[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 117
Právoplatný
21.1.2022 12:39:00
11317 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 10668 - Detaily
R_A1SZMN
1
application/pdf Rozhodnutie-S11318-2022-OKC-11317.pdf
15.1.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 10714 - Detaily
R_A1SZMN
2
application/pdf Rozhodnutie K117_N168.pdf
15.2.2022 20:00:00
Detaily námietky
N 168
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
LiNA Medical ApS (Ing. Bibiána Šikulajová)
XJ2.4
P1711A, P2496A
4922000168
23.1.2022 22:59:24
Právoplatný
23.1.2022 22:59:24

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf kaucia-námietka VS492200016... Iná príloha 22.1.2022 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Namietky LiNa_ID11317.docx Námietka 23.1.2022 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky