[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 86
Právoplatný
21.4.2017 13:50:45
8227 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7565 - Detaily
R_A3ZP
1
application/pdf 8277.pdf
15.4.2017 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7758 - Detaily
R_A3ZP
2
application/pdf Rozhodnutie K86_N122.pdf
15.5.2017 20:00:00
Detaily námietky
N 122
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
TEVA MEDICAL Ltd. (Sylvia Balážová, RNDr.)
A13.2
A71740
4917000122
21.4.2017 15:17:19
Právoplatný
21.4.2017 15:17:19

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf namietka_Teva Medical Ltd..pdf Námietka 21.4.2017 Podpis Sylvia Balážová, RNDr.
application/pdf uhrada kaucie_ID8227 A71740... Iná príloha 21.4.2017 Podpis Sylvia Balážová, RNDr.
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky