[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 72
Právoplatný
20.4.2017 11:22:34
7543 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7472 - Detaily
R_A1SZMN
1
application/pdf Rozhodnutie_Z15319-2017-OKC-MZ455.pdf
15.4.2017 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7769 - Detaily
R_A1SZMN
2
application/pdf Rozhodnutie K72_N103.pdf
15.5.2017 20:00:00
Detaily námietky
N 103
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
Boston Scientific Neuromodulation Corporation (Juraj Porubský, Mgr.)
XA3.2
P94603
4917000103
23.4.2017 21:01:24
Právoplatný
23.4.2017 21:01:24

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky