[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 38
Právoplatný
19.1.2015 2:25:09
5451 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5211 - Detaily
R_A1ZPE
1
application/pdf Rozhodnutie_ZP-5451-2014-OKCLP.pdf
15.1.2015 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5263 - Detaily
R_A1ZPE
2
application/pdf Rozhodnutie _K38_N58.pdf
15.2.2015 20:00:00
Detaily námietky
N 58
2 - O2 - § 82 ods. 2 písm. b) zákona
Phonak AG (Lýdia Stanková)
N1.2.2
N93520
4915000058
19.1.2015 2:27:08
Právoplatný
19.1.2015 2:27:08

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/msword Námietka BaseoQ10 BTE.docx... Námietka 19.1.2015 Podpis Lýdia Stanková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_MER_ZP_2 - Baseo Q10, M,S... Iná príloha 19.1.2015 Podpis Lýdia Stanková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Lýdia Stanková - Phonak AG 
Zaslal: 19.1.2015 3:10:57
prikladám doklad o zaplatení kaucie
Autor: Lýdia Stanková - Phonak AG 
Zaslal: 19.1.2015 2:27:41
prečo neprebehla aprobácia výzvy?