[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 28
Právoplatný
16.4.2014 10:09:19
3931 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 3641 - Detaily
R_A1SZME
1
application/pdf Rozhodnutie_S03372-OKCLP-2014-3931.pdf
15.4.2014 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 3834 - Detaily
R_A1SZME
2
application/pdf Rozhodnutie_K28_N47.pdf
15.5.2014 20:00:00
Detaily námietky
N 47
2 - O2 - § 82 ods. 2 písm. b) zákona
Groupe Lépine (PharmDr. Pavol Košč)
XC1.9
P90991, P32553, P32554
4914000047
22.4.2014 14:02:44
Právoplatný
22.4.2014 14:02:44

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled A1SZME_XC1.9 TrendHip.xlsm Iná príloha 16.4.2014 Podpis PharmDr. Pavol Košč
text/dali A1SZME.dfm Iná príloha 16.4.2014 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf zaplatenie kaucie.pdf Iná príloha 22.4.2014 Podpis PharmDr. Pavol Košč
application/pdf Námietka B.Braun Medical.pdf Námietka 22.4.2014 Podpis PharmDr. Pavol Košč
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Pavol Košč - Groupe Lépine 
Zaslal: 22.4.2014 14:05:17
žiadosť A1SZME_XC1.9 TrendHip.xlsm som prepísal do najnovšej verzie šablóny z dôvodu aby Vám nerobila problém pri otváraní - preto má dátum vytvorenia 16.4.2014. Pôvodnú žiadosť z decembra 2013 môžte nájsť priloženú v poznámke v pôvodnom podaní.