[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 35
Právoplatný
16.1.2015 9:48:00
5502 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5003 - Detaily
R_A1ZPE
1
application/pdf Rozhodnutie_ZP-5502-2014-OKCLP.pdf
15.1.2015 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5266 - Detaily
R_A1ZPE
2
application/pdf Rozhodnutie _K35 _N55.pdf
15.2.2015 20:00:00
Detaily námietky
N 55
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
ForaCare Suisse AG (PharmDr. Tatiana Garella)
D1.1
D92824
4915000055
16.1.2015 9:49:42
Právoplatný
16.1.2015 9:49:42

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf namietka 5502 DM30.pdf Námietka 16.1.2015 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER analyza glukomer DM30 -... Námietka 16.1.2015 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Tatiana Garella - ForaCare Suisse AG 
Zaslal: 19.1.2015 12:14:38
potvrdenie o zaplatení kaucie