[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 1
Právoplatný
20.4.2012 16:45:14
1 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 1 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S00289-OKCLP-2012-Z1-1.pdf
15.4.2012 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 932 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie_Z24148-2012-OKCLP.pdf
15.5.2012 20:00:00
Detaily námietky
N 7
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
TEVA Medical Ltd. (Ing. Miriam Marčišová)
A13.2
A71740
3912000007
23.4.2012 14:34:31
Právoplatný
23.4.2012 14:34:31

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Tevadaptor_ namietka.docx Námietka 23.4.2012 Podpis Ing. Miriam Marčišová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 23.3.2016 10:44:12
Dovoľujeme si Vás požiadať na základe § 37 ods. 4 zákona č.363/2011 Z.z. o predvedenie zdravotníckej pomôcky šÚKL kód A71740 Systém Tevadaptor TM. Termín: 31.3.2016 Čas: 14.00 hod Miesto: MZ SR, Limbová 2, Bratislava
Autor: Ing. Miriam Marčišová - TEVA Medical Ltd. 
Zaslal: 23.4.2012 14:54:05
Dobrý deň, k námietke VS 3912000007 prikladám potvrdenie o poukázaní kaucie. S pozdravom. Miriam Marčišová