[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 99
Právoplatný
22.10.2018 13:12:02
9268 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8888 - Detaily
R_A1SZME
1
application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC-9268.pdf
15.10.2018 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 9028 - Detaily
R_A1SZME
2
application/pdf Rozhodnutie K99_N147.pdf
15.11.2018 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K99_N1... Odporúčanie z KR 7.11.2018 Podpis Peter Musil
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 147 XB14.45.8 P95310 Stryker Neurovascular 23.10.2018 Nie Detaily