[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 103
Právoplatný
21.1.2020 13:12:53
10184 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 9653 - Detaily
R_A1SZME
1
application/pdf Rozhodnutie_S00613-2019-OKC-10184.pdf
15.1.2020 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 9724 - Detaily
R_A1SZME
2
application/pdf Rozhodnutie K103_N152.pdf
15.2.2020 20:00:00
Detaily námietky
N 152
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
ADLER ORTHO S.P.A. (Ľubica Gáboríková)
XC1.8
P0086A, P0087A, P0091A, P0092A, P0090A
4920000152
21.1.2020 13:38:33
Právoplatný
21.1.2020 13:38:33

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf SKMBT_C36020012114220.pdf Námietka 21.1.2020 Podpis Ľubica Gáboríková
application/pdf SKMBT_C36020012114300.pdf Iná príloha 21.1.2020 Podpis Ľubica Gáboríková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky