[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 45
Právoplatný
22.1.2015 14:20:57
4546 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5157 - Detaily
R_A1ZPE
1
application/pdf Rozhodnutie_ZP-4546-2014-OKCLP.pdf
15.1.2015 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5256 - Detaily
R_A1ZPE
2
application/pdf Rozhodnutie _K45_ N66.pdf
15.2.2015 20:00:00
Detaily námietky
N 66
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
Ortex spol.s.r.o. (Ján Konečný, Ing.)
J6.1.2
J92669
4915000066
22.1.2015 14:22:50
Právoplatný
22.1.2015 14:22:50

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document namietka 3.docx Námietka 22.1.2015 Podpis Ján Konečný, Ing.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 015D.docx Iná príloha 22.1.2015 Podpis Ján Konečný, Ing.
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ján Konečný, Ing. - Ortex spol.s.r.o. 
Zaslal: 22.1.2015 14:41:10
Potvrdenie o úhrade kaucie