[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 39
Právoplatný
19.1.2015 2:28:37
5448 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5208 - Detaily
R_A1ZPE
1
application/pdf Rozhodnutie_ZP-5448-2014-OKCLP.pdf
15.1.2015 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5262 - Detaily
R_A1ZPE
2
application/pdf Rozhodnutie _K39_N59.pdf
15.2.2015 20:00:00
Detaily námietky
N 59
2 - O2 - § 82 ods. 2 písm. b) zákona
Phonak AG (Lýdia Stanková)
N1.3.1
N93522
4915000059
19.1.2015 2:29:50
Právoplatný
19.1.2015 2:29:50

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/msword Námietka Tao Q10 ITE.doc Námietka 19.1.2015 Podpis Lýdia Stanková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP_2 - Tao Q10, CIC,I... Iná príloha 19.1.2015 Podpis Lýdia Stanková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Lýdia Stanková - Phonak AG 
Zaslal: 19.1.2015 3:09:50
prikladám doklad o zaplatení kaucie
Autor: Lýdia Stanková - Phonak AG 
Zaslal: 19.1.2015 2:30:17
prečo neprebehla aprobácia výzvy?