, D1516A
Správny poplatok uhradený 7.10.2021 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
11426 KON Právoplatný
XB3.1,
XB3.3
XB3.1, XB3.3, XB9.1.1.1, XB14.20, XB3.2, XB3.5, XA4.2, XB14.23, XB9.1.5.14, XA1.1, XB9.1.2, XB9.1.6, XD5.2, XB14.4, XC1.11, XB9.1.5.7, XB9.1.5.3, XD1.6, XB5.3, XH1.1, XD5.4.1, XG2.2, XG1.1.1
X03897,
X03899
X03897, X03899, X00833, X00990, X03898, X03509, X01241, X03442, X02297, X03486, X03394, X03970, X03460, X01501, X00941, X01094, X02763, X03971, X04686, X04779, X04871, X04872, X04873, X04874, X04875, X04900, X04965, X04966
Správny poplatok uhradený 16.9.2021 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
11425 KON Právoplatný
F7.2.1,
F7.1
F7.2.1, F7.1, F8, F7.2.4, K2.1, K2.2, K9.12.1, A8.13.3.3, A8.6.1.3, F4.6, F3.3, A8.13.1.2, A8.1.1.6, A8.6.2.6, F2.1.1, A8.13.3.2, F4.2, A8.5.1.3, A8.1.2.3, A8.6.2.5, A8.1.1.3, A8.13.1.4, A8.9.2, F1.3, F2.4.1, A8.1.2.2, F1.2.1, A8.13.1.3, A8.1.1.2, F1.1.1, A8.5.1.2, A8.13.3.1, J11.1.2.3, G8.3.6, A1.2.1, A1.1.1, A1.2.3, A1.1.2, A1.2.4, A9, A2.1
F40165,
F40166
F40165, F40166, F32879, F40161, K79022, K39092, K39096, K94280, K79801, A96419, A93737, F41480, F41481, A89563, A37309, A96424, F86784, A92384, F80696, A26650, A22951, A96423, A37303, A81168, A89401, F57999, F86814, F86815, F86816, F86813, A96422, F93022, A22955, F41316, A81167, A71920, A37302, F89048, A39592, F90604, F90605, F90606, A22953, A92383, J94505, G92251, A21924, A21866, A21865, A21923, A21864, A21922, A21863, A21870, A21921, A53630, A21920, A57021, A57020
Správny poplatok uhradený 16.9.2021 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
11423 KON Právoplatný
D1,
D1.1
D1, D1.1, D1.2, D2, D3, D3.1, D11, D11.1, D12.1, D12.4, D13, D13.1, D13.2
D0497A,
D0496A
D0497A, D0496A, D0498A, D0148A, D99111, D58788, D84110, D98852, D92824, D92823, D92302, D90102, D94612, D96351, D99113, D76986, D90812, D94210, D92963, D87158, D88831, D90280, D89735, D97976, D1390A, D88835, D75439, D96355, D83693, D58789, D76989, D91494, D75029, D45780, D92964, D98853, D90813, D1389A, D94613, D94211, D96681, D87159, D92695, D99119, D0500A, D92825, D96354, D0147A, D99381, D90388, D80720, D79076, D79511, D36621, D90277, D83143, D86483, D90103, D75440, D97977, D90394, D53685, D99123, D0499A, D91251, D96968, D74238, D85805, D29726, D58792, D92587, D88705, D88704, D95305, D99670, D87632, D98444, D41410, D72302, D29725, D91252, D75957, D92826, D68492, D74239, D58793, D90696, D85650, D91979, D92589, D21334, D99169, D90643, D73389, D88591, D80686, D92427, D88843, D88844, D91980, D92801, D78791, D88841, D88842, D92802, D21050, D29276, D36980, D93831, D93832, D93833, D1945A, D99951, D98176, D98177, D98178, D98179, D0513A, D1200A, D29277, D38381, D98445, D92958, D85178, D85179, D85180, D89736, D89737, D91485, D31178, D31179, D31180, D77012, D75953, D18526, D18524, D39226, D77471, D0634A, D99395, D0394A, D91491, D93590, D82442, D82443, D92325, D84610, D84609, D1669A, D0636A, D99593, D99594, D99590, D99591, D99592, D99583, D99584, D99585, D99586, D99587, D99588, D1788A, D1379A, D91493, D96729, D95585, D95586, D76035, D76036, D69271, D69268, D69269, D69270, D69278, D69279, D92326, D94576, D70962, D70961, D89866, D0635A, D99396, D91492, D69283, D69284, D70959, D69288, D20751, D20750, D36885, D0637A, D0017A, D78786, D91007, D91008, D90035, D28129, D99538, D88212, D99351, D0652A, D1515A, D99531, D93911, D0632A, D99352, D96995, D1516A
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 14.9.2021 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
11422 KON Právoplatný D13
D99531,
D93911
D99531, D93911, D0632A, D99352, D96995, D1516A
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 14.9.2021 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
11421 KON Právoplatný
D12.1,
D12.2
D12.1, D12.2, D12.4
D99538,
D88212
D99538, D88212, D99351, D0652A, D1515A
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 14.9.2021 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
11420 KON Právoplatný D11
D36885,
D0637A
D36885, D0637A, D0017A, D78786, D91007, D91008, D90035, D28129
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 14.9.2021 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
11419 KON Právoplatný D3
D83693,
D58789
D83693, D58789, D76989, D91494, D75029, D45780, D92964, D98853, D90813, D1389A, D94613, D94211, D96681, D87159, D92695, D99119, D0500A, D92825, D96354, D0147A, D99381, D90388, D80720, D79076, D79511, D36621, D90277, D83143, D86483, D90103, D75440, D97977, D90394, D53685, D99123
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 14.9.2021 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
11415 KON Právoplatný
N1.2.2,
N1.2.1
N1.2.2, N1.2.1, N1.4, N1.3.1, N1.3.2
N86588,
N86587
N86588, N86587, N86589, N86591, N86592, N90741, N90745, N65240, N65237, N65239, N41588, N68022, N68023, N68028, N68024, N68025, N59269, N41591, N41593, N95132, N95133, N96022, N96021, N96025, N96024, N96167, N96166, N94852, N96169, N96168, N94853, N84171, N84170, N84167, N86309, N84159, N86306, N86313, N84183, N84182, N86305, N86304
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 8.9.2021 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
11414 KON Právoplatný K9.7, K9.5.2
K85132,
K96650
K85132, K96650, K96648, K96649, K96651, K96647, K0060A, K95068, K65523, K68108, K68109, K68110, K77120, K96640, K96641
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 7.9.2021 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
11413 KON Právoplatný B2.2, B1.1 B89453 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 7.9.2021 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
11411 KON Právoplatný XC4.11 P96625, P96626 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 7.9.2021 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
11410 KON Právoplatný XC2.12
P22134,
P84406
P22134, P84406, P59946, P64928, P84486, P81381, P54375, P87924
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 7.9.2021 Ministerstvo zdravotníctva Detaily