[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 94
Právoplatný
23.10.2017 17:17:15
8681 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8159 - Detaily
R_A1SZME
1
application/pdf Rozhodnutie_Z15319-2017-OKC-8681.pdf
15.10.2017 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8297 - Detaily
R_STOP
S
application/pdf Rozhodnutie_K94_N132_zastavenie konania.pdf
15.11.2017 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 132 XH1.5 P91413, P97505 RF Medical Co., Ltd. 23.10.2017 Nie Detaily