[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia zdravotníckych pomôcok a kategorizácia špeciálnych zdravotníckych materiálov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 93
Právoplatný
23.10.2017 13:18:25
8625 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8151 - Detaily
R_A1SZME
1
application/pdf Rozhodnutie_Z15319-2017-OKC-8625.pdf
15.10.2017 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8296 - Detaily
R_A1SZME
2
application/pdf Rozhodnutie K93_N131.pdf
15.11.2017 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K93_N1... Odporúčanie z KR 9.11.2017 Podpis RNDr. Jzef Slaný, CSc.
Zoznam námietok
ID námietky Podskupina ZP ŠÚKL- kód ZP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 131 XB14.49.20
P80299,
P80300
P80299,  P80300,  P81528,  P83287,  P84345,  P86470,  P91607,  P91608
Medica Europe B.V. 23.10.2017 Nie Detaily