[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 8
Právoplatný
22.4.2013 10:04:19
2326 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 2110 - Detaily
R_A1SZMN
1
application/pdf Rozhodnutie_S03275-OKCLP-2013-MZ108.pdf
15.4.2013 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 2247 - Detaily
R_A1SZMN
2
application/pdf Rozhodnutie _K8_ N20.pdf
15.5.2013 20:00:00
Detaily námietky
N 20
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
Abbott Vascular Netherlands B.V. (Mgr. Tomáš Lučanský)
XB9
P89990
4913000020
22.4.2013 10:06:52
Právoplatný
22.4.2013 10:06:52

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf Námietky_Absorb.pdf Námietka 22.4.2013 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
application/msword Absorb MER nové ver2.01.doc Iná príloha 22.4.2013 Podpis Mgr. Tomáš Lučanský
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Tomáš Lučanský - Abbott Vascular Netherlands B.V. 
Zaslal: 22.4.2013 15:39:05
kaucia