[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Konania o námietkach

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam konaní o námietkach
ID konania Stav konania o námietkach ID návrhu ID 1. st rozhodnutia Typ rozhodnutia Príznak Konanie začaté od Akcia
1 2 3 4 5 > >>
K 63 Pred schválením 7492 R 7156 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 19.10.2016 Detaily
K 65 Pred schválením 7803 R 7250 R_A1ZPE Návrh obsahuje odporúčanie KR 19.1.2017 Detaily
K 67 Právoplatný 7753 R 7311 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 23.1.2017 Detaily
K 66 Právoplatný 7982 R 7427 R_KON Návrh obsahuje odporúčanie KR 19.1.2017 Detaily
K 80 Právoplatný 7989 R 7441 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.4.2017 Detaily
K 81 Právoplatný 8114 R 7452 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.4.2017 Detaily
K 83 Právoplatný 8120 R 7453 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.4.2017 Detaily
K 84 Právoplatný 8133 R 7457 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.4.2017 Detaily
K 85 Právoplatný 8134 R 7458 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.4.2017 Detaily
K 69 Právoplatný 7524 R 7467 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.4.2017 Detaily
K 70 Právoplatný 7530 R 7468 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.4.2017 Detaily
K 71 Právoplatný 7542 R 7470 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.4.2017 Detaily
K 74 Právoplatný 7545 R 7471 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.4.2017 Detaily
K 72 Právoplatný 7543 R 7472 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.4.2017 Detaily
K 73 Právoplatný 7544 R 7473 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.4.2017 Detaily
K 68 Právoplatný 7628 R 7481 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.4.2017 Detaily
K 86 Právoplatný 8227 R 7565 R_A3ZP Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.4.2017 Detaily
K 87 Právoplatný 7656 R 7568 R_KON Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.4.2017 Detaily
K 82 Právoplatný 7996 R 7693 R_A1ZPE Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.4.2017 Detaily
K 75 Právoplatný 7999 R 7696 R_A1ZPE Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.4.2017 Detaily
K 76 Právoplatný 8003 R 7701 R_A1ZPE Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.4.2017 Detaily
K 77 Právoplatný 8006 R 7706 R_A1ZPE Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.4.2017 Detaily
K 78 Právoplatný 8007 R 7708 R_A1ZPE Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.4.2017 Detaily
K 79 Právoplatný 8017 R 7721 R_A1ZPE Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.4.2017 Detaily
K 88 Právoplatný 8353 R 7838 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 19.7.2017 Detaily