[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 118
Právoplatný
20.10.2022 15:16:03
12324 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 11145 - Detaily
R_KON
1
application/pdf Rozhodnutie-S11606-2022-OKC-12324.pdf
15.10.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 11147 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie K118_N170.pdf
15.11.2022 20:00:00
Detaily námietky
N 170
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (Anna Lukáčová, PharmDr.)
L1.1, L1.2, L2.1.1, L2.1.2, L2.2, L2.3, L3.1, L3.2, L4.1.1, L4.1.2, L4.1.3, L4.2.1, L5.1, L5.2, L5.3, L6, L7.1, L7.2, L7.3, L7.4, L8.1, L8.2, L9.1, L10, L11.1, L11.2, K1.1, K1.3, K1.4, K1.5, K2.1, K2.2, K2.3, K2.5, K2.6, K3.1.1, K3.1.2, K3.1.3, K3.1.4, K3.1.5, K3.1.6, K3.1.7, K3.2.1.1, K3.2.1.2, K3.2.2, K3.2.3, K3.3, K3.4, K3.5.1, K3.5.2, K3.5.3, K3.5.4, K3.6, K3.7, K3.8, K3.9, K3.10, K4.1, K4.2, K5.1, K5.2, K5.3, K5.4, K6.1, K6.2, K6.3, K6.5, K7.1, K8.1, K9.8.1
L81518, L39697, L93719, L80125, L90540, L88431, L91857, L88015, L94238, L65373, L37788, L88432, L92078, L37789, L81519, L92626, L65374, L89373, L93720, L89017, L92206, L90100, L91858, L94264, L70082, L65375, L93718, L90542, L92627, L70430, L53890, L76757, L90099, L88011, L93140, L70083, L74124, L91859, L89016, L65413, L70429, L87874, L89372, L94023, L70428, L94240, L88565, L94239, L88010, L20581, L89389, L90541, L76756, L76760, L93726, L68730, L90554, L87875, L93724, L69853, L89390, L76761, L93723, L89019, L87851, L87855, L91351, L87845, L87846, L87847, L87849, L87854, L87850, L88009, L87852, L41646, L92692, L93139, L91862, L87873, L88569, L90544, L90543, L41645, L70080, L76762, L92691, L69850, L37759, L76763, L28294, L60543, L96443, L58513, L90553, L65377, L91239, L93728, L93572, L65379, L90552, L65380, L93571, L89013, L38383, L38382, L38385, L20576, L38384, L20571, L69905, L69906, L91353, L90545, L69907, L91861, L37792, L37793, L93729, L39263, L28412, L91355, L28408, L28409, L78531, L90546, L90547, L90548, L28424, L28432, L94241, L94290, L94288, L94291, L97825, L97824, L88433, L88434, L81512, L37772, L37773, L94293, L94294, L94246, L94244, L94245, L65381, L65382, L72049, L72050, L65383, L89357, L88563, L81511, L72048, L94242, L94243, L52999, L53004, L65385, L93563, L93566, L53904, L53903, L86980, L93722, L65384, L93565, L90101, L89358, L93721, L93143, L69321, L88435, L81513, L93567, L71141, L2549A, L70076, L96713, L89012, L80203, L95292, L69845, L92690, L88564, L65698, L95736, L94051, L93727, L88494, L72461, L69844, L88562, L89387, L94055, L94255, L37762, L65376, L72046, L37790, L88567, L52900, L52901, L53546, L53545, K85739, K65342, K65343, K65344, K65345, K65346, K59892, K52948, K59594, K70479, K59593, K59592, K70480, K59598, K59588, K70481, K59589, K59590, K94262, K87958, K58032, K71333, K22145, K94263, K65347, K69307, K71334, K94236, K86978, K87957, K85808, K65536, K58331, K39936, K39938, K39940, K58332, K39945, K39946, K39948, K39941, K60533, K58343, K58334, K60535, K39943, K39947, K39979, K60537, K89463, K2550A, K91238, K58514, K39944, K86979, K58346, K65351, K65350, K58347, K70369, K97827, K90261, K65352, K88568, K69339, K93573, K89015, K94347, K65349, K91241, K91240, K39899, K39905, K39901, K39903, K39907, K39909, K39910, K39908, K39917, K39911, K39921, K39913, K39915, K39922, K39920, K39916, K39923, K39926, K39924, K39925, K39932, K39928, K39933, K39929, K39935, K58342, K58340, K39949, K39956, K39977, K58338, K58335, K58344, K65386, K60156, K58349, K37796, K37801, K65359, K37797, K83510, K37802, K37798, K65360, K37799, K37800, K71336, K37803, K94053, K94251, K94261, K65362, K69294, K65364, K37804, K69295, K75628, K65363, K83512, K83513, K65365, K75625, K94250, K94249, K69296, K69297, K94295, K65367, K30436, K90551, K90550, K75624, K69298, K71337, K2551A, K69299, K94252, K91242, K91243, K65369, K94253, K65370, K65371, K94260, K94259, K94254, K37763, K58038, K92630, K90549, K37765, K37766, K75629, K28413, K92629, K94257, K93570, K88566, K85996, K86011, K65368, K37791, K94248, K94247, K71344, K59885, K89014, K92625
4922000170
20.10.2022 15:19:49
Právoplatný
20.10.2022 15:19:49

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf námietky_12324.pdf Námietka 20.10.2022 Podpis Anna Lukáčová, PharmDr.
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet K_L_zvýšenie cien_návrh_09-... Iná príloha 20.10.2022 Podpis Anna Lukáčová, PharmDr.
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Anna Lukáčová, PharmDr. - DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 
Zaslal: 24.10.2022 8:58:49
Dobrý deň, prikladám výpis s potvrdením úhrady kaucie.
Príloha: application/pdf kaucia_výpis.pdf
Autor: Anna Lukáčová, PharmDr. - DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 
Zaslal: 20.10.2022 15:21:46
Dobrý deň, v prílohe posielam námietky k Rozhodnutiu ID R 11145. V prílohe je priložený súbor s európskymi referenčnými cenami, ktorý nám bol doručený na vyžiadanie.