[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 95
Právoplatný
23.10.2017 22:32:50
8683 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8149 - Detaily
R_A1ZPN
1
application/pdf Rozhodnutie_Z15319-2017-OKC-8683.pdf
15.10.2017 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8298 - Detaily
R_STOP
S
application/pdf Rozhodnutie_K95_N134_zastavenie konania.pdf
15.11.2017 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 134 XF2.9.3 O97006 Medicontur Medical Engineering Ltd. 23.10.2017 Nie Detaily