[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Konania o námietkach

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam konaní o námietkach
ID konania Stav konania o námietkach ID návrhu ID 1. st rozhodnutia Typ rozhodnutia Príznak Konanie začaté od Akcia
<< < 1 2 3 4 5
K 103 Právoplatný 10184 R 9653 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.1.2020 Detaily
K 104 Právoplatný 10324 R 9784 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 22.4.2020 Detaily
K 114 Právoplatný 10373 R 10309 R_A1ZPE Návrh obsahuje odporúčanie KR 22.4.2021 Detaily
K 110 Právoplatný 10398 R 10232 R_A1ZPE Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.1.2021 Detaily
K 109 Právoplatný 10470 R 10159 R_A1ZPN Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.1.2021 Detaily
K 107 Právoplatný 10490 R 10075 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.1.2021 Detaily
K 108 Právoplatný 10563 R 10073 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.1.2021 Detaily
K 112 Právoplatný 10645 R 10111 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 22.1.2021 Detaily
K 113 Právoplatný 10660 R 10278 R_A2ZVZP Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.4.2021 Detaily
K 111 Právoplatný 10776 R 10168 R_A1ZPE Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.1.2021 Detaily
K 105 Právoplatný 10798 R 10047 R_KON Návrh obsahuje odporúčanie KR 23.10.2020 Detaily
K 106 Právoplatný 10799 R 10048 R_KON Návrh obsahuje odporúčanie KR 23.10.2020 Detaily
K 115 Právoplatný 11315 R 10666 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.1.2022 Detaily
K 116 Právoplatný 11316 R 10667 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.1.2022 Detaily
K 117 Právoplatný 11317 R 10668 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.1.2022 Detaily