[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 6
Právoplatný
20.12.2012 21:57:46
1980 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 1333 - Detaily
R_A1ZPN
1
application/pdf Rozhodnutie_ZP-1980-2012-OKCLP.pdf
15.12.2012 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 1971 - Detaily
R_A1ZPN
2
application/pdf Rozhodnutie _K6_N16 .pdf
15.1.2013 20:00:00
Detaily námietky
N 16
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
Coreleader Biotech C., LTD (Ivan Vančo)
A8.5.2
A90092
4912000016
20.12.2012 22:01:03
Právoplatný
20.12.2012 22:01:03

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/msword MER_Algi-Fiber_5X20.doc Námietka 20.12.2012 Podpis Ivan Vančo
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Namietka-1980.docx Námietka 20.12.2012 Podpis Ivan Vančo
application/pdf Priloha č.1.pdf Námietka 20.12.2012 Podpis Ivan Vančo
application/pdf Priloha č.2.pdf Námietka 20.12.2012 Podpis Ivan Vančo
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky