[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 34
Právoplatný
16.1.2015 9:45:34
5505 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5005 - Detaily
R_A1ZPE
1
application/pdf Rozhodnutie_ZP-5505-2014-OKCLP.pdf
15.1.2015 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5267 - Detaily
R_A1ZPE
2
application/pdf Rozhodnutie _K34 _N54.pdf
15.2.2015 20:00:00
Detaily námietky
N 54
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
ForaCare Suisse AG (PharmDr. Tatiana Garella)
D3
D92825
4915000054
16.1.2015 9:47:32
Právoplatný
16.1.2015 9:47:32

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf namietka 5505 pruzky Fora.pdf Námietka 16.1.2015 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document MER analyza pruzky Fora - n... Námietka 16.1.2015 Podpis PharmDr. Tatiana Garella
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Tatiana Garella - ForaCare Suisse AG 
Zaslal: 19.1.2015 12:13:53
potvrdenie o zaplatení kaucie