[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 100
Právoplatný
22.7.2019 16:04:31
9507 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 9431 - Detaily
R_KON
1
application/pdf 9507.pdf
15.7.2019 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 9433 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie K100_N148.pdf
15.8.2019 20:00:00
Detaily námietky
N 148
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
Cerdak (Pty) Ltd. (Martin Haas)
A8.17.1, A8.17.2, A8.17.3, A8.17.4, A8.17.5
A79266, A79271, A79291, A94942, A79272, A95275, A95276
4919000148
22.7.2019 16:16:01
Právoplatný
22.7.2019 16:16:01

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf namietky22072019_voci_RS006... Námietka 22.7.2019 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha1_odpovedMZSR_info_1... Iná príloha 22.7.2019 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha2_stanovisko_podpred... Iná príloha 22.7.2019 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha3_stanovisko_clena_O... Iná príloha 22.7.2019 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha4_vyjadrenie_CDK_k95... Iná príloha 22.7.2019 Podpis Martin Haas
application/pdf priloha5_listz_0907_2019.pdf Iná príloha 22.7.2019 Podpis Martin Haas
application/pdf Priloha6_spravnypoplatok_18... Iná príloha 22.7.2019 Podpis Martin Haas
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Martin Haas - Cerdak (Pty) Ltd. 
Zaslal: 11.8.2019 21:52:26
Nezohľadňovaný
Doplnenie klinických posudkov
Autor: Martin Haas - Cerdak (Pty) Ltd. 
Zaslal: 11.8.2019 21:43:59
Nezohľadňovaný
Doplnenie klinických posudkov
Autor: Martin Haas - Cerdak (Pty) Ltd. 
Zaslal: 11.8.2019 21:41:17
Nezohľadňovaný
Doplnenie klinických posudkov
Autor: Martin Haas - Cerdak (Pty) Ltd. 
Zaslal: 11.8.2019 21:40:13
Nezohľadňovaný
Doplnenie klinických posudkov
Autor: Martin Haas - Cerdak (Pty) Ltd. 
Zaslal: 11.8.2019 21:39:15
Nezohľadňovaný
Doplnenie klinických posudkov
Autor: Martin Haas - Cerdak (Pty) Ltd. 
Zaslal: 11.8.2019 21:38:25
Nezohľadňovaný
Doplnenie klinických posudkov
Autor: Martin Haas - Cerdak (Pty) Ltd. 
Zaslal: 11.8.2019 21:35:12
Nezohľadňovaný
Doplnenie klinických posudkov
Autor: Martin Haas - Cerdak (Pty) Ltd. 
Zaslal: 11.8.2019 21:32:51
Nezohľadňovaný
Doplnenie klinických posudkov
Autor: Martin Haas - Cerdak (Pty) Ltd. 
Zaslal: 11.8.2019 21:31:56
Nezohľadňovaný
Doplnenie klinických posudkov
Autor: Martin Haas - Cerdak (Pty) Ltd. 
Zaslal: 11.8.2019 21:31:18
Nezohľadňovaný
Doplnenie klinických posudkov
Príloha: application/pdf 2016_ikem_pirk.pdf
Autor: Martin Haas - Cerdak (Pty) Ltd. 
Zaslal: 11.8.2019 21:30:25
Nezohľadňovaný
Doplnenie klinických posudkov
Autor: Martin Haas - Cerdak (Pty) Ltd. 
Zaslal: 11.8.2019 21:29:04
Nezohľadňovaný
Doplnenie klinických posudkov
Autor: Martin Haas - Cerdak (Pty) Ltd. 
Zaslal: 11.8.2019 21:28:05
Nezohľadňovaný
Doplnenie klinických posudkov
Autor: Martin Haas - Cerdak (Pty) Ltd. 
Zaslal: 22.7.2019 16:35:25
Priloha 7 spravnypoplatok pod VS 4919000148