[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 42
Právoplatný
21.1.2015 16:40:47
5326 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5089 - Detaily
R_A1SZME
1
application/pdf Rozhodnutie_S11061-OKCLP-2014-5326.pdf
15.1.2015 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5259 - Detaily
R_A1SZME
2
application/pdf Rozhodnutie _K42_ N67.pdf
15.2.2015 20:00:00
Detaily námietky
N 67
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
F Care Systems NV (Silvia Jancekova)
XB14.16
P90737
4915000067
23.1.2015 11:39:06
Právoplatný
23.1.2015 11:39:06

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
image/jpeg Namietka.jpg Námietka 23.1.2015 Podpis Silvia Jancekova
application/pdf MER Kateter EVRF.pdf Námietka 23.1.2015 Podpis Silvia Jancekova
application/pdf Kaucia Namietka.pdf Námietka 23.1.2015 Podpis Silvia Jancekova
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky