[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 22
Právoplatný
20.1.2014 15:58:41
3782 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 3401 - Detaily
R_A1SZMN
1
application/pdf Rozhodnutie_S11181-OKCLP-2013-3782.pdf
15.1.2014 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 3580 - Detaily
R_A1SZMN
2
application/pdf Rozhodnutie _K22_ N38.pdf
15.2.2014 20:00:00
Detaily námietky
N 38
2 - O2 - § 82 ods. 2 písm. b) zákona
Vessix Vascular, Inc. (Juraj Porubský, Mgr.)
XB14.13.1
P91312
4914000038
20.1.2014 16:03:28
Právoplatný
20.1.2014 16:03:28

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf Vessix námietka.pdf Námietka 20.1.2014 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Juraj Porubský, Mgr. - Vessix Vascular, Inc. 
Zaslal: 22.1.2014 11:03:54
Potvrdenie o platbe - kaucia.