[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 92
Právoplatný
18.10.2017 11:49:28
8704 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8280 - Detaily
R_A1ZPE
1
application/pdf Rozhodnutie_Z15319-2017-OKC-8704.pdf
15.10.2017 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8295 - Detaily
R_A1ZPE
2
application/pdf Rozhodnutie K92_N130.pdf
15.11.2017 20:00:00
Detaily námietky
N 130
2 - O2 - § 82 ods. 2 písm. b) zákona
Toruńskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (Radoslav Hnát)
B3.2
B69699
4917000130
18.10.2017 11:59:13
Právoplatný
18.10.2017 11:59:13

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf 20171017 námietka Super Sen... Námietka 18.10.2017 Podpis Radoslav Hnát
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet NCZI_ZP_SUKL_2016-.xlsx Iná príloha 18.10.2017 Podpis Radoslav Hnát
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Radoslav Hnát - Toruńskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. 
Zaslal: 23.10.2017 9:28:58
Dobrý deň, V prílohe zasielam potvrdenie o uhradení kaucie. S pozdravom Radoslav Hnát.