[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Konania o námietkach

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam konaní o námietkach
ID konania Stav konania o námietkach ID návrhu ID 1. st rozhodnutia Typ rozhodnutia Príznak Konanie začaté od Akcia
< 1 2 3 4 5 > >>
K 27 Právoplatný 3804 R 3394 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 22.1.2014 Detaily
K 23 Právoplatný 3839 R 3405 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.1.2014 Detaily
K 28 Právoplatný 3931 R 3641 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 16.4.2014 Detaily
K 30 Právoplatný 4079 R 3784 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 23.4.2014 Detaily
K 29 Právoplatný 4080 R 3782 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 23.4.2014 Detaily
K 31 Právoplatný 4512 R 3824 R_KON Návrh obsahuje odporúčanie KR 23.4.2014 Detaily
K 44 Právoplatný 4545 R 5156 R_A1ZPE Návrh obsahuje odporúčanie KR 22.1.2015 Detaily
K 45 Právoplatný 4546 R 5157 R_A1ZPE Návrh obsahuje odporúčanie KR 22.1.2015 Detaily
K 32 Právoplatný 5101 R 4818 R_A1ZPE Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.10.2014 Detaily
K 43 Právoplatný 5173 R 5159 R_A1ZPE Návrh obsahuje odporúčanie KR 22.1.2015 Detaily
K 42 Právoplatný 5326 R 5089 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.1.2015 Detaily
K 39 Právoplatný 5448 R 5208 R_A1ZPE Návrh obsahuje odporúčanie KR 19.1.2015 Detaily
K 40 Právoplatný 5449 R 5209 R_A1ZPE Návrh obsahuje odporúčanie KR 19.1.2015 Detaily
K 37 Právoplatný 5450 R 5210 R_A1ZPE Návrh obsahuje odporúčanie KR 19.1.2015 Detaily
K 38 Právoplatný 5451 R 5211 R_A1ZPE Návrh obsahuje odporúčanie KR 19.1.2015 Detaily
K 36 Právoplatný 5498 R 5002 R_A1ZPE Návrh obsahuje odporúčanie KR 16.1.2015 Detaily
K 35 Právoplatný 5502 R 5003 R_A1ZPE Návrh obsahuje odporúčanie KR 16.1.2015 Detaily
K 33 Právoplatný 5503 R 5004 R_A1ZPE Návrh obsahuje odporúčanie KR 16.1.2015 Detaily
K 34 Právoplatný 5505 R 5005 R_A1ZPE Návrh obsahuje odporúčanie KR 16.1.2015 Detaily
K 41 Právoplatný 5533 R 5090 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.1.2015 Detaily
K 48 Právoplatný 5636 R 5508 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 23.4.2015 Detaily
K 47 Právoplatný 5652 R 5507 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 23.4.2015 Detaily
K 52 Právoplatný 5671 R 5777 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 16.7.2015 Detaily
K 46 Právoplatný 5762 R 5330 R_A1ZPE Návrh obsahuje odporúčanie KR 23.4.2015 Detaily
K 50 Právoplatný 5771 R 5332 R_A1ZPE Návrh obsahuje odporúčanie KR 23.4.2015 Detaily