[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Konania o námietkach

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam konaní o námietkach
ID konania Stav konania o námietkach ID návrhu ID 1. st rozhodnutia Typ rozhodnutia Príznak Konanie začaté od Akcia
1 2 3 4 5 > >>
K 1 Právoplatný 1 R 1 R_KON 20.4.2012 Detaily
K 11 Právoplatný 1608 R 2528 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 23.7.2013 Detaily
K 2 Právoplatný 1978 R 1335 R_A1ZPE Návrh obsahuje odporúčanie KR 18.12.2012 Detaily
K 5 Právoplatný 1979 R 1334 R_A1ZPN Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.12.2012 Detaily
K 6 Právoplatný 1980 R 1333 R_A1ZPN Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.12.2012 Detaily
K 3 Právoplatný 1981 R 1332 R_A1ZPN Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.12.2012 Detaily
K 4 Právoplatný 1982 R 1331 R_A1ZPN Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.12.2012 Detaily
K 7 Právoplatný 2126 R 2129 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 19.4.2013 Detaily
K 8 Právoplatný 2326 R 2110 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 22.4.2013 Detaily
K 10 Právoplatný 2327 R 2137 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 22.4.2013 Detaily
K 9 Právoplatný 2328 R 2136 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 22.4.2013 Detaily
K 16 Právoplatný 2758 R 2508 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 23.7.2013 Detaily
K 15 Právoplatný 2786 R 2509 R_A1ZPN Návrh obsahuje odporúčanie KR 23.7.2013 Detaily
K 14 Právoplatný 2787 R 2510 R_A1ZPN Návrh obsahuje odporúčanie KR 23.7.2013 Detaily
K 13 Právoplatný 2788 R 2511 R_A1ZPN Návrh obsahuje odporúčanie KR 23.7.2013 Detaily
K 12 Právoplatný 2789 R 2512 R_A1ZPN Návrh obsahuje odporúčanie KR 23.7.2013 Detaily
K 18 Právoplatný 2849 R 3048 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 22.10.2013 Detaily
K 17 Právoplatný 2905 R 2614 R_A1ZPN Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.10.2013 Detaily
K 21 Právoplatný 2971 R 3058 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 23.10.2013 Detaily
K 20 Právoplatný 3165 R 3051 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 22.10.2013 Detaily
K 19 Právoplatný 3166 R 3052 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 22.10.2013 Detaily
K 24 Právoplatný 3194 R 3144 R_A1ZPN Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.1.2014 Detaily
K 25 Právoplatný 3247 R 3397 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 22.1.2014 Detaily
K 26 Právoplatný 3271 R 3398 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 22.1.2014 Detaily
K 22 Právoplatný 3782 R 3401 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.1.2014 Detaily