[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 93
Právoplatný
23.10.2017 13:18:25
8625 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8151 - Detaily
R_A1SZME
1
application/pdf Rozhodnutie_Z15319-2017-OKC-8625.pdf
15.10.2017 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8296 - Detaily
R_A1SZME
2
application/pdf Rozhodnutie K93_N131.pdf
15.11.2017 20:00:00
Detaily námietky
N 131
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
Medica Europe B.V. (Juraj Porubský, Mgr.)
XB14.49.20
P80299, P80300, P81528, P83287, P84345, P86470, P91607, P91608
4917000131
23.10.2017 21:50:54
Právoplatný
23.10.2017 21:50:54

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf Potvrdenie o platbe - kauci... Iná príloha 23.10.2017 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
application/pdf Námietky Angiopack ID8625.pdf Námietka 23.10.2017 Podpis Juraj Porubský, Mgr.
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky