[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 98
Právoplatný
19.10.2018 10:54:38
9446 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8897 - Detaily
R_A1SZME
1
application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC-9446.pdf
15.10.2018 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 9029 - Detaily
R_A1SZME
2
application/pdf Rozhodnutie K98_N145.pdf
15.11.2018 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K98_N1... Odporúčanie z KR 7.11.2018 Podpis Peter Musil
Zoznam námietok