[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Konania o námietkach

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam konaní o námietkach
ID konania Stav konania o námietkach ID návrhu ID 1. st rozhodnutia Typ rozhodnutia Príznak Konanie začaté od Akcia
1 2 3 4 5 > >>
K 21 Právoplatný 2971 R 3058 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 23.10.2013 Detaily
K 28 Právoplatný 3931 R 3641 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 16.4.2014 Detaily
K 41 Právoplatný 5533 R 5090 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.1.2015 Detaily
K 42 Právoplatný 5326 R 5089 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.1.2015 Detaily
K 48 Právoplatný 5636 R 5508 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 23.4.2015 Detaily
K 52 Právoplatný 5671 R 5777 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 16.7.2015 Detaily
K 54 Právoplatný 5981 R 5782 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 23.7.2015 Detaily
K 58 Právoplatný 6857 R 6547 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.4.2016 Detaily
K 62 Právoplatný 6857 R 6731 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.7.2016 Detaily
K 63 Pred schválením 7492 R 7156 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 19.10.2016 Detaily
K 67 Právoplatný 7753 R 7311 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 23.1.2017 Detaily
K 81 Právoplatný 8114 R 7452 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.4.2017 Detaily
K 83 Právoplatný 8120 R 7453 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.4.2017 Detaily
K 84 Právoplatný 8133 R 7457 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.4.2017 Detaily
K 85 Právoplatný 8134 R 7458 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.4.2017 Detaily
K 88 Právoplatný 8353 R 7838 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 19.7.2017 Detaily
K 93 Právoplatný 8625 R 8151 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 23.10.2017 Detaily
K 94 Právoplatný 8681 R 8159 R_A1SZME 23.10.2017 Detaily
K 98 Právoplatný 9446 R 8897 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 19.10.2018 Detaily
K 99 Právoplatný 9268 R 8888 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 22.10.2018 Detaily
K 102 Právoplatný 10086 R 9502 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 22.10.2019 Detaily
K 103 Právoplatný 10184 R 9653 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.1.2020 Detaily
K 107 Právoplatný 10490 R 10075 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.1.2021 Detaily
K 112 Právoplatný 10645 R 10111 R_A1SZME Návrh obsahuje odporúčanie KR 22.1.2021 Detaily
K 97 Právoplatný 9082 R 8636 R_A1SZMN Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.4.2018 Detaily