[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 121
Právoplatný
21.7.2023 14:59:07
12466 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 11692 - Detaily
R_A1ZPN
1
application/pdf Rozhodnutie-S06613-2023-OKCHZPDP-12466.pdf
15.7.2023 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 11732 - Detaily
R_A1ZPN
2
application/pdf Rozhodnutie K121_N175.pdf
15.8.2023 20:00:00
Detaily námietky
N 175
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
EVER Neuro Pharma GmbH (Mgr. Denisa Miškovičová)
D14
D97242
4923000175
21.7.2023 15:14:32
Právoplatný
21.7.2023 15:14:32

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf Námietky_Pero.pdf Námietka 21.7.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
application/pdf Doklad o zaplatení.pdf Iná príloha 21.7.2023 Podpis Mgr. Denisa Miškovičová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky