[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Konania o námietkach

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam konaní o námietkach
ID konania Stav konania o námietkach ID návrhu ID 1. st rozhodnutia Typ rozhodnutia Príznak Konanie začaté od Akcia
<< < 1 2 3 4 5 >
K 80 Právoplatný 7989 R 7441 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.4.2017 Detaily
K 82 Právoplatný 7996 R 7693 R_A1ZPE Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.4.2017 Detaily
K 75 Právoplatný 7999 R 7696 R_A1ZPE Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.4.2017 Detaily
K 76 Právoplatný 8003 R 7701 R_A1ZPE Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.4.2017 Detaily
K 77 Právoplatný 8006 R 7706 R_A1ZPE Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.4.2017 Detaily
K 78 Právoplatný 8007 R 7708 R_A1ZPE Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.4.2017 Detaily
K 79 Právoplatný 8017 R 7721 R_A1ZPE Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.4.2017 Detaily
K 81 Právoplatný 8114 R 7452 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.4.2017 Detaily
K 83 Právoplatný 8120 R 7453 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.4.2017 Detaily
K 90 Právoplatný 8126 R 7887 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.7.2017 Detaily
K 84 Právoplatný 8133 R 7457 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.4.2017 Detaily
K 85 Právoplatný 8134 R 7458 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.4.2017 Detaily
K 86 Právoplatný 8227 R 7565 R_A3ZP Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.4.2017 Detaily
K 89 Právoplatný 8267 R 7891 R_A4ZCHSZM Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.7.2017 Detaily
K 88 Právoplatný 8353 R 7838 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 19.7.2017 Detaily
K 93 Právoplatný 8625 R 8151 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 23.10.2017 Detaily
K 94 Právoplatný 8681 R 8159 R_A1SZME 23.10.2017 Detaily
K 95 Právoplatný 8683 R 8149 R_A1ZPN 23.10.2017 Detaily
K 92 Právoplatný 8704 R 8280 R_A1ZPE Návrh obsahuje odporúčanie KR 18.10.2017 Detaily
K 97 Právoplatný 9082 R 8636 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.4.2018 Detaily
K 96 Právoplatný 9190 R 8461 R_KON Návrh obsahuje odporúčanie KR 18.4.2018 Detaily
K 99 Právoplatný 9268 R 8888 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 22.10.2018 Detaily
K 98 Právoplatný 9446 R 8897 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 19.10.2018 Detaily
K 100 Právoplatný 9507 R 9431 R_KON Návrh obsahuje odporúčanie KR 22.7.2019 Detaily
K 102 Právoplatný 10086 R 9502 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 22.10.2019 Detaily