[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 97
Právoplatný
20.4.2018 9:09:19
9082 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8636 - Detaily
R_A1SZMN
1
application/pdf Rozhodnutie_S02078-2018-OKC-9082.pdf
15.4.2018 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8640 - Detaily
R_A1SZMN
2
application/pdf Rozhodnutie K97_N140.pdf
15.5.2018 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K97_N1... Odporúčanie z KR 10.5.2018 Podpis RNDr. Jzef Slaný, CSc.
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 140 XG1.1.1
N93779,
P93703
N93779,  P93703,  N98241
MED-EL Elektromedizinische Geräte GesmbH 20.4.2018 Nie Detaily