[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 36
Právoplatný
16.1.2015 9:50:12
5498 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5002 - Detaily
R_A1ZPE
1
application/pdf Rozhodnutie_ZP-5498-2014-OKCLP.pdf
15.1.2015 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5265 - Detaily
R_A1ZPE
2
application/pdf Rozhodnutie _K36_ N56.pdf
15.2.2015 20:00:00
Detaily námietky
N 56
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
ForaCare Suisse AG (PharmDr. Tatiana Garella)
D1.1
D92823
4915000056
16.1.2015 9:51:41
Právoplatný
16.1.2015 9:51:41

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf namietka 5498 DM10.pdf Námietka 16.1.2015 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER analyza glukomer DM10 -... Námietka 16.1.2015 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Tatiana Garella - ForaCare Suisse AG 
Zaslal: 19.1.2015 12:15:31
potvrdenie o zaplatení kaucie