[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 95
Právoplatný
23.10.2017 22:32:50
8683 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8149 - Detaily
R_A1ZPN
1
application/pdf Rozhodnutie_Z15319-2017-OKC-8683.pdf
15.10.2017 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8298 - Detaily
R_STOP
S
application/pdf Rozhodnutie_K95_N134_zastavenie konania.pdf
15.11.2017 20:00:00
Detaily námietky
N 134
2 - O2 - § 82 ods. 2 písm. b) zákona
Medicontur Medical Engineering Ltd. (Miroslava Chládková)
XF2.9.3
O97006
4917000134
23.10.2017 23:04:18
Právoplatný
23.10.2017 23:04:18

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled 2017_10_677PY_A1SZME_existu... Námietka 23.10.2017 Podpis Miroslava Chládková
image/jpeg medicontu námitka.jpg Námietka 23.10.2017 Podpis Miroslava Chládková
text/dali A1SZME.dfm Iná príloha 23.10.2017 Podpis Miroslava Chládková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky