[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 2
Právoplatný
18.12.2012 9:31:05
1978 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 1335 - Detaily
R_A1ZPE
1
application/pdf Rozhodnutie_ZP-1978-2012-OKCLP.pdf
15.12.2012 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 1975 - Detaily
R_A1ZPE
2
application/pdf Rozhodnutie _K2_N14.pdf
15.1.2013 20:00:00
Detaily námietky
N 14
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
Coreleader Biotech C., LTD (Ivan Vančo)
A8.5.1
A90090
4912000014
20.12.2012 21:50:49
Právoplatný
20.12.2012 21:50:49

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Namietka-1978.docx Námietka 20.12.2012 Podpis Ivan Vančo
application/msword MER_Algi-Fiber_10X10.doc Námietka 20.12.2012 Podpis Ivan Vančo
application/pdf Priloha č.1.pdf Námietka 20.12.2012 Podpis Ivan Vančo
application/pdf Priloha č.2.pdf Námietka 20.12.2012 Podpis Ivan Vančo
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky