[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 115
Právoplatný
21.1.2022 12:28:31
11315 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 10666 - Detaily
R_A1SZMN
1
application/pdf Rozhodnutie-S11318-2022-OKC-11315.pdf
15.1.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 10716 - Detaily
R_A1SZMN
2
application/pdf Rozhodnutie K115_N166.pdf
15.2.2022 20:00:00
Detaily námietky
N 166
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
LiNA Medical ApS (Ing. Bibiána Šikulajová)
XJ2.2
P1710A, P2497A
4922000166
23.1.2022 22:55:48
Právoplatný
23.1.2022 22:55:48

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf kaucia-námietka VS492200016... Iná príloha 22.1.2022 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Namietky LiNa_ID11315.docx Námietka 23.1.2022 Podpis Ing. Bibiána Šikulajová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky