[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 26
Právoplatný
22.1.2014 10:03:11
3271 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 3398 - Detaily
R_A1SZMN
1
application/pdf Rozhodnutie_S11181-OKCLP-2013-3271.pdf
15.1.2014 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 3577 - Detaily
R_A1SZMN
2
application/pdf Rozhodnutie _K26_ N44.pdf
15.2.2014 20:00:00
Detaily námietky
N 44
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
Auto Tissue Berlin GmbH (Zuzana Veselovska)
XB6.17
P91560
4914000044
22.1.2014 10:09:14
Právoplatný
22.1.2014 10:09:14

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf Námietka záplaty.pdf Námietka 22.1.2014 Podpis Zuzana Veselovska
application/pdf kaucia zaplaty.pdf Iná príloha 22.1.2014 Podpis Zuzana Veselovska
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky