[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 43
Právoplatný
22.1.2015 14:10:47
5173 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5159 - Detaily
R_A1ZPE
1
application/pdf Rozhodnutie_ZP-5173-2014-OKCLP.pdf
15.1.2015 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5258 - Detaily
R_A1ZPE
2
application/pdf Rozhodnutie _K43_ N64.pdf
15.2.2015 20:00:00
Detaily námietky
N 64
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
Ortex spol.s.r.o. (Ján Konečný, Ing.)
J5.6
J41051
4915000064
22.1.2015 14:15:51
Právoplatný
22.1.2015 14:15:51

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document namietka 1.docx Námietka 22.1.2015 Podpis Ján Konečný, Ing.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 012.docx Iná príloha 22.1.2015 Podpis Ján Konečný, Ing.
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ján Konečný, Ing. - Ortex spol.s.r.o. 
Zaslal: 22.1.2015 14:38:27
Potvrdenie o úhrade kaucie